Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 15, 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Εικόνα
  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 16 Απριλίου  2016 : ~   ... Δια να βρεις παρηγοριά από τον Θεό, πήγαινε προσκολλήσου σε άνθρωπο που έχει φόβο Θεού, ταπείνωσε τον εαυτό σου ενώπιόν του και παράδωσε το θέλημά σου. Γεροντικόν Για να βρεις το εαυτό σου , πρέπει πρώτα να χάσεις τον εαυτό σου .- Δεν πρέπει να μένουμε ποτέ μα ποτέ , ικανοποιημένοι γι ΄αυτό το οποίο κάνουμε , μολονότι είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε . για να προοδεύσουμε και να πάμε μπροστά .- Δεν πρέπει στη ζωή μας να δεχόμαστε καμία πίεση ούτε καταπίεση, παρά   μόνον την ατμοσφαιρική πίεση .- Αν σε βρει ο θάνατος , με το λογισμό ,ότι δεν είσαι τίποτε , θα μιλήσει ο θεός .- Ο κακός ο λογισμός εμποδίζει τη θεία χάρη .-Καθαρή καρδιά , καθαροί καλοί λογισμοί , αυτά δημιουργούν ψυχική υγεία .-   ( Παίσιος     ο Μον α χός ).- ~   16 Απριλίου Φήλικος επισκόπου και Ιανουαρίου πρεσβυτέρου. Μαρτύρων Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου. Μάρτυρος Λεωνίδη του εν Νέα Επιδαύρω Ν