ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 
Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..
~


 

~**  Εισόδια της Θεοτόκου – Γιορτή σήμερα 21 Νοεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
: Τα Εισόδια της Θεοτόκου τιμά σήμερα, 21 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας. Η Άννα, η μητέρα της Θεοτόκου, επειδή πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή της στείρα, χωρίς να γεννήσει παιδί, παρακάλούσε προσευχόμενη στο Θεό, μαζί με τον άνδρα της Ιωακείμ, να τους χαρίσει ένα παιδί.
*  Και αν γινόταν αυτό, αμέσως θα το αφιέρωναν στο Θεό. Και πράγματι, ο Θεός ευδόκησε και εισάκουσε τις προσευχές τους, και η Αννα γέννησε την Υπεραγία Θεοτόκο. Όταν Αυτή έγινε τριών χρονών, Την πήραν οι γονείς Της και αφιέρωσαν τη Θυγατέρα τους στο Θεό, αφού Την πήγαν στο Ναό.

Την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος αφού Την παρέλαβε, Την εισήγαγε στα Άγια των Αγίων, όπου εκεί μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μια φορά το χρόνο.  Αλλά ο Ζαχαρίας γνώριζε δι’αποκαλύψεως τι έμελλε να συμβεί δια της Κόρης Αυτής. Εκεί η Παρθένος έμεινε δώδεκα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ καθημερινά προμήθευε την Παναγία με ουράνια τροφή.  Βγήκε τότε, όταν ήλθε η ώρα του Θείου Ευαγγελισμού για να συμβάλει στη σάρκωση του Σωτήρα Χριστού, που είναι «ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι» (Β’ Θες. 2:16). Ο Οποίος, δηλαδή, μας αγάπησε και μας έδωσε παρηγοριά που δε θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιώνια, και μας χάρισε ελπίδα αγαθών ουρανίων.  Απολυτίκιο:  Ήχος δ’.  Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις εν Ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.     

~**  20 κανόνες για τη ζωή
1. Ο μεγαλύτερος και καλύτερος φίλος: Ο
2. Οι καλύτεροι σύντροφοι: Οι γονείς.

* 3. Το καλύτερο σπίτι: Το σπίτι σου.
4. Ο μεγαλύτερος ηρωισμός: Το θάρρος να είσαι καλός και να μη παρασύρεσαι από τους άλλους σε ό,τι δεν πρέπει.

5. Η μεγαλύτερη χαρά: Το εκπληρωμένο καθήκον.

6. Το καλύτερο σπορ: Να κάνεις το καλό.

7. Η καλύτερη ευδαιμονία: Η καλή συνείδηση.

8. Η πλουσιότερη συλλογή: Η συλλογή των καλών πράξεων.

9. Ο καλύτερος χρόνος: Τώρα.

10. Η καλύτερη ασχολία: H εργασία.

11. Ο πιο εύκολος δρόμος για να είσαι ευτυχής: Η ευθεία οδός.

12. Η χειρότερη φτώχεια: Η οκνηρία.

13. Η μεγαλύτερη καταστροφή: Η αποθάρρυνση.

14. Η καλύτερη συμπεριφορά: Η φιλοφροσύνη.

15. Η καλύτερη διασκέδαση: Η μελέτη.

16. Ο μεγαλύτερος εχθρός: Το κακό.

17. Το μεγαλύτερο σφάλμα: Το ψέμμα.

18. Η μεγαλύτερη δύναμη: Το καλό.

19. Η καλύτερη μέθοδος για να νικήσεις: Η πειθαρχία.

20. Η ωραιότερη ημέρα: Η σημερινή.
~** Η μητρότητα ως διακονία της γυναίκας
: Η θέση της γυναίκας κατά τους περασμένους αιώνες ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ενώ ακόμη ως τις ημέρες μας δεν έχει πλήρως τακτοποιηθεί. *  Πολλά έχουν αλλάξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες· από πολλές απόψεις η γυναίκα απέκτησε θέση…

ασύγκριτα καλύτερη από την προηγούμενη, αλλά ωστόσο δεν έχει βρει τη θέση της στην κοινωνία · δεν έχει βρεθεί πραγματικά το σωστό μέτρο για την αξιολόγησή της. Πραγματικά, όλα αυτά έτσι είναι. Αλλά μπορούμε άραγε να θεωρήσουμε λυμένα τα προβλήματα όχι μόνο της εργασίας της γυναίκας, αλλά ακόμη και της οικογενειακής θέσεώς της; Η πείρα της ιστορίας έδειξε ότι το τεράστιο σώμα της ανθρωπότητας αποτελείται από κύτταρα, και ένα τέτοιο κύτταρο είναι η οικογένεια. Στο μέτρο που τα κύτταρα είναι υγιή υγιαίνει και το σώμα. Συνεπώς η υγεία στο τεράστιο σώμα της ανθρωπότητας εξαρτάται από την υγεία του κυττάρου του σώματος αυτού, της οικογένειας. Μπορούμε άραγε να θεωρήσουμε τη σύγχρονη θέση της ως ευτυχή; Λόγω του ότι η γυναίκα γίνεται οικονομικά εντελώς ανεξάρτητη, εργαζόμενη όπως εργάζεται κάθε άνδρας, πλήθυναν οι διαλύσεις των οικογενειών, δηλαδή τα διαζύγια. Και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διάλυση της οικογένειας, όταν αναγκάζεται να εργασθεί η γυναίκα εκτός σπιτιού, πάλι υποφέρει η οικογένεια, εφόσον για τα παιδιά δεν υπάρχει στο σπίτι πλέον ουσιαστικά ούτε πατέρας ούτε μητέρα. Τα παιδιά μένουν αρκετή ώρα μόνα τους ή ανατρέφονται από συγγενικά ή ξένα χέρια ή ανατίθενται σε σχολεία για την ανατροφή τους. Βασικά όμως στερούνται της μητρικής στοργής.  Αν η γυναίκα εργάζεται εξίσου με τον άνδρα, τότε πάλι καταργείται η δικαιοσύνη, επειδή η γυναίκα στην οικογένεια, παράλληλα με την εργασία, βαστάζει και άλλα βάρη, επιπρόσθετα καθήκοντα, επειδή ακριβώς αυτή είναι η μητέρα των παιδιών.  Θα νόμιζε κάποιος ότι, επειδή η γυναίκα βαρύνεται από μεγαλύτερες ευθύνες και ασκεί πολυπλοκότερο ρόλο, σε αυτήν πρέπει να ανήκει το προνόμιο να «κατευθύνει» την οικογένεια. Ασφαλώς κάποιος πρέπει να κατευθύνει την οικογένεια, όπως και κάθε άλλο ανθρώπινο καθίδρυμα. Έτσι, σε πολλές οικογένειες ανακύπτει η πάλη για εξουσία, που πολύ συχνά γίνεται καταστροφική για την οικογένεια.  Συνεπώς, οπού και αν στρέψουμε την προσοχή μας, παντού βλέπουμε υπερβολικά πολύπλοκα προβλήματα, και δεν πλησιάσαμε ακόμη στην επίλυσή τους.  Tί είναι ο άνθρωπος; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό την παίρνουμε από την Αγία Γραφή: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού… άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 1,27). Και λίγο πιο κάτω διαβάζουμε: «Έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» (Γέν. 2,7).  Αν λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και την γυναίκα ως ενιαία ανθρωπότητα, τότε είναι φυσικό ότι το θέμα της σχέσεως μεταξύ ανδρός και γυναικός ήταν και θα είναι πάντοτε ένα από τα σπουδαιότερα ζωτικά θέματα. Αν στρέψουμε την προσοχή μας στα φυσικά χαρίσματα της γυναίκας και τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχά τους στον άνδρα, θα δούμε από την μακρόχρονη πείρα ότι τα χαρίσματα αυτά είναι ποικίλα· κάποτε συμπίπτουν, ενώ κάποτε γίνονται συμπληρωματικά το ένα του άλλου.  Μου φαίνεται ότι η παρεξήγηση αυτή εμφανίστηκε ως συνέπεια της απώλειας της συνειδήσεως εκείνης, που περιέχεται στη Γραφή: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα Θεού… άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 1,27).  Αυτό το ξεχνούν όχι μόνο οι άνδρες, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες. Για να διορθώσουμε λοιπόν τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα της, αρχίζοντας από την οικογένεια, οφείλουν οι γυναίκες να ανυψωθούν με το πνεύμα και να φανερώσουν στον κόσμο την αυθεντική αξία τους, τον υψηλό ρόλο τους. Για την χριστιανική Εκκλησία το θέμα του ρόλου της γυναίκας γίνεται κάθε χρόνο διαρκώς οξύτερο.  Βλέπουμε ότι στις χώρες όπου ο άθεος κομμουνισμός διεξάγει ανοικτή πάλη εναντίον της Εκκλησίας με την εφαρμογή κάθε είδους εκβιασμών, διασώζει την Εκκλησία η ανδρεία των γυναικών, η αυτοθυσία τους, η ετοιμότητά τους για κάθε είδους παθήματα. Παντού παρατηρούμε ότι οι γυναίκες στις Εκκλησίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό.  Μπορούμε να πούμε ότι στις Εκκλησίες κατά τις ακολουθίες οι γυναίκες συνιστούν την πλειονότητα, κάποτε τα τρία τέταρτα, κάποτε όμως και περισσότερο. Αν τώρα όλες οι γυναίκες αποχωρούσαν από την Εκκλησία, τότε αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί οι άνδρες που εκπληρώνουν υψηλή ποιμαντική διακονία, κατέχοντας υψηλές ιεραρχικές θέσεις, θα έμεναν ολιγάριθμοι και, με απλά λόγια, θα ήταν γι’ αυτούς από υλικής πλευράς αδύνατον να διατηρήσουν την Εκκλησία.  Συνεπώς ο ρόλος της γυναίκας στην Εκκλησία είναι μεγάλος, και όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε το φαινόμενο αυτό. Στη χριστιανική μας διδασκαλία για τον άνθρωπο, μιλώντας θεολογικά, η γυναίκα παρουσιάζεται στο ίδιο ακριβώς μέτρο ως άνθρωπος, όπως και ο άνδρας. Οι δυνατότητες της διακονίας της μέσα στην ιστορία είναι απεριόριστες. Το γεγονός ότι ο Θεός Λόγος σαρκώθηκε από γυναίκα καταδεικνύει ότι η γυναίκα δεν είναι καθόλου μειωμένη ενώπιον του Θεού.  Εδώ όμως θέλω να εκφράσω το βασικότερο νόημα της ομιλίας μου. Όλα, όσα είπα μέχρι τη στιγμή αυτή, ήταν μόνο εισαγωγικά, για να σταθούμε όλοι σε σαφή πορεία σκέψεως. Αν μιλάμε για τη μεγάλη σπουδαιότητα της γυναίκας, τότε και οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να δικαιώσουν τη σπουδαιότητά τους αυτή να δικαιώσουν τον εαυτό τους σε όλα τα επίπεδα της ζωής της ανθρωπότητος.  Το ουσιωδέστερο όμως γι’ αυτές έργο, το σπουδαιότερο λειτούργημά τους, είναι η Μητρότητα: «Και εκάλεσεν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Ζωή, ότι αύτη μήτηρ πάντων των ζώντων» (Γεν. 3,20). Για να ανυψώσουν την ανθρωπότητα οι γυναίκες, πρέπει να φέρνουν στον κόσμο παιδιά με τον τρόπο που μας διδάσκει ο λόγος του Θεού.  Υπάρχουν όμως δύο είδη γεννήσεως το ένα κατά σάρκα, το άλλο κατά πνεύμα. Ο Χριστός είπε στον Νικόδημο: «Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σαρξ έστι, και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος πνεύμα έστι. Μη θαυμάσης ότι είπόν σοι, δει υμάς γεννηθήναι Άνωθεν» (Ιωάν. 3,6-7).  Επειδή οι γυναίκες της εποχής μας έχασαν την υψηλή αυτή συνείδηση, άρχισαν να γεννούν προπαντός κατά σάρκα. Τα παιδιά μας έγιναν ανίκανα για την πίστη. Συχνά αδυνατούν να πιστέψουν ότι είναι εικόνα του Αιωνίου Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία στις ημέρες μας έγκειται στο ότι οι άνθρωποι βυθίστηκαν στην απόγνωση και δεν πιστεύουν πια στην Ανάσταση.  Η Πίστη, η ικανότητα για την πίστη, δεν εξαρτάται πρωτίστως από τον βαθμό μορφώσεως του ανθρώπου. Πράγματι παρατηρούμε ότι στην εποχή μας, κατά την οποία διαδίδεται η μόρφωση, η πίστη ελαττώνεται, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να συμβαίνει το αντίθετο· όσο δηλαδή πλατύτερες γίνονται οι γνώσεις του ανθρώπου, τόσο περισσότερες αφορμές έχει για να αναγνωρίζει τη μεγάλη σοφία της δημιουργίας του κόσμου. Σε τί λοιπόν συνίσταται η ρίζα της απιστίας;  Πριν απ’ όλα οφείλουμε να πούμε ότι το θέμα αυτό είναι πρωτίστως έργο των γονέων, των πατέρων και των μητέρων. Αν οι γονείς φέρονται προς την πράξη της γεννήσεως του νέου ανθρώπου με σοβαρότητα, με τη συνείδηση ότι το γεννώμενο βρέφος μπορεί να είναι αληθινά «υιός ανθρώπου» κατ’ εικόνα του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού, τότε προετοιμάζονται για την πράξη αυτή όχι όπως συνήθως γίνεται αυτό.  Να ένα υπέροχο παράδειγμα· ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ προσεύχονταν για πολύ καιρό να τους χαρισθεί τέκνο. Βλέπουμε μάλιστα στη συνέχεια ότι ο Ιωάννης, ευρισκόμενος ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, αναγνώρισε την επίσκεψη της μητέρας του Χριστού, σκίρτησε από χαρά και η χαρά του μεταδόθηκε στη μητέρα του. Τότε εκείνη γέμισε με προφητικό Πνεύμα (βλ. Λουκ. 1,40-41). Άλλο παράδειγμα είναι η προφήτιδα Άννα (βλ. Λουκ. 2,36).  Έτσι και τώρα· αν οι πατέρες και οι μητέρες θα γεννούν παιδιά συναισθανόμενοι την άκρα σπουδαιότητα του έργου αυτού, τότε τα παιδιά τους θα γεμίζουν από Πνεύμα Άγιο, ήδη από την κοιλιά της μητέρας- και η πίστη στον Θεό, τον Δημιουργό των απάντων, ως προς τον Πατέρα τους, θα γίνει γι’ αυτά φυσική, και καμία επιστήμη δεν θα μπορέσει να κλονίσει την πίστη αυτή, γιατί «το γεννώμενον εκ Πνεύματος πνεύμα έστιν».  Η ύπαρξη λοιπόν του Θεού και η εγγύτητά του σε μας είναι για μια τέτοια ψυχή οφθαλμοφανές γεγονός. Και η απιστία των πολυμαθών ή των αμαθών στα μάτια των τέκνων αυτών του Θεού θα είναι απλώς απόδειξη ότι οι άνθρωποι εκείνοι δεν γεννήθηκαν ακόμη Άνωθεν, και ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν πιστεύουν στον Θεό, διότι είναι εξ ολοκλήρου σάρκα, γεννημένοι από σάρκα.  Εκείνο όμως που αποτελεί πραγματικό πρόβλημα για την Εκκλησία, τον προορισμό της, είναι το πώς να πείσει τους ανθρώπους ότι είναι αληθινά τέκνα και θυγατέρες του αιωνίου Πατρός· πως να δείξει στον κόσμο τη δυνατότητα μιας άλλης ζωής, όμοιας προς τη ζωή του ιδίου του Χριστού, ή τη ζωή των προφητών και των αγίων.  Η Εκκλησία οφείλει να φέρει στον κόσμο όχι μόνο την πίστη στην ανάσταση, αλλά και τη βεβαιότητα γι’ αυτήν. Τότε περιττεύει η απαίτηση για οποιεσδήποτε άλλες ηθικιστικές διδασκαλίες.  Aπό το βιβλίο του Αρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ) – «Το Μυστήριο της χριστιανικής ζωής», σ.180-189. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου – Έσσεξ
***  Αγάπη, η ουσία της Ασκητικής της Ορθοδοξίας
~
~  Και λεέι κανείς, γιατί άραγε σήμερα εμείς οι λιγότερο ασκητικοί χριστιανοί, μας πιάνει ένας τρόμος, όταν ακούμε για άσκηση; Και κάπως αισθανόμαστε άβολα. Γιατί μας έχει διαφύγει αδελφοί μου μια μεγάλη αλήθεια της πίστης μας….
*  Την συνοψίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σε τρείς λέξεις: «ἔρως ἔρωτι νικᾶται».

Ένας έρωτας λέει, νικιέται απο έναν άλλο, μεγαλύτερο έρωτα…
Τι είναι εκείνο, που μας κρατάει δεμένους με τα πάθη μας; Τα έχουμε ερωτευτεί!  Τα έχουμε αγαπήσει, μέσα στήν πτώση μας, μέσα στήν εμπάθεια μας, τα έχουμε σφιχταγγαλιάσει. Είμαστε ερωτευμένοι με τα πάθη μας, με την γαστριμαργία μας, με την πορνεία μας, με την υπερηφάνια μας, τον εγωισμό, την κενοδοξία μας και ολα αυτά…  Και πως θα μπορέσουμε να θεραπευτούμε απο αυτά; Μόνο με επιταγές νομικού τύπου; Δεν πρέπει να είσαι κοιλιόδουλος; Δεν πρέπει να είσαι γαστρίμαργος; Δεν πρέπει να είσαι πόρνος, δεν πρέπει να είσαι υπερήφανος;  Καλά είναι και αυτά, αλλά εχω την αίσθηση οτι δεν είναι ικανά, να γεμίσουν τον άνθρωπο απο μια φιλότιμη διάθεση να πετάξει απο επάνω του αυτά τα πάθη…  Ερχεται λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και μας λέει, οτι για να πάψουμε να έχουμε αυτούς του έρωτες, τούς έρωτες για τα γήινα πάθη μας, χρειάζεται να έρθει μέσα στήν καρδιά μας ένας μεγαλύτερος έρωτας!  Οπότε ξαφνικά η άσκησή μας, δεν γίνεται απλώς η αποφυγή κάποιων παθών. Ούτε καν θα λέγαμε η μίμιση κάποιων καλών πράξεων, κάποιων αρετών, αλλά η άσκησή μας πλέων αλλάζει περιεχόμενο, και δεν είναι τόσο »αυτονόητο» αυτό το περιεχόμενο της άσκησης.  Η άσκησή μας θα έλεγα, αρχίζει και μοιάζει με την προσπάθεια που κάνει κάποιος που έχει ερωτευτεί, να πλησιάσει, το πρόσωπο που ερωτεύτηκε…  Ας φέρουμε αυτό το παράδειγμα, μην σκανδαλιζόμαστε. Κάποιος μια κοπέλα έτσι; Και τι κάνει; Γυρίζει γύρω-γύρω απο το σπίτι της, πηγαίνει και τις μιλάει, ευκαίρος-ακαίρος τις κάνει μια πολιορκία πιο ουσιαστική…  Αυτό ακριβώς γίνεται η άσκηση, όταν την κάνουμε απο Αγάπη.  Από έρωτα και από φιλότιμο, για Τον Χριστό μας.   Η άσκηση πλέον αποκτά ενα δυναμικό χαρακτήρα, δεν είναι απλώς η αποχή απο τα κακά, και το να κάνουμε τα καλά, αλλά είναι κάτι περισσότερο, είναι η προσπάθεια της ψυχής μου να πολιορκήσει τον Χριστό, και να Τον βάλει μέσα της, να Τον ενθρονίσει στήν καρδιά της.  Και αυτό είναι που αλλάζει πλέον και την διάθεση του ανθρώπου, φανταστείτε κάποιον να σας λεέι: Να κάνεις εκείνο! Να κάνεις το άλλο! Να μην κάνεις εκείνο, να μην κάνεις το άλλο… Αυθορμήτως δημιουργείται και μια αντίδραση, και πολλές φορές πας και κάνεις ακρίβως τα αντίθετα, απο αυτά που σου λέει.  Έρχεται όμως ενα αγαπήμενο πρόσωπο, και σου λέει: αν μ΄αγαπάς, μην με στεναχωρείς, κάνε εκείνο σε παρακαλώ…  Και κατευθείαν αλλάζει η διάθεση σου, αυτή την αλήθεια μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτή την αλήθεια μας λέει με άλλα λόγια ο ίδιος ο Κύριος μας… Ο Ιησούς :    »Εὰν ἀγαπᾶτέ με.. (λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο) τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε…»  Να λοιπόν, βάζει την αγάπη στο πρόσωπό Του να νικήσει, τις ψεύτικες αγάπες που μας οδηγούν μακρυά απο τον δρόμο των εντολών Του… Να πως πρέπει λοιπόν ο χριστιανός να ζεί την άσκηση του, να ζεί την πνευματική του προσπάθεια ως ενα αγώνισμα αγάπης. Ως ενα αγώνισμα ερωτικό!  Να γιατί, οι Ασκητές της Εκκλησίας μας δεν έχουν καμία ομοιότητα, με ανθρώπους ιδιόρυθμους, ανθρώπους »παράξενους».  Δεν έχουν αυτήν την παραξενιά οι Ασκητές της Ορθοδόξου Εκκλησίας!  Γιατί; Γιατί είναι κατά βάσην άνθρωποι αγάπης.  Είναι άνθρωποι εράσμιοι και ερωτικοί. Είναι άνθρωποι που αγαπούν, και απο αυτή την πλειοδοσία της καρδιάς, στήν αγάπη πρός Τον Χριστό, αποδίδονται ολοένα και περισσότερο σε μεγαλύτερη προσπάθεια, σε μεγαλύτερη άσκηση, σε μεγαλύτερη πολιορκία Του Χριστού.  Ας πολιορκήσουμε και εμείς αδελφοί μου Τον Χριστό με τέτοιο φρόνημα.  π. Γεώργιος Σχοινάς
***  ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ! Με ποιο αντάλλαγμα ο Μακρόν θα αναθεωρήσει το βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε….
~  Το υποθετικό σενάριο για την άρση της γαλλικής άρνησης για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., εξετάζει το Sputnik. «Η Γαλλία λειτουργεί μόνο με βάση το συμφέρον της», τονίζει καθηγήτρια.  
Μετά το γαλλικό «όχι» για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια και την Αλβανία, η Γαλλία αντιμετώπισε μεγάλες επικρίσεις από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, οι Γάλλοι προτείνουν τη δική τους οπτική για τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας διεύρυνσης, στην οποία τον προηγούμενο καιρό έβαζαν βέτο.  Σκόπια, ΠΓΔΜ
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : KONSTANTINOS TSAKALIDIS / SOOC
Ειδικότερα, η Γαλλία βάζει στο τραπέζι επτά θεματικές ενότητες σε μια ενιαία διαδικασία, ζητώντας να εφαρμοστούν από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Μεταξύ άλλων, αφορούν το Κράτος Δικαίου, την παιδεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  «Η Γαλλία λειτουργεί μόνο με βάση το συμφέρον της. Οι επτά ενότητες είναι προκάλυμμά για την αδυναμία της να διευθετήσει ζητήματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές σχέσεις», επισημαίνει η καθηγήτρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μαίρη Μπόση, μιλώντας στο Sputnik.  
«Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως ένας ενιαίος θεσμός και συχνά έρχονται σε συγκρούσεις οι απόψεις και οι πλευρές. Η Γαλλία είχε μια διάθεση να ηγηθεί της Ένωσης και αυτό φαίνεται και από την πρόσφατη θέση του Μακρόν για το ΝΑΤΟ. Δεν τα κατάφερε ακόμα. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει ένα σωρό εθνικά ζητήματα που είναι δύσκολα για αυτήν, όπως είναι οι εσωτερικές αντιδράσεις για την κυβέρνηση», επισημαίνει.  Ο Ζόραν Ζάεφ.
© AFP 2019 / ROBERT ATANASOVSKI
Η ίδια εκφράζει την άποψη ότι «το βέτο στα Σκόπια μπήκε και για επίδειξη δύναμης, αλλά και γιατί δεν ήθελε πιθανότατα έναν ακόμα δορυφόρο της Γερμανίας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι είτε πρόκειται για τη γειτονική χώρα, είτε για την Αλβανία, οι τάσεις μετανάστευσης δεν είναι προς Γαλλία, αλλά περισσότερο προς Γερμανία και Αυστρία».

Θα μπορούσε να πάρει κάποιο αντάλλαγμα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις;

Όπως επισημαίνει η Μαίρη Μπόση, το βασικό αντάλλαγμα «θα μπορούσε να είναι η ηγεσία της Ε.Ε., ώστε η Γαλλία στη συνέχεια να αποφασίσει τη διεύρυνσή της». «Για το ζήτημα των ανταλλαγμάτων θα πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν. Στη γενικότερη αυτή περιοχή, των Δυτικών Βαλκανίων, η Γαλλία δεν έχει βαθιά ερείσματα. Ωστόσο, είχε επιρροή και ερείσματα στην εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν συνλειτούργησε εναντίον της ελληνικής επανάστασης. Μόνο οι Ρώσοι βοηθούσαν τότε. Αυτή η αναφορά μόνο τυχαία δεν είναι, καθότι η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικές μορφές και διαφορετικές λογικές και λόγω των προσφάτων γεγονότων. Αυτό που προκύπτει, είναι ότι νοιάζεται και θα νοιάζεται μόνο για τα δικά της συμφέροντα».  https://sptnkne.ws/AzNE
***  Ενισχύεται το Λ/Σ με «αβύθιστα» σκάφη: Έρχονται τα Ελληνικής κατασκευής πανίσχυρα Rafnar 1100-Δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών…
Ενισχύεται το ΛΣ με την απόκτηση 10 νέων ταχυπλόων σκαφών κλειστού τύπου δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Τα σκάφη θα κατασκευαστούν από την ελληνική εταιρεία Rafnar Hellas στο ναυπηγείο της εταιρείας που βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο Κερατέας.  
Πρόκειται για το σκάφος τύπου Rafnar 1100 Cabin μήκους 11,5 μέτρων με μέγιστη ταχύτητα των 56 κόμβων. Θα φέρει θωράκιση στη καμπίνα διακυβέρνησης επιπέδου ΙΙΙ σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ. Φέρει δύο εξωλέμβιους κινητήρες Mercury των 450 ίππων έκαστος, θερμική κάμερα της FLIR τύπου M364, ραντάρ πλοήγησης της Simrad, σύστημα διοίκησης και ελέγχου καθώς και κάμερα ημέρας/ νύχτας τύπου MOHOC ώστε να καταγράφονται τα περιστατικά.
Ο οπλισμός θα αποτελείται από ένα πολυβόλο διαμετρήματος των 12,7mm στη πλώρη του σκάφους επί ειδικής βάσης. Η καμπίνα δύναται να γίνει και ασθενοφόρο. Τα σκάφη είναι Ισλανδικής σχεδίασης και ελληνικής κατασκευής. Τα συγκεκριμένα σκάφη θεωρούνται αβύθιστα χωρίς δύναται να επιχειρούν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες αφού ακόμα και σε περίπτωση ανατροπής το σκάφος επαναφέρεται στην αρχική του θέση.  defencereview.gr
***  Παρέμβαση «φωτιά» του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκου για το ζήτημα των κόκκινων δανείων…
Παρέμβαση-“φωτιά” άσκησε ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  και της ομάδας του ECR Εμμανουήλ Φράγκος , σχετικά με  το ζήτημα των κόκκινων δανείων.  
Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ζήτησε από την Ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις στο φλέγον αυτό ζήτημα.  Ωστόσο με τη γραπτή ερώτηση που κατέθεσε, ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο τα δάνεια με εξασφάλιση πρώτης κατοικίας θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», πώς προστατεύεται ο δανειολήπτης, ποια θα είναι η θέση του και πώς θα επηρεάσει αυτή η μαζική μεταφορά ιδιωτικού χρέους σε ξένα funds, την πορεία της ελληνικής οικονομίας.  Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης έθεσε τα εξής ερωτήματα:  Ποια είναι η θέση στην οποία θα βρεθεί ο αντισυμβαλλόμενος δανειολήπτης και πώς εξασφαλίζεται ότι δε θα χειροτερεύσει  η θέση του ακόμη και στην περίπτωση της κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού δημοσίου;  
Στην επιλογή και κατηγοριοποίηση των δανείων προς τιτλοποίηση κατέχει σημαντικότερη θέση η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής τουοφειλέτη ή η ύπαρξη εμπράγματων και ενοχικών εξασφαλίσεων (υποθηκών, προσωπικώνεγγυήσεων  κ.τ.λ.);  Θα συμπεριληφθούν στην τιτλοποίηση στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση πρώτης κατοικίας και, αν ναι, σε τι ποσοστό;  Ωστόσο η  Ελληνική Λύση έχει πει επανειλημμένως ότι δεν είναι λύση αυτή που προτείνει η κυβέρνηση για αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων, δεν είναι λύση η δήμευση της περιουσίας του δανειολήπτη. Πρέπει να βρεθεί μια ποιο ουσιαστική λύση που θα διευκολύνει τον δανειολήπτη ώστε να μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο και όχι μόνο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών.  Δείτε παρακάτω την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια  ΕΡΩΤΗΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ
***  Απίστευτες αποκαλύψεις του Κ. Βελόπουλου για τη Siemens! Άφωνη η βουλή……
~  Παρέμβαση στο ελληνικό κοινοβούλιο έκανε σήμερα (20/11) ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος σε όλα τα θέματα της επικαιρότητος. 
Το θέμα συζήτησης είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Κ. Βελόπουλος τοποθετήθηκε στην αρχή επί του ειδικού θέματος.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος εάν μαζευτεί ένας συγκεκριμένος αριθμών υπογραφών πολιτών.  O κ. Βελόπουλος σχολίασε και τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στο λαθρομεταναστευτικό και άσκησε κριτική στις αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση ενώ επανέλαβε την πρότασή του για τη μεταφορά τους σε ακατοίκητα νησιά.  Τέλος, αναφέρθηκε και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τα χρήματα που έδωσε το ελλαδικό κράτος για να αλωνίζουν στη χώρα μας. Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ομιλία του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ: 


Δείτε αποσπάσματα παρακάτω:***  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ! Ο Κ.Βελόπουλος θα μιλήσει στο Συνεδριακό κέντρο Σίνδου την Κυριακή για το λαθρομεταναστευτικό……
~  O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος θα μιλήσει  στο Συνεδριακό κέντρο Σίνδου ,Αλέξανδρου Παπάγου 7 στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ   Στην ομιλία του  ο Κ.Βελόπουλος θα αναφερθεί στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα , που είναι το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα Διαβατά και την γύρω περιοχή.

***   Εκδήλωση και στην Καλαμάτα από τα Παιδικά Χωριά SOS για τα δικαιώματα των παιδιών  
Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Παιδιών η χθεσινή και με αυτή την αφορμή τα Παιδικά Χωριά SOS πραγματοποιούν εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους και η Καλαμάτα.
Αύριο, λοιπόν, θα διεξαχθεί εκδήλωση και στην πόλη μας και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα Παιδικά Χωριά SOS γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα.
Στη χώρα μας, παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε νομοθετικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά κενά και ελλείψεις που καθιστούν επισφαλή τα παιδιά, ειδικά εκείνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια οικογένεια. Αυτό είναι το μήνυμα των Παιδικών Χωριών SOS, που ως φορέας Παιδικής Προστασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζει έμπρακτα τη σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού μέσα από τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους, έχοντας ως προτεραιότητα η ιδρυματική φροντίδα να αποτελέσει παρελθόν.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φροντίδα των παιδιών σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου, όπως αυτό των Παιδικών Χωριών SOS με τις Μητέρες SOS και τα σπίτια όπου διαμένουν μέχρι 6 παιδιά, των Ξενώνων Βρεφών SOS με τα σταθερά πρόσωπα αναφοράς, αλλά και την αποκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες αναδοχής, με στόχο να μη μεγαλώνουν σε ιδρυματικές δομές.
Μεγάλη έμφαση δίνεται, επίσης, στη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων οικογενειών, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης που υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη τη χώρα, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών για την αποφυγή της διάλυσής τους και της απομάκρυνσης των παιδιών από αυτές.
Παράλληλα, τα Παιδικά Χωριά SOS, προσπαθώντας να συμβάλουν στην αποϊδρυματοποίηση της εξω-οικογενειακής φροντίδας των παιδιών στην Ελλάδα, συνεργάζονται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Παιδικής Προστασίας, ώστε να μεταφέρουν τεχνογνωσία, να υποστηρίζουν με εξειδικευμένο προσωπικό τους εν λόγω φορείς και να ασκούν πίεση για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του ιδρυματισμού, με σκοπό το πραγματικό συμφέρον των παιδιών που στερούνται το βιολογικό οικογενειακό περιβάλλον τους.
Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS διοργανώνουν ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, βιωματικά παιχνίδια, και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή παιδιών και γονέων, στο Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή και την Πάτρα».  Π.Μπ.

***  Βροχή-ρεκόρ «έπνιξε» το τμήμα από Πήδημα έως Αλλαγή  
-Αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στην παλιά Ε.Ο. Καλαμάτας- Αθήνας, σπίτι καταπλακώθηκε από πέτρες
-Σε λίμνη μετατράπηκε ο κάμπος
Δύσκολες ώρες έζησαν χθες το πρωί οι κάτοικοι των χωριών από το Αριοχώρι έως και την Αλλαγή λόγω της βροχόπτωσης, όπως και οι διερχόμενοι οδηγοί, διότι πολλά σημεία στους δρόμους ήταν αδιάβατα από το νερό που τα είχε κατακλύσει και έτσι αναγκάστηκαν για ώρα να μείνουν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους.
Τα σημαντικότερα προβλήματα εμφανίστηκαν στου Σταματινού, στον Άγιο Φλώρο και στον ποταμό Δεσπότη, καθώς η μεγάλη γέφυρα μετά το Μελιγαλά έδινε χθες μάχη για να κρατηθεί όρθια!  
Ρεκόρ στα Αρφαρά
Να σημειωθεί ότι στα Αρφαρά σημειώθηκε η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση όλης της χώρας, αφού μέχρι χθες το μεσημέρι είχε ξεπεράσει τα 153,4 mm. Την ίδια ώρα στη Ζάκυνθο ήταν 95 mm και ακολουθούσε η Θεοδώριανα Άρτας με 55mm.  

Πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Δεκάδες ήταν οι οδηγοί που είτε κόλλησαν στα νερά είτε αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα οχήματά τους σε υψηλά σημεία για να μην κινδυνέψουν. Πριν η Τροχαία διακόψει την κυκλοφορία, οδηγοί επιχειρούσαν να περάσουν από δύσβατα σημεία, αλλά αφού έβλεπαν ότι αυτό είναι αδύνατο, γυρνούσαν πίσω και περίμεναν να κοπάσει η βροχή, για να υποχωρήσει και το ύψος του νερού.

Πλημμύρισαν κτήματα και ο κάμπος
Εκατοντάδες είναι τα κτήματα, κυρίως με ελαιόδεντρα, που από χθες είναι πλημμυρισμένα, με το νερό είτε να συνεχίζει την πορεία του προς τον κάμπο είτε να μένει στάσιμο.

Στα όριά του ο Δεσπότης
Τεράστια ήταν η ποσότητα νερού που κατέληξε στον ποταμό Δεσπότη, που χθες έδωσε μάχη να σταθεί «όρθιος», με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι, αν έσπαγε, όπως είχε συμβεί και πριν από πολλά χρόνια, οι ζημιές θα ήταν ανυπολόγιστες.

Άγιος Φλώρος
Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στην περιοχή του Αγίου Φλώρου και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο, όπως τόνισε, μιλώντας στο «Θάρρος», ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Δημήτρης Χρονόπουλος.
Ο κ. Χρονόπουλος σημείωσε ότι όλοι οι δρόμοι εντός του οικισμού μετατράπηκαν σε χειμάρρους και προκλήθηκαν αρκετές ζημιές. Τα δε νερά κατέληξαν στην παλιά εθνική οδό, η οποία για αρκετή ώρα έκλεισε και σταμάτησε η κυκλοφορία των οχημάτων.
Πολλά επίσης κτήματα πλημμύρισαν, όμως ευτυχώς, όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος της κοινότητας, δεν πνίγηκαν ζώα, όπως είχε συμβεί παλαιότερα.
Στην περιοχή κατέφθασαν μηχανήματα από το Δήμο Καλαμάτας, ενώ ο κ. Χρονόπουλος δήλωσε ικανοποιημένος τόσο από την αντίδραση και την ανταπόκριση του Δήμου όσο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σιάμου: Σπίτι θάφτηκε στις πέτρες
Οι περισσότερες καταστροφές, και ειδικότερα σε σπίτια, σημειώθηκαν στην Κοινότητα Σιάμου, καθώς ρέμα (που περνά ανάμεσα στα σπίτια) δεν μπόρεσε να αντέξει την τεράστια ποσότητα νερού και έσπασε. Έτσι οι πέτρες που μετέφερε μαζί με το νερό κατέληξαν σε σπίτι οικογένειας με δύο παιδιά και από τα παράθυρα μπήκε μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με τον πατέρα της οικογένειας, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά, με τις ζημιές στο σπίτι και σε βοηθητικούς χώρους να είναι τεράστιες.
Πέραν, όμως, του συγκεκριμένου, ακόμη και γειτονικά έχουν υποστεί ζημιές, με την κατάσταση μέχρι χθες το απόγευμα να παραμένει δύσκολη.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δήμος Οιχαλίας
«Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σήμερα 20-11-2019 (σ.σ. χθες) στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τώρα, άμεσα ανταποκρίθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο ενεργοποίησε το μηχανισμό του Σχεδίου “Ξενοκράτης”, προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή και η περιουσία των πολιτών, σε συνεργασία πάντα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία.
Κυρίως επλήγησαν οι Τοπικές Κοινότητες Σιάμου και Κατσαρού, πλησίον του σημείου του νέου αυτοκινητοδρόμου, καθώς και η παλαιά εθνική οδός από τη θέση Αλλαγή της Τ.Κ. Μερόπης έως την περιοχή του Αγ. Φλώρου.
Αυτή τη στιγμή στα σημεία επιχειρούν 8 μηχανήματα του Δήμου αλλά και ιδιωτών.
Στην περιοχή ήδη βρίσκονται η δήμαρχος Οιχαλίας κα Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας».
  Δήμος Καλαμάτας
«Με τρία σκαπτικά μηχανήματα παρενέβη ο Δήμος Καλαμάτας, ώστε να κρατηθούν ανοικτά τα ρέματα και ο παλιός εθνικός δρόμος στην περιοχή βορειοδυτικά της Καλαμάτας, όπου η βροχόπτωση ήταν εξαιρετικά έντονη μέχρι το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 (σ.σ. χθες). Τα μηχανήματα εργάσθηκαν στο Πήδημα, στον Άγιο Φλώρο, προκειμένου να μείνει ανοικτή η παλιά εθνική οδός και στη Βρομόβρυση.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως επιτόπου βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και υπάλληλοι του Δήμου, ώστε να εξασφαλισθεί η απορροή των ομβρίων υδάτων μέσω των υδάτινων αποδεκτών.
Ο Θ. Βασιλόπουλος τόνισε πως “σήμερα το πρωί είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, που δεν είχε προβλεφθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία”. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Αρφαρών, μέχρι νωρίς το απόγευμα κατεγράφη μέγιστη ραγδαιότητα 230 χιλιοστά ανά ώρα και έπεσαν συνολικά πάνω από 150 χιλιοστά νερό.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι δεν πλημμύρισαν σπίτια, όμως μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν χωράφια.
Ο Δήμος Καλαμάτας παρέμενε σε ετοιμότητα, παρά την ύφεση που είχε παρουσιασθεί νωρίς το απόγευμα, όπως είπε ο Θ. Βασιλόπουλος, εξαίροντας τη βοήθεια που προσέφεραν εθελοντές και συγκεκριμένα η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 4x4».
 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Η Μεσσηνία υπέστη τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας, σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, καθώς εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας.
Τα σοβαρότερα προβλήματα πλημμυρών προέκυψαν στους Δήμους Οιχαλίας, Καλαμάτας και Τριφυλίας, όπου έσπευσαν να συνδράμουν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 

~

~ **  ΑΘΛΗΤΙΚΑ   :

~ ΧΘΕΣ  , ...  20-11-2019  .. για την  Euroleague στο Ευρωμπάσκετ 9η  αγωνιστική : 
~*  ΜΠΑΣΚΟΝΙΑΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ   89-63 , (44-30)  .-^
Τα  δεκάλεπτα :25-15 , 19-15 , 23-10 ,22-23 .-^
~*  ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -ΤΣΣΚΑ Μόσχας    80-70 , (45-42)   .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 24-19 , 21-23 , 17-17 , 18-11.-
***  Σήμερα , 20/11/2019 ,..για το Eurocup  στο Ευρωμπάσκετ , στην 8η  αγωνιστική  Α΄  Group :
~*  Προμηθέας Πάτρας - Ρατιοφαρμ Ούλμ   82-77  .-
***  Σήμερα ,   ..20/11/2019 .. για το  Champions League    στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ  6η  αγωνιστική  στον D  Όμιλο
~   ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - Κασαντέμοντ Σαραγόσα  93-78 .- ^
~ Μπρόσε  Μπάμπεργκ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  (στον C Όμιλο)  72-69 .- ^***  Για την Α2΄ στο Ελληνικό μπάσκετ  20-11-2019 για την 4η αγωνιστική :
Α.Ο. Τρίτων -ΓΣ. Καρδίτσας  91-81 .- ^
~ Χαρίλαος Τρικούπης - Α.Ο. Αγρινίου  103-80  .- ^
~ ΓΣ. Δάφνη Δαφνίου  - Σαακ Ανατολία  65-55 .- ^
~ Αμύντας - Ελευθερούπολη  58-71  .- ^

***


~*       ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
**  ,.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαµάτας .- Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- ~ ΚΑΛΟ με Ευλογία Κυρίου μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ   για όλους μας !   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
2.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
 3.- H  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-  Πέμπτη  03 Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/h.html  .- 
4.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα  των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή  04 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post.html   .-
30.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :    https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/27-2019.html  .-
31.-  .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα  28 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..:  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/28-2019.html   .-
32 .- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... -   :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/29-2019.html   .- 
33 .- ΑΡΦΑΡΑ -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...`-2 -  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/2-29-2019.html .- 
34.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/30-2019.html   .-
35.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/31-2019.html   .-

~ *  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : 
1.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΝΑ  !  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/01-2019.html    .- 
2.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Σάββατο 02  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/02-2019.html  .- 
3.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/03-2019.html  .-
4.- .- ΑΡΦΑΡΑ   -2-   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/11/2-03-2019.html  .-
5.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/04-2019.html .-
  6.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/05-2019.html  .- 
7.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Τετάρτη  06  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/06-2019.html   .- 
8.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/07-2019.html  .- 
9.-ARFARA  Η Εφημερίδα μας    Παρασκευή  08 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/arfara-07-2019.html .-10.- .- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-09-2019.html  .-
11.-.- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 10  Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-10-2019.html  .- 
12. - ARFARA   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/arfara-11-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2- .. Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  . : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/2.html   .- 
14.-  .-   ΑΡΦΑΡΑ  .. Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/blog-post.html    .- 
 15.-.- ΑΡΦΑΡΑ  -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/2-12-2019.html .- 
 16.-  .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 13 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
17.- .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
18.- .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή  15 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/15-2019.html  .- 
19.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο16  Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/16-2019.html  .-
20.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 17 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/17-2019.html    .-
 21.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Δευτέρα 18 Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/18-2019.html  .- 
 22.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/19-2019.html    .- 
23.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  .-   
24.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  ­   .-                                                      25.-

~

Σχόλια

Ο χρήστης marios είπε…
μπράβο πολύ κάλο άρθρο, ευχαριστώ παιδιά

υδραυλικός Αθήνα

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3