Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2010

Διαβάζω...Ψάχνω ...Βρίσκω ...Ξεχωρίζω.... Καταχωρώ... Σχολιάζω ... Σα, 24-07-2010 *

Εικόνα
Διαβάζω...Ψάχνω ...Βρίσκω ...Ξεχωρίζω.... Καταχωρώ... Σχολιάζω ... Σα, 24-07-2010 :


*** Λόγια Σοφών ανδρών :
~* Όποιος να φτάσει θέλει εις τα γηρατειά , δε σκέφτεται σωστά .- Ζωή μακρά βάσανα μύρια έχει .- (Ευριπίδου " Οινόμαος" ) .-
~* Ω! γηρατειά ! Πόσον οι άνθρωποι όλοι σας ποθούν και σας θεωρούν ευτυχισμένα ! Μα ίταν φτάσετε , τότε είσθε τόσον βαρετά και μισητά! Γνωστικός κανένας δεν σας επαινεί , όλοι σας κακολογούν .- ( Αντιφάνους " Επίκληρος" ) . -
~* Τρισάθλιοι ! όσοι ζητούν των άλλων να είναι τύραννοι ! Πόσον οικτρά είναι η ζωή τους όσο και αν κτέχουν φρούρια και ακροπόλεις , αφού τόσον ευκόλως υποπτεύονται τους πάντες και τους βλέπουν κρατώντες το ξίφος να πλησιάζουν! Τι τιμωρία , αλήθεια , υποφέρουν .- ( Μένανδρου " Ασπίς") .-
~* Θεωρώ πιο γενναίο , εκείνον που κυριαρχεί στα πάθη του , από εκείνον που κυριαρχεί στους εχθρούς του .- Ηδυσκολότερη νίκη είναι εκείνη ενάντια στον ίδιο σου τον εαυτό.- ( Αριστοτέλης ) .-
~* Η τήρηση των Νόμων , είναι Πολιτι…