ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021  .- 

~~**  Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης – Γιορτή σήμερα 6 Απριλίου

 ~   Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τιμά σήμερα, 6 Απριλίου, η Εκκλησία μας   Ο Άγιος Ευτύχιος γεννήθηκε το έτος 512 μ.Χ. και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’ του Μεγάλου. Καταγόταν από την πόλη Θεία Κώμη της Φρυγίας και ήταν υιός του Αλεξάνδρου, σχολαρίου υπό τον στρατηγό Βελισσάριο και της Συνεσίας. Διδάχθηκε το ιερό Ευαγγέλιο και βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον ιερέα Ησύχιο, ο οποίος ήταν παππούς του και λειτουργούσε στην Εκκλησία της Αυγουστοπόλεως.  Σύμφωνα με το Συναξάρι ο Ησύχιος είχε το οφφίκιο του σκευοφύλακος και λόγω της αγιότητας του βίου του είχε λάβει από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο Άγιος χειροτονήθηκε αναγνώστης από τον τότε Επίσκοπο Αμασείας στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Ουρβικίου. Στην συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και εισήλθε σε μονή της Αμασείας, που είχε ιδρυθεί από τους Αρχιερείς Μελέτιο και Σέλευκο, της οποία αργότερα ανεδείχθη και ηγούμενος. Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν ειρηνικά για την Εκκλησία, λόγω των αιρετικών δοξασιών που δίδασκαν νέοι Ωριγενιστές και κρυπτομονοφυσίτες. Οι έριδες των μοναχών της Παλαιστίνης περί του Ωριγένους αποτελούν την Τρίτη και τελευταία φάση των ωριγενιστικών ερίδων. Προοίμιο αυτών υπήρξε η κατά το έτος 507 μ.Χ. διάσταση λογίων μοναχών της Μεγάλης Λαύρας προς τον ηγούμενο αυτής, τον Όσιο Σάββα τον Ηγιασμένο, που έφυγαν από την Λαύρα και ίδρυσαν περί το 514 μ.Χ. τη Νέα Λαύρα, η οποία κατέστη κέντρο του ωριγενισμού. Οι αντιωριγενιστές μοναχοί έκαναν έκκληση προς τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό να καταδικάσει τον Ωριγένη. Την αίτηση αυτή υποστήριξε ο Πατριάρχης Μηνάς. Έτσι, το έτος 543 μ.Χ., συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη Ενδημούσα Σύνοδος, ύστερα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνά, με σκοπό την ειρήνευση της Εκκλησίας και την καταδίκη των αιρετικών. Διά διατάγματος που εκδόθηκε το έτος 543 μ.Χ. ο Ιουστινιανός εστράφη κατά των αιρετικών. Καταδίκασε τις κακοδοξίες του Ωριγένους, θεώρησε τα συγγράμματα αυτού κακόδοξα και καταδίκασε αυτό το πρόσωπο του Ωριγένους. Διά τρίτου διατάγματος ο Ιουστινιανός, το έτος 544 μ.Χ., καταδίκασε τα «Τρία Κεφάλαια», δηλαδή α) τον Θεόδωρο Μοψουεστίας και τα αιρετικά του συγγράμματα, β) τα κατά του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας και της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου και υπέρ του Νεστορίου συγγράμματα του Θεοδωρήτου Κύρου και γ) την επιστολή του Ίβα Εδέσσης προς τον Πέρση Μάρη. Όταν το έτος 552 μ.Χ. κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Μηνάς, ο Άγιος Ευτύχιος ήλθε από την Αμάσεια στη Βασιλεύουσα και εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Οι ταραχές όμως των αιρετικών συνεχίζονταν και ταλάνιζαν την Εκκλησία. Η Ε’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 553 μ.Χ. υπό την προεδρία του Αγίου Ευτυχίου, επικύρωσε την απόφαση της Ενδημούσης Συνόδου και προέβη στην καταδίκαση των «Τριών Κεφαλάιων». Ο σκοπός όμως της καταδίκης των «Τριών Κεφαλαίων» δεν επετεύχθη, διότι οι μονοφυσίτες ενέμεναν στην απόσχιση και στις αιρετικές δοξασίες τους. Ένεκα τούτου ο Ιουστινιανός το έτος 564 μ.Χ. εξέδωσε διάταγμα, διά του οποίου επέβαλε τον αφθαρτοδοκητισμό. Η διδασκαλία αυτή είχε διατυπωθεί από τον καταφυγόντα στην Αίγυπτο μονοφυσίτη Επίσκοπο Αλικαρνασσού Ιουλιανό. Συγκεκριμένα ο Ιουλιανός δίδασκε ότι το Σώμα του Χριστού, ήδη από της συλλήψεως και γεννήσεως Αυτού, απηλλάγη της φθοράς και επομένως των φυσικών αναγκών (πείνας, δίψας, καμάτου, ιδρώτος, δακρύων κ.τ.λ) – των λεγομένων «αδιαβλήτων παθών» – και μόνο «κατ’ οικονομίαν» και «κατά χάριν» φαινόταν υποκείμενο σε αυτά. Ο Άγιος Ευτύχιος και οι λοιποί Πατριάρχες της Ανατολής, προς τους οποίου απευθύνθηκε, δεν δέχθηκαν το δυσσεβές διάταγμα. Γι’ αυτό τον λόγο ο Άγιος, το έτος 565 μ.Χ., καθαιρέθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο υπό Συνόδου ερήμην, αφού αρνήθηκε να παρουσιασθεί και εξορίσθηκε αρχικά στην Πρίγκηπο. Στο Συναξάρι του αναφέρεται ότι μετά κατέφυγε σε μοναστήρι της Αμασείας στο οποίο ζούσε ασκητικά και αξιώθηκε από τον Θεό να επιτελεί θαύματα. Μετά από δώδεκα χρόνια εξορίας, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Β’, το έτος 577 μ.Χ., αποθανόντος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου του Γ’, επανέφερε με τιμή και δόξα τον Άγιο στον πατριαρχικό θρόνο. Κατά την δεύτερη πατριαρχία του ο Άγιος με την προσευχή του έσωσε τον λαό που μαστιζόταν από θανατηφόρα επιδημία. Το ορθόδοξο φρόνημά του και ο αγώνας του για την ακεραιότητα της πίστεως τον οδήγησαν σε αντίθεση με τον αποκρισάριο της Ρώμης Γρηγόριο, τον μετέπειτα Πάπα, λόγω των δοξασιών του περί αναστάσεως σαρκός. Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 582 μ.Χ. Το ιερό λείψανό του εναποτέθηκε στο θυσιαστήριο των Αγίων Αποστόλων, μετά την κρηπίδα της Αγίας Τραπέζης, όπου κατέκειντο και τα ιερά λείψανα Ανδρέου, Τιμοθέου και Λουκά των Αποστόλων. Σώζονται αποσπάσματα του έργου αυτού «Περί Ευχαριστίας», «Επιστολή προς Πάπαν Βιγίλιον περί των Τριών Κεφαλαίων» και «Συνοδική Επιστολή». Τρία άλλα έργα του χάθηκαν, ήτοι το «Περί αναστάσεως σαρκός», το «Κατά Αφθαρτοδοκητών» και το «Κατά της μονοφυσιτικής διασκευής του Τρισαγίου». Τον Βίο του Αγίου συνέταξε ο μαθητής του Ευστράτιος. Εορτολόγιο: Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη. Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.  Βίον οὐράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεῦος ἐπάξιον, ὤφθης τῆς χάριτος, λόγω καὶ πράξει βέβαιων, τὴν θείαν σοὶ χορηγίαν ὅθεν ἱεράτευσας, ἰσαγγέλως τῷ Κτίσαντι, ἔνδοξε Εὐτύχιε, Ἐκκλησίας ὡράισμα, ἣν φύλαττε ταὶς σαὶς προστασίαις, πάσης ἀνάγκης ἀνωτέραν.  Έτερον Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ’.  Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Εὐτύχιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  Κοντάκιον  Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.  Εὐκληρίας χάριτας Θεοδωρήτου, ἱερέ Εὐτύχιε, ἀναβλυστάνεις δαψιλῶς, τοῖς ἐν αἰνέσει κραυγάζουσι· Χαίροις Πατέρων φαιδρόν ἀγαλλίαμα.  https://youtu.be/CEqa-ZW_Rdc   .- 

~**   Ο Άγγελος Κυρίου και το δένδρο με τους καρπούς

 Ο Κατηχητής Φίλιππος προέρχεται από την καινούργια ενορία της Ζωοδόχου Πηγής του χωριού Kapolowe-Gare. Ιδού τι μας διηγήθηκε ο ίδιος για τον ερχομό του στην Ορθοδοξία: «Πριν πιστεύσω και μπω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθούσα την προτεσταντική κοινότητα, που λέγεται: «Νεοαποστολική εκκλησία». Μία νύκτα, στις 25 Ιουνίου 2002, είδα ένα περίεργο και θαυμαστό όνειρο πρώτη φορά στην ζωή μου. Είδα ότι ήλθε κοντά μου ένας Άγγελος του Θεού και με πήρε μαζί του. Εφθάσαμε σ᾿ ένα μέρος, όπου υπήρχε πηγή του νερού. Έτρεχε πολύ νερό από την πηγή. Εγώ και ο Άγγελος στεκόμασταν στον αέρα πάνω από το νερό. Ο Άγγελος με φώναξε και με ρώτησε: -Φίλιππε, τι σκέπτεσαι? Τού απήντησα: -Θαυμάζω πόσο νερό βγαίνει απ᾿ αυτή την πηγή. Αυτός μου είπε: -Αυτή είναι η Πηγή Ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον. Τον ρώτησε πάλι ο Άγγελος: -Εκεί δεξιά από την πηγή του νερού τι βλέπεις? -Βλέπω, του είπα, πολλά δένδρα μάγκους να είναι κατάφορτα από καρπούς. Βλέπω ότι υπάρχουν πέντε είδη καρπών: Το πρώτο είδος είναι τα πολύ άγουρα φρούτα. Το δεύτερο είδος είναι αυτά που έχουν ωριμάσει λίγο. Το τρίτο είδος αυτά που ωρίμασαν περισσότερο. Το τέταρτο είδος είναι αυτά που σχεδόν έχουν ωριμάσει και το πέμπτο είδος είναι αυτά που έχουν ωριμάσει πολύ και είναι έτοιμα για τροφή από τους ανθρώπους. Ο Άγγελος μου είπε: -Καταλαβαίνεις την σημασία των πέντε ειδών φρούτων από πλευράς ωριμότητος που μου περιέγραψες? Τού απήντησα ότι δεν γνωρίζω. Τότε Εκείνος μου είπε:  -Το δένδρο συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Τα άγουρα φρούτα συμβολίζουν τους νέους Χριστιανούς που λαμβάνουν τώρα το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο είδος των φρούτων είναι οι Πιστοί που προσπαθούν να ωριμάσουν στην πνευματική ζωή, αλλ᾿ έχουν ακόμη πολλές δυσκολίες. Το τρίτο είδος είναι οι Χριστιανοί εκείνοι που πηγαίνουν στην εκκλησία και αραιά συμμετέχουν και στα Άγια Μυστήρια. Το τέταρτο είδος των φρούτων συμβολίζει τους Χριστιανούς εκείνους που αγωνίζονται να σωθούν, διότι έχουν πιστεύσει αληθινά και συμμετέχουν στην λατρεία του Θεού με πόθο και βαθειά συναίσθησι της αμαρτωλότητός τους. Καί το πέμπτο είδος των καρπών συμβολίζει τους Χριστιανούς εκείνους που αγαπούν τον Θεό, πάνω από όλο τον κόσμο, και για το όνομά Του κάνουν μεγάλες θυσίες στην ζωή τους. Μετά ο Άγγελος μου είπε:  -Φίλιππε, βλέπε προς τα δεξιά της πηγής.  Εκοίταξα κι αντίκρυσα τον ήλιο να λάμπει. Εκεί είδα κι ένα παλάτι, φτιαγμένο από τζάμια από τα οποία ξεχυνόταν έξω ένα λαμπρό και εκτυφλωτικό φως. Ταυτόχρονα άκουσα από το παλάτι εκείνο μία φωνή που μου έλεγε: «Φίλιππε, δεν ήλθε ακόμη ο καιρός σου…».  Ο Άγγελος κατόπιν μου είπε: «Πάμε τώρα…». Αρχίσαμε να γυρίζουμε πίσω. Εγώ τότε ξύπνησα και απορούσα που ευρισκόμουν….  Την επομένη ημέρα επήγα στον πάστορα τη προτεσταντικής «εκκλησίας μου», το όνομά του Λάζαρος και του είπα το όνειρο αυτό. Τότε κι εκείνος μου είπε ένα δικό του, παράξενο όνειρο. Είναι το παρακάτω:  «Είδα ότι ήμουν στην αγορά ανάμεσα σε τρεις Ευρωπαίους. Ο ένας ήταν δεξιά μου, ο δεύτερος αριστερά μου και ο τρίτος με ακολουθούσε από πίσω. Είχαν στα χέρια τους ένα βιβλίο. Το άνοιξαν και μου διάβασαν ιστορίες από την Αγία Γραφή. Μετά, πριν φύγουν, μου έδωσαν το βιβλίο στα χέρια μου και μου είπαν ότι θα ξανάρθουν».  Μετά από το όνειρο-όραμα αυτό επήγα στην γειτονική ενορία του χωριού Κατάγκα, όπου είναι ιερεύς ο π. Ακύλας. Τού εξιστόρησα το όραμά μου και εκείνος με δίδαξε την Χριστιανική Πίστι. Εκεί κατηχήθηκα και μετά από 6 μήνες βαπτίσθηκα. Ο π. Ακύλας μου άφησε το όνομα που είχα και πριν να βαπτισθώ.  Ο Προϊστάμενος του Κλιμακίου Κολουέζι π. Μελέτιος, χωρίς να γνωρίζει τίποτε από το όραμα αυτό, έδωσε την ευλογία του να κτισθή ναός στο χωριό μου προς τιμήν της Ζωοδόχου Πηγής!  Έχω επίσης να προσθέσω ότι κι άλλες φορές μας έχει βοηθήσει ο Θεός με μικρά θαύματα στην οικογένειά μου.  Μία ημέρα η γυναίκα μου έκανε συνεχώς εμετό. Εγώ της έδωσα και ήπιε Αγιασμό και σταμάτησε ο ακατάσχετος εμετός. Μιά άλλη ημέρα το παιδί μου ήταν άρρωστο. Δεν είχα χρήματα να το πάω στον γιατρό. Ο παπά Ακύλας μου έδωσε Αγιασμό από τον οποίον ήπιε το παιδί και θεραπεύθηκε, χωρίς φάρμακα!  Από: Ιεραποστολικό κλιμάκιο Κολουέζι – Κονγκό (Σωτήριον έτος 2002)

~**  Η σημασία του “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με”

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ: «Γιατί συνιστούν οί Άγιοι Πατέρες να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» και όχι «ελέησον ημάς», όπου το «ημάς» συμπεριλαμβάνει και τους άλλους; Δεν είναι εγωιστικό να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αδιαφορώντας για τους συνανθρώπους μας;». Απάντηση:  Οί άγιοι Πατέρες προτιμούν να λέμε στον ενικό την ευχή, επειδή με τον λόγο «ελέησον με» (συχνά προσθέτουμε και «τον αμαρτωλών») δηλώνουμε συναίσθηση της αμαρτωλότητας μας, όπως και ό Δαβίδ στους ψαλμούς πολλές φορές βοά «ελέησον με», ενώ προσθέτει «ότι την άνομίαν μου εγώ γινώσκω» (Ψαλμ. ν’ 5) και «την άνομίαν μου έγνώρισα και την άμαρτίαν μου ουκ έκάλυψα» (Ψαλμ. λα’ 5). Το «ελέησον με» σημαίνει εξομολόγηση, αυτοέλεγχο, αύτομεμψία, αύτοσυναίσθηση της άμαρτωλότητας του προσευχομένου. Από τη συναίσθηση αυτή γεννιέται ή μετάνοια, ή συντριβή, οί στεναγμοί και τα δάκρυα, καθώς και πάλι μαρτυρεί ό προφητάναξ λέγοντας: «λούσω καθ’ έκάστην νύκτα την κλίνην μου, εν δάκρυσί μου την στρωμνήν μου βρέξω» (Ψαλμ. στ’7). Λέγοντας, αδελφέ, τη μικρή αυτή ευχή («Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με»), εάν επιθυμείς να γνωρίσεις καρποφορία, οφείλεις να στέκεσαι και συ ως άλλος Δαβίδ και ως άλλος Τελώνης. Ό τελευταίος από την πολλή συναίσθηση και το στήθος ακόμη χτυπούσε, φωνάζοντας: «ό Θεός, ίλάσθητί μοι τω Αμαρτωλώ!» Κατέβηκε δε αυτός δικαιωμένος παρά ό «δίκαιος» Φαρισαίος, κατά τη μαρτυρία του Κυρίου (Λουκ. ιη’14). Και δεν αδιαφορούμε για τους άλλους. Ίσα-ίσα, επειδή νοιαζόμαστε για τους άλλους, φροντίζουμε τόσο πολύ για τον εαυτό μας. Άκουσε πάλι παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι είσαι άσημος και μόνος. Ξαφνικά, έρχεται κάποιος φίλος σου το ίδιο άσημος και μόνος, όπως εσύ. Πέφτει στα πόδια και σε παρακαλεί: «Φίλε μου, σε παρακαλώ, τρέξε στους ισχυρούς να παρακαλέσεις για μένα. Έχω μεγάλη ανάγκη». Τι θα κάνεις; Όσο συνδέεται ό φίλος σου με τους ισχυρούς, άλλο τόσο τους ξέρεις και συ. Τι βοήθεια να προσφέρεις; Ασφαλώς τίποτε. Αν όμως αγαπάς πραγματικά τον φίλο σου, αλλά και κάθε άλλο συνάνθρωπο, θα προβληματιστείς σοβαρά. Θα σκεφθείς: «Είναι ανάγκη να συνδεθώ οπωσδήποτέ με τους αρμοδίους. Πρέπει να βοηθήσω. Θα τρέξω λοιπόν στην πόλη θα σπουδάσω θα μορφωθώ θα αποκτήσω θέσεις, φήμη και καλό όνομα. Σιγά-σιγά θα συνδεθώ με τους ισχυρούς και τότε θα μπορώ άνετα να πετύχω αυτά πού θέλω». Τώρα, νομίζω, κατάλαβες Τι εννοώ. Αν θέλεις λοιπόν και συ να βοηθήσεις πνευματικά τους συνανθρώπους σου, φρόντισε πρώτα να συμφιλιωθείς ό ίδιος με τον παντοδύναμο Σωτήρα Χριστό με μετάνοια, με εξομολόγηση και να λες μαζί με τον Δαβίδ «ελέησον με!» «Ωραία», θα μου πεις. «Να κάνω έτσι. Ας υποθέσουμε ότι συμφιλιώθηκα και εγώ με τον Κύριο Ιησού Χριστό. «Ε, τότε, από δω και πέρα δεν είναι εγωισμός να συνεχίσω να προσεύχομαι για τον εαυτό μου λέγοντας «ελέησον με» και όχι «ελέησον ημάς»; Σωστή ή παρατήρηση σου, άκουσε όμως και την εξήγηση. Ό Απόστολος Παύλος γράφει: «Καθάπερ γαρ το σώμα εν εστίν και μέλη έχει πολλά… ύμεΐς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους» (Α’ Κορ. ιβ’ 12,27). «Ώστε, κατά τον «Απόστολο, «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν» αποτελούμε μέλη ενός σώματος, του οποίου κεφαλή είναι ό Χριστός. Λέει πάλι ό μέγας Παύλος: «είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη» (Α’ Κορ. ιβ’26). Για παράδειγμα, αν ό Κώστας νίκησε στα 100 ή στα 400 μέτρα και βραβεύτηκε, δεν θα δώσουμε συγχαρητήρια στα πόδια του Κώστα, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο. Αν πάλι τυχόν χτύπησε στον αγώνα το πόδι του, τότε δεν πονάει μόνο το πόδι, αλλά πονάει ολόκληρος. Το ίδιο και στα πνευματικά. Αν ένα μέλος της Εκκλησίας αγιάζεται με τους πνευματικούς του αγώνες, ή ωφέλεια είναι άμεση για όλα τα μέλη της Εκκλησίας μας, εφόσον αποτελούμε ένα σώμα. Ό αγιασμός αντανακλά σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Όποιος γεμίσει μέσα του με την ευχή του Ιησού μοιάζει με τα ουράνια σώματα. Ό ήλιος, για παράδειγμα, είναι αυτόφωτος, αλλά ή σελήνη είναι ετερόφωτη. Καθώς λοιπόν ή σελήνη παίρνει το φως του ήλιου, το διοχετεύει και φωτίζει τη ζοφερή νύχτα, έτσι γεμίζει και ό προσευχόμενος με το άδυτο φως του Ήλιου της Δικαιοσύνης Χριστού και το μεταδίδει και στους «εν σκότει και σκιά θανάτου καθεύδοντας αδελφούς του». Άλλα, όπως ή σελήνη απλώνεται σε όλη τη γη, όμως τα πυκνά νέφη αναχαιτίζουν το φως της, έτσι και ό άνθρωπος πού ζει ή επιμένει στην αμαρτία καλύπτεται από ένα σύννεφο, το όποιο σκοτίζει τον νου του και δεν μπορεί να δεχθεί μέσα του το φως της νοητής σελήνης. Αν και συ, αδελφέ, δεν βλέπεις μέσα σου το φως του νοητού ήλιου και της σελήνης, δεν φταίει ό ήλιος ούτε ή σελήνη. Φρόντισε με τη μετάνοια να διαλύσεις τα ζοφερά νέφη και τότε θα δεχθείς άπλετο το φως των προσευχών των Αγίων μέσα σου. Και αυτές είναι εμπειρίες, πού μόνος σου θα διαπιστώσεις. Πρόκειται για τα θαύματα πού βλέπει μέσα του ό κάθε αγωνιζόμενος πιστός. Ό Άγιος Σιλουανός του Άθω γράφει ότι, όσο στη γη υπάρχουν Άγιοι, ό κόσμος θα στέκει. Εάν ή γη σταματήσει να παράγει Αγίους, τότε έφθασε στο τέλος της. Όταν ένας Άγιος λέει με ταπείνωση και με αίσθημα άμαρτωλότητας το «ελέησον με», αυξάνει μεν σε αγιασμό, αυξάνει όμως και ή παρρησία του ενώπιον του Θεού. Άλλα έχοντας συνείδηση ότι αποτελεί μέλος ενός σώματος και βλέποντας ότι τα περισσότερα μέλη του σώματος, δηλαδή οί περισσότεροι αδελφοί του Χριστιανοί, λόγω της αμαρτίας ασθενούν βαριά, τότε αναλαμβάνει στον εαυτό του τα βάρη των αδελφών και στενάζει σαν να είναι δικά του τα αμαρτήματα των άλλων. «Αν μάλιστα πάσχουν και άλλα μέλη από σωματική ή ψυχική ασθένεια, τότε συμπάσχει. Ή ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» είναι το ρεύμα πού φορτίζει την μπαταρία. Πηγή είναι ό Χριστός, μπαταρία είναι ή καρδιά του ανθρώπου. Με τη μικρή αύτη ευχή ή καρδιά φορτίζεται με Χριστό, φορτίζεται συνεπώς με χριστιανικές αρετές, φορτίζεται με ζήλο, με πόθο, με ερωτά Χριστού. Πολύ φορτίζεται; Πολύ γεμίζει, πολύ χριστοποιείται. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, πού να αποκτά, κατά τον όρο των αγίων Πατέρων, τον «μανικόν ένθεον έρωτα». Όμως ό θείος αυτός έρωτας, κατά τους Πατέρες, έχει διπλή ιδιότητα: όσο περισσότερο αγαπάμε τον Θεό, τόσο περισσότερο αγαπάμε και την εικόνα Του, δηλαδή τον άνθρωπο• και όσο περισσότερο συμφιλιωθούμε με τον Δημιουργό μας, τόσο περισσότερο βοηθούμε και το δημιούργημα Του, τον συνάνθρωπο. Λέγοντας ένας Άγιος την ευχή, στο «ελέησον με» περιλαμβάνει πολλά. «ελέησον με», εννοεί: «Στήριξέ με στην οδό του αγιασμού, όπου Εσύ με οδήγησες, μην τυχόν και πέσω», κατά τον Απόστολο. «ελέησον με», εννοεί: «Φώτισε με, οδήγησε με». «ελέησον με», εννοεί: «Βλέπεις την αγάπη μου, τη συμπόνια μου υπέρ των αδελφών μου. Ώ Κύριε, παρακαλώ, μνήσθητι πεινώντων και διψώντων, μνήσθητι όσων πάσχουν ψυχικά και σωματικά, από καρκίνο, από εγκεφαλικά, από καρδιοπάθειες, από ψυχασθένειες, από διάφορες δαιμονικές επιδράσεις. Μνήσθητι όσων κινδυνεύουν από όλα αυτά και από κάθε ενέδρα του εχθρού. Φύλαξε τους οικείους, τους συγγενείς, τους ομοπίστους, τους ομογενείς και όλο τον κόσμο Σου από κάθε επιβουλή του αντικειμένου». «ελέησον με», εννοεί: «Μνήσθητι πάσης επισκοπής Χριστιανών Ορθοδόξων και παντός του ιερού κλήρου και φώτισε να ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας». Ακόμη, «μνήσθητι πάντων των έντειλαμένων εύχεσθε υπέρ αυτών και ιδιαιτέρως όσων έχουν ειδική ανάγκην». Αν θέλεις, θα σου πω και κάτι άλλο, καθώς το έμαθα από τον αείμνηστο Γέροντα μου. «Πολλές φορές», έλεγε, «ή μπαταρία γεμίζει και ξεχειλάει». Τότε παύει αυτή ή ευχούλα και ως άλλος οδηγός φωτίζει τον νου Ή ψυχή αισθάνεται έντονα τη Θεία Παρουσία, τα μέλη παραλύουν και, πέφτοντας στα πόδια του γλυκύτατου Ιησού, αναλύεται σε έναν ποταμό δακρύων. Άλλοτε πάλι, σιωπά από δέος και θαυμασμό ή ψελλίζει ερωτικά ό,τι τη στιγμή εκείνη τη διδάσκει ό ένθεος έρωτας, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα. Και αφού κορεσθεί ή ψυχή από θεία αγάπη, τότε αυτή ή ίδια αγάπη, με τη διπλή της ιδιότητα, στρέφει το βλέμμα προς τους αδελφούς της. Τι ευκαιρία! Είναι μοναδική ή ευκαιρία τώρα πού κρατά στα χέρια τον Ποθούμενο και Παντοδύναμο. Και λέει: «Ω γλυκύτατε Ιησού, φως της ψυχής μου, ό μόνος πραγματικός έρως! Εγώ μεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ελεημένος και πανευτυχής, όμως ένα κέντρο με κεντά. Μαζί με την αγάπη, έχω μέσα μου έναν άλλο τόσο πόνο. Βλέπω τους αδελφούς μου, βλέπω την Εκκλησία μας, βλέπω τους ανθρώπους πού πάσχουν, και δεν αντέχω. Συμπονώ και συμπάσχω. Γι’ αυτό σε ικετεύω, ως Πανάγαθος και Παντοδύναμος, βοήθησε τους. Φταίνε; Το παραδέχομαι. Και ζητώ συγγνώμη. Ομολογώ το «ήμαρτον». Μέλη του σώματος μου είναι. Συνυπεύθυνος είμαι. ‘Αλλά κρούω το έλεος και την άπειρη φιλανθρωπία σου. Βοήθησε! Βοήθησε!» Να, αγαπητέ μου, πώς ή αγάπη μας ενώνει εν Χριστώ με όλα τα μέλη της Εκκλησίας μας και πώς, με τίς προσευχές των Αγίων και όσων αγωνίζονται τον καλό αγώνα, βοήθα ό Κύριος και τα υπόλοιπα ασθενή μέλη, για τα όποια ανέχεται, μακροθυμεί και αναμένει όλων τη μετάνοια για τη σωτηρία.  Είδες, αυτές μόνο οι πέντε λέξεις της ευχούλας, που μπορούν να ανεβάσουν τον άνθρωπο; Ευχήσου και για μένα τον ράθυμο, αλλά και για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας, να χτυπάμε ασταμάτητα την πόρτα του ελέους του Κυρίου μας, σίγουροι ότι θα τηρήσει την υπόσχεση Του, όταν είπε: «κρούετε, και ανοιγήσεται ύμίν» (Λουκ. ια’ 9) και «ό πιστεύων έπ’ αύτω ου μη καταισχυνθη» (Α’ Πέτρ. β’ 6). Αμήν. 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.

~**  Άσχημα μαντάτα για το Πάσχα! Υπό βρασμό η ΔΙΣ – Τι θα αποφασίσει

~  Επιμέλεια: ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ    Στοπ στα σχέδια για Πάσχα στο χωριό βάζουν τις τελευταίες ώρες, επιστήμονες και κυβέρνηση μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την πορεία της πανδημίας, η οποία φαίνεται πως δεν έχει μπει σε τροχιά αποκλιμάκωσης καθώς οι σκληροί δείκτες (διασωληνωμένοι, θάνατοι, βαθμός θετικότητας) παραμένουν υψηλοί – Αύριο οι αποφάσεις της ΔΙΣ  Είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το Πάσχα στο χωριό, ξεκαθάρισε ο κ. Σκέρτσος, ωστόσο απαντώντας στην ερώτηση αν θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις από αρχές Μαΐου, είπε «Ναι. Στόχος είναι να ανοίξουν μετά τις γιορτές».  Σε ότι αφορά στα σενάρια που θέλουν να επιτραπεί σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί να πάνε στα χωριά τους, ο κ. Σκέρτσος δεν απάντησε, ενώ σημείωσε πως «Ο σχεδιασμός είναι αρχές Μαΐου να επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Για το Πάσχα όμως δεν μπορώ να σας πω ακόμα, είναι νωρίς. Ας περάσουν πρώτα αυτές οι εβδομάδες».  Σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας Αλκιβιάδη Βατόπουλος, η απάντηση στο ερώτημα, αν το Πάσχα θα πάμε στο χωριό,  εξαρτάται με το που βρίσκεται το χωριό. «Προς το παρόν το βλέπω λίγο δύσκολο.  Να πάμε εντός νομού ή εντός Αττικής στην Αθήνα… Κάπως έτσι φοβάμαι θα γίνει. Θα το δούμε», είπε, μιλώντας στον Σκάι.  Δεν είναι προτεραιότητα οι Εκκλησίες σημειώνει ο Δερμιτζάκης  Ανήσυχος για τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το άνοιγμα δήλωσε ο  καθηγητής Ιατρικής του πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.  «Ανησυχώ για τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το άνοιγμα. Έχουμε χάσει το μήνυμα του ανοίγματος. Το μήνυμα είναι να ανοίξουν οι εξωτερικοί χώροι, ώστε οι συναντήσεις να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια, και το δεύτερο είναι να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες ώστε ο πολίτης να εκτονωθεί, τόνισε ο κ. Δερμιτζάκης, στο MEGA.  Ο ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό  όφελος. Δεν είναι προτεραιότητα το λιανικό εμπόριο, ή οι εκκλησίες. Προτεραιότητα είναι να βγει ο κόσμος στα πάρκα, σε εξωτερικούς χώρους» σημείωσε ο καθηγητής.  «Αν μπορούμε να κρατήσουμε το μήνυμα, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε το Πάσχα να πάμε στα χωριά μας. Είδα χτες ότι σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας γίνονταν rapid tests και δημιουργήθηκε συνωστισμός. Είναι λάθος μήνυμα αυτό. Έχουμε μπερδέψει τον κόσμο στο τι προσπαθούμε να πετύχουμε» είπε ακόμα ο κ. Δερμιτζάκης. <iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020322309" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen scrolling="no" width="560" height="315"></iframe>  Για μια από τις χειρότερες στιγμές της πανδημίας στη χώρα έκανε λόγο ο ιατρός και ερευνητής, Γιώργος Παυλάκης, επισημαίνοντας πως είμαστε στην κορύφωση τους επιδημιολογικού κύματος. Υπογράμμισε δε, ότι έχει επικρατήσει πανικός που οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις, όπως αυτή να ανοίξουμε δραστηριότητες σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, ενώ επιδοκίμασε την εισήγηση της επιτροπής να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε περιοχές με μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, όπως η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα και η Κοζάνη. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Παυλάκης υποστήριξε πως, αν τώρα προχωρήσουμε σε χαλάρωση των μέτρων, την εβδομάδα των Παθών θα έχουμε την κορύφωση των θανάτων, καθώς τα κρούσματα θα αυξάνονται συνεχώς.  Δύσκολο θεωρεί η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, να γιορτάσουμε Πάσχα στο χωριό.  «Δεν θα είμαστε όπως πέρυσι κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Αν έχουμε προχωρήσει τους εμβολιασμούς και αν έχουμε κάνει πολλά τεστ και αξιολογήσουμε τις παραμέτρους ότι είναι μειωμένες, τότε μόνο μπορούμε να επιτρέψουμε τις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε ενδοοικογενειακά. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο», είπε μιλώντας στο MEGA. <iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020321808" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen scrolling="no" width="560" height="315"></iframe> Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει σήμερα και αύριο μέσω τηλεδιασκέψεως η ΔΙΣ  της 164ης Συνοδικής Περιόδου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις των Ιεραρχών καθώς και οι ίδιοι γνωρίζουν πως οι πιστοί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν επανάληψη του περσινού σεναρίου, με κλειστούς τους ναούς και μια «κατ’ οίκον Ανάσταση»

***  Σε απόγνωση οι Ιεροψάλτες! Στρέφονται κατά της Εκκλησίας γιατί δεν πληρώνονται

~   «Ήτανε στραβό το κλίμα το φάγε και ο γάιδαρος…..» Επι σειρά ετών η Εκκλησία της Ελλάδος έκαμε προσπάθεια ώστε οι Κοιμητηριακοί Ναοί των Νεκροταφείων της χώρας και καλώς κατά την γνώμη μας να υπαχθούν στην δικαιοδοσία της. Τελικά κάτι τέτοιο έγινε πράξη με τον Νόμο 4735/2020 Η διάταξη, που όπως τακτικά συμβαίνει εισήχθη σε τροπολογία άλλου θέματος του Υπουργείου Εσωτερικών, (άρθρο56) προέβλεπε την μεταφορά όχι μόνο των εισπράξεων αλλά και του προσωπικού από τους Δήμους στις Τοπικές Μητροπόλεις με ειδική διαπιστωτική πράξη, στην οποία με σαφήνεια διατυπώθηκε, πως το εν λόγω προσωπικό θα αμείβεται ως αμείβετο και θα αναγνωρίζονταν η προϋπηρεσία του.  Εμείς, όχι βέβαια από διαίσθηση αλλά μάλλον από γνώση, είχαμε πληροφορήσει τις Κοινοβουλευτικές ομάδες και πως οι εργαζόμενοι θα πληγούν καίρια στα δικαιώματά τους. Όχι γιατί η εκκλησία της Ελλάδος δεν θέλει ,αλλά γιατί δυστυχώς δεν μπορεί εν τοις πράγμασι να σηκώσει το βάρος της μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων, από αβέβαια έσοδα. Αβέβαια είναι τα έσοδα από το «παγκάρι» δηλαδή την διάθεση του κάθε πιστού, αβέβαια και τα έσοδα από τις Ιεροπραξίες ,αφού κανείς δεν ξέρει πόσοι άνθρωποι θα τελευτήσουν. Eπίδικο δε είναι και το καθεστώς των Ιεροψαλτών που υπηρετούν σε αυτήν και κάτι τέτοιο φάνηκε ανάγλυφα από τον τραγέλαφο των Αναστολών Εργασίας με το Υπουργείο Εργασίας να θεωρεί πως οι Ιεροψάλτες είναι υπάλληλοι του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, η Εκκλησία της Ελλάδος να μην ξέρει τι είναι και την λύση να την δίνουν επαρκείς λογιστές, αφού πρώτα οι Ενορίες κόντεψαν να διαλυθούν και να σύρονται στα δικαστήρια. Αυτά τα είχαμε επισημάνει ήδη από τις 7/10/2020 σε Δελτίο Τύπου για το θέμα αυτό το οποίο δυστυχώς από ένα ζήτημα άφατης πνευματικότητας που έχει να κάμει με την έξοδο των συνανθρώπων μας από αυτήν την ζωή ,κατέληξε να απασχολεί τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ με τον πλέον άκομψο τρόπο. Αρχικά με την κατακόρυφη αύξηση των δικαιωμάτων Ιεροπραξίας και τώρα με την άρνηση εκτελέσεως του καθήκοντος της καταβολής μισθοδοσίας σε υπαλλήλους τους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος ήξερε ότι θα αναλάβει.  Οφείλουμε να είμαστε όμως δίκαιοι αναφέροντας πως : Στην Περιφέρεια Αττικής η οποία συγκεντρώνει τουλάχιστον 50. Νεκροταφεία μόνον 8 Ιεροψάλτες ήταν διορισμένοι από τους ΟΤΑ με εξηρτημένη εργασία ,εκ των οποίων ένας αποσπάσθηκε σε άλλη υπηρεσία, με συμβάσεις έργου 12μηνης διάρκειας και οι υπόλοιποι Κοιμητηριακοί Ναοί εξυπηρετούντο από εθελοντές. Δηλαδή οι τεθνεώτες και οι λοιποί «περιλειπόμενοι» για τους γνωρίζοντες, μάλλον ταλαιπωρούνταν ακουστικά, στην «εξόδιο» ακολουθία τους, αν σκεφθεί κανείς πως μέχρι πριν από 20 χρόνια το Α Νεκροταφείο της Αθήνας είχε μια από τις καλύτερες χορωδίες της χώρας. Μην έχοντας γνώση για όλη την Ελλάδα και μη γνωρίζοντες για το λοιπό βοηθητικό προσωπικό θα κλείσουμε λέγοντας πως : 1.Κάθε απόφαση είτε την Εκκλησίας της Ελλάδος είτε της Ελληνικής Πολιτείας δεν μπορεί να μην είναι αντικείμενο διαβούλευσης. 2.Η Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να εφαρμόσει τον Νόμο και να απορροφήσει άμεσα, το υφιστάμενο προσωπικό σεβόμενη τα μισθολογικά και ασφαλιστικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Οφείλει δε να προχωρήσει άμεσα στην εξαγγελία διαγωνισμού για την κάλυψη τουλάχιστον 100 Ιεροψαλτικών Θέσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 156/2006 και την Εργατική Νομοθεσία. 3.Οι Ιεροψάλτες είναι εργαζόμενοι όπως όλοι οι Έλληνες και Ευρωπαίοι Πολίτες. Μουσικά κατηρτισμένοι, σε μεγάλο ποσοστό απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ, απόλυτα εξειδικευμένοι, συνεχιστές μιας μακραίωνης μουσικής παράδοσης στην χώρα που γεννήθηκε και άνθησε η Μουσική. Σαν δε συμβουλή: 1.Πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδος να συνειδητοποιήσει πως η Μουσική, η ευπρέπεια των Λατρευτικών χώρων, η ποιότητα της Ακολουθίας των συνανθρώπων μας στην έξοδό τους, από τα εγκόσμια χρήζει έμπρακτου σεβασμού όχι μόνο στα λόγια αλλά και εν τοις πράγμασι. 2.Η Εκκλησία της Ελλάδος παρά τα σκόπιμα δημοσιεύματα, περί αμύθητης περιουσίας, πρέπει να συνειδητοποιήσει, γιατί και μείς όπως και εκείνη σαν σύστημα διοικήσεως το γνωρίζει, ότι δεν μπορεί να έχει την ευθύνη μισθοδοσίας 10.000 Ιεροψαλτών 10.000 νεωκόρων και τουλάχιστον άλλων 2.000 Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων σε συνάφεια με εκτεταμένο προνοιακό έργο. Ούτε επιχείρηση είναι, ούτε σε μια χώρα με ανεργία που θα αγγίξει το 1.000.000 ανθρώπους δύναται να αναζητά εθελοντές, ούτε και δύναται να χρησιμοποιεί στελέχη με επαρκή γνώση διοίκησης. Με 50 ακίνητα της ΕΚΥΟ, εκτάσεις αμφισβητούμενες, και 2000 ακίνητα της κακιάς ώρας που «αξιοποιούν» οι Ενορίες του Λεκανοπεδίου, δεν βγαίνει ούτε το ρεύμα. 3.Η Εκκλησία της Ελλάδος σήμερα και όχι αύριο πρέπει να ζητήσει επίσημα την τακτοποίηση του προσωπικού της από την Ελληνική Πολιτεία η οποία διαχρονικά πρέπει την τελευταία 50ετία να έχει τακτοποιήσει στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα τουλάχιστον 6.000.000 συνέλληνες.  ikivotos.gr

~**  Βάπτιση: Το Μυστήριο με την επίκληση των τριών θείων Προσώπων

ΒΑΠΤΙΣΗ: Τό κεντρικό σημείο τού Μυστηρίου τού αγίου Βαπτίσματος είναι η τριπλή «βάπτισις», δηλαδή η ολόσωμη κατάδυση στό αγιασμένο νερό καί ανάδυση εκείνου πού μετέχει στό Μυστήριο, μέ ταυτόχρονη επίκληση τών τριών Προσώπων τής Αγίας Τριάδος. Νά πώς γίνεται:  Ο ιερεύς: «Βαπτίζεται ο δούλος / η δού­λη τού Θεού () εις τό όνομα τού Πατρός» καί συγχρόνως βυθίζει τόν βαπτιζόμενο στό αγιασμένο νερό. Ο διάκονος (άν υπάρχει) καί ο λαός (οι ψάλτες εκ μέρους τού λαού): «Αμήν». Ο ιερεύς: «Καί τού Υιού» δεύτερη βύθιση. Ο διάκονος καί ο λαός: «Αμήν». Ο ιερεύς: «Καί τού Αγίου Πνεύματος» τρίτη βύθιση. Ο διάκονος καί ο λαός: «Αμήν».  Η τριπλή κατάδυση καί ανάδυση τού βαπτιζομένου αποτελεί μυστηριακή συμ­μετοχή του στό θάνατο, τήν τριήμερη Ταφή καί Ανάσταση τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η επίκληση τών τριών θείων Προσώπων γίνεται κατά ρητή εν­τολή τού Κυρίου: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη/ [28] 19). Γιατί όμως η βάπτιση γίνεται «εις τό όνομα» τών τριών θείων Υποστάσεων; Πρώτα-πρώτα νά επισημάνουμε ότι ο λειτουργός λέει «εις τό όνομα» καί όχι «εις τά ονόματα» (άν καί ακολουθούν τρία ονόματα), διότι ο Θεός είναι ένας: ο Πατήρ, ο Υιός καί τό Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάς. «Έν όνομα τών τριών, υποδηλούν τήν μίαν φύσιν τής Αγίας Τριάδος». Ένα είναι τό όνομα τών Τριών τό όνομα «Θεός» τό οποίο υποδηλώνει τή μία φύση (τή θεία φύση) τής Αγίας Τριάδος, ερμηνεύει ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός. Η βάπτιση «εις τό όνομα» τών Προσώπων τής Αγίας Τριάδος σημαίνει ότι ο βαπτιζόμενος αφιερώνεται στόν Τριαδικό Θεό, ανήκει πλέον σ Εκείνον. Ελευθερώνεται από τό κράτος τής αμαρτίας καί τού θανάτου, φεύγει από τήν εξουσία τού διαβόλου, καί περιέ­ρχεται στήν εξουσία τού Θεού, γίνεται κάτοικος τής βασιλείας Του. Ο πρίν αποκομμένος από τήν αληθινή ζωή, τώρα, μέ τή δύναμη τής σταυρικής θυσίας τού Κυρίου, γίνεται κοι­­νω­νός τού Θεού καί μέτοχος τής αιώνιας ζω­ής. Εκτός αυτού η επίκληση αυτή αποτελεί ομολογία ότι τή σωτηρία τού ανθρώ­που τήν απεργάσθηκε ολόκληρη η Αγία Τριάς. Βαπτιζόμαστε στό όνομα τού Πατρός, ο Οποίος απέστειλε τόν Υιό Του γιά νά θυσιασθεί γιά τόν άνθρωπο τού Υιού, ο Οποίος θυσιάσθηκε, απέθανε, ετάφη καί αναστήθηκε «υπέρ τής τού κόσμου ζωής καί σωτηρίας» τού Αγίου Πνεύματος, τό Οποίο, μέ τή μεσιτεία τού μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού, απεστάλη στόν κόσμο καί ενεργεί τήν αναγέννηση καί τόν αγιασμό τών πιστών. Όπως η δημιουργία τού ανθρώπου, έτσι καί η αναδημιουργία του, η οποία συντελείται κατά τό άγιο Βάπτισμα, είναι έργο τής Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ ανέπλασε, σημειώνει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, διά τού Υιού αναπλασθήκαμε, ενώ τό Πνεύμα είναι Αυτό πού ζωοποιεί (τίς ψυχές μας) διότι καί στήν πρώτη δημιουργία διαγραφόταν σκιωδώς η Αγία Τριάς. Ο μέν δηλαδή έπλασε (ο Πατήρ), ο δέ (ο Υιός) ήταν χέρι τού Πλάστη, ενώ ο Παράκλητος ήταν η πνοή Εκείνου πού εμφυσούσε τή ζωή στόν άνθρωπο (1). Παρομοίως σημειώνει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η επίκληση γίνεται «γιά νά μάθεις ότι όλα αυτά (τά χαρίσματα πού χαρίζει τό άγιο Βάπτισμα) τά πραγματοποιεί η δύναμη τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος». Ο λειτουργός είναι απλώς διάκονος τής τριαδικής Χάριτος. Γι αυτό δέν λέει «Εγώ σέ βαπτίζω» (όπως στό Τυπικό τού «Βα­πτίσματος» τών Παπικών), αλλά «Βαπτίζεται ο δούλος τού Θεού». Καί αλ­λού ο ίδιος Πατήρ: «Εκείνος πού τελεί τά πάντα είναι ο Πατήρ καί ο Υιός καί τό Ά­γιο Πνεύμα, η αδιαίρετη Τριάδα. Η πίστη στήν Αγία Τριάδα χαρίζει τήν άφεση τών αμαρτιών, αυτή η ομολογία μάς δωρίζει τήν υιοθεσία» (2). Στούς πρωτοχριστιανικούς μάλιστα χρό­νους υπήρχε η τάξη ο βαπτιζόμενος, πρίν από κάθε κατάδυση, νά ομολογεί πίστη στό κάθε ένα από τά τρία θεία Πρόσωπα: πρίν από τήν πρώτη κατάδυση, στόν Πατέρα, πρίν από τή δεύτερη, στόν Υιό, πρίν από τήν τρίτη, στό Άγιο Πνεύμα (3). Επομένως η επίκληση τής Αγίας Τριάδος κατά τή βάπτιση δηλώνει εκτός τών παραπάνω ότι ο βαπτιζόμενος έχει ήδη ομολογήσει πίστη στόν αληθινό Θεό, έ­χει αποδεχθεί τό βασικότερο χριστιανικό δόγμα, τό τριαδολογικό, καί επομένως τό σύνολο τής αποκαλυφθείσης αληθείας. Έτσι εντάσσεται στήν Εκκλησία, στό χώρο τής κοινωνίας Θεού καί ανθρώπων. Η βάπτισή μας λοιπόν «εις τό όνομα» τών τριών θείων Προσώπων σημαίνει ότι αφιερωνόμαστε στόν Τριαδικό Θεό, εντασσόμαστε στή Βασιλεία Του, γινόμαστε υιοί τού υψίστου Θεού σημαίνει επίσης αναγνώριση ότι η σωτηρία μας αποτελεί έργο ολόκληρης τής Αγίας Τριάδος, αλλά καί ότι τήν ανακαίνισή μας στό εν λόγω Μυστήριο ουσιαστικά τήν τελεί ο εν Τριάδι Θεός. Δηλώνει τήν πίστη μας στήν Αγία Τριάδα, στό μόνο αληθινό Θεό, τόν Οποίο λατρεύουμε καί δοξάζουμε, ο Ο­ποίος είναι η πηγή κάθε αγαθού μάς χάρισε τήν παρούσα ζωή καί ελπίζουμε ότι θά μάς χαρίσει καί τή μέλλουσα. 

***  ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: 4.309 νέα κρούσματα – 751 οι διασωληνωμένοι – 79 νεκροί σε 24 ώρες

~   Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.309, εκ των οποίων 30 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 281.570 (ημερήσια μεταβολή +1.6%), εκ των οποίων 51.4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 94 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.773 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.  Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 79, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.532 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 751 (64.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.788 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 526 (ημερήσια μεταβολή +20.09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 511 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 103 έτη).

***  Νέος κωδικός για μετακίνηση από νομό σε νομό για το Πάσχα; Το σενάριο για υπερτοπική μετακίνηση

~   Κωδικός «υπερτοπική μετακίνηση» από την κυβέρνηση-Η μετακίνηση από νομό σε νομό για το Πάσχα θα είναι ένα από τα επόμενα ζητήματα που θα θέσει η κυβέρνηση περιμένοντας την εισήγηση των ειδικών του υπουργείου Υγείας. «Η πιθανότητα να ταξιδέψουμε το Πάσχα θα είναι μια ψυχολογική ανάσα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης κάνοντας λόγο για «υπερτοπική μετακίνηση».  Διαβάστε περισσότερα στο tilegrafimanews.gr

*** Σέρρες: Ιερέας διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό

Σέρρες: Αγωνία και αναστάτωση επικρατεί στους κατοίκους τοπικής κοινότητας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών, αφού ο ιερέας του χωριού διαγνώσθηκε το Σάββατο θετικός στον κορωνοϊό .  Ο ιερέας είναι ασυμπτωματικός και αμέσως μετά τη διάγνωση παραμένει σε καραντίνα για 14 ημέρες στο σπίτι του. Αμέσως απολυμάνθηκαν όλοι οι χώροι στην εκκλησία, ενώ δεν τελέστηκε Θεία Λειτουργία χθες Κυριακή. Η ανησυχία των κατοίκων είναι μεγάλη διότι την Παρασκευή παρακολούθησαν τη Λειτουργία των Χαιρετισμών, ενώ το πρωί του Σαββάτου -πριν ανακοινωθεί το θετικό αποτέλεσμα- τελέστηκαν μνημόσυνα στα κοιμητήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θετικοί στον ιό διαγνώσθηκαν η νεωκόρος και ένας εκ των ιεροψαλτών. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά που μίλησε στην ΕΡΤ Σερρών ανακοίνωσε πως έχει καλέσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, και εντός των ημερών θα βρίσκεται στην εν λόγω κοινότητα για δωρεάν rapid test στους κατοίκους.-

***   Γεραπετρίτης: Λογικό να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση το Πάσχα – Ποιες περιοχές αφορά

~ Άνοιγμα των Λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Απριλίου και διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα σε περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό επίπεδο με τον τόπο κατοικίας, προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια για άνοιγμα της εστίασης, πριν τις γιορτές. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, σημείωσε ότι η πιθανότητα να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε το Πάσχα στα χωριά μας θα είναι μια μεγάλη ανάσα. «Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε κάποια μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, είναι λογικό να επιτραπεί η υπερτοπική μετακίνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα, όχι σε περιοχές όμως που θα είναι εξαιρετικά επιβαρυμένες. Το λογικό είναι περιοχές που βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό επίπεδο, να είναι σχετικώς προσβάσιμες», υπογράμμισε. Συμπλήρωσε ότι  είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να έχουμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, γι’ αυτό και οι μετακινήσεις στα χωριά θα είναι μια σημαντική ανάσα για τους πολίτες.  https://youtu.be/rWB9UoRD-Qg  .- skai.gr

***  Ανατροπή – Βόμβα με το εμβόλιο AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων EMA

~  «Βόμβα» από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Astrazeneca   Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΕΜΑ που μίλησε στην εφημερίδα Il Messsaggero υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο εμβόλιο της Astrazeneca και τα περιστατικά θρομβώσεων. Ο ίδιος, ωστόσο, είπε ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο μηχανισμός σύνδεσης.  #BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear

Μεταφράστηκε από τη γλώσσα: Αγγλικά από
#BREAKINGΟ ανώτερος αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) αναφέρει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εμβολίου AstraZeneca Covid και θρόμβων αίματος, αλλά δεν είναι σαφής Απάντηση στον χρήστη
#UPDATE European Medicines Agency (#EMA) head of vaccines Marco Cavaleri said in an interview published on Tuesday that there is a link between the #AstraZeneca coronavirus vaccine and blood clots, but the cause of "this reaction" is still not clear u.afp.com/UMpi

#BREAKING European Medicines Agency (#EMA) has 'not yet reached a conclusion' on AstraZeneca Covid vaccine/blood clot link, review 'currently ongoing': statement

Δημήτρης Κούβελας: Τα εμβόλια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά ώστε να χτίσουν τείχος- Η επιτροπή επιλέχθηκε… παρεΐστικα με άσχετες ειδικότητες Σφοδρή επίθεση Δημήτρη Κούβελα σε Επιτροπή Λοιμωξιολόγων: Δεν υπήρξε προκήρυξη θέσεων στην επιτροπή. Οι άνθρωποι πάρθηκαν παρεΐστικα “Δεν λέμε και στον Μπάμπη, δεν λέμε και στον Λάκη, δεν υπάρχουν προσόντα”. Δεν υπάρχει στην επιτροπή ειδικός στα φάρμακα, φαρμακοποιός, συγκοινωνιολόγος, ειδικός στην ψυχική Υγεία, ειδικός στην οικονομία.  Σφοδρή επίθεση Δημήτρη Κούβελα σε Επιτροπή Λοιμωξιολόγων: Ο Δημήτρης Κούβελας Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας στο δελτίο Kontra24 με τον Σπύρο Σουρμελίδη .-                                  https://youtu.be/-tX8eLy4HOI    .-  

  • ► Δεν υπήρξε προκήρυξη θέσεων στην επιτροπή. Οι άνθρωποι πάρθηκαν παρεΐστικα “Δεν λέμε και στον Μπάμπη, δεν λέμε και στον Λάκη, δεν υπάρχουν προσόντα”. Δεν υπάρχει στην επιτροπή ειδικός στα φάρμακα, φαρμακοποιός, συγκοινωνιολόγος, ειδικός στην ψυχική Υγεία, ειδικός στην οικονομία.
  • ► Χρειάζεται πρωτοβάθμια Υγεία που δεν έχουμε και γι αυτό σήμερα τα νοσοκομεία έχουν ουρές
  • ► Δεκαπλασιάσαμε τις ουρές στα νοσοκομεία και μάλιστα με ασθενείς κάτι που είναι εξαιρετικά βλακώδες, αν όχι εγκληματικό
  • ► Κάναμε το ακριβώς ανάποδο από αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Στις άλλες χώρες έκαναν πρωτόκολλα φροντίδας στο σπίτι. Εμείς κάναμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να τους πάμε όλους στα νοσοκομεία και να μεταφέρουμε και γιατρούς από την περιφέρεια στα νοσοκομεία
  • ► Το lockdown έπρεπε να κρατάει το πολύ 15 μέρες ώστε μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
  • ► Στο lockdown κλείσανε αυτά που τους βολεύει και όχι αυτά που πρέπει, για να μην έχουν κοινωνικές εξεγέρσεις.

Σοκάρει ο Θάνος Ασκητής: Να ανοίξουν όλα – Έδωσα τόσα υπνωτικά και ηρεμιστικά στο lockdown όσα σε 5ετία  

Σοκάρει ο Θάνος Ασκητής, για τις αλλαγές στις σεξουαλικές συνήθειες των Ελλήνων στην περίοδο της πανδημίας: 36 χρόνια γιατρός, πρώτη φορά έδωσα τόσα πολλά υπνωτικά και ηρεμιστικά!  O Δρ. Θάνος Ασκητής Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας στην εκπομπή Western με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο

  • ► «Έδωσα τόσα πολλά υπνωτικά και ηρεμιστικά στο lockdown όσα έδωσα σε μια πενταετία»
  • ► «Είμαι της γνώμης να ανοίξουν όλα, με ένα μέτρο ελέγχου που θα φέρει συμμόρφωσει. Όταν απελευθερώνεις τον άλλον τον οδηγείς στο να αναλάβει ευθύνες μιας συμπεριφοράς που τώρα καταπιεσμένη δικαιολογεί το άλλοθι της φυγής του»  Για τις αλλαγές στις σεξουαλικές συνήθειες των ανθρώπων την περίοδο της πανδημίας μίλησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας, Θάνος Ασκητής, εκείνο, ωστόσο, που, ίσως, προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, είναι η δήλωσή του περί… αϋπνίας! « έδωσα τόσα πολλά φάρμακα όσα έδινα σε 5 χρόνιο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ασκητής, επισημαίνοντας το πόσο πολύ μάς έχει επηρεάσει σε ψυχοσωματικό επίπεδο ο διαρκής εγκλεισμός.  https://youtu.be/a_kbyQsjLUs  .-

***  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Σχηματίστηκε δικογραφία κατά εταιρείας που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα το ρωσικό εμβόλιο «Sputnik V» (ΈΓΓΡΑΦΑ)

~  Σχηματίστηκε δικογραφία από την Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών…  Η με αριθμό 599/22-3-2021 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με θέμα: «Διερεύνηση ιατρικών πρακτικών κατά τη νοσηλεία ασθενών “Covid-19”». Σύμφωνα με την ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειου Βιλιάρδου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η απάντηση που δόθηκε μέσω του Υπουργείου περιλαμβάνει τον σχηματισμό δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή την προσπάθεια παρέμβασης ιδιωτικής εταιρείας για να εγκριθεί η εισαγωγή του ρωσικού εμβολίου. Παράλληλα, ανάλογη δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σχηματίστηκε για την κυκλοφορία φαρμάκου από ιδιωτική εταιρεία, κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου.  Δείτε αναλυτικά τα αποκλειστικά έγγραφα:

 

 ***  Κορωνοϊός- Τσιόδρας: Προσοχή για ηλικίες 20-50. Μέτρα μέχρι να τελειώσουν οι εμβολιασμοί

Αναφερόμενος στα εμβόλια ξεκαθάρισε πως δεν φέρουν τον ιό,  αλλά διδάσκουν την άμυνα μας πως θα τον εξουδετερώσει. Kαμπανάκι κινδύνου για τις ηλικίες 20-50 ετών έκρουσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στη διάλεξη με θέμα «Πανδημία SARS-COV-2: Η επιστήμη συνοδοιπόρος με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλήθειας», της Ακαδημίας Αθηνών. Επεσήμανε ο κορωνοϊός το τελευταίο διάστημα προσβάλει τις ηλικίες 20 εως 50 ετών ενώ τόνισε πως θα συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Όπως εξήγησε πρόκειται για τοπική επιδημία που δεν πορεύεται πάντα με τον ίδιο αριθμό και ενδεικτικά παρέθεσε πως την τελευταία εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία παρατηρούνται περισσότερα από 1.000 ενεργά κρούσματα.  Αναφερόμενος στα εμβόλια ξεκαθάρισε πως δεν φέρουν τον ιό, αλλά διδάσκουν την άμυνα μας πως θα τον εξουδετερώσει. Επιπλέον επεσήμανε ότι τα εμβόλια βοηθούν στη μείωση των περιστατικών και θανάτων που αποδίδονται στον κοροναϊό και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο παράδειγμα του Ισραήλ.  Αναφορικά με τις θεραπευτικές επιλογές είπε ότι δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε αντιικό φάρμακο που θα χορηγούνταν στην αρχή της νόσου. «Ακόμα, ένα χρόνο μετά,  ερευνούμε ποια φάρμακα βοηθούν», είπε χαρακτηριστικά.  Τα εμβόλια είναι η ορατή λύση για τον περιορισμό της νόσου πρόσθεσε τονίζοντας πως μετά το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη χώρα που έχει προχωρήσει στους εμβολιασμούς.  «Όσο περισσότεροι εμβολιασμοί τόσο καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόρδας.  Αναφερόμενος στα μέτρα περιορισμού, ο καθηγητής δήλωσε πως «Το lockdown είναι σφυριά στο κεφάλι» και υπογράμμισε τις συνέπειες σε όλους του τομείς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πνευματικούς κ.α.  Σύμφωνα με τον Λοιμωξιολόγο, το τρίτο κύμα της πανδημίας είναι εδώ και χτυπά περισσότερο την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.  Το μέλλον εξαρτάται τον εμβολιασμό, είπε και τόνισε ότι η ανοσία θα επιτευχθεί σε ποσοστό 45% έως 85%  σε μια κοινωνία όπου δεν εμβολιάζονται τα παιδιά. Πηγή: skai.gr 

***   Στο χρήστη ANASTASIA-EKATERINI ALEXOPOULOU άρεσε

Ανεβαίνουν πάλι τα "θηρία' που σάπιζαν στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή κοιμόταν η ΝΔ και τους ξύπνησε η να τα πάρουν. Ευχόμαστε να χρησιμοποιηθούν για λαθρομετανάστες και όχι για τους Έλληνες στο Φυλάκιο Έβρου! Περιμένει κάτι η κυβέρνηση από Τουρκία; https://twitter.com/i/status/1379475569126019072 .-

  Τούρκοι εξαγωγείς από την Μεσόγειο ανακοινώνουν αύξηση 337% στις εξαγωγές προς Ελλάδα...! Τελικά ή ηλίθιοι είμαστε ή προδότες ή κάτι κάνουμε στραβά. Αυτά Με @ellinikilisi  τέρμα.  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΒΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typ
@velopky ΤΡΙΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΒΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ   Ο Λίβυος υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντμπεϊμπά Προσέβαλε την Ελλάδα, υπερασπιζόμενος το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ως δήθεν ευεργετικό για τα συμφέροντα του Λιβυκού λαού. Ο νέος αχυράνθρωπος της Τουρκίας θα πρέπει να γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο παράνομο μνημόνιο συνιστά πρόκληση πολέμου διότι παραβιάζει την ελληνική εθνική κυριαρχία και φυσικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.  Δυστυχώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμα μια φορά απέφυγε ακόμα και να αναφέρει το όνομα της Τουρκίας, και περιορίστηκε σε αόριστη αναφορά «εγγράφων και συμφωνιών». Αντιθέτως μιλούσε για πράσινη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την ώρα που ο συνομιλητής του δικαιολογούσε την καταπάτηση της εθνικής μας κυριαρχίας.  Καλούμε τον πρωθυπουργό να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να διαμηνύσει στον υπηρεσιακό αχυράνθρωπο της Λιβύης ότι εάν δεν ακυρώσει κάθε συμφωνία με την Τουρκία, η Ελλάδα θα απαντήσει αποφασιστικά και δυναμικά.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ**

*** Ουκρανία: Ο Μπάιντεν αναβαθμίζει σε «δυνητικά αναπόφευκτη κρίση» φλερτάροντας με έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο! (RIA Novosti)

Αν η σύγκρουση στο Donbass ξεκινήσει ξανά, τι θα κάνουν εκεί οι Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οι στρατιωτικές μονάδες; “Ένα τέτοιο σενάριο είναι σχεδόν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος” λένε οι αναλυτές. Η εφημερίδα των New York Times αναφέρει ότι το Πεντάγωνο το αποφάσισε στις στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη να αναβαθμίσουν την Ουκρανία, από το επίπεδο μιας «πιθανής κρίσης» σε μια «δυνητικά αναπόφευκτη κρίση».  ΜΟΣΧΑ, 6 Απριλίου – RIA Novosti, Nikolai Protopopov. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στο Donbass και των πολεμικών δηλώσεων των πολιτικών της Ουκρανίας , οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη από το επίπεδο μιας «πιθανής κρίσης» σε μια «δυνητικά αναπόφευκτη κρίση».  Zero Hedge: Τα ρωσικά τανκς κινούνται προς την Ουκρανία – Η υδρόγειος ετοιμάζεται για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο   Κίεβο και “κουκλοπαίκτες”  Η πολιτική-στρατιωτική πυρκαγιά που σιγοκαίει στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας πρόκειται να αναφλεγεί με νέα δύναμη. Το Κίεβο ρίχνει ξανά καυσόξυλα σε αυτήν , αγνοώντας πεισματικά τις συμφωνίες του Μινσκ. Εκπρόσωποι της DPR και της LPR αναφέρουν τακτικά δεκάδες παραβιάσεις κατάπαυσης του πυρός κατά τις τελευταίες εβδομάδες – οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ξεκινούν όλο και περισσότερες επιθέσεις πυροβολικού και όλμων σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν απώλειες πολιτών. Ο επικεφαλής της αυτοανακηρυγμένης DPR Denis Pushilin πιστεύει ότι είναι απίθανο να αποφευχθεί ο πόλεμος. «Κρίνοντας από τις ενέργειες του Κιέβου, μια τέτοια ευκαιρία είναι εξαιρετικά μικρή», είπε στον αέρα του τηλεοπτικού καναλιού της Ρωσίας 24. – Η DPR, καθώς και η LPR, έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν το μέγιστο δυνατό, ώστε η σύγκρουση να επιλυθεί ακριβώς με πολιτικό τρόπο. Δυστυχώς, το Κίεβο βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση … Ψέματα και χειραγώγιση είναι το μόνο που βλέπουμε τώρα από την Ουκρανία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα πολιτικής ρύθμισης είναι αμελητέα, αν όχι, ίση με μηδέν. “  Τελεσίγραφο Πούτιν: Μην τολμήστε να αναμιχθείτε στην Ουκρανία!  Ένας προκλητικός άνεμος φυσά όχι μόνο από το Κίεβο προς τα νοτιοανατολικά, αλλά και από την Δύση. Πρόσφατα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον γνωρίζει “τις στρατιωτικές προετοιμασίες της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία”. Το Κρεμλίνο τονίζει: ο Ρωσικός στρατός δεν έλαβε μέρος και δεν συμμετέχει σε εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον γραμματέα Τύπου του Προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η σύγκρουση στο Ντονμπάς είναι αποκλειστικά ενδο-ουκρανική και κανείς στον κόσμο δεν θέλει να «πυροδοτήσει έναν εμφύλιο πόλεμο ως αποτέλεσμα των προκλητικών ενεργειών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας». Οι Ουκρανοί επιτέθηκαν στις δημοκρατίες της Νέας Ρωσίας – Μάχες σώμα με σώμα στo Ντόνετσκ  Ο Άρτεμ Κουρέγιεφ, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας στην αναλυτική λέσχη Valdai, είναι βέβαιος ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βόλντυμιρ Ζελένσκι δεν είναι σε θέση να λάβει ανεξάρτητες αποφάσεις και χορεύει αποκλειστικά με τον ρυθμό των Ηνωμένων Πολιτειών. “Εάν δώσουν την εντολή να επιτεθούν στην Κριμαία ή στο Donbass, το Κίεβο θα το κάνει χωρίς να σκεφτεί τη ζημιά στην Ουκρανία”, δήλωσε ο Κουρέγιεφ σε συνέντευξή του στο RIA Novosti. – Επιπλέον, τόσο ο Zelensky όσο και ο Μπάιντεν χρειάζονται τώρα μια μεγάλη στρατιωτική επιτυχία. Το Donbass είναι ένα εξαιρετικό μέρος για αυτό. Το όλο ζήτημα είναι η ικανότητα των στρατευμάτων των μη αναγνωρισμένων δημοκρατιών να αποκρούσουν μια επίθεση και την ετοιμότητα της Μόσχας να τις υποστηρίξει. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Η επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας που θα αποκρουστεί θα δαιμονοποιήσει για άλλη μια φορά τη Ρωσία και θα επιτύχει νέες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το Nord Stream 2 Στρατιώτες της Ουκρανίας κατά την τελετή έναρξης του επόμενου σταδίου εκπαίδευσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο του προγράμματος “United Multinational Training Group – Ukraine” στην επικράτεια του γηπέδου εκπαίδευσης του Yavoriv «Μπορούν να το χειριστούν μόνοι τους.» Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προσθέτουν καύσιμα στη φωτιά, παρουσιάζοντας τις απολύτως νόμιμες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφός τους ως προετοιμασίες για εχθροπραξίες και εισβολή σε μια γειτονική χώρα. Έτσι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη για το Κίεβο από την Ουάσινγκτον, και ακόμη και την πιθανή μεταφορά Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, σε συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρέι Ταράν, καταδίκασε την «κλιμάκωση των Ρωσικών προκλήσεων». Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να βοηθήσει τις αρχές του Κιέβου με την “πιο αποτελεσματική άμυνα ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα”. Η Ουάσινγκτον υπενθύμισε ότι από το 2015, περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί στην Ουκρανία για την αγορά διαφόρων όπλων και την εκπαίδευση στρατιωτικών ειδικών. Οι Αμερικανοί υπόσχονται να στηρίξουν περαιτέρω το Κίεβο και “σε περίπτωση κλιμάκωσης της ρωσικής επιθετικότητας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αφήσουν την Ουκρανία μόνη της.”  ΝΑΤΟ: Ανησυχία για τις ρωσικές δυνάμεις κοντά στην Ουκρανία  “Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι δηλώσει ότι θα στηρίξουν το Κίεβο στη σύγκρουση με τη Ρωσία”, σχολιάζει ο Άρτεμ Κουρέγιεφ. – Η Αλήθεια είναι , ότι η υπόσχεση είναι κάπως ασαφής. Ναι, θα βοηθήσουν την Ουκρανία να ενισχύσει τον στρατό, θα μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό. Αλλά αν η σύγκρουση στο Donbass ξεκινήσει ξανά, θα καταλήξουν εκεί οι Αμερικανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οι στρατιωτικές μονάδες; Ένα τέτοιο σενάριο είναι σχεδόν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος”.  Ο ειδικός δεν πιστεύει ότι το Πεντάγωνο θα αποφασίσει για αυτό. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ενισχυθεί αρκετά τα τελευταία επτά χρόνια.  “Ένα άλλο πράγμα είναι ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση της σύγκρουσης θα αποδοθεί σίγουρα στη Ρωσία, γεγονός που θα προκαλέσει ένα νέο κύμα σκληρών κυρώσεων”, υποστηρίζει. – Η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες δεν θα καταλάβουν ποιος πυροδότησε τον πρώτο πυροβολισμό , όλα έχουν ήδη αποφασιστεί εκεί. Το μόνο ερώτημα είναι τι θα μπορέσει να επιτύχει ο ουκρανικός στρατός και πώς θα αντιδράσει η Μόσχα. Και η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είναι ένα μήνυμα προς το Κίεβο και ένα είδος πίεσης στη Μόσχα. ”  Κάνουν ότι δεν βλέπουν  Ταυτόχρονα, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Κίεβο παραδοσιακά σιωπούν για τις δικές τους ενέργειες. Επομένως, οι πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της αεροπορικής γέφυρας από την Ευρώπη στην Ουκρανία παραμένουν χωρίς σχόλια. Για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, τα στρατιωτικά αεροπλάνα μεταφέρουν κάποιο φορτίο από στρατιωτικές βάσεις εκεί.  Ακόμα κι αν πρόκειται για προετοιμασία για τις επόμενες κοινές ασκήσεις, ο πιθανός εχθρός αναφέρεται σαφώς σε αυτές: η Ρωσία. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για το Defender Europe 2021, τον μεγαλύτερο ελιγμό των 25 ετών. Πάνω από 20 χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί και 17 χιλιάδες από άλλες χώρες συμμετέχουν. Έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα κράτη της Βαλτικής, στα Βαλκάνια, στα ύδατα της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας.  Η Ουκρανία θα συμμετάσχει επίσης στις ασκήσεις – ως χώρα που έλαβε πρόσφατα το καθεστώς “εταίρος των διευρυμένων δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ”. Ο αντι-ρωσικός προσανατολισμός του «Υπερασπιστή της Ευρώπης» επιβεβαιώθηκε στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας στην τριμερή ομάδα επαφών στο Donbass, Oleksiy Arestovich, δήλωσε ότι οι ασκήσεις της συμμαχίας είναι απαραίτητες “για να εξασκηθούμε στον πόλεμο με τη Ρωσία”.  Σύμφωνα με τον Δόκτωρα των Στρατιωτικών Επιστημών Κωνσταντίνο Σίβκοφ, οι ελιγμοί του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δεν είναι παρά πρόσχημα για τη μεταφορά πρόσθετων δυνάμεων, και το επίπεδο ετοιμότητας μάχης “μια δυνητικά αναπόφευκτη κρίση” το επιβεβαιώνει μόνο αυτό. 

Ένας στρατιώτης του στρατού των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της άσκησης του Allied Spirit VII (συμμαχικού πνεύματος VII) του ΝΑΤΟ στη Γερμανία 12 Νοεμβρίου 2017 “Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δημιουργούν μια ομάδα για την αντιμετώπιση της Ρωσίας σε περίπτωση πλήρους ένοπλης σύγκρουσης στη νοτιοανατολική Ουκρανία”, είπε. – Με το πρόσχημα των ασκήσεων, δημιουργούν δυνάμεις, μεταφέρουν στρατεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Υπάρχουν τώρα περίπου 600 χιλιάδες πολίτες μας στο Donbass, και σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Σε αυτή την κατάσταση, είναι λογικό να περιμένουμε από το ΝΑΤΟ να παρέμβει στη σύγκρουση”. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες που τους πήρε συνέντευξη το RIA Novosti συμφωνούν ότι ο κίνδυνος ενός πολέμου πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία και τις χώρες της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας έναντι της Ουκρανίας είναι μικρός. Ακόμα και οι πιο καυτοί αρχηγοί στο ΝΑΤΟ γνωρίζουν καλά ότι μια τέτοια περιπέτεια θα τελειώσει άσχημα για όλους.  

 https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html

***  Πόσο αθώοι είναι οι Ουιγούροι της Κίνας για τους οποίους “κόπτεται” η Δύση;

Στην αντεπίθεση περνά το Πεκίνο για όσα της καταλογίζει η Δύση σχετικά με την καταπίεση των (κινέζων) μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι γνωστοί με το όνομα Ουιγούροι και συγγενεύουν φυλετικά με τους Τούρκους. Οι τοπικές αρχές στην Αυτόνονομη Περιοχή των Ουιγούρων, στην βορειοδυτική επαρχία Σινγιάνγκ της Κίνας, προέβησαν για πρώτη φορά στην αποκάλυψη λεπτομερειών για εγκλήματα που διέπραξαν ορισμένοι υψηλόβαθμοι (σ.σ. Ουιγούροι) αξιωματούχοι. Οι τελευταίοι ενώ καταδίκαζαν μεγαλόφωνα και  δημόσια τις “τρεις δυνάμεις” δηλ. την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και την απόσχιση, στον ιδιωτικό τους βίο παρείχαν χρηματική και πληροφοριακή υποστήριξη για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Xinjiang Maps, Maps of Xinjiang's Tourist Attractions and Cities

Η επαρχία Σινγιάνγκ    Η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με τον Σιρζάτ Μπαουντούν. Ο υψλόβαθμος αξιωματούχος βρέθηκε να σχετίζεται με τη μυστική υποστήριξη εξτρεμιστικών ενεργειών που με τη σειρά τους συνδεόνται με το Ισλαμικό Κίνημα του Ανατολικού Τουρκιστάν, (East Turkistan Islamic Movement – ETIM). O Mπαουντούν χρησιμοποιούσε το αξίωμά του προς όφελος της εταιρείας του αδελφού του και τη χρηματοδότηση του ΕΤΙΜ με τεράστια χρηματικά ποσά. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον Σατάρ Σαούτ, πρώην επικεφαλής του τοπικού υπουργείου Παιδείας. Ο Σαούτ είχε συστήσει εγκληματική ομάδα για την εξάπλωση ακραίων ιδεών και την υποκίνηση εθνοτικού μίσους με την έκδοση σχολικών βιβλίων, διευκολύνοντας έτσι τη διάδοση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού στη Σινγιάνγκ.   

China announces list of ETIM terrorists -- china.org.cn

Μέρος καταλόγου του Πεκίνου με φωτογραφίες Ουιγούρων μουσουλμάνων που συνδέονται με εξτρεμιστική δράση, μελών του ΕΤΙΜ  Ανάμεσα στους μαθητές και φοιτητές που επηρεάστηκαν από αυτά τα βιβλία, (σ.σ. η δράση του Σαούτ συνεχιζόταν επί 13 ολόκληρα έτη), ήταν εκείνοι που σχεδίασαν και συμμετείχαν στην εξέγερση της 5ης Ιουλίου 2009, στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την πόλη Ουρούμκι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 197 άτομα και πάνω από 1.700  να τραυματιστούν  Η δράση των δύο αξιωματούχων βρίσκεται στο επίκεντρο του τέταρτου κατά σειρά ντοκιμαντέρ για τα όσα συμβαίνουν στη Σινγιάνγκ και περιγράφει τη μάχη κατά της τρομοκρατίας στην Αυτόνομη Περιοχή.

H&M stores closed by China landlords as Xinjiang fallout continues | The Japan Times

Ο Σου Γκουισιάνγκ   Ο Σου Γκουισιάνγκ, ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος δημόσιας επικοινωνίας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην επαρχία ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου: “Τα γεγονότα στο ντοκιμαντέρ απορρίπτουν τα εσφαλμένα ψεύδη της Δύσης για τη Σινγιάνγκ, όπως τις κατηγορίες για ‘υπερβολική αντιτρομοκρατική δράση του Πεκίνου και ‘γενοκτονία’ ενώ αποδεικνύει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα του αντριτρομοκρατικού αγώνα”.

Πηγή: Global Times   Του ειδικού συνεργάτη

***  Το μαύρο Πάσχα των Ελλήνων της Θράκης… 6 Απριλίου 1914: Οι νεότουρκοι του σφαγέα Κέμάκ εξαπολύουν βάρβαρη επίθεση και πνίγουν στο αίμα τρεις επαρχίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΘΡΑΚΗ (1)

Το μαύρο Πάσχα των Ελλήνων της Θράκης… 6 Απριλιου 1914: Οι νεότουρκοι του σφαγέα Κέμάκ εξαπολύουν βάρβαρη επίθεση και πνίγουν στο αίμα τρεις επαρχίες  Στις 6 Απριλίου 1914, κατά το Μαύρο Πάσχα για τους Θρακιώτες, οι Νεότουρκοι του σφαγέα Μουσταφά Κεμάλ εκδίωξαν τους Έλληνες πολλών χωριών της επαρχίας της Αρκαδιούπολης, της Βιζύης και άλλων περιοχών της Θράκης. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν διωγμοί, δολοφονίες, απελάσεις, διαρπαγές, εμπρησμοί και λεηλασίες κατά των Ελλήνων των περιοχών της Ηράκλειας, των Μαλγάρων και της Κεσσάνης. Από τον Απρίλιο του 1915 περί τους 150.000 Θρακιώτες από τη Μακρά Γέφυρα, τη Μάδυτο, την Καλλίπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές, τη Ραιδεστό, το Σκοπό και άλλες περιοχές της Ανατολικής Θράκης εκτοπίστηκαν από τους Νεότουρκους στη Μικρά Ασία και ελάχιστοι από αυτούς επέζησαν από τις πορείες στα τάγματα εργασίας, όπως και χιλιάδες άλλοι Μικρασιάτες και Πόντιοι. Ο συνολικός πληθυσμός των εξόριστων Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης που εκτοπίστηκαν μέχρι και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έφτασε τελικά τις 220.000 ψυχές, σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Μέσα σε αυτούς και δεκάδες εθνομάρτυρες που η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία τους συγκαταλέγει στους Νεομάρτυρες του γένους.  Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης ολοκληρώθηκε το 1923 με την Ανταλλαγή των πληθυσμών.  Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η Θρακική Γενοκτονία είναι ιστορικά αποδεδειγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, αν και αποσιωπημένη και ελάχιστα μνημονευμένη από την ελληνική ιστοριογραφία, όπως αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Καθηγητής του Α.Π.Θ. Ο ίδιος καθηγητής σημειώνει με έμφαση ότι “η αφετηρία των διωγμών και της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μ. Ασίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής Θράκης. Εκεί δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων (και διωγμών) των Ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκκαθαρίσεων, εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως (και με μεγαλύτερη επιτυχία) στη Δυτική Μικρασία και αργότερα σε κραυγαλέο βαθμό (και μεγαλύτερη αγριότητα) στον Πόντο”.  Η γενοκτονική συμπεριφορά των Νεοτούρκων του σφαγέα των Ελλήνων Μουσταφά Κεμάλ ήταν αποτέλεσμα ενός σατανικά οργανωμένου και μεθοδικά μελετημένου σχεδίου: Με βίαια μέσα, εμπορικό αποκλεισμό, βαριά φορολογία, λεηλασίες περιουσιών, τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις, υποχρεωτική στράτευση, ατιμώσεις, ομαδικές σφαγές, εκτοπισμούς καταναγκαστική εργασία (τάγματα εργασίας), εξανάγκασαν τους Θρακιώτες να εγκαταλείψουν την Ανατολική Θράκη. Έτσι, την περίοδο 1913 – 1917, 232.000 Θρακιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες πατρογονικές εστίες και να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Άλλοι 96.000 οδηγήθηκαν στην Μ. Ασία σε καταναγκαστικά έργα. Χωριά ολόκληρα μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές της Θράκης για να εγκαταστήσουν σ’ αυτά οι Νεότουρκοι πρόσφυγες Μωαμεθανούς από τη Βοσνία. Από τους 96.000 εκτοπισθέντες στη Μικρασία επέστρεψαν στις εστίες τους, ζωντανά φαντάσματα, με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου μόνο 50.000. Οι 46.000 Ανατολικοθρακιώτες πέθαναν στη Μ. Ασία από τις αγγαρείες, τις ασθένειες, τον υποσιτισμό και τις κακουχίες. Αν λάβουμε υπόψη ότι η Αν. Θράκη το 1910 αριθμούσε 360.000 – 370.000 Έλληνες, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι στην περιοχή της Αν. Θράκης παρέμειναν μέσα στην ερημωμένη – ερειπωμένη Ελληνική γη μόνο 30.000 – 40.000 Έλληνες, οι περισσότεροι γέροι, ανήμποροι και απροστάτευτοι. Κορύφωση των διωγμών σε βάρος του ελληνικού στοιχείου υπήρξε το Μαύρο Πάσχα του 1914 (6η Απριλίου). Τότε αναγκάστηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπειτα από προηγηθείσες διαμαρτυρίες, να κλείσει τα σχολεία και τις εκκλησίες, να κηρύξει γενικό πένθος και την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν διωγμώ και να υψώσει φωνή έντονης διαμαρτυρίας προς την υψηλή Πύλη και τις πρεσβευτικές αρχές των Μεγάλων Δυνάμεων. Τις απαρχές βέβαια των διωγμών του Θρακικού Ελληνισμού τις βρίσκουμε στο χώρο της Βόρειας Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας) το 1906. Τότε που οι Βούλγαροι με μανία οργάνωσαν τις σφαγές και τις διώξεις στην Αγχίαλο και σε άλλες πόλεις σε βάρος των Ελλήνων και εξανάγκασαν πολλούς Έλληνες να καταφύγουν στην τουρκοκρατούμενη κατεχόμενη Ανατολική Θράκη και οι περισσότεροι στην ελεύθερη Ελλάδα. Ζήτω οι Ήρωες της Θράκης μας! Ζήτω η Ελλάδα μας!

***   Εύγε από Κυριάκο Βελόπουλο στον Σίσι της Αιγύπτου – Τι έγινε ;

Μάρτυρες μιας ιστορικής πομπής έγιναν οι κάτοικοι του Καΐρου, που παρακολούθησαν το Σάββατο την μεταφορά από αρχαίες αιγυπτιακές βασιλικές μούμιες και σαρκοφάγους σε ένα νέο Μουσείο, όπου θα προβληθούν με την απαιτούμενη λαμπρότητα.  Πρόκειται για κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την Αίγυπτο, στη διάρκεια του οποίου έγινε η μεταφορά σε νέο χώρο των 22 βασιλικών μουμιών και των 17 σαρκοφάγων, από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην πλατεία Ταχρίρ, στο νέο Μουσείο συνολικής έκτασης 135.000 τ.μ, στην περιοχή Φουστάτ, του παλαιού Καΐρου.  Κάθε μούμια θα τοποθετηθεί σε μια ειδική κάψουλα με άζωτο για να εξασφαλιστεί η προστασία της και οι κάψουλες θα μεταφερθούν πάνω σε ειδικά οχήματα που έχουν σχεδιαστεί για να τις κρατούν σταθερές χωρίς κραδασμούς.  Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τις μούμιες σε δύο παρτίδες στο συγκρότημα των «Νεκρών Ναών» του Ντέιρ ελ-Μπάχρι στο Λούξορ και στην κοντινή Κοιλάδα των Βασιλέων, το 1871.  Live Egypt : The Pharaohs Royal Golden Parade – The Royal Mummies Parade  Η «χρυσή παρέλαση» ξεκίνησε με κάθε μεγαλοπρέπεια, παρουσία πολλών επισήμων από όλο τον κόσμο, ενώ όλα τα κτήρια, από τα οποία πέρασε, φωταγωγήθηκαν για την πομπή, που συνόδευαν άρματα και άλογα, καθώς το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ήθελε να αναβιώσει τον βασιλικό τρόπο με τον οποίο βασιλιάδες και βασίλισσες της χώρας μεταφέρονταν στην τελευταία κατοικία τους.  

Η πομπή αποτελούνταν από 22 βασιλικές αιγυπτιακές μούμιες μαζί με 17 βασιλικές σαρκοφάγους από τη 17η, τη 18η, τη 19η και την 20ή Δυναστεία, που ανήκουν στο Νέο Βασίλειο. Ανάμεσα στις μούμιες,  βρίσκονταν  κι εκείνες των βασιλέων Ραμσή Β΄, Σέτι Α΄, Σέγκεν Ρα, Τούθμωση και Τούθμωση  Γ΄, καθώς και των βασιλισσών Χατσεπτσούτ, Μεριταμέν -συζύγου του βασιλιά Αμεντχοτέπ, και Άχμος Νεφερτάρη, συζύγου του βασιλιά Άχμος.  
Την εκδήλωση μετέδωσαν πάνω από 400 τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.   
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κάιρο, ο υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, τον υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Χάλιντ Ελ Ανάνι, παρουσία του Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, Νίκου Γαριλίδη. Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να συζητήσει τους τρόπους επανεκκίνησης του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου είναι καυστικό για την υποκρισία της ελληνικής ελίτ που σιχαίνεται κάθε τι παραδοσιακό, πατριωτικό, ελληνικό.-   Εύγε Σίσι και μουσουλμανική Αίγυπτος, δεν ξεχνούν το φαραωνικό τους παρελθόν. Εάν εμείς κάναμε κάτι παρόμοιο με "παρθενώνα Αλέξανδρο Ολυμπία" θα μας έλεγαν οπισθοδρομικούς -κιτς τα γνωστά ανθελληνικά δίποδα του κυβισμού. @ellinikilisi  #RoyalMummiesParade   https://twitter.com/i/status/1379276296631500805  .-

***  Διώρυγα Κορίνθου: Τρεις μήνες κλειστή αλλά τα κανάλια μούγκα – Το κράτος έχει καταρρεύσει

Επί τρεις μήνες η διώρυγα της Κορίνθου παραμένει κλειστή. Και όμως, αυτό το μείζον θέμα που θα έπρεπε να παίζει στα δελτία ειδήσεων, αποκρύπτεται τεχνηέντως! Μιλάμε για την πλήρη κατάρρευση του κράτους, και φυσικά της δημοσιογραφίας, την ίδια στιγμή που το θέμα του Σουέζ έπαιζε σε όλα τα δελτία ειδήσεων.  Τώρα έχουμε και την υπόθεση με τους εργαζόμενους που δεν ξέρουν εάν θα πληρωθούν, αλλά ουδείς ασχολείται. Γελοιότητες. Το πρόβλημα ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου με την κατάρρευση των πρανών που σημειώθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να κλείσει η διώρυγα, καθώς κρίθηκε επικίνδυνη η διέλευση των πλοίων.

Μέχρι σήμερα λοιπόν η διώρυγα παραμένει κλειστή. Παρά τις τεράστιες συνέπειες για την ελληνική εμπορική ναυτιλία που επιφέρει η διακοπή διέλευσης πλοίων από τη διώρυγα, Το θέμα παραμένει κρυμμένο από την επικαιρότητα. Παρά το ότι είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες που συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Την ίδια στιγμή, εξαντλούνται τα ταμειακά διαθέσιμα της διώρυγας με ορατό τον κίνδυνο της παύσης πληρωμών των 90 εργαζομένων, αφετέρου αυξάνεται το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και καυσίμων καθώς τα πλοία καλούνται πλέον να κάνουν τον γύρο της Πελοποννήσου αφού είναι αδύνατη η διέλευση από τη διώρυγα. Όνειδος.

***  Ξεσηκώνονται και οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών στη Μεσσηνία Ξεσηκώνονται και οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών στη Μεσσηνία

Στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που έχει κηρύξει για αύριο Τετάρτη η Ομοσπονδία τους θα συμμετέχουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων- πωλητές Λαϊκών Αγορών και της Μεσσηνίας, ενώ στο χώρο της ΚΑΚ αύριο οι πάγκοι τους θα έχουν μαύρες σημαίες και θα γίνουν συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας. Με την κινητοποίηση αυτή, όπως τόνισε ο πρόεδρος των Παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας Βασίλης Χωραΐτης, εκφράζουν την αντίδρασή τους στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση του κλάδου, δεν προάγει την ανάπτυξή του.  Απειλείται το μέλλον τους  Το κείμενο της κινητοποίησης υπογράφουν σύλλογοι και Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Πελοποννήσου. Μάλιστα, όπως μας είπε ο κ. Χωραΐτης, χθες είχαν συνάντηση στην Ομοσπονδία στην Αθήνα, ενώ οι συνάδελφοί του στην πρωτεύουσα θα πραγματοποιήσουν αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και  Οικονομίας στο Σύνταγμα.  Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση  απειλεί το μέλλον των λαϊκών αγορών και ανοίγει το δρόμο στα μεγάλα συμφέροντα και στον αθέμιτο ανταγωνισμό. «Είμαστε υπέρ του εκσυγχρονισμού, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας, υπέρ των ελέγχων στις λαϊκές αγορές, υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού, υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και της απρόσκοπτης δραστηριοποίησης των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, υπέρ της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπέρ του εξοβελισμού της γραφειοκρατίας προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και των καταναλωτών. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και το εύρος των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων που παράγουμε καθιστούν τις λαϊκές αγορές μας ασυναγώνιστες σε σχέση με τις λαϊκές αγορές της Ευρώπης, που υπολείπονται και σε προϊόντα αλλά και στην εμπιστοσύνη και αποδοχή που δείχνουν οι εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές. Το νομοσχέδιο, ειδικά στο άρθρο 9, βάζει από την “πίσω πόρτα” τις Εταιρείες με ίδιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριοποίησης, οι οποίες θα αρχίσουν να εμφανίζονται στις λαϊκές. Εμείς είμαστε υπέρ της μεταβίβασης των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών σε Α’ βαθμό συγγένειας, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε σε εταιρείες τις αγοραπωλησίες αδειών και θέσεων παραγωγών και επαγγελματιών», υπογράμμισε.  Άδειες  Επίσης, το νομοσχέδιο προωθεί την παύση έκδοσης των νέων παραγωγικών αδειών και θεσμοθετεί τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς. Οι φορείς λειτουργίας, όταν θα προκύπτουν κενές θέσεις, θα προκηρύσσουν τις θέσεις αυτές, επιλέγοντάς τες με τα αντίστοιχα προϊόντα πώλησης, δηλαδή θα ζητάνε π.χ. δύο παραγωγούς με πορτοκάλια, έναν με ντομάτες, έναν με μαρούλια κ.λπ.  «Έτσι όμως ο παραγωγός θα πρέπει να περιμένει κάθε 2 – 3 χρόνια πότε και εάν θα αποφασίσει ένας φορέας λειτουργίας να κάνει την προκήρυξη. Και η σοδειά, η παραγωγή μπορεί να περιμένει στο χωράφι. Θα χάνουμε την άδειά μας και δε θα μας την ανανεώνουν αν δεν πουλήσουμε τουλάχιστον το 70% της δηλωθείσας ποσότητας προϊόντων σύμφωνα με το ΟΣΔΕ.  Είναι αδύνατον να καταχωρούμε στο πληροφοριακό σύστημα τις ποσότητες για την τιμή εκκίνησης ανά προϊόν λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και να απειλούμαστε με 500 ευρώ πρόστιμο αν δεν το πράξουμε», τόνισε ο κ. Χωραΐτης.  Επίσης, οι πωλητές στις λαϊκές αγορές ζητούν να διαγραφεί από το νομοσχέδιο το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουν οι παραγωγοί την άδειά τους σε εμπορική, υπογραμμίζοντας πως αν μειωθούν οι παραγωγοί, οι τιμές στις λαϊκές αγορές θα φτάσουν στα ύψη, προς μεγάλη ζημιά των καταναλωτών και των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.  «Η Ελλάδα νοσεί, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να παράγουν. Οι περισσότεροι κάνουν παροχή υπηρεσιών ή εμπόριο. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν κίνητρα, ώστε ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας να ενισχυθεί. Όμως, το νομοσχέδιο οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθεί η ποσόστωση που υπάρχει σήμερα στις λαϊκές αγορές με 50% παραγωγούς και 50% επαγγελματίες πωλητές οπωρολαχανικών και βιομηχανικών ειδών», πρόσθεσε.  Τέλος, ζητούν όταν η Περιφέρεια προβεί σε προκήρυξη για επαγγελματικές άδειες να χορηγούνται κατά προτεραιότητα και ποσοστά, ως εξής:  -20% πρόσωπα τα οποία κατά το τελευταίο έτος εργάστηκαν αποδεδειγμένα ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών και σε τέκνα ήδη αδειούχων πωλητών  -15% σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με υστέρηση  -10% πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με 3 τέκνα  -20% αποδεδειγμένα μακροχρόνια άνεργοι έως 40 ετών  -35% πρόσωπα τα οποία ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκησή τους, για λόγους νομικούς και οικονομικούς ή αδειούχων παραγωγών.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Κορωνοϊός: 4.309 νέα κρούσματα – 13 στη ΜεσσηνίαΚορωνοϊός: 4.309 νέα κρούσματα – 13 στη Μεσσηνία

Σε 4.309 ανήλθαν τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, σήμερα Τρίτη 6 Απριλίου, επί 75.183 τεστ (24.544 μοριακών και 50.639 rapid) Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 79 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 751 ασθενείς.

***   Προτομή του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία της Καρδαμύλης Προτομή του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία της Καρδαμύλης

Η προτομή του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη κοσμεί την πλατεία της Καρδαμύλης, φιλοτεχνημένη από τον Νικόλαο Μποκέα.  

Σε μια σεμνή τελετή προχθές, λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, έγιναν τα αποκαλυπτήριά της από το δήμαρχο Δυτικής Μάνης, Δημήτριο Γιαννημάρα και τα μέλη του Λευκίππου Χορευτικού Ομίλου. Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Βαβαρούτσος και Δημήτρης Χρηστέας (ο οποίος και επιμελήθηκε όλες τις εργασίες για την τοποθέτηση της προτομής).

*** 

~*** Αθλητική Ενημέρωση  : 

~** Οριστική απόφαση της ΕΠΟ για έναρξη της Γ’ Εθνικής στις 11 ΑπριλίουΟριστική απόφαση της ΕΠΟ για έναρξη της Γ’ Εθνικής στις 11 Απριλίου

Στο πλαίσιο της χθεσινής πρώτης της συνεδρίασης η νεοσύστατη Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την τροποποιημένη προκήρυξη του πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, όπου από το νομό μας συμμετέχουν ο Πάμισος Μεσσήνης και ο ΑΟ Διαβολιτσίου. Ως ημερομηνία επανέναρξης ορίστηκε η 11η Απριλίου 2021.  Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν γύρο και θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη.  Για την άνοδο στη FootballLeague θα γίνουν αγώνες μπαράζ ως εξής: θα σχηματιστούν με γεωγραφικά κριτήρια δύο όμιλοι των 5 ομάδων, Βορρά και Νότου, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους δέκα ομίλους της κανονικής διάρκειας.  Οι όμιλοι αυτοί θα έχουν συνολικά τέσσερις αγωνιστικές και η κάθε ομάδα θα δώσει δύο εντός και δύο εκτός έδρας αγώνες.  Οι δύο πρώτες της τελικής κατάταξης των δύο ομίλων θα προαχθούν.  Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ή δε δύναται να συνεχίσει, τα αποτελέσματα των αγώνων που θα έχει δώσει θα παραμείνουν ισχυρά και από κει και πέρα θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ.  Επίσης, η ΕΕ αποφάσισε την έναρξη του Πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών στις 11/04/2021, ενώ ενέκρινε την παράταση της μετεγγραφικής περιόδου για τα ερασιτεχνικά σωματεία έως τις 16/04/2021.  ΑΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ  Απέκτησε τον Βαγγέλη  Καπατσώρη  Την απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα Βαγγέλη Καπατσώρη ( αγωνίστηκε πριν δύο χρόνια στον Πάμισο Μεσσηνης ) ανακοίνωσε η διοίκηση του ΑΟ Διαβολιτσίου. Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι η μεταγραφή του Μάριου Μεταξά δεν θα προχωρήσει.  Η ανακοίνωση της διοίκησης του Α.Ο. Διαβολιτσίου αναφέρει τα εξής:  «Ο ΑΟ Διαβολιτσίου ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Καπατσώρη Βαγγέλη από τον Ασπρόπυργο. Καλώς όρισες Βαγγέλη στην ομάδα μας. Η εξέλιξη αυτή , αποτρέπει την ένταξη στην ομάδα μας του Μεταξά Μάριου, του ευχόμαστε τα καλύτερα και ίσως στο μέλλον ξανασυναντηθούμε».        —     ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ   Συνεχίζεται η μετεγγραφική ενίσχυση   Τρεις ακόμα μεταγραφές γνωστοποίησε η διοίκηση του Παμίσου Μεσσήνης. Πρόκειται για τον επιθετικό Παναγιώτης Ρουμελιώτης, τους Τερματοφύλακες Βασίλη Αντωνόπουλο και Δημήτρη Αλεξόπουλο.  Η Ανακοίνωση της διοίκησης του Παμίσου Μεσσήνης για τις παραπάνω τρείς μεταγραφές αναφέρει τα εξής:  «Παναγιώτης Ρουμελιώτης.  Ο νεαρός ταλαντούχος επιθετικός έχει παίξει στην Ακαδημία Πάμισος Μεσσήνης, στον Νέο Άρι, και στην Π.Σ. Η Καλαμάτα όπου αγωνιζόταν στην Κ19.  Βασίλης Αντωνόπουλος  Ο νεαρός και ταλαντούχους τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί στον Α.Ο Πατίστα και στην Α.Ε Μάνης.    Δημήτρης Αλεξόπουλος  Τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί στον Μιλτιάδη, Α.Ο Διαβολιτσίου, Τέλος Άγρα, Ένωση Γαργαλιάνων, Χώρα, Απόλλων Πεταλιδίου. Ευχόμαστε στους ποδοσφαιριστές να είναι υγιείς, με πολλές επιτυχίες, ομαδικές και προσωπικές.  Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. της Π.Α.Ε Καλαμάτας και τον κο. Πρασσά και τις διοικήσεις των σωματείων Α.Ε. Μάνης και Απόλλων Πεταλιδίου για την συνεργασία τους».  Εν αναμονή του ορισμού των εξ αναβολής ματς του 9ου ομίλου  Πολυάριθμα  παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα απομένει να διεξαχθούν και είναι τα παιχνίδια εκείνα τα οποία είχαν αναβληθεί λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού στη Γ΄ Εθνική. Με δεδομένο ότι ο χρόνος έχει περάσει και πιέζει ασφυκτικά, αλλά και ότι δεν αποκλείεται να έχουμε κι άλλες αναβολές λόγω κρουσμάτων, πρώτο μέλημα της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, θα είναι να “ξεμπερδέψει” με τα παιχνίδια εκείνα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.  Είναι λοιπόν επόμενο να αναζητήσει εμβόλιμες ημερομηνίες. Με δεδομένο ότι το Πρωτάθλημα επαναρχίζει με την 5η αγωνιστική την Κυριακή 11 Απριλίου, είναι πολύ πιθανό την Τετάρτη 14 Απριλίου, να έχουμε τα πρώτα εξ’ αναβολής ματς. Δεν αποκλείεται λοιπόν την ίδια μέρα, να δούμε ένα παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική, αυτό ανάμεσα στον Διαγόρα Βραχνεΐκων και τον Αίαντα Γαστούνης, αλλά και ένα παιχνίδι για την 3η αγωνιστική, αυτό ανάμεσα σε Α.Ο. Διαβολιτσίου και Εθνικό Σκουλικάδου.  Τα ματς που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στον 9ο όμιλο:  Διαγόρας Βραχνεΐκων – Αίας Γαστούνης (2η αγωνιστική)    Αίας Γαστούνης – ΑΟ Διαβολιτσίου (3η αγωνιστική)  Εθνικός Σκουλικάδου – Διαγόρας Βραχνεΐκων (3η αγωνιστική)  ΑΟ Διαβολιτσίου – Εθνικός Σκουλικάδου (4η αγωνιστική)

~**  ΑΕΚ: Σε απολογία για την είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο

~Εξηγήσεις για την παρουσία των οπαδών που μπήκαν στο ταρτάν του ΟΑΚΑ ώστε να τα «ψάλλουν» στους παίκτες έπειτα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα κληθεί να δώσει στη Super League η ΑΕΚ… Ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής της Super League θα βρεθεί η ΑΕΚ. Όπως γνωστοποιήθηκε από τη διοργανώτρια, η «Ένωση» καλείται σε απολογία λόγω των οπαδών που μπήκαν στο ταρτάν του ΟΑΚΑ για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους παίκτες μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό. Οι «κιτρινόμαυροι» κλήθηκαν βάσει του άρθρου 15 4α, που αφορά στην είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και προβλέπει πρόστιμο από 20.000 ως 100.000 ευρώ, αλλά αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βιαιοπραγίες ή φθορές, οι ποινές  μειώνονται μέχρι το 1/3.  Η σχετική ανακοίνωση «Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη 8-4-2021 και ώρα 11:00 την παρακάτω ΠΑΕ. Α/ ΠΑΕ ΑΕΚ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 04/04/2021 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 04/04/2021 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, όπως αυτή διευκρινίσθηκε με το από 05-04-2021 έγγραφο του τελευταίου, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/21/698786 από 05/04/2021 Έκθεση της Αστυνομίας» στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ Ολυμπιακός. * Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ΄, 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ». Πηγή:www.sport-fm.gr

~**  Ειλημμένη απόφαση για νέο προπονητή το καλοκαίρι στην ΑΕΚ

~Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην παραμονή του Μανόλο Χιμένεθ στην ΑΕΚ και για ποιον λόγο θεωρείται δεδομένο πως αποχωρεί στο τέλος της σεζόν… Η απόφαση του Δημήτρη Μελισσανίδη να διατηρήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ ξένισε πολλούς. Η κατάσταση μοιάζει να έχει φτάσει στο απροχώρητο, με διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, έναν ιστορικό διασυρμό, παρατεταμένα κακές εμφανίσεις και κακό κλίμα στα αποδυτήρια, ωστόσο ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ επέλεξε να βγάλει τη σεζόν με τον Σεβιγιάνο στον πάγκο. Το αφεντικό της «Ένωσης» αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις λάθος επιλογές που έγιναν και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο τέλος της σεζόν. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, έκρινε πως μια αλλαγή προπονητή δεν θα άλλαζε τίποτα επί της ουσίας, παρά μόνο προσωρινά σε επίπεδο ψυχολογίας κάποιων παικτών. Παράλληλα, ο οργανισμός της ΑΕΚ δεν ήταν προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή (παρότι εδώ και αρκετές εβδομάδες υπήρχε έντονος προβληματισμός για τον Χιμένεθ) και θεωρήθηκε πως δεν θα είχε νόημα να αντικατασταθεί με ένα «μπάλωμα» ο προπονητής, ενώ ακόμη υπάρχουν «ζωντανοί» ο στόχος της εξόδου στην Ευρώπη και του Κυπέλλου. Με απλά λόγια, ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε γιατί… δεν μπορούσε να φύγει. Ή τουλάχιστον θεωρήθηκε πως η απομάκρυνσή του ίσως και να έκανε μεγαλύτερο κακό από την παραμονή του στον πάγκο. Αυτό που μοιάζει δεδομένο και μόνο με θαύμα θα αλλάξει, είναι η μοίρα του 57χρονου προπονητή στο τέλος της σεζόν. Η απόφαση να αντικατασταθεί είναι ειλημμένη και ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει αποφασίσει πως ο πρώτος στον οποίο θα πρέπει να επενδύσει το καλοκαίρι είναι ένας καλός προπονητής, γιατί από εκεί αρχίζουν όλα.  Πηγη: SportFM

~**
*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021  :                                       01.-   ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης   Πέμπτη  01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949   .-       02 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  02  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587                     03.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης   Σάββατο   03  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751   .-                04 .-.- ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  04  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055   .-              05.- ARFARA NEWS   Η   Εφημερίδα  μας   Στο  αγιάζι της Ενημέρωσης    Δευτέρα  05  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506  .-                              06 .-ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920  .-                   07 .- 

 ~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-                26.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης .  Πέμπτη  25 Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/9111993721161496654   .-               27.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Παρασκευή  26 Μαρτίου  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/7566055673714230391   .-  28.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 27  Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/3425377623487763946  .-                 29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  28 Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3542912266117360530  .-             30 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  29 Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4459855821099793022  .-                31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .- 


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3