Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 15, 2015

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Εικόνα
Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Τρίτη 15  Δεκεμβρίου  2015  :

Video  : Αρφαρά στην Παναγία Γερόντισσαεσπερινός 14/12/2014 : https://youtu.be/ubF4eHwxgHc .- ΑΡΦΑΡΑΙ ΝΠαναγίας Γερόντισσας Εσπερινός14/12/2015 : https://youtu.be/eeQe2ba_gf8 .- ~ 15Δεκεμβρίου
Ιερομάρτυρος Ελευθερίου (1), επισκόπου Αυλώνος (Ιλλυρικού ) και Ανθίας της μητρός αυτού (†β΄ αι.). Μαρτύρων Βάκχου του Νέου, Ελευθερίου του Θαλαμηπόλου, Κορέμωνος του επάρχου. Οσιομάρτυρος Σωσάννης (2), διακονίσσης, της εν Ελευθερουπόλει. Οσίων Παύλου του Νέου, του εν τω Λάτρω και Στεφάνου αρχιεπισκόπου, του Ρώσου.
(1)Ο Ελευθέριος έδρασε στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα όταν αυτοκράτορες ήταν ο Κόμμωδος και ο Σεπτίμιος Σεβήρος. Η μητέρα του Ανθία, που έμεινε χήρα όταν ο Ελευθέριος ήταν μικρός, κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον Απ. Παύλο. Η Ανθία ανέθρεψε το γιο της σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μάλιστα ανέθεσε την ηθική του τελείωση και τη θεολογική του κατάρτιση στον επίσ…