Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 26, 2020
Εικόνα
 ARFARA  NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης   Κυριακή  26  Ιανουαρίου 2020  .- * ~ Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα … 26-01-2020   : https://www.facebook.com/dimitris.mprovas/videos/2924572827556705/    .-   ~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    : https :// www . youtube . com / watch ? v = NATOGcA _ yw 8& feature = youtu . be   .,-     ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΏΝ Κυριακή 26-01-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10217305572404804/    .-         ** ΟΦΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ σε   Ιερέα Παπά Βασίλη 25 01 2020 :     https://youtu.be/PZi_HsCuIQw    .-  ~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Ξενοφών ~  Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ΙΘ´ 1 – 10): Οσιος Ξενοφών 1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ·  2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικί