Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 15, 2015

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Εικόνα
Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Τρίτη 15  Δεκεμβρίου  2015   : ~  Video   : Αρφαρά στην Παναγία Γερόντισσα   εσπερινός 14/12/2014 : https://youtu.be/ubF4eHwxgHc .- ΑΡΦΑΡΑ     Ι Ν   Παναγίας Γερόντισσας Εσπερινός   14/12/2015 : https://youtu.be/eeQe2ba_gf8  .- ~ 15 Δεκεμβρίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου (1) , επισκόπου Αυλώνος (Ιλλυρικού ) και Ανθίας της μητρός αυτού (†β΄ αι.). Μαρτύρων Βάκχου του Νέου, Ελευθερίου του Θαλαμηπόλου, Κορέμωνος του επάρχου. Οσιομάρτυρος Σωσάννης (2) , διακονίσσης, της εν Ελευθερουπόλει. Οσίων Παύλου του Νέου, του εν τω Λάτρω και Στεφάνου αρχιεπισκόπου, του Ρώσου. (1) Ο Ελευθέριος έδρασε στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα όταν αυτοκράτορες ήταν ο Κόμμωδος και ο Σεπτίμιος Σεβήρος. Η μητέρα του Ανθία , που έμεινε χήρα όταν ο Ελευθέριος ήταν μικρός, κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον Απ. Παύλο. Η Ανθία ανέθρεψε το γιο της σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μάλιστα ανέθεσε την ηθική του τελείω