Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 21, 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Εικόνα
 Η Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή  22 Ιουλίου  2016 : ~ Πᾶσαν σου τὴν σπουδὴν ποίησον, ἶνα ἡ ἔνδον σου ἐργασία κατὰ Θεὸν ἦ, καὶ νικήσης τὰ ἔξω πάθη. Όσιος Αρσένιος ο Μέγας Εκδρομές -Διαδρομές   Ελλάδα  22-07-2016 : ΒΙΝΤΕΟ ... ~   ΧΑΝΙ ΤΕΡΟΒΟΥ φαγητό 22-07-2016: https://youtu.be/4zdbl8MRl3o .- ~Χάνι Τέροβου Αφοί Κίτσου   Φαγητό 22-07-2016 : https://youtu.be/llZ2bUvVRe0 .- ~Χάνι Τερόβου   Λούρος   διαδρομή 22-07-2016:   https://youtu.be/5FDVogcT0GI   .- ~ Λούρο ποταμό Κοιλάδα Τερόβου 22-07-2016   διαδρομή   2: https://youtu.be/ObW2rnoCPHo .- ~ ΚΕΡΥΡΑ 3ήμερη εκδρομή22, 23   και 24-07-2016 με Δαβίλλα Τουρς:: https://youtu.be/G7PHAWpMrQc   .- ~ ΚΕΡΚΥΡΑ μπαίνοντας στο λιμάνι   22-07-2016: : https://youtu.be/pNU-Skr6VjY .- ~ Κέρκυρα από το πλοίο   φτάνοντας από Ηγουμενίτσα 22-07-2016: : https://youtu.be/pNU-Skr6VjY .- ~ Κέρκυρα από πλοίο φτάνοντας   22-07-2016:   https://youtu.be/bDHFZC9RWVQ .-