Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- 
Παρασκευή  25 Οκτωβρίου 2010 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~**  Αγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριο οι νοτάριοι – Γιορτή σήμερα 25 Οκτωβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
~
~  : Τη μνήμη των Αγίων Μαριανού και Μαρτυρίου των νοταρίων τιμά σήμερα, 25 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι αυτοί ήταν νοτάριοι και γραμματικοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του ομολογητή (βλέπε 6 Νοεμβρίου), στα χρόνια του Αρειανού βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 349 μ.Χ.). Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο, υπήρξαν συνήγοροι θαρραλέοι της ορθόδοξης αλήθειας.
~  Όταν ο Πατριάρχης Παύλος δεν δέχθηκε να συμφωνήσει με τους Αρειανούς, εξορίστηκε από το βασιλιά στην Αρμενία και πνίγηκε από τους εκεί Αρειανούς. Τότε οι δύο Άγιοι έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους και σταθεροί στο ορθόδοξο δόγμα. Διότι πάντα στο μυαλό τους κυριαρχούσε ο λόγος του Κυρίου: «ἐὰν ὐμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἔστε» (Ευαγγέλιο Ιωάννη, η’ 31). Αν, δηλαδή, εσείς, μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου, λέει ο Κύριος, τότε πράγματι είσθε και αληθινοί μαθητές μου.

Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος το απέδειξαν περίτρανα αυτό, όταν συνελήφθησαν από τον αυτοκράτορα. Ομολόγησαν με θάρρος μπροστά του την αληθινή πίστη και ήλεγξαν αυτόν για τις παρανομίες του. Τότε, διατάχθηκε και τους σκότωσαν με μαχαίρι. Απολυτίκιον  Ήχος γ’. Θείας πίστεως.  Ζήλον ένθεον αναλαβόντες, ημαυρώσατε Αρείου πλάνην ομοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανέ και θέοφρων Μαρτύριε, ορθοδοξίας οι άσειστοι πρόβολοι, θείοι μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.   
~**  Ο «καπνός» της Εκκλησίας και οι καπνοί του κόσμου!
~
~   «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή». (Ψ. 140,2).
~   Αυτός ο κατανυκτικός ύμνος του Ψαλτηρίου αναμφίβολα δεσπόζει κατά τις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τόσο ως περιγραφή της πραγματικότητας εκείνη τη στιγμή που βιώνεται και ψέλνεται ο ύμνος, όσο ως λειτουργική πράξη γενικότερα, ως μελωδικό, ουράνιο πραγματικά, άκουσμα, περιγράφει την κίνηση της «προς-ευχής» στον Τριαδικό Θεό, την ώρα που θυμιάζει ο ιερέας και μοσχοβολάει όλος ο ναός από το άρωμα του θυμιάματος.

Η κατάνυξη υπό το φως των κεριών (ιδιαίτερα όταν γίνεται βραδινή ώρα η προηγιασμένη) στη λατρεία Του Θεού, τόσο εποπτικά, όσο και συμβολικά, μας λέει ο ύμνος, όπως ανεβαίνει ο καπνός του θυμιάματος ψηλά, έτσι και οι προσευχές μας, από τα υψωμένα χέρια μας και συνήθως γονατιστή στάση του σώματος, δείχνουν ουσιαστικά ότι η μόνη μας πίστη και ελπίδα είναι ο Θεός, που δέχεται τις αληθινές, με μετάνοια και με ταπείνωση, προσευχές των πιστών.  Η χρήση του θυμιάματος στη λατρεία του Θείου δεν ήταν κάτι που συναντάμε αποκλειστικά στον Χριστιανισμό. Η Εκκλησία προσέλαβε το θυμίαμα, όπως και πολλά άλλα τελετουργικά, υμνολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τους Αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν στις συναγωγές και στις τελετές τους, και οι δύο πολιτισμοί αντίστοιχα.  Στο βιβλίο της «Εξόδου», στο Κεφάλαιο 30 και στους στίχους 34-38, διαβάζουμε ότι ο Θεός δίνει εντολή να αποτελείται και να παρασκευάζεται το θυμίαμα από 4 συστατικά στοιχεία: α) από στάχτη, β) από όνυχα, γ) από χαλβάνη και δ) από λίβανο. Στις ημέρες μας, έχει επικρατήσει την ονομασία του θυμιάματος να τη λέμε λιβάνι, όμως όπως είδαμε, το λιβάνι είναι ένα από τα τέσσερα συστατικά του και δεν είναι πλήρης ο όρος, αφού έτσι αποσιωπώνται τα υπόλοιπα, επίσης απαραίτητα στοιχεία.  Όπως και να το ονομάζουμε, πάντως, όλοι οι πιστοί, είτε στην κοινή-ομαδική απόδοση λατρείας προς τον Θεό εντός του ιερού ναού, είτε στην προσωπική, κατ’ οίκον Εκκλησία του κάθε ενός, στο σπίτι ή στο κελί δηλαδή, έχουν σχεδόν ταυτίσει την προσευχή με την προσφορά θυμιάματος στον Θεό και αποτελεί μία θυσία-δοξολογία προς Εκείνον. Ακόμη και η κοσμική σκέψη και οι άνθρωποι που δεν έχουν συχνή επαφή με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, όταν θα συμμετέχουν σε ένα τρισάγιο στο κοιμητήριο ή σε έναν αγιασμό ή ένα ευχέλαιο στο σπίτι ή στο γραφείο ή γενικότερα στον επαγγελματικό χώρο, θα φροντίσουν να έχουν και να χρησιμοποιούν θυμίαμα.  Ακόμη και ένα κοσμικό, παλαιό τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή, με τίτλο: «Κάθε δειλινό (Λιβανάκι)», αναφέρει τον εξής στίχο: «σ’ άναψα ένα λιβανάκι, μύρισε Θεός…»! Σπάνια συναντάμε πιο περιεκτική και συνάμα τόσο εύστοχη φράση για τη σχέση θυμιάματος με τον Θεό όσο στον συγκεκριμένο στίχο. Πραγματικά, το θυμίαμα έχει μεγάλη πνευματική αξία, καθώς έχει να κάνει αισθητά και με τη Χάρη, την Ευωδία και την παρουσία Του Θεού στον άνθρωπο και σε όλη την κτίση γενικότερα. Το λέμε πολλές φορές άλλωστε για ανθρώπους που έχουν συνειδητή πνευματική ζωή: «Αυτός μυρίζει λιβάνι…»! Αντίθετα, λέμε για κάποιον μη συμβατό με τη ζωή της Εκκλησίας: «Αυτός μυρίζει άρωμα κοσμικό και όχι λιβάνι…!».  Η χρήση του θυμιάματος και η πλούσια χρήση του σε όλες σχεδόν τις ιερές ακολουθίες και μυστηριακές πράξεις εκ των πιστών τού απέδωσαν εκ των υστέρων πλούσιο συμβολισμό. Τον πρώτον ήδη τον αναφέραμε, είναι η κίνηση της προσευχής, που ως θυμίαμα από τη γη ανεβαίνει στο Ουράνιο, Ιερό Θυσιαστήριο. Συμβολίζει επίσης τις γλώσσες πυρός που εκάθισαν στις κεφαλές των Μαθητών κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Το δηλώνει και η σχετική ευχή που λέει ο ιερέας όταν ευλογεί το θυμίαμα: «Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν Σου θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Σου Πνεύματος» κ.ά. Πάντοτε πάντως το θυμίαμα χρησιμοποιείται από τους κληρικούς και συνδέεται με τις πιο ιερές στιγμές της Θείας Λατρείας.  Ας φύγουμε τώρα από τα παραπάνω βιώματα των πιστών και ας έρθουμε να δούμε τι βιώματα έχει ο κόσμος στη ζωή του εκτός Εκκλησίας. Είπαμε ότι ο καπνός του θυμιάματος είναι αυτό που υπάρχει μέσα στους ναούς ή στο σπίτι. Τι καπνοί υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον σε μια αστική περιοχή σήμερα; Ξεκινάμε από τους χώρους συναναστροφής των ανθρώπων σε καφενεία, καφετέριες και σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους. Ο καπνός που δεσπόζει είναι αυτός των τσιγάρων κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Όλοι ξέρουμε πόσο βλαβερή για την υγεία είναι αυτή η διαδεδομένη συνήθεια και πόσο βλάπτει μάλιστα με το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα αυτούς που δεν καπνίζουν, αλλά είναι αναγκασμένοι να υποστούν τον καπνό των καπνιστών που συναναστρέφονται. Αν βγούμε προς τα έξω, στους δρόμους, ο καπνός που δεσπόζει είναι αυτός των καυσαερίων των οχημάτων στους δρόμους ή στον αέρα από τα αεροπλάνα ή τα πλοία στη θάλασσα. Επίσης είναι πολύ βλαβεροί αυτοί οι καπνοί για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον γενικότερα. Βλαβερότεροι καπνοί όμως προς τον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον είναι αυτοί που βγαίνουν από τις βιομηχανίες και τα εργοστάσια! Ο καπνός του θυμιάματος, άσπρος και ευωδιαστός, ενώ όλων όσων αναφέραμε, μαύρος, βλαβερός και βρωμερός. Κατ’ αναλογία, όλα αυτά μπορούμε να τα αποδώσουμε συμβολικά και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Αν μελετήσουμε προσεκτικά και αντικειμενικά τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι καλό και ωφέλιμο που να έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος και που διευκολύνει μεν αρχικά τη ζωή του, αλλά που μακροπρόθεσμα δεν έχει αρνητικές παρενέργειες στη ζωή του ανθρώπου. Π.χ., τα αυτοκίνητα αναμφισβήτητα προσφέρουν σύντομες και ξεκούραστες μετακινήσεις στους ανθρώπους, όμως μολύνουν το περιβάλλον και φθείρουν την υγεία των ανθρώπων, που πλέον δεν περπατούν και δεν ασκούνται όπως παλιά ο μέσος άνθρωπος, χωρίς να υπολογίσουμε και τα χιλιάδες ατυχήματα και δυστυχήματα από κακή χρήση του ΚΟΚ ή απροσεξία των οδηγών. Ενώ η συμμετοχή του πιστού στη λατρεία μπορεί να τον κουράζει, αλλά τον ασκεί και τον ωφελεί ψυχοσωματικά.  Κλείνοντας το άρθρο μας, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προσευχή και η προσφορά θυμιάματος δεν έχουν να κάνουν τόσο με εξωτερικά στοιχεία του πιστού. Κυρίως η Εκκλησία μας θέλει όλη η ύπαρξή μας να γίνει «ευάρεστο θυμίαμα» στον Θεό, τόσο με την εσωτερική-μυστική προσευχή στο «Ταμείο μας», όσο και με τα λόγια μας, τα έργα μας, την ευωδία της αγιότητος που δίνει ο Θεός στους γνήσιους φίλους Του. Εύχομαι να αξιωθούμε να αποκτήσουμε αυτή τη δωρεά Του Θεού και εμείς! Αμήν!  Ο π. Αντώνιος Χρήστου, εφημέριος στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας, γράφει για τη χρήση του θυμιάματος στη λατρεία του Θεού.
~**  Κάνε μας να ζήσουμε αληθινά
~  «Σε παρακαλούμε Κύριε, κάνε μας να ζήσουμε …»

*Επίσκοπος Σεραπίων 4ος αιώνας.
Αυτή είναι μια αρχαία προσευχή της εκκλησίας. Ζητούμενο ο πόθος του ανθρώπου να αληθεύει ο βίος του, να ζει και όχι απλά να επιβιώνει. Αλήθεια πόσες φορές δεν μονολογήσαμε ή δεν μοιραστήκαμε με τους φίλους μας αυτήν την υπαρξιακή απορία και καημό «τι ζούμε και κάνουμε; 
Τι νόημα έχει η ζωή μας; Αβάσταχτη καντήτησε…». Δεν έχουμε και άδικο εάν σκεφτούμε ότι η ζωή αυτή, η γεμάτη θάνατο, δίχως Χριστό δεν παλεύεται. Όταν λέμε όμως Χριστό, δεν εννοούμε, απλά μια λεκτική ομολογία του «Πιστεύω..» ή μια τυπική συμμετοχή στον εκκλησιασμό της Κυριακής. Ούτε σαφέστατα μια νομικού τύπου ηθική συμμόρφωση σε κανόνες και εντολές.  Χωρίς Χριστό, σημαίνει να ζεις δίχως τις ποιότητες και τις αξίες που ο Χριστός φανέρωσε ως αλήθειες ζωής. Ο Χριστός όταν αποκαλύπτει τον Πατέρα Του «εν τοις ουρανοίς», φανερώνει ένα τρόπο ζωής.  Ζω με τον Χριστό, σημαίνει ζω με αγάπη, κατανόηση, αποδοχή και επιείκεια. Γεύομαι με χαρά και ευχαριστία τα δώρα αυτού του κόσμου, προετοιμαζόμενος για την μέλλουσα ολοκλήρωση της ζωής.  Είμαι άνθρωπος που ζητά το όμορφο, το αγαθό, ζουμάρει στο θετικό, ξέρει να λέει λόγια αγάπης και ενίσχυσης προς τον άλλο, δεν τον απογοητεύει, δεν τον καταδικάζει, τον αγκαλιάζει και τον κρατά μέχρι να σηκωθεί ξανά στα δικά του πόδια.   Οι άλλοι κοντά μου χαίρονται, ανοίγονται, γελούν, δεν σφίγγονται δεν μελαγχολούν. Είναι ο εαυτός τους, γιατί αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα, μας κάνει πρόσωπα μοναδικά και ιδιαίτερα. Μας κάνει να είμαστε εμείς και όχι η ζωή των άλλων.  Μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν προσφάτως διάβασα στο γεροντικό, ότι κάποιος ρώτησε τον αββά Ποιμένα, «τι είναι πίστη;», Και ο αββάς είπε, «να ζεις πάντοτε με αγάπη, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη, πράττοντας το καλό στον πλησίον σου…». Και στην συνέχεια άλλος γέρων έλεγε, «κανείς δε μπορεί να διώξει τους δαίμονες, παρά μονάχα η καλοσύνη…».  Αυτό σημαίνει να ζεις αληθινά, να ζεις με τον Χριστό, όταν μπορείς να χαίρεσαι την ζωή, τους άλλους, εσένα, ακόμη κι όταν είσαι πάνω στο σταυρό σου. Γιατί μονάχα εκεί που είναι η χαρά και ζει η αγάπη, είναι ο Θεός.  «Ό αγάπη εστί και ό μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ό Θεός εν αύτώ» (Α’ Ίωάν. δ’ 16).
~ **  Η χαρά είναι στα απλά
~  Μια από την βασικές αιτίες που δεν στην μας, είναι ότι περιμένουμε να συμβεί κάτι σπουδαίο, μεγάλο, φοβερό και εκπληκτικό, για να πούμε έχω αιτία να είμαι χαρούμενος.
~  Όμως δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Άδικα περιμένουμε.
Η ζωή είναι μικρά πολύ μικρά καθημερινά πράγματα. Εκεί είναι η ομορφιά της.  Μαθαίνουμε να μην αναβάλουμε την χαρά, περιμένοντας μια μεγάλη στιγμή.  Η χαρά είναι κρυμμένη στο πρωινό ξύπνημα, στην χαραυγή, στο καφέ ή τσάι που φτιάχνεις ή πίνεις.  Στην προσευχή που έχει ευχαριστία και δοξολογία. Σε ένα καντήλι που θα ανάψεις, σε ένα λιβάνι που θα μυρίσεις, στο φαγητό που ετοιμάζεις για σένα ή την οικογένεια σου.   Στην δουλειά που κάνεις ή μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους.  Στον περίπατο με έναν φίλο, με ένα ζώο ή με έναν καλό φίλο.  Στην βροχή που σε πλένει, στην γη που σε κρατά, στον αέρα που σε σκορπά, στην φωτιά που μέσα σου κεντά.  Στην χειραψία που είσαι παρών. Στην αγκαλιά που δεν είσαι απών. Στο φιλί που λαχταράς, στην ψυχή που αγαπάς στο έρωτα που δεν ρωτά.  Πάψε να τα αναβάλεις όλα για μετά, δεν υπάρχει παρά μόνο στον νου σου, το μόνο που υπάρχει είναι το τώρα, και εσύ δυστυχώς έμεινες στο πουθενά.
***  ΕΦ’ ΟΠΛΟΥ ΛΟΓΧΗ σε Αιγαίο κι Αν. Μεσόγειο! Εννέα όροι από την Τουρκία για το Κυπριακό! – Απάντηση Αθήνας-Λευκωσίας & Αιγύπτου με την «Μέδουσα 19»…Κλιμακώνει η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα πλέον. Φαίνεται πως ο Ερντογάν δεν θα μείνει μόνο στη Συρία και οι στόχοι του απλώνονται σε Αιγαίο και Α. Μεσόγειο. 
Λίστα με εννέα όρους στο Κυπριακό κατέγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θέτοντας συγκεκριμένο πλαίσιο απαιτήσεων ενόψει των επόμενων κινήσεων από πλευράς Ηνωμένων Εθνών σ’ ένα μήνα, στα τέλη Νοεμβρίου, αναφέρει το philnews.com
Οι εννέα όροι που θέτει η Τουρκία και απαιτεί συμμόρφωση από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους είναι:  Λύση ομοσπονδίας – Συζητείται και δεν αποκλείεται αλλά δεν τη θεωρεί ως τη μόνη λύση.  Να οριστεί το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων – Να αποφασίσουν τα εμπλεκόμενα μέρη τι θα διαπραγματευτούν, να βάλουν όλοι τις απόψεις τους και «αφού ληφθεί αυτή η απόφαση πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων».  Να ετοιμαστεί έγγραφο διαπραγματεύσεων: «Πρέπει τα στοιχεία που αποτελούν την πολιτική ισότητα να κατατεθούν. Τα στοιχεία της πολιτικής ισότητας που είναι εκ των ων ουκ άνευ για τους Τουρκοκύπριους, όπως είναι η εκ περιτροπής προεδρία, η αποτελεσματική συμμετοχή και η συν μία ψήφος, πρέπει πλέον να συγκεκριμενοποιηθούν, έτσι όταν αύριο φτάσουμε εκεί, εάν θα ξεκινήσουμε με αυτό το έγγραφο των διαπραγματεύσεων, πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα».  Πρέπει να υπάρξει ξεκαθάρισμα: «Τέλειωσαν πλέον οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες γίνεται απλώς αναφορά. Όλα θα είναι καθαρά».  Οι συνθέσεις των ανεπίσημων διαπραγματεύσεων – Σύνοδος 5+1: Οι δύο πλευρές, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη.  Προηγουμένως η συνάντηση Ηνωμένα Έθνη συν οι δύο ηγέτες.  Να προηγηθεί κατ’ αρχήν συμφωνία.  
Να υπάρξει χρονοδιάγραμμα.  Απαιτείται συμμόρφωση – «Αυτή η δουλειά δεν είναι μονόπλευρη». Μήνυμα προς Ελληνοκύπριους: «Εάν οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σε αυτό το πλαίσιο για μας δεν υπάρχει θέμα να διαπραγματευτούμε. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά με την »τδβΚ» όπως μέχρι σήμερα με έναν πολύ θετικό τρόπο».  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΔΟΥΣΑ  Το νέο υπομόχλιο που θέλουν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος, να εμφανιστεί στο άμεσο μέλλον γύρω από την Μεγαλόνησο, η οποία βάλλεται από τις διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας, βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία κι ένα τμήμα από αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες θα εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες κατά τη διεξαγωγή της άσκησης “Μέδουσα”, Νότια της Κρήτης.  Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι εκτός των γνωστών σεναρίων που θα επαναλάβουν μπροστά στις κάμερες Έλληνες, Κύπριοι και Αιγύπτιοι, πίσω από αυτές και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα πέσει το βάρος στο κοινό μέτωπο που δημιουργείται, αρκετά πιο νότια από το Καστελόριζο, εκεί που “σβήνει” η Τουρκική υφαλοκρηπίδα και βρίσκει την Κυπριακή και την Ελληνική, αναφέρει το hellasjournal.com  Κοινό μέτωπο σε έρευνα και διάσωση, διάσπαση ναυτικά αποκλεισμένης περιοχής και επανέλεγχος αυτής, δημιουργία ασφαλούς ζώνης διέλευσης μαχητικών και μεταγωγικών αεροσκαφών (πλέγμα ναυτικής αντιαεροπορικής άμυνας), αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών στην θάλασσα, είναι ορισμένα από τα απαιτητικά σενάρια των ασκήσεων στην ανοιχτή θάλασσα της Αν. Μεσογείου, που καλούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, να ανταποκριθούν.  Στόχος, μέσω της Νατοϊκής τυποποίησης που γνωρίζει πολύ καλά η Ελλάδα, είναι να μάθουν περισσότερα οι Κύπριοι και οι Αιγύπτιοι, που ήδη έχουν ζητήσει την παροχή γνώσεων από τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι τρεις πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι εκεί ακριβώς που θ´ ασκηθούν είναι τα σημεία “κλειδιά” των μελλοντικών σχεδίων που μπορούν οι σύμμαχες χώρες να συζητήσουν.
***  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! Η Τουρκία ψάχνει εξοπλιστική αυτοδυναμία – Αυτά είναι τα νέα της υποβρύχια…
~  Η Τουρκία λειτουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο υποβρύχιο στόλο στο ΝΑΤΟ και σκοπεύει να ενισχύσει τη δύναμη της ακόμη περισσότερο. Το πρόγραμμα για την κατασκευή του πρώτου ιθαγενούς τουρκικού υποβρυχίου έχει ξεκινήσει και επίσημα. 
Γνωστό ως MiLDEN (Milli Denizaltı), το εσωτερικό πρόγραμμα ναυπήγησης υποβρυχίων της Τουρκία αφορά έξι νέα σκάφη τα οποία θα ενταχθούν στο στόλο της γείτονας χώρα από το 2030 και μετά.
Η κίνηση έρχεται σε μια εποχή που πολλές αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις ΗΠΑ να ακυρώνουν τις πωλήσεις μαχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών F-35 στη χώρα και να αφαιρούν την Τουρκία από το πρόγραμμα μετά την απόφαση της να εξοπλιστεί με τους ρωσικούς S-400. Η Τουρκία έχει φιλοδοξίες να είναι η πιο αυτοδύναμη, αμυντικά, χώρα της συμμαχίας, κατασκευάζοντας τις δικές της φρεγάτες, τανκς, πλέον και υποβρύχια! Το πρότζεκτ εγχώριων υποβρυχίων ξεκίνησε το 2004, ωστόσο πλέον αρχίζει ο σχεδιασμός των κατασκευών, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή των Ναυπηγείων του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Μεχμέτ Σάρι. 
Ο σχεδιασμός θα βασιστεί σε τεχνολογία και πληροφορίες από τη Γερμανία, με την οποία η Τουρκία είχε κατασκευάσει από κοινού το Υποβρύχιο 214. Η γερμανική εταιρεία Howaldtswerke-Deutsche Werft επέτρεψε την κατασκευή έξι υποβρυχίων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης η Νότια Κορέα, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, στα τουρκικά ναυπηγεία Γκολτσούκ του Κοτζαέλι. «Το πρόγραμμα θα είναι ένα αντίγραφο της γερμανικής σύμβασης», δήλωσε ειδικός ναυτικού στην Άγκυρα στο Defense News, σημειώνοντας ότι το συμβόλαιο του 2011 ανήλθε σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Turkey's up coming naval vessels.

🔵4 x I class Frigate
🔴7 x TF-2000 Destroyers (166 meters)
🔵6 x Reis class submarines (Type 214)
🔴 Second LHD
🔴Milden National Submarine
~  Το πρόγραμμα MiLDEN θα διαρκέσει χρόνια και θα χρειαστεί αρκετή έρευνα και δοκιμές. Εν τω μεταξύ, η τοπική ναυπηγική βιομηχανία της Τουρκίας κερδίζει πείρα αναβαθμίζοντας τρία από τα υποβρύχια του Πακιστάν. Αυτά χτίστηκαν στη Γαλλία έτσι, μαζί με την κατασκευή γερμανικών σχεδιασμένων σκαφών, η Τουρκία κερδίζει ευρεία επίγνωση του υποβρυχίου κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Forbes / Sputnik 
***  Γιατί ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του…
~  Eνας βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης θα δώσει το «παρών» στην καθιερωμένη δοξολογία στον ναό του Αγίου Δημητρίου την ημέρα που γιορτάζει η συμπρωτεύουσα τον πολιούχο της μαζί με τα 107 χρόνια από την απελευθέρωσή της, το Σάββατο. Την επομένη, την Κυριακή,  θα μιλήσει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 80 χρόνια λειτουργίας της. 
Τη μεθεπόμενη, την ημέρα της εθνικής επετείου, ίσως παρακολουθήσει την παρέλαση στην πόλη. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Ολες οι εμφανίσεις γίνονται στο πλαίσιο ενός τελετουργικού που είθισται να ακολουθούν οι εθνοπατέρες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Μόνο που ο εν λόγω βουλευτής της πρώτης θεσσαλονικιώτικης περιφέρειας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει σχολιαστεί – όχι θετικά – για την πολύχρονη σιωπή του, ο Κώστας Καραμανλής.  Σκεπτικό
Το καραμανλικό πρόγραμμα για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου έχει ήδη γίνει θέμα. Το σκεπτικό όσων ασχολούνται με αυτό είναι ότι εκείνος σπάει τη σιγή ασυρμάτου που είχε επιβάλει στον εαυτό του για μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνοι, μόνο που την είχε ξανασπάσει στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο, όταν για πράγματι πρώτη φορά έπειτα από μια δεκαετία είχε μιλήσει σε ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση όλων των γαλάζιων υποψηφίων στην Α’ και τη Β’ εκλογική περιφέρεια της πρωτεύουσας του Βορρά. Στα τέλη Ιουνίου, στο Βελλίδειο, είχε ανέβει στο πόντιουμ για να δηλώσει – όπως έλεγαν τότε οι νεοδημοκράτες – τη στήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι γκρούπις του νεοκαραμανλισμού παραληρούσαν από κάτω.  Αυτή τη φορά το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή αφήνει να διαρρεύσει πως εκείνος επανενεργοποιείται πολιτικά. Οι άσπονδοι φίλοι του συνδέουν το comeback με τη συζήτηση που γίνεται στα πολιτικά πηγαδάκια για το όνομα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Οι φίλα προσκείμενοι το διαβάζουν ως εκδήλωση της πρόθεσής του να παραμείνει στην κεντρική πολιτική σκηνή – χωρίς βέβαια να διευκρινίζουν αν επιθυμεί να συνεχίσει στα ορεινά κοινοβουλευτικά έδρανα που κατοικοέδρευε μέχρι σήμερα ή αν πράγματι θα τον ενδιέφερε να μετακομίσει στο Προεδρικό Μέγαρο.  
Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, η ομιλία του στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα είναι εστιασμένη στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Θα αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στα πεζά εσωτερικά θέματα – πολλώ δε μάλλον στα πιο πεζά γαλάζια εσωκομματικά. Θα μιλήσει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για το Προσφυγικό, το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσα συμβαίνουν σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί εμφανίζεται, επιμένουν, ανήσυχος για τη διεθνή κατάσταση.  Απορία  Παραμένει, βέβαια, απορία το αν αναφερόμενος στις Πρέσπες θα αποκαλέσει τη γειτονική της χώρα με το νέο της συνταγματικό όνομα, Βόρεια Μακεδονία δηλαδή. Ή αν ως τυπικός κεντροδεξιός βουλευτής Μακεδονίας θα προτιμήσει να το αποφύγει. Ειρήσθω εν παρόδω, πριν από εκείνον θα μιλήσει ένας φίλος του από τα παλιά, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τιμηθεί και με το Χρυσό Μεταλλείο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.  Πέρα, όμως, από τα events πάνω από τα Τέμπη, ο Καραμανλής ο νεότερος θα μιλήσει και σε συνέδριο του Πανεπιστημίου City στις αρχές Νοεμβρίου με θέμα «Αυτός ο κόσμος αλλάζει», ενώ πληροφορίες τον θέλουν να προγραμματίζει και μια ομιλία στο Φλέτσερ, στην έδρα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» – χωρίς ωστόσο τίποτα να έχει κλείσει προς το παρόν. Στο City, πάντως, θα διαφωτίσει το κοινό των συνέδρων σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνησιμότητα στις σύγχρονες δημοκρατίες.  Συμπέρασμα από το ενδιαφέρον που δείχνουν ορισμένοι για τις κινήσεις του Κώστα Καραμανλή; Μια παλιά θεσμική ιδιότητα προσδίδει κύρος στα λεγόμενα, αλλά και στις σιωπές κάποιου. Ακόμη κι αν αυτός δεν έχει προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στον θεσμό που υπηρέτησε.  tanea.gr
***  Ν. Κοτζιάς στον ΣΚΑΪ: «Σωστή» και «Κληροδότημα» η Συμφωνία των Πρεσπών…
~ Συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αποτύπωμα» και στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, παραχώρησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Σωστή και κληροδότημα χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, τη Συμφωνία των Πρεσπών και ξεκαθάρισε πως ισχύει ήδη και εάν η γειτονική χώρα παύσει να την εφαρμόζει θα υποστεί σοβαρές κυρώσεις, όπως την αποχώρησή της από διεθνείς οργανισμούς.   Άφησε δε αιχμές για τον νυν υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια υποστηρίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση λέει ονομασίες ως προς το erga omnes, αφού αυτό εφαρμόζεται ήδη».  Στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε στον τέως πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ανέλυσε τους λόγους της απόφασής του και σχολίασε ότι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να συσχετίσει την παραίτηση του Νίκου Κοτζιά με την αντοχή του.  Για την επιστολή παραίτησης στον Αλέξη Τσίπρα που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ο κ. Κοτζιάς τοποθετήθηκε:  «Δεν θα είχα πει ποτέ ότι έχω μια επιστολή αν ο κ. Τζανακόπουλος δεν έκανε την ανόητη δήλωση εκείνη την ημέρα ‘όποιος θέλει κατεβαίνει από το τρένο έστω και αν δεν έχει πολιτικούς λόγους’ και ότι ‘η παραίτηση Κοτζιά δεν έχει σχέση με τη πολιτική’. Εγώ του απάντησα: Διάβασε πρώτα τη παραίτησή μου και μετά να βγάζεις συμπεράσματα. Πρέπει οι νεαροί μας σύντροφοι να είναι πιο προσεκτικοί και λιγότερο επιπόλαιοι». Πρόσθεσε ότι δεν είχε γράψει μόνο μία επιστολή στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην επιστολή παραίτησης έχει πιο πολλούς λόγους επειδή πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.  Η 9σέλιδη επιστολή παραίτησης  Για το περιεχόμενο της  επιστολής παραίτησής του, ο κ. Κοτζιάς απέρριψε δημοσίευμα που έλεγε ότι δέχτηκε απειλή από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, λέγοντας πως είχε εξαιρετικές σχέσεις μαζί του, και η απόφαση (της απέλασής του) ήταν του πρωθυπουργού με τον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο.  «Για να διαβάσει κανείς καλά την παραίτησή μου, θα πρέπει να καταλάβει ότι ο λόγος δεν ήταν ο τότε υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, και το τί έλεγε και τί κατηγορούσε. Ο κ. Καμμένος είχε γυρίσει τότε από τις ΗΠΑ όπου είχε πει διάφορα (plan B κτλ), και το θέμα ήρθε στο υπουργικό συμβούλιο. Είχα επιστρέψει από Λουξεμβούργο ήμουν και άυπνος, δεν είχα ενημέρωση για τα θέματα συζήτησης. Μου είπαν μόνο ο προϋπολογισμός. Αγνοούσα και τη συνάντηση που Τσίπρα-Καμμένου που είχε γίνει νωρίτερα στη Λέσχη Αξιωματικών».  Ο κ. Κοτζιάς είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην υπουργός Άμυνας, έκαναν μια κοινή ανακοίνωση που βγήκε ως non paper, στην οποία έλεγαν ότι αναβλήθηκε η συζήτηση για τη συμφωνία (των Πρεσπών), για τον Μάρτιο, όχι για να έρθει στη Βουλή.  «Πήρα τηλέφωνο τον πρωθυπουργό μέσα από το αεροπλάνο, και του είπε, εγώ κανονικά δεν πρέπει να πάω Νέα Υόρκη διότι ο Ζάεφ έκανε όλες τις προσπάθειες που έκανε την άλλη Κυριακή έχει δημοψήφισμα και εμείς λέμε ότι δεν θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία, σε ένα διαδικαστικό ζήτημα που είναι πολύ πιο εύκολο και όπως είχα εξηγήσει σε συνεντεύξεις μου, στα τέλη του 2017 υπήρχε πλειοψηφία για τις Πρέσπες και τη κυβέρνηση και αποδείχτηκε αυτό».  Ο κ. Κοτζιάς πρόσθεσε πως «όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή όπου 4 ώρες εξύβριζε ο Πάνος Καμμένος, μετά από επιλογή του κ. Κατρούγκαλου, δεν ήταν μέρος της πλειοψηφίας ο πρώην υπουργός Άμυνας ώστε να αναγκαζόταν ο κ. Κατρούγκαλος σε μια επερώτηση δέκα λεπτών, να συζητάει επί 3,5 ώρες και στο τέλος ο κ. Κατρούγκαλος να στέλνει την υπόθεση με βάση τις υποδείξεις του κ. Καμμένου στην εισαγγελία, όπως και έπραξε και καλά έκανε, η Εισαγγελία δεν πρόκειται να βρει κάτι μεμπτό για εμένα».  «Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι υπήρχε στη Βουλή το θέμα της άρσης ασυλίας αυτού του κυρίου, γιατί του έχω κάνει δύο μηνύσεις και δεν το έφερε η τότε κυβέρνηση στη Βουλή όπως έφερε άλλες διαδικασίες άρσης ασυλίας που είχαν προκύψει μετά από τις δικές μου μηνύσεις. Αυτό υποδεικνύει ότι έχω δίκιο στην επιχειρηματολογία μου».  «Θα ακούσετε ονόματα μόλις δικαιωθώ»  Συνεχίζοντας, σχετικά με τη διαμάχη του με τον Πάνο Καμμένο, πρόσθεσε ότι το πρόβλημά του δεν είναι με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει με ονόματα όταν -όπως είπε- δικαιωθεί και όσοι ενεπλάκησαν, θα αναγκαστούν να του ζητήσουν συγγνώμη.  Όπως είπε, ελπίζει να τελειώσει σύντομα η ιστορία των μηνυτήριων αναφορών και στο τέλος θα ζητήσει να του ζητήσουν συγγνώμη όσοι στήριξαν τον κ. Καμμένο διότι όπως είπε «ο κ. Καμμένος δεν είναι άνθρωπος να του ζητάει κανείς συγνώμη».  Τόνισε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα μετά τις εκλογές.  Για την αίσθηση που είχε, ότι άτομα και μέσα από το Μαξίμου στήριξαν τον Πάνο Καμμένο εναντίον του, και αν αναφέρεται σε αυτό στην περιβόητη επιστολή παραίτησης του προς τον τέως πρωθυπουργό, ο κ. Κοτζιάς είπε «το λιγότερο είναι αυτά». «Η επιστολή παραίτησης έχει πολιτικές σκέψεις και οραματικά στοιχεία. Νομίζω ότι η Αριστερά δεν πρέπει να φθίνει μέσα από σκανδαλολογίες της καθημερινότητας. Στενοχωριέμαι που η Ελλάδα δεν συζητά ποια είναι η θέση της στο διεθνές στερέωμα του 21ου αιώνα».  Για το αν έχει ακόμη μέσα του την αίσθηση της πικρίας, ότι εκείνη τη κρίσιμη στιγμή τον Οκτώβριο του 2018, μόλις υπεγράφη η συμφωνία των Πρεσπών ο Αλέξης Τσίπρας είχε να διαλέξει ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας, και διάλεξε τον Πάνο Καμμένο, ο κ. Κοτζιάς είπε: «Όχι, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να εκλαϊκεύσουμε γιατί είναι επιτυχία η συμφωνία των Πρεσπών γιατί οφελεί τη χώρα, και επιλέξαμε να μη το κάνουμε αυτό για να μη στεναχωριέται κάποιος άλλος και αυτό κοστίζει μέχρι σήμερα».  Σημείωσε πως «δεν είναι σωστό η Ελλάδα επισήμως να λέει τις ερμηνείες που θέλουν οι πιο εχθρικοί κύκλοι στα Σκόπια να πουν για τη συμφωνία που απορρίπτουν. Έχουμε ένα δίδαγμα. Βγήκαν από το Βουκουρέστι ο Καραμανλής με τη Μπακογιάννη το 2008, είπαν ότι έβαλαν βέτο ενώ δεν έβαλαν. Το είπε δύο φορές ο κ. Καραμανλής και 9 φορές η κ. Μπακογιάννη, μας στείλανε στο Δικαστήριο και το 2011 χάσαμε το Δικαστήριο που δυσκολεύει πια όλες τις σχέσεις μας με αυτή τη χώρα, η οποία στηρίζεται πάνω σε μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.  «Υπάρχουν δύο δηλώσεις που με στενοχωρούν από υπουργούς της ΝΔ και θα χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους. Η πρώτη είναι του υπ. Εθνικής Άμυνας ο οποίος λέει: «ε και τι έγινε; Οι Τούρκοι και οι Γάλλοι είναι στο Οικόπεδο 7 (της Κύπρου) για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Δεν είναι έτσι. Οι Γάλλοι είναι εκεί με συμφωνία με τη Κυπριακή Δημοκρατία και κάνουν εξόρυξη και η φρεγάτα τους είναι σε συμφωνία που είχαμε κάνει από παλιά για να προασπιστεί την εξόρυξη ενώ οι Τούρκοι προσπαθούν να κάνουν καινούργια κατοχή ως η σύνηθες κατοχική δύναμη στη περιοχή. Δεν μπορεί να λες ότι και οι δύο είναι για τα συμφέροντά τους» καθώς ο ένας είναι σύμμαχος (Γαλλία) και έρχεται προσκαλεσμένος ενώ ο άλλος είναι κατοχικός (Τουρκία) και δεν είναι το ίδιο πράγμα.  Κατηγόρησε τον κ. Δένδια για μια συνέντευξη που έδωσε στη κρατική τηλεόραση για σοβαρά ζητήματα, ο οποίος είπε γελώντας ότι «οι Τούρκοι -σαν να είναι οι βλάκες- πήγαν στο Οικόπεδο 7 -δηλαδή παραβίασαν τα κυρίαρχα δικαιώματα της Κύπρου- στην άκρη που είναι οι λάσπες, ενώ το αέριο βρίσκεται εκεί που γίνεται η εξόρυξη από τους Δυτικούς». «Και λέω εγώ τώρα, εάν οι Τούρκοι (μιλάω υποθετικά) μπαίνανε στη νότια Εύβοια  στη Κάρυστο θα γελάσουμε επειδή δεν πήγαν στο Βασιλικό που είναι τα μεταλλεία; Είναι δυνατόν Έλληνας υπουργός Εξωτερικών να μιλάει με αυτό το τρόπο; Έρχεται μετά από δύο μέρες ο υπουργός Άμυνας και λέει ότι «είναι αμφίσημη η θέση του βάθους του οικοπέδου 7». Πρέπει να είναι πιο προσεχτική και μελετημένη η κυβέρνηση και αυτά που λένε καταγράφονται από την απέναντι πλευρά (Τουρκία)», σημείωσε ο κ. Κοτζιάς.  «Ούτε ένας δεν σηκώθηκε να με υπερασπιστεί»  Για τις δηλώσεις Τσίπρα ότι ο Νίκος Κοτζιάς παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας και ότι έπρεπε να αντέξει και να παραμείνει, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε: «Είναι κακή συνήθεια στην ελληνική πολιτική σκηνή, αυτός ο οποίος θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανήκει σε μια κυβέρνηση και υποβάλει τη παραίτησή του, να είναι και κατηγορούμενος. Είναι καταπληκτικό. Όλοι στη χώρα λένε εδώ και δεκαετίες ότι δεν θα πρέπει να γίνεται εξωτερική πολιτική κοιτώντας μέσα, και μόλις εμείς κάναμε (με τον Τσίπρα) εξωτερική πολιτική κοιτώντας τα διεθνή συμφέροντα της Ελλάδας, βρεθήκαμε κατηγορούμενοι. Να λέει ο κόσμος «μα ένας να παραιτηθεί από φιλότιμο αν έχει γνώμη». Παραιτείται ένας, και όλοι τον βρίζουν επειδή χαλάει τη πιάτσα. Αυτά περί ευθιξίας. Ασφαλώς οι άνθρωποι έχουν ευθιξία αλλά δεν ήταν απέναντι στις κατηγορίες του Καμμένου όπως προσπάθησαν τότε να επιδείξουν, αλλά απέναντι στη στάση που κράτησαν όλοι στο υπουργικό συμβούλιο. Ούτε ένας δεν σηκώθηκε να με υπερασπιστεί».
Για τα περί αντοχής, που είχε πει στη συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Κοτζιάς απάντησε ότι «είναι βαριά κουβέντα για έναν άνθρωπο που έχει περάσει δικαστήρια επί Χούντας». Το «δεν αντέχει» το δικό μου -συνέχισε ο κ. Κοτζιάς- ήταν ότι δεν μπορούσα να είμαι υπουργός μιας κυβέρνησης όταν όλοι πήραν μια άλλη πολιτική γραμμή που να λέει ότι ‘εμείς θα διαλύσουμε τη ΦΥΡΟΜ, σε 20 λεπτά θα μπούμε μέσα’, να φτιάχνει αυτή την εθνοφρουρά που συνεχίζει να τη κάνει η ΝΔ και η οποία δεν παίζει καλό ρόλο και άλλα πολλά». «Πρέπει να σέβεται κανείς το κουράγιο της παραίτησης, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει συκοφαντίες. Εγώ τον κ. Τσίπρα τον παρακάλεσα να ακούσει με προσοχή τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, τα οποία τα καταστρέψανε όπως μου είπε ο γενικός γραμματέας. Το ψάχνω νομικά αν είχαν το δικαίωμα αυτό», πρόσθεσε ο κ. Κοτζιάς.  Σφοδρή σύγκρουση με τον πρώην υπουργό Άμυνας  Ο κ. Κοτζιάς τοποθετήθηκε ξανά για τον Πάνο Καμμένο και τα στοιχεία που ο πρώην υπουργός Άμυνας είχε καταθέσει στη Βουλή για την περίπλοκη ιστορία με τον διαγωνισμό του 2015 για τις βίζες, την οποία ο κ. Καμμένος είχε χαρακτηρίσει «στημένη».  Να σημειώσουμε ότι ο Πάνος Καμμένος είχε καταγγείλει τον Νίκο Κοτζιά για στημένο διαγωνισμό, προκειμένου να λάβει συγκεκριμένη εταιρεία την έκδοση βίζας από το υπουργείο Εξωτερικών. Ο Πάνος Καμμένος είχε πει ότι έγινε προσπάθεια με εντολή του Νίκου Κοτζιά να καταστραφούν, αλλά ανακτήθηκαν από τα κομπιούτερ.  Ο Νίκος Κοτζιάς, απάντησε στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα: «Η εταιρεία που είχε τις βίζες, είχανε δοθεί χωρίς διαγωνισμό. Η διαδικασία της προετοιμασίας του διαγωνισμού είχε γίνει από τον κ. Βενιζέλο και εγώ επειδή υπήρχανε δύο διαφορετικές γνώμες στο υπουργείο πάνω στο διαγωνισμό, έστειλα επτά φορές στο ΣτΕ τον διαγωνισμό. Πάνω στο χαρτί υπάρχει σημείωσή μου προς τους υπηρεσιακούς, κάνουμε ότι αποφασίσουν τα δικαστήρια. Ότι αποφασιστεί τα υλοποιούμε 100%. Υπάρχουν λοιπόν 8 αποφάσεις, επτά σημεία δικαστηρίων, οι οποίες καθοδήγησαν την υλοποίηση. Αυτά που έλεγε εκείνη τη μέρα (ο Καμμένος), ήταν ένα τηλεγράφημα που έφερε στη Βουλή το οποίο η εταιρεία η ίδια λέει ότι είναι πλαστό, που λέει ένας διπλωμάτης της επιτροπής, ότι ‘δυστυχώς αύριο δεν μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά με τις βίζες γιατί ο Ν.Κ (Νίκος Κοτζιάς), μας έβαλε να κάνουμε μια συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό’». Ο κ. Κοτζιάς συνέχισε γελώντας: «Δηλαδή είχε έρθει ο Κινέζος υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων και είχα δώσει εγώ εντολή ότι πρέπει ‘αυτός, αυτός και αυτός’ να συναντήσουν τον Κινέζο υπουργό. Και βγήκε ο άλλος ο απίθανος τύπος, και έλεγε ότι αυτός είναι συντονισμός κομπίνας. Γιατί είχε αυτό το τηλεγράφημα».  «Ο Καμμένος είχε μιλήσει για πραξικόπημα»  Για τις δηλώσει που είχε κάνει ο κ. Κοτζιάς, ότι ο Πάνος Καμμένος έλεγε έξω ότι αν υλοποιηθεί η συμφωνία των Πρεσπών θα γίνει πραξικόπημα στην Ελλάδα, ο Νίκος Κοτζιάς σημείωσε: «Αυτό έχει καταγραφεί σε επίσημο κείμενο επίσημο του ΝΑΤΟ ότι είχε πει (ο Καμμένος) πως είναι πιθανό Έλληνες αξιωματικοί να προχωρήσουν σε πραξικόπημα. Και υπάρχει υπουργός στο υπουργικό συμβούλιο που υπερασπίστηκε τον Καμμένο και για αυτό το θέμα».  Τόνισε ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς ήταν εκείνη που εφάρμοσε την πολιτική της μετά τον Αύγουστο του 2019. Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο ήταν στο πλαίσιο σχηματισμού «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας». Για την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ο κ. Κοτζιάς είπε: «Έκανα το πατριωτικό μου καθήκον, το ίδιο και η κυβέρνηση. Βρήκα μια χώρα μες τον βούρκο. Η πρώτη δουλειά που συνάντησα μπροστά μου ήταν ότι υπήρχε απόφαση ομοφωνίας στο επίπεδο της Ε.Ε. χωρίς να έχουμε ερωτηθεί. Μπόρεσα και φτιάξαμε στο υπουργείο 18 νέες διεθνείς και περιφερειακές διοργανώσεις. Πρωτοβουλίες που λειτουργήσανε τέσσερις χρονιές».  Για το αν ήταν σωστή η διαπραγματευτική γραμμή του 2015 με υπουργό Οικονομίας τον Γιάνη Βαρουφάκη και αν έπρεπε να αφήσουν την κυβέρνηση Σαμαρά να τελειώσει την αξιολόγηση και οι εκλογές να γίνουν αργότερα καθώς είχε μείνει μία αξιολόγηση, ο Νίκος Κοτζιάς είπε χαμογελώντας: «Δηλαδή να τελειώσει τη χώρα;». Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είπε πως η Ελλάδα χρειαζόταν τότε μια κυβέρνηση σωτηρίας. Πίστευα ότι χρειάζονται σύμμαχοι πέρα από την Αριστερά. Δεν είχα αντιρρήσεις για δυνάμεις λαϊκής δεξιάς». Σημείωσε ότι πίστευε πως αυτή η κυβέρνηση ήταν σωτηρίας και όχι της αριστεράς και αυτό προκάλεσε μια σύγχυση. «Η Βόρεια Μακεδονία θα υποστεί κυρώσεις αν παραβιάσει τη συμφωνία»  Ο Νίκος Κοτζιάς κατέστησε σαφές ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, που υπεγράφη με τη γειτονική χώρα, ισχύει ήδη και διάβασε άρθρα της εξηγώντας το erga omnes. Άφησε αιχμές για τον νυν υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια υποστηρίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση λέει ονομασίες ως προς το erga omnes, αφού αυτό εφαρμόζεται ήδη». «Σε περίπτωση που η Βόρεια Μακεδονία παύσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, η γειτονική χώρα θα αποχωρήσει από τους διεθνείς οργανισμούς, θα δικαστεί και θα τιμωρηθεί», σημείωσε.  Επισήμανε τον κίνδυνο ανάφλεξης των Δυτικών Βαλκανίων, σε περίπτωση αποσταθεροποίησης των Σκοπίων, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Κοσόβου.  «Ονειρεμένη εικόνα τα ελληνικά F-16 πάνω από τα Σκόπια»  Ο Νίκος Κοτζιάς χαρακτήρισε ως «ονειρεμένη εικόνα» την πτήση ελληνικών F-16, την ημέρα που «οι Τούρκοι έμπαιναν στο οικόπεδο 7 (σ.σ. της Κυπριακής Δημοκρατίας)». Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Τι καλά κάναμε!». Έτσι, απομακρύνθηκε -όπως είπε- «η τουρκική δαγκάνα πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία».  «Η Ε.Ε. δεν έθεσε θέμα επίλυσης του Σκοπιανού»  «Ήταν σαφές ότι ο Νίκολα Γκρούεφσκι δεν ήθελε να λύσει το ζήτημα γιατί αυτό ήταν η ταυτότητά του» ανέφερε ο Νίκος Κοτζιάς και συμπλήρωσε ότι η Ε.Ε. ποτέ δεν έθεσε θέμα επίλυσης του Σκοπιανού. Σημείωσε ότι η συμπεριφορά τόσο της Γαλλίας όσο και της Γερμανίας στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο η Αλβανία και τα Σκόπια δεν έλαβαν ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δεν δείχνει χώρες που πρότειναν ανταλλάγματα στην Ελλάδα για την επίλυση του Σκοπιανού. «Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήξεραν πως δεν μπορούσαν να πιέσουν την -τότε- ελληνική κυβέρνηση».  «Ανατρέψαμε το Κυπριακό»  Ο Νίκος Κοτζιάς αναφερόμενος στο Κυπριακό, τόνισε ότι κατάφερε να «ανατρέψει» το ζήτημα, θέτοντας εκ νέου το κομμάτι των εγγυήσεων στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης. Αποκάλυψε ότι ο κ. Άιντε δεν ήθελε να αλλάξει το καθεστώς των εγγυήσεων και ο Νίκος Κοτζιάς τού έφερε ιστορικό παράδειγμα εισόδου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών στις αρχές του 20ού αιώνα.  «Μεγάλη χαμένη η Δύση στη Συρία»  Ο Νίκος Κοτζιάς χαρακτήρισε ως «μεγάλη χαμένη» τη Δύση στη Συρία, σχολιάζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» της Άγκυρας. Επίσης, είπε ότι νικήτρια ήταν η Ρωσία, δευτερευόντως το Ιράν και ελάχιστα η Τουρκία. Ο ίδιος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε εκτός ελέγχου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και κάνει ό,τι κάνει με το βλέμμα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.  «Ο Ερντογάν παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης»  Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Κοτζιάς είπε πως «παραβιάζει τη Συνθήκη της Λοζάνης» και αποκάλεσε «ανεξέλεγκτο» τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να εστιάσει στον «πραγματικό κίνδυνο». «Ο στόχος του Ερντογάν και όλων να φύγει ο Ασαντ, δεν επετεύχθη. Νικητές, κυρίως ο Πούτιν και σε δεύτερο βαθμό ο Ασαντ και πιο πίσω το Ιράν και περιορισμένα ο Ερντογάν», είπε μεταξύ άλλων. Τόνισε πως χαμένη στην υπόθεση είναι η Δύση, καθώς βρίσκεται σε υποχώρηση το Κουρδικό στοιχείο. Πρόσθεσε ότι ο Τράμπ τα κάνει όλα αυτά για να κερδίσει τις εκλογές στη χώρα του. Τόνισε επίσης για τη Συρία, ότι ο Ερντογάν δεν πήρε όλα αυτά που ήθελε, αλλά αποδιοργάνωσε το Κουρδικό σημείο από τη περιοχή.  «Η Ρωσία δεν μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα το 2015»  Ο Νίκος Κοτζιάς αναφέρθηκε στο ταξίδι του, το 2015, στη Ρωσία και αποκάλυψε ότι -ειλικρινώς- ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε πως, τότε, δεν μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας οικονομικά. Επίσης, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών διέψευσε ότι ζητήθηκε από τη Μόσχα η εκτύπωση δραχμών.  «Τα δύο μειονεκτήματα του Βαρουφάκη»  Για τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, σημείωσε ότι είναι ένας εξαιρετικός οικονομολόγος και δάσκαλος, «έχει τα πλεονεκτήματα του Αγγλοσάξονα δασκάλου» και ότι ξέρει πολύ καλά τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες. Ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε στα «δύο μειονεκτήματα» που έχει ο κ. Βαρουφάκης. «Το ένα είναι ότι δεν ξέρει από αριθμούς» και το άλλο ότι «δεν ξέρει από ευρωπαϊκά» και αυτά τα δύο handicap έπρεπε να τα λάβει υπόψιν του.  Για το περίφημο δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κοτζιάς σημείωσε: «Μου άρεσε πάρα πολύ αλλά δεν ήμουν στις επιλογές, ταξίδευα και προσπαθούσα να φροντίσω την ελληνική εξωτερική πολιτική και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.  «Το διαφορετικό δεν είναι εχθρικό»  Ως επικεφαλής της κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ», ο Νίκος Κοτζιάς είπε ότι «καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να μεγαλώσει», αλλά «θέλουμε να αποτελέσουμε τη γέφυρα, πέρα από τα εσωκομματικά του καθένα, πώς θα συνεργαστούμε για να λύσουμε πραγματικά προβλήματα της χώρας». Είπε, δε, με νόημα πως «το διαφορετικό δεν είναι εχθρικό».  Έτσι, χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως τη μεγαλύτερη δύναμη της Αριστεράς και τόνισε ότι αν το κόμμα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου για τον Δήμο Αθηναίων, τότε εκείνος θα επικρατούσε του Κώστα Μπακογιάννη στον δεύτερο γύρο.  Πηγή: skai.gr 
***  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ του Κ.Βελόπουλου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ! Είστε ρατσιστές όλοι σας…~ O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος μίλησε σήμερα από το βήμα της Βουλής σχετικά για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που εξυπηρετεί συμφέροντα της κυβέρνησης.  
Ανέφερε για συμφωνημένο θέατρο του παραλόγου για επικοινωνιακούς λόγους και δήθεν διαξιφισμούς , και αποκάλυψε για το ποιοι κρύβονται και ποιοι συμφωνούν: «Θα σας πω εγώ που συμφωνείτε, σε Σκοπιανό, Ελλληνοτουρκικά ,Λαθροεισβολείς και στην οικονομία» τόνισε ο Κ.Βελόπουλος.  Στην συνέχεια μίλησε για την  κρίση υπάρχει στην Ελλάδα και στα δήθεν ψέμματα που λένε ότι υπάρχει ανάπτυξη .Επισήμανε Ο Κ.Βελόπουλος ότι η κρίση υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα γιατί είμαστε υπο επιτροπεία δεν  υπάρχει σωστό αναπτυξιακό πρόγραμμα.  Μίλησε για την υπόθεση της ΝOVARTIS ότι τα λεφτά που κλάπηκαν θα επιστραφούν τα δυο δις. Είναι πλήγμα για την Ελλάδα.  Ο Βελόπουλος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός  ΔΕ ΖΗΤΑ αλλά πρέπει να ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ που θέλουν να κλέβουν τον ελληνικό λαό.
Μίλησε για το νομοσχέδιο το οποίο κατακλύζεται από  και τις τροπολογίες και αναφέρθηκε για τροπολογίες στο πόδι και ότι κάποια κόμματα  εξυπηρετούν ρουσφέτια.Το θέατρο που παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η Ελληνική Λύση θα δώσει 10 βουλευτές και οι άλλοι 20 από τα υπόλοιπα κόμματα για να πάμε σε εξεταστική επιτροπή για να δούμε που πήγαν τα λεφτά το πρώτο εξάμηνο που ήταν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης  που χάσαμε δις.«Η ΝΔ τον αθώωσε και είναι λυπηρό » επεσήμανε ο Βελόπουλος.  Μετά ανέφερε  τις απαράδεκτες κινήσεις για τα μακεδονικά προϊόντα για την ονομασία τους.
Τέλος τόνισε  ότι δεν είναι Ευρωπαϊκό οι λαθροεισβολείς είναι μόνο ελληνικό θέμα καθώς η Ευρώπη έχει γυρίσει την πλάτη στην Ελλάδα.
Μίλησε για τους χαρακτηρισμούς της ΝΔ που αποκαλεί ρατσιστές τους Έλληνες και ανέφερε :« Ποιος είναι ρατσιστής αυτός που δίνει 300 -400 επίδομα στον Ιμπραήμ και σπίτια και φορολογεί κάθε μήνα  τους Έλληνες; Είστε όλοι εναντίον των Ελλήνων. Αγαπάτε περισσότερο τους λαθροεισβολείς και όχι τους Έλληνες.

 Δείτε εδώ την ομιλία:
***  Αλλάζει η ώρα ξημερώματα Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω…
~  Πότε θα σταματήσουμε να αλλάζουμε ώρα, τι ισχύει με την κατάργησή της… 
Αλλάζει η ώρα ξημερώματα Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω.
Ξημερώματα Κυριακής 27 Οκτωβρίου θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα ξημερώνει νωρίτερα, αλλά και ότι θα βραδιάζει νωρίς.  Η χειμερινή ώρα θα ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, οπότε και θα γυρίσουμε στη θερινή, δηλαδή μία ώρα μπροστά.  Πότε θα σταματήσουμε να αλλάζουμε ώρα  Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάρτιο οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας, απόφαση που θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2021, δύο χρόνια αργότερα από την αρχική πρόταση της ΕΕ.  
Με ψήφους 410 έναντι 192 η Ευρωβουλή τάχθηκε υπέρ του τερματισμού της πρακτικής της αλλαγής ώρας.  Η ψήφος αυτή, εξηγούσε το Reuters, δεν είναι η τελευταία λέξη στο ζήτημα αυτό αλλά θα αποτελέσει τη βάση των συνομιλιών με τις χώρες της ΕΕ για να προκύψει η τελική νομοθεσία.  Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν την θερινή τους ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021. Αυτές οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την χειμερινή τους ώρα μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών. Η ολομέλεια υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της εποχιακής αλλαγής ώρας, αλλά ψήφισε την αναβολή της ημερομηνίας ισχύος του τερματισμού από το 2019 στο 2021.  newsbeast.gr
*** Η μόνη ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ φωνή στη Ευρωβουλή… με ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Ένα δελτίο τύπου – κόλαφος, σε όσους συνεχίζουν να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για να πλήξουν το κύρος του κόμματος, εξέδωσε σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Όπως αποδεικνύεται και από την ιστοσελίδα του Ευρωκουνοβουλίου ο Εμμανουήλ Φράγκος ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την Πρόταση Ψηφίσματος για την ένταξη των Σκοπίων  (αλλά και της Αλβανίας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση [στο (+) βλέπουμε όσους υπερψήφισαν και στο (-) τους καταψηφίσαντες]. Αυτό αποτελεί την ισχυρότερη απάντηση σε όσους εδώ και μερικές εβδομάδες προσπαθούν να ρίξουν λάσπη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ:
Δείτε τί δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Εμμανουήλ Φράγκος για το θέμα ένταξης Σκοπίων και Τιράνων στην Ε.Ε. αλλά και τη Συμφωνία των Πρεσπών:Ακολουθεί το δελτίο τύπου του κόμματος (για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος κάντε κλικ ΕΔΩ):  Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης καταψήφισε σήμερα την Πρόταση Ψηφίσματος για την ένταξη της Π.Γ.Δ.Μ. (η οποία παρανόμως αναφέρεται στο ψήφισμα ως Βόρεια Μακεδονία) και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν και επικροτούσαν τη σύναψη της ανθελληνικής και παράνομης Συμφωνίας των Πρεσπών.  Κατέθεσε, μάλιστα, γραπτή αιτιολόγηση ψήφου εκθέτοντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης και των Ελλήνων Μακεδόνων:  
[Explanation of vote- Resolution Number: RC- B9- 0156/2019] «Η ένταξη των Τιράνων και των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Ασφάλειας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, καθότι τα δύο κράτη δε πληρούν τα απαραίτητα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια.  

Τα Τίρανα δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να προβούν στις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, δεν προστατεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στο έδαφος τους και, κυρίως, της Ελληνικής μειονότητας, και δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς το οργανωμένο έγκλημα επί του εδάφους τους.  Τα Σκόπια, από την άλλη, δε δικαιούνται να σφετερίζονται με κανέναν τρόπο ούτε το όνομα της Μακεδονίας, η οποία ιστορικά και πολιτιστικά είναι αδιαμφισβήτητα ελληνική, και, κυρίως, δε δικαιούνται να σφετερίζονται ούτε τον ελληνικό μακεδονικό πολιτισμό, ούτε την ελληνική και ευρωπαϊκή μακεδονική ιστορία και την ελληνική μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Καμία συμφωνία δε θα μπορέσει ποτέ να τους δώσει τέτοιο δικαίωμα.  Η Ευρώπη οφείλει να προτάξει αυτές τις αξίες και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά, τη μακεδονική ελληνική ιστορία της, καθώς και την ασφάλεια και τη δημοκρατία έναντι όσων προσπαθούν να τις υπονομεύουν».  Κατέθεσε, επιπρόσθετα, και επείγουσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να ενημερωθούν αναλυτικά οι Ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με την χρηματοδότηση των δύο αυτών χωρών και τα αποτελέσματα αυτής:  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003212/2019 προς την Επιτροπή  Άρθρο 138 του Κανονισμού  Emmanouil Fragkos (ECR)   Θέμα: Χρηματοδότηση τρίτων χωρών από την Ε.Ε.  Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών σύνδεσης με τρίτες χώρες και πριν από την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ερωτάται η Επιτροπή:  Πόσα χρήματα έχουν εγκριθεί και πόσα έχουν δοθεί στην κυβέρνηση των Σκοπίων, με ποιους σκοπούς και ποια ήταν τα αποτελέσματα των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων;  Πόσα χρήματα έχουν εγκριθεί και πόσα έχουν δοθεί στην κυβέρνηση των Τιράνων, με ποιους σκοπούς και ποια ήταν τα αποτελέσματα των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων;  Πόσα χρήματα έχουν εγκριθεί για να δοθούν στις δύο ως άνω χώρες, με ποιο σκοπό και ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα;  Στρασβούργο, 24-10-2019  Σημείωση VoiceNews: Θυμίζουμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δέχεται τόνους λάσπης από ψευδη δημοσιεύματα. Πριν από λίγο καιρό τα ίδια μέσα προσπάθησαν να συνδέσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με το εθνικιστικό σκοπιανό κόμμα VMRO και το τουρκικό κόμμα των κατεχομένων.  Δείτε σχετικά στο παρακάτω άρθρο και την ανακοίνωση του κόμματος:
ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Μία περιθωριακή εφημερίδα, γνωστή για τις σχέσεις της με πολιτικά «πτώματα», εκμεταλλευόμενη τα πατριωτικά και θρησκευτικά αισθήματα των Ελλήνων με σκοπό το κέρδος, επιχειρεί τη σπίλωση του κόμματός μας και την αμαύρωση του εθνικού μας έργου, προσπαθώντας να συνδέσει το κόμμα μας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για ψευδές δημοσίευμα εφημερίδας….
***  Αποκάλυψη: Τα Ελληνικά F-16 πέρασαν «ξυστά» από τα τουρκικά γεωτρύπανα στη Κυπριακή ΑΟΖ – Πανικοβλήθηκαν στην Άγκυρα…
~  Ακόμα να χωνέψουν οι Τούρκοι το κάζο από την Ελληνική ΠΑ. Η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί να κάνει τα πάντα.  
Οι ΕΔ ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι σε ετοιμότητα, αλλά οι εκάστοτε Κυβερνήσεις διακατέχονται από φοβικά σύνδρομα.
Φυσικά δεν λέμε η Ελλάς να κάνει επίθεση στην Τουρκία, αλλά πρέπει να κόψουμε τον τσαμπουκά τους!  Οι δυναμικές κινήσεις θα βάλουν σε δεύτερες σκέψεις την Άγκυρα, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουν, κάτι που το ξέρουν βέβαια, ότι η Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι Συρία. Απέναντί τους έχουν μία ολόκληρη πολεμική μηχανή, που εάν προκληθεί, θα απαντήσει. H AΠΟΚΑΛΥΨΗ  Κάτω από τη μύτη των Τούρκων, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν πριν λίγες μέρες άσκηση στην Κύπρο, για πρώτη φορά εδώ και είκοσι χρόνια. 
Ο Κώστας Συμεωνίδης αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι ήταν αυτό που πραγματικά εξόργισε την Άγκυρα και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να έχει ανέβει το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο. Τα τρία F-16 απογειώθηκαν από τη Σούδα και πετώντας πολύ χαμηλά – γύρω στα 500 πόδια από την επιφάνεια της θάλασσας – για να μην γίνουν αντιληπτά από τα τουρκικά ραντάρ, έφτασαν στην Κύπρο. Αυτό όμως που εξόργισε πιο πολύ τους Τούρκους ήταν ότι τα ελληνικά μαχητικά πέρασαν χαμηλά, ανάμεσα από τα πολυδιαφημισμένα γεωτρύπανα της Άγκυρας και τις φρεγάτες που τα συνοδεύουν. Το ΦΑΤΙΧ, δυτικά της Κύπρου και το ΓΙΑΒΟΥΖ, στο οικόπεδο 7. Μόνο τότε οι Τούρκοι κατάλαβαν τι συνέβαινε και φυσικά πανικοβλήθηκαν. Η Άγκυρα θύμωσε επειδή στείλαμε ελληνικά μαχητικά στην κυπριακή άσκηση «Ατσάλινο Βέλος» και για έναν άλλο λόγο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάνω από 20 χρόνια που ελληνικά μαχητικά φτάνουν στην Κύπρο για άσκηση και όχι για παρέλαση. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο που από την περασμένη Πέμπτη που πέταξαν στην Κύπρο τα F-16 της 340 Μοίρας μέχρι και χθες, οι Τούρκοι εξαγριώθηκαν και έκαναν 183 παραβιάσεις στο Αιγαίο, σημειώθηκαν 16 αερομαχίες, αλλά και 9 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. 
*** ΣΟΚ! Άστεγος βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο…~  Βρέθηκε νεκρός 57χρονος στο κρεβάτι του στο Κρόκιο… 
Συγκλονίζουν δύο θάνατοι σε Βόλο και Κρόκιο. Συγκεκριμένα, νεκρός σε πεζοδρόμιο στο κέντρο του Βόλου, βρέθηκε χθες το πρωί, αλλά γνωστοποιήθηκε σήμερα από τη Αστυνομία, ένας 54χρονος. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από περαστικούς νεκρός στο πεζοδρόμιο. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ από γνωστούς και οικείους έγινε γνωστό, ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή.
Βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του  Στο μεταξύ, νεκρός στο κρεβάτι του από τη μητέρα του βρέθηκε χθες το πρωί 57χρονος στο Κρόκιο. Ο άτυχος άνδρας που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρός από τη μητέρα του, στο κρεβάτι του. Εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή.  Πηγή:magnesianews.gr
***   ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ στον ΑΝΤ1! O K. Βελόπουλος θα μιλήσει για όλους και για όλα… 

~Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση για να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις θέσεις του κόμματος.  Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα είναι καλεσμένος την Τετάρτη 30/10  στις 8:30 στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη στον ΑΝΤ1. 


Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ θα εμφανιστεί την Πέμπτη 31/10  στις 23:15 στην εκπομπή Επί του Πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή στο ΚΟΝΤΡΑ Channel. Συντονιζόμαστε όλοι για να ακούσουμε όσα έχει να πει ο Κ.Βελόπουλος ενόψει των εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο και παγκόσμιο.

***  ΔΕΗ – Νυχτερινό ρεύμα: Το ωράριο από την 1η Νοεμβρίου…
~  Την αλλαγή στο ωράριο για όσους έχουν νυχτερινό ρεύμα ανακοίνωσε την Παρασκευή (25.10.2019) η ΔΕΗ…  
Η ΔΕΗ ενημέρωσε τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το νυχτερινό ρεύμα πως το τμηματικό ωράριο για τη χειμερινή περίοδο θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου.    
Για τους όσους είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νησιών, το τμηματικό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00.  Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, το τμηματικό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.  Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.  newsit.gr
***  Συγκλονιστική προφητεία! – Το κακό θα ξεκινήσει από τη Συρία και θα περιμένουμε το…
~  Εντείνεται η κινητικότητα στα βόρεια της Συρίας, καθώς παράλληλα με την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων πραγματοποιείται η αντικατάστασή τους από τα τουρκικά.  
Με αφορμή λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις ανατρέξαμε σε μια σοκαριστική προφητεία του Γέροντα Γαβριήλ Αγιοβαρναβίτη.  
Έγραψε, λοιπόν, ο Γέροντας πως το κακό θα ξεκινήσει από τη Συρία και περιμένουμε το λάθος των Τούρκων!  Δείτε ολόκληρη την προφητεία: 
***


~**  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :


~  ΧΘΕΣ ,....   Για  το  ευρωμπάσκετ Euroleague  για την 4η  αγωνιστική   
Πέμπτη  24 -10 - 2019  : 
~**   Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ  79-89 , (38-40) .- ^
Τα  δεκάλεπτα  : 20-22 ,  18-18 , 22-25 ,19-24  .- ^
~**  Αναντολού  Εφές  - Ρεάλ Μαδρίτης  76-60 , (29-31) .- ^
Τα  δεκάλεπτα  : 15-11  , 14-20  , 27-19  , 20-10  .- ^
~**   Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια   76-63 , (33-28) .-  ^
Τα  δεκάλεπτα  : 18-11 , 15-17 , 23-16 , 20-19  .- ^
~**  Μπάγερν Μονάχου - Χίμκι  74-87, (37-44).- ^
Τα  δεκάλεπτα  : 19-17  ,  18-27 , 18-26  , 19-17  .- ^
~**   Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα 65-73 ,(36-33) .- ^ 
Τα  δεκάλεπτα  : 16-12  , 20-21 , 13-24 , 16-16  .- ^  
*** Για το γυναικείο μπάσκετ Eurocup Women    : 
Πέμπτη 24-10-2019  : 
ΒΑΛΕΝΘΙΑ  -  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π .  77-66  .- ^

*** ΧΘΕΣ ,... *** Στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο Europa League     : 
Πέμπτη 24-10-2019  :  
~*  Μπασάκ- Βολφσμπέργκερ 1-0 .- ^
~*   Πόρτο - Ρέιντζερς  1-1  .- ^
~*   Ρόμα - Γκλάντμπαχ  1-1  .-  ^
~*    Μπεσίκτα - Σπόρτινγκ Πράγας  1-2  .- ^
~*   Αλκμάρ - Αστάνα  6-0  .- ^
~*   Παρτιζάν - Μτσεστερ Γιουν.   0-1 .- ^
~*   Σλόβαν Μπρατισλάβας - Γουλβς  1-0 .- ^
~*   Γάνδη - Βόλφσμπουργκ  2-2 .- ^
~*   Σεντ Ετιέν- Ολεξαντρίγια 1-1 .- ^
~*   Λουντογκόρετς - Εσπανιόλ  0-1 .- ^
~**  Γιουνγκ Μπόις-Φέγενορντ 2-0 .- ^
~*   Παρτιζάν - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  0-1 .- ^
~*    Γκάραμπαγκ - ΑΠΟΕΛ   2-2 .- ^
~*   Σλόβαν-Γουλβς 1-2  .- ^
~* ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Φερεντσβάρος 0-1 .- ^
~*    Σέλτικ - Λάτσιο  2-1  .-^ 
~*    Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Σταντάρ Λιέγης  2-1  .-^ 
~*    Ντιναμό Κίεβου - Κοπεγχάγη  1-1  .- 
~*   Ρεν - Κλουζ  0-1  .- ^
~*    Χετάφε - Βασιλεία  0-1 .- ^
~*    Αϊντχόφεν - Λίντσερ  0-0  .-^
~*   Άρσεναλ - Βιτόρια  Γκιμαράες 3-2 .- ^
~*   Σεβίλη - F91 Ντουντελάνζ  3-0  .- ^ 
~*  Μάλμε - Λουγκάνο 2-1 .- ^
~*  Τραμπσασπορ -Κράσνονταρ  0-2  .-^ 
~*  Αϊντχόφεν - ΛΑΣΚ  Λιντσερ   0-0  .-^
~*  Σπόρτινγκ  -  Ροσεμπεργκ  1-0  .-^ 
***

~

~* ***    ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019  :
1,.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαµάτας .- Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- ~ ΚΑΛΟ με Ευλογία Κυρίου μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ   για όλους μας !   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .- 
2.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
 3.- H  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-  Πέμπτη  03 Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/h.html  .-
4.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα  των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή  04 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post.html   .- 
5.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα  των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .-Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/10/blog-post.html     .-
 6.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
 7.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-  Δευτέρα 07 Οκτωβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-    
 8. - Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .-  Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
9.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/blog-post.html .- 10.- Η Εφημερίδα  μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .-  Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
11.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/blog-post_11.html   .- 
12.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-Σάββατο  12 Οκτωβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post_12.html  .-
13.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post.html    .-                    
14.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας Μεσσηνίας  Δευτέρα  14  Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/14-2019.html    .-
15.-  Η Εφημερίδα μας  Τα Νέα των Αρφαρών  Καλαμάτας Μεσσηνίας  .- Τρίτη  15  Οκτωβρίου  2019  Στό  αγιάζι  της  ενημέρωσης  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/10/blog-post_15.html   .-
16 .- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  . Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/10/blog-post.html                                 17.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα  των Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .-  Πέμπτη  17 Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/10/blog-post_17.html  .-
18.- Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019    ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   Νο 1  / 2019  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019  .... : https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/1-2019-2019.html  .-                                                                19.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή  18  Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post_18.html  .-
20 .- Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019  ,    ΧΩΡΙΑ  Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Νο2 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2019   :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/blog-post_18.html   .-                                                              21 .- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-Σάββατο 19  Οκτωβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/blog-post_19.html   .-
22.- η Εφημερίδα μας  Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/20-2019.html  .-               
23.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- Δευτέρα 21  Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/blog-post_21.html  .-
24.- Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Τρίτη  22 Οκτωβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/  .
25.- Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019  ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Νο 3/2019   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019  .:  https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/32019-2019.html  .- 
26.-Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .-  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post_22.html .-

27 .- .-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Πέμπτη  24 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html  .-
28.- .-   Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .-  Παρασκευή  25 Οκτωβρίου 2010 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :    https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post_25.html  .-
 29.-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3