Η Εφημερίδα μας   Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας (2) .
Τετάρτη 04  Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~ Δεν πρέπει να σκαλίζουμε τις αμαρτίες των άλλων , παρά μόνον τις δικές μας .-
~ Το χρυσάφι είναι καλύτερο από το μπακίρι .-                
 ~Ο λαός πρέπει να είναι για μάχες και όχι για παρελάσεις .- 
 ~Ο τσιγγάνος αν βάλλει φουστανέλα  γίνεται τσολιάς .-        
~ Οι Ευρωπαίοι έχουν την ευγένεια αναπτυγμένη και οι Έλληνες την ευλάβεια .-            
~ Όταν ο άνθρωπος συμμαζέψει τον εαυτόν του και τα μάτια του , τότε ο νους του συγκεντρώνεται αναγκαστικά στο Θεό .-
~ Η ζωή είναι μια τομάτα ή την τρώς στην μάπα ή σαλάτα .-                                       
~ Το  μπάσκετ είναι σαν την ζωή .-~**  Ο Μεσογαίας Νικόλαος για όλους και όλα !
~  Για τη σχέση του Θεού και της επιστήμης με τον άνθρωπο, την και την κοινωνία μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στο One TV ο .
«Η Εκκλησία είναι μια τεράστια αγκαλιά όχι μαστίγιο, χωράει τους πάντες, δεν θα χώραγε τους μετανάστες; Αλλά την πολιτική θεώρηση του πράγματος να την κάνουν οι πολιτικοί» είπε χαρακτηριστικά ο Ιεράρχης και σε άλλο είπε: «Δεν είναι μπακαλίστικη ψιλικατζίδικη η συνεννόηση με τον Θεό».  Ακολουθεί το βίντεο της συνέντευξης… https://youtu.be/UpXcWRDUq-o  .-             

~**  Αντιχριστιανική απόφαση από την Αρχή Προστασίας Πρ. Δεδομένων για το θρήσκευμα
~  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την αναγραφή του και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι Χριστιανοί προκειμένου να απαλλαγούν από το µάθηµα των θρησκευτικών, ενώ η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς την απόφασή της.
~  Αναλυτικότερα, στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας:

1) στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  2) στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και  3) στην δήλωση του μαθητή ή του γονέα, ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.  Κατόπιν αυτών, η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκρινε ότι:  «α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και  β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των θρησκευτικών, δεν είναι νόµιµες.  Παράλληλα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, να:   «α) απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών,  β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και  γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».  Ο πρόεδρος της (ΕλΕΔΑ) Γιάννη Ιωαννίδης  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την εν λόγω απόφαση της Αρχής.  Ειδικότερα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει:  «Με μια πολύ σημαντική σημερινή της απόφαση (υπ’ αρ. 28/2019) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε δεκτές τις προσφυγές της ΕλΕΔΑ και της Ένωσης Αθέων και αποφάσισε ότι δεν είναι νόµιµες: α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και  β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των Θρησκευτικών, γιατί παραβιάζουν τις σειρά διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων ενώ εκθέτουν και τους μαθητές σε κινδύνους διακρίσεων.  Επιπλέον, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να:  α) απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικώνδεδοµένων των µαθητών,  β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και  γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων, ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».  Πρόκειται για μια απόφαση που δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων, η οποία λειτουργεί εγγυητικά, όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τους όρους άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε αυτή τη φορά το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Αρχής».
~**  Με ποιό τρόπο νικούν οι Χριστιανοί τον κόσμο;

~  Αυτός ο κόσμος είναι πεδίο μάχης στο οποίο συνέχεια δίδεται ο αγώνας για τον και ενάντια στο Χριστό.
~  Εκείνοι που είναι από τον Θεό παλεύουν για τον και νικούν εκείνους που είναι ενάντια στον Χριστό, τους νικούν με τον Χριστό-Θεό που είναι μέσα τους. Αυτός είναι στους ανθρώπινους κόσμους μας ο μόνος Νικητής της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου.

Ο,τιδήποτε προέρχεται απ” αυτά και εργάζεται γι” αυτά, είτε αυτό είναι επιστήμη, ή πολιτισμός, ή θρησκεία, ή τέχνη, ή φιλοσοφία, ή κάθε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει νικηθεί από τον Χριστό.  Οι σκλάβοι των αντιχριστιανικών ιδεών (και είναι πάντα του αντιχρίστου) είναι ποικίλοι και πολυάριθμοι, και μ” όλα τα μέσα μάχονται ενάντια στον Χριστό.  Πράγματι, «ότι ουκ έστιν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Εφεσ. Στ΄ 12).  Η πανοπλία της πάλης μας είναι οι ευαγγελικές αρετές: η μακροθυμία, η αγάπη προς τους εχθρούς, η προσευχή, η νηστεία, η αλήθεια, το δίκαιο, η καλωσύνη, η πραότητα, η ταπεινοφροσύνη και άλλα (βλ. Εφεσ. Στ΄, 13-18).  Παλεύοντας με τούτα τα όπλα, εμείς πάντα «υπερνικώμεν» με τη βοήθεια του Κυρίου Χριστού, ο οποίος μας αγαπά (Ρωμ. η΄, 37). Γι” αυτό ο άγιος Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Υμείς εκ του Θεού εστε, τεκνία, και νενικήκατε αυτούς, ότι μείζων εστίν ο εν υμίν ή ο εν τω κόσμω».  Πηγή: π. Ιουστίνου Πόποβιτς, Ερμηνεία των Επιστολών του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκδόσεις εν Πλώ
~**   Το μαγικό νερό της αγάπης
Ένας Ιερέας στη Ρωσία, μετά τον Αγιασμό τών Θεοφανείων, γέμιζε τά μπουκαλάκια τών ενοριτών. Κάποια μεσόκοπη κυρία τον πλησίασε καί τού έδωσε ένα όμορφο μπουκάλι. Μόλις, όμως εκείνος έβαλε μέσα Αγιασμό, τό μπουκάλι έγινε θρύψαλα!
~  -Κυρία μου, τί είχε μέσα τό μπουκάλι; ρώτησε σαστισμένος ό ιερέας.

Εκείνη κατέβασε μέ ντροπή τό κεφάλι καί ομολόγησε:
-Πάτερ, να… συμπαθούσα ένα παλικάρι καί ήθελα να τον παντρέψω μέ την κόρη μου. Για να τό πετύχω, λοιπόν, πήγα σε μια γριά μάγισσα, κι αυτή μού’δωσε τό “νερό της αγάπης”, όπως τό είπε. Φοβόμουν, όμως, να τό δώσω στην κόρη μου να πιει. Καί για να είμαι σίγουρη πώς δεν θα πάθει κακό, σκέφτηκα να τό ανακατέψω μέ Αγιασμό!  -Είδατε, λοιπόν, της είπε ό Ιερέας, πού δεν χωρούν στο ίδιο μπουκάλι τό νερό τού Θεού καί τό νερό τού διαβόλου; Γι’ αυτό έγινε κομμάτια. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ότι θέλουμε, πρέπει να τό ζητάμε μόνο από τον , τον Πατέρα μας. Κι Εκείνος, αν είναι για τό καλό μας, θα μάς τό δώσει. Ό διάβολος, αντίθετα, κάνει χίλιες δύο παραχωρήσεις για να μάς ευχαριστήσει φαινομενικά, καί στη συνέχεια να μάς οδηγήσει στην καταστροφή.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ.  ΑΡΧΙΜ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ.
*** Γιώργος Λεβεντάκης: «Η ανομία δε θα έχει θέση στο Δήμο Τριφυλίας»

~  Αναλαμβάνει ο ίδιος πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, οι άμεσες προτεραιότητες, απαντήσεις σε 13 ερωτήσεις 
Χειμαρρώδης ο λόγος του νέου δημάρχου Τριφυλίας, Γιώργου Λεβεντάκη, στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Θ» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, δίδοντας απαντήσεις σε 13 ερωτήσεις που του θέσαμε για σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα του Δήμου, τονίζοντας ότι «η ανομία δε θα έχει θέση στο Δήμο Τριφυλίας» και αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ!
O κ. Λεβεντάκης απαντά πως δεν είναι αρνητικός σε διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το Δήμο Τριφυλίας, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το λιμάνι Κυπαρισσίας δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για φορτοεκφόρτωση υγρών καυσίμων και αδρανών υλικών και ότι με το Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου επιλύθηκε μία σοβαρή εκκρεμότητα και δόθηκε ώθηση για την αναπτυξιακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, στην οποία πρέπει να ζήσει και η χελώνα και ο άνθρωπος.
Όσο για τις συμπράξεις – συνεργασίες, αναφέρει πως δεν είναι αρνητικός.
Τονίζει ακόμη πως «τα δύσκολα με “ιντριγκάρουν” και έχω μάθει στη ζωή μου να τα αντιμετωπίζω κατά μέτωπο».  
-Αναλάβατε το πηδάλιο του Δήμου Τριφυλίας. Θεωρείτε, με βάση όσα γνωρίζετε, αλλά και έχετε πει, ότι ο Δήμος έχει βρει σε ξέρα, έχει πέσει στα βράχια ή απλώς έχει χάσει τη ρότα του;
Έχοντας ιδία αντίληψη των πραγμάτων, γιατί έχω φροντίσει από νωρίς και πριν ακόμα αναλάβω επίσημα τα καθήκοντά μου να ενημερωθώ επί παντός επιστητού, θεωρώ πως ο Δήμος Τριφυλίας έχει βρει, προ πολλού, σε «ξέρα». Κι αυτό, διότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία, ως όφειλε, σε καίρια και μείζονος σημασίας προβλήματα του τόπου μας, αλλά αναλώθηκε πιο πολύ στα του «φαίνεσθαι». Γι’ αυτό και απέτυχε παταγωδώς. Δεν άλλαξε έγκαιρα «ρότα» και αυτό ο κόσμος το εισέπραξε στην καθημερινότητά του, αλλά με την ψήφο του απέτρεψε ένα πιθανό «ναυάγιο» του Δήμου.   
-Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πολλάκις αναφερθήκατε σε διαλυτική κατάσταση στο Δήμο. Πείτε μας τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα και σημεία που έχετε εντοπίσει ότι εμφανίζεται αυτή η κατάσταση και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.
Όντως δήλωσα επί λέξει πως «ο Δήμος τελεί υπό διάλυση». Και δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση αυτή, αλλά κυρίως του απλού πολίτη, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των «κακώς κειμένων». Από πού θέλετε να ξεκινήσω; Αρχικά, θα αναφερθώ στο πρόβλημα των απορριμμάτων, το οποίο έχει λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο Δήμος Τριφυλίας θα τολμούσα να πω πως θυμίζει χωματερή και τα παράπονα των πολιτών είναι πολλά και σε καθημερινή βάση. Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει δραματική την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος λόγω της μη έγκαιρης αποκομιδής των απορριμμάτων, με όλα τα επακόλουθα που αυτή συνεπάγεται, κυρίως για την υγεία όλων μας. Θεωρείται επιτακτική, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη εξεύρεσης λύσης όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και όσον αφορά στον τομέα της ανακύκλωσης.
Στη συνέχεια θα τονίσω, για άλλη μια φορά, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Τριφυλίας όσον αφορά στο δίκτυο ύδρευσης. Ένα δίκτυο που, σε μεγάλο τμήμα του, χρησιμοποιεί ακόμα σωλήνες αμιάντου και που επιβάλλεται, πρωτίστως για λόγους υγείας, να γίνει άμεσα η αντικατάστασή του.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός όλων των δεξαμενών ύδατος του Δήμου και εργαστηριακός έλεγχος για την καταλληλότητα του νερού, γιατί δε νοείται, εν έτει 2019, οι πολίτες του Δήμου μας να αναγκάζονται να αγοράζουν νερό, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Και τέλος, θα σταθώ στο πρόβλημα της αγροτικής οδοποιίας, το οποίο απασχολεί όλους εκείνους που ασχολούνται με το γεωργικό τομέα και όχι μόνο. Για ολόκληρες δεκαετίες το αγροτικό οδικό δίκτυο, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά αποτελεί τροχοπέδη για τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Επιβάλλεται, λοιπόν, να γίνουν έργα βελτίωσής του, που σίγουρα θα συμβάλουν άμεσα στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών του εμπορίου και της τοπικής παραγωγής.    
-Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας; Ποια είναι τα πέντε πρώτα που θα κάνετε;
Άμεση προτεραιότητά μου θα είναι να γίνει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ποιοτικότερη η καθημερινότητα των πολιτών μας, εστιάζοντας κυρίως στην έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακοπές νερού με την παραμικρή βλάβη, στην αποκατάσταση των ζημιών στην οδοποιία, στη δημιουργία κατά τόπους γραφείων στα οποία θα απευθύνονται οι πολίτες προκειμένου να εκθέσουν το όποιο πρόβλημά τους, καθώς και στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.   
-Με τις αλλαγές στο Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι” θεσμοθετήθηκαν οι συμπράξεις παρατάξεων με τη δική σας. Έχετε ήδη έρθει σε επαφή και έχετε συζητήσει με επικεφαλής και μέλη άλλων παρατάξεων για συμπράξεις; Έχετε συμφωνήσει για διαμοιρασμό έμμισθων αξιωμάτων με επικεφαλής και μέλη άλλων παρατάξεων; Θα ακούσουμε στην αρχή της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, να γίνεται ανάγνωση κειμένου ή κειμένων περί συμπράξεων, ώστε στις δημαιρεσίες που θ’ ακολουθήσουν οι συμπράττουσες παρατάξεις να λογίζονται ως “ενιαία παράταξή” σας;
Θα μου επιτρέψετε σ’ αυτή την ερώτηση να μη σας απαντήσω ευθέως, γιατί θεωρώ πως πρέπει να κρατήσω και κάποιο κρυφό χαρτί. Άλλωστε, κοντός ψαλμός… Για το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι πως δεν υπήρξα ποτέ αρνητικός στο ενδεχόμενο μιας «υγιούς» συνεργασίας με παρατάξεις που πράττουν με ήθος κι εντιμότητα και με απώτερο σκοπό το γενικό καλό του Δήμου και, κατ’ επέκταση, των πολιτών του.   
-Διαχείριση απορριμμάτων. Να δοθεί σε ιδιώτες η αποκομιδή των απορριμμάτων, ναι ή όχι;
Θεωρώ πως δεν πρέπει να υπάρχει εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και καμία μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή, καθότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μεγάλο οικονομικό βάρος για το Δήμο. Πιστεύω πως αυτή (σ.σ. η αποκομιδή απορριμμάτων) μπορεί και επιβάλλεται να γίνεται εύρυθμα και ανταποδοτικά από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου.   
-Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ). Έχετε πει τα μύρια όσα προεκλογικά και μετεκλογικά για τη ΔΕΥΑΤ. Είναι «αμαρτωλή»; Να συνεχίσει τη λειτουργία της ως ΝΠΙΔ ή να καταργηθεί και να γίνει υπηρεσία/διεύθυνση/τμήμα του Δήμου; Πήγατε ή θα πάτε αιρετούς (σ.σ. το Διοικητικό της Συμβούλιο) και υπαλλήλους στον εισαγγελέα για συγκεκριμένες πράξεις τους και με συγκεκριμένα στοιχεία;
Την «αμαρτωλή» ΔΕΥΑΤ, όπως τη χαρακτηρίσατε, ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ προσωπικά ΕΓΩ, θα είμαι πρόεδρός της και θα φροντίσω για την εξυγίανσή της. Το θέμα αυτό με έχει απασχολήσει από καιρό, το έχω ψάξει σε βάθος και πρέπει να πάψει να είναι δυσλειτουργική ως Επιχείρηση. Απαιτείται αρτιότερη οργάνωση για την εύρυθμη λειτουργία της. Πρέπει να αποκτήσει δικά της υλικά, προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις άμεσες ανάγκες των πολιτών, σε πιθανές βλάβες καθώς και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού.
Τώρα, για ό,τι χρειαστεί να πάει στον εισαγγελέα, θα πάει και η Δικαιοσύνη θα έχει το λόγο.   
-Για τυχόν χρόνιους μεγαλοοφειλέτες του Δήμου και της ΔΕΥΑΤ, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, πρέπει να ασκηθούν ένδικα μέσα, ακόμα ίσως και με απαίτηση για κατάσχεση λογαριασμών ή και δέσμευση/δήμευση περιουσιών των ιδίων/κληρονόμων/καθολικών διαδόχων ή και εταιρικών συνεργατών τους/εταίρων, ώστε ο Δήμος να εισπράξει τις οφειλές ή να τις διαγράψει τελείως;
Ο Δήμος Τριφυλίας, όπως και κάθε Δήμος, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα! Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην πλειοψηφία των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους πολίτες να μην είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δήμο. Γι’ αυτούς θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση και να γίνει ρύθμιση των οφειλών.
Τώρα, όσον αφορά στους «κατ’ επάγγελμα» κακοπληρωτές και μεγαλοοφειλέτες του Δήμου, εάν στο κοντινό μέλλον δε συμμορφωθούν, κάποια στιγμή θα αναγκάσουν το Δήμο να τους ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.    
-Να ασκηθούν μηνύσεις, αγωγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο σε βάρος αιρετών, υπαλλήλων, εργολάβων, προμηθευτών, καθώς και δικαστικών λειτουργών, για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που φέρεται ότι έγιναν χωρίς να ακολουθηθούν νόμιμες διαδικασίες, αλλά τα δικαστήρια εξέδιδαν και εκδίδουν διαταγές πληρωμών για αυτά, ναι ή όχι;
Η ανομία δε θα έχει πλέον καμία θέση στο Δήμο Τριφυλίας και το ζητούμενο, από εδώ και στο εξής, θα είναι η διαφάνεια και η νομιμότητα των διαδικασιών που αφορούν στο Δήμο. Για οτιδήποτε μη νόμιμο, που έλαβε χώρα στο παρελθόν και υποπέσει στην αντίληψή μου, εννοείται πως το λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη.   
-Να γίνει ανοιχτή, δημόσια, δημοκρατική συζήτηση για το χωροταξικό του «Καλλικράτη», τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν στο (ή με το) Δήμο Τριφυλίας και να ληφθεί απόφαση για τοπικό δημοψήφισμα, ώστε οι πολίτες να αποφασίσουν για την αλλαγή του χωροταξικού, όπως άλλωστε ζητούν (σ. σ. αλλαγή του χωροταξικού) διαρκώς επί 10 χρόνια τοπικοί συλλογικοί φορείς και αυτοδιοικητικοί του Δήμου και το έθεσαν δημόσια με ένταση, μόλις πριν από λίγους μήνες, συλλογικοί φορείς των Φιλιατρών, ναι ή όχι;
Δε θα με βρείτε καθόλου αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μια ανοιχτή, δημόσια και δημοκρατική συζήτηση, ακόμα κι ένα δημοψήφισμα – γιατί όχι; –, μόνο θετικά θα μπορούσα να τα δω. Ο πολίτης έχει λόγο και άποψη, τα οποία θα πρέπει να εκφράσει, όπως και οι κατά τόπους φορείς. Ο υγιής διάλογος ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Αντίθετα, πολλές φορές έδωσε τη λύση σε μεγάλα προβλήματα.   
-Θεωρείτε ότι η απλή αναλογική προκαλούσε ακυβερνησία στους ΟΤΑ, ναι ή όχι; Εάν ναι, όταν υποβάλλατε υποψηφιότητα γνωρίζατε ότι προκαλείται ακυβερνησία και πώς θα διοικούσατε την επομένη; Συμφωνείτε με τις αλλαγές που έγιναν πριν καν εφαρμοστεί ο νόμος και διαπιστωθεί στην πράξη εάν όντως προκαλείται πρόβλημα, ναι ή όχι; Οι αλλαγές που έγιναν καταργούν την απλή αναλογική, νοθεύουν την εκφρασθείσα στις εκλογές λαϊκή ετυμηγορία, είναι αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές ή είναι δημοκρατικές, συνταγματικές και σέβονται την πρόσφατη ψήφο του λαού στις αυτοδιοικητικές εκλογές;
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η εφαρμογή της απλής αναλογικής μόνο χάος δημιουργούσε στους ΟΤΑ και τεράστια προβλήματα, με έντονα φαινόμενα, όπως αυτό της ακυβερνησίας, και με συνέπεια η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να μην μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και απρόσκοπτα.
Έχοντας, λοιπόν, επιφέρει πλήγμα στην αξιοπιστία του θεσμού, οι αλλαγές που έγιναν με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Πιστεύω πως είναι δημοκρατικές, συνταγματικές και, φυσικά, σέβονται απόλυτα την ψήφο του λαού! Είμαι, δε, σίγουρος πως έτσι θα αντιμετωπιστούν αρκετά από εκείνα τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία και διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τώρα, για το πώς θα διοικούσα εγώ, υπό ένα τέτοιο καθεστώς; Ένα είναι σίγουρο. Πως τα δύσκολα με «ιντριγκάρουν» και έχω μάθει στη ζωή μου να τα αντιμετωπίζω, κατά μέτωπο!   
-Έρευνες αλλά και επίσημα στοιχεία του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης φέρνουν τους ΟΤΑ στην πρώτη θέση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Πολύς λόγος γίνεται για «αμαρτωλές» αναθέσεις έργων και προμηθειών. Πώς εσείς θα διασφαλίσετε τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση; Για παράδειγμα, θα εφαρμόσετε σύστημα προσφορών, έπειτα από δημόσια πρόσκληση στη Δι@υγεια και την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, και για τις απευθείας αναθέσεις;
Σκοπός μου είναι οι αναθέσεις έργων και προμηθειών να γίνονται με πλήρη “Δι@υγεια” και ακολουθώντας ο Δήμος όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Δε θα επιτρέψω καμία παρατυπία και δε θα υπάρξει κανένα «παράθυρο» ανοικτό για «απευθείας αναθέσεις» έργων οι οποίες προϋποθέτουν μεθόδους και πρακτικές αδιαφανών διαδικασιών και που διαμορφώνουν κατηγορίες ευνοημένων και αδικημένων εργολάβων.   
-Λιμάνι Κυπαρισσίας: Μετά τις παρεμβάσεις με τα έργα να λειτουργήσει ως σύγχρονη μαρίνα και αλιευτικό καταφύγιο ή ως εμπορικό λιμάνι ή και για φορτοεκφόρτωση υγρών καυσίμων, αδρανών υλικών, γενικών φορτίων;
Το λιμάνι της Κυπαρισσίας όταν, επιτέλους, ολοκληρωθούν τα έργα σε αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να φέρει άμεσα «ζεστό χρήμα» στην περιοχή, κι αυτό θα επιτευχθεί εφόσον χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως σύγχρονη μαρίνα και αλιευτικό καταφύγιο, αλλά και ως εμπορικό λιμάνι. Σε καμία, όμως, περίπτωση δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για φορτοεκφόρτωση υγρών καυσίμων και αδρανών υλικών.   
-Κυπαρισσιακός κόλπος: Θεωρείτε σωστό το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας ή πρέπει να ακυρωθεί; Να υλοποιηθεί η σχεδιαζόμενη «επένδυση Παππά» και ο Δήμος να «βάλει πλάτη» για αυτή, ναι ή όχι;
Θεωρώ πως με το Π.Δ. της προστατευόμενης περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου επιλύθηκε μία σοβαρή εκκρεμότητα και δόθηκε ώθηση για την αναπτυξιακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, μιας και αυτό ξεκαθαρίζει τις χρήσεις γης, αντιμετωπίζει τις αυθαιρεσίες, λύνει χρόνια προβλήματα και δίνει σαφείς κατευθύνσεις ανάπτυξης, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τα φυσικά πλεονεκτήματα, πάντα με σεβασμό στην περιουσία και τις δραστηριότητες των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών.
Ο Δήμος θα «βάλει πλάτη» σε οποιαδήποτε υγιή επένδυση, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις βέβαια. Όπως είπα και προεκλογικά, «πρέπει να ζήσει και η χελώνα και ο άνθρωπος»!  
Συνέντευξη στον Ηλία Γιαννόπουλο

***  Η Μεσσηνία «μεταμορφώνεται» σε ατέλειωτη παράγκα

Ήταν το 1975, όταν μάθαμε από τον Διονύση Σαββόπουλο τη λέξη "παράγκα" στις πραγματικές της, αποκρουστικές διαστάσεις. Από τότε πέρασαν τέσσερις δεκαετίες και ακόμα δεν έχει αλλάξει, όπως φαίνεται, τίποτα. Γράφουμε έτσι, γιατί μάθαμε το… παρασκήνιο για το θέμα που είχαμε αναδείξει στο "Θ" με τα σκουπίδια της Δυτικής Μάνης.
Για να θυμηθούμε τι αναφέραμε στις αρχές Ιουλίου: «Ένα απίστευτων διαστάσεων περιβαλλοντικό έγκλημα συντελείται αυτή την περίοδο στο Δήμο Δυτικής Μάνης, στο όνομα δήθεν της καθαριότητας των τουριστικών περιοχών. Δύο φαράγγια στον ορεινό όγκο του Δήμου, κοντά στα χωριά Λαγκάδια και Μηλέα, έχουν μετατραπεί σε χωματερές, αφού ανοιχτά φορτηγά σε καθημερινή βάση μεταφέρουν τα σκουπίδια από άλλες περιοχές.
Μάλιστα, στο χωριό Λαγκάδια χρησιμοποιούν το ρέμα του Αϊ Γιώργη, που καταλήγει στη θάλασσα του “Πανταζή”, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και το 2016 ως χωματερή σκουπιδιών.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα αποτρόπαια γίνονται εν αγνοία του δημάρχου και των υπόλοιπων δημοτικών παρατάξεων, αν και μας κάνει εντύπωση ένας τόσο μεγάλος όγκος απορριμμάτων να μην έχει γίνει αντιληπτός από τους ιθύνοντες.
Τόνοι σκουπιδιών έχουν γεμίσει και τα δύο φαράγγια και, φυσικά, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, αφού δε φαίνεται οι αρμόδιοι να κάνουν καμία κίνηση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με ορθολογικό τρόπο.
Βεβαίως, το χειρότερο είναι ότι και οι δύο σκουπιδοπεριοχές καταλήγουν στη θάλασσα. Σκεφθείτε τι μπορεί να συμβεί αν βρέξει αυτή την περίοδο ή δύο μήνες αργότερα. Λύματα και σκουπίδια θα πλημμυρίσουν τη θάλασσα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το περιβάλλον και τον τουρισμό».
Τελικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, για το γεγονός ήταν ενημερωμένος, όχι μόνο ο τέως δήμαρχος Ιωάννης Μαραμπέας, αλλά και όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να μην πληγεί ο τουρισμός του Δήμου. Μάλιστα, υπήρξε και σχετική ενημερωτική συνάντηση.
Το περιβάλλον, η υγεία των πολιτών, είναι δευτερεύοντα στην προκειμένη περίπτωση. Κι ας «ορκίζονταν» όλοι οι υποψήφιοι προεκλογικά ότι ένα από τα κρίσιμα θέματα της περιοχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Σαφώς και δεν είναι μόνο η Δυτική Μάνη στη Μεσσηνία που μας «ανατριχιάζει» με τη λογική της. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Μαραθόλακκα, τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο Οιχαλίας, τα όσα συνέβησαν στους Δήμους Πύλου- Νέστορος, Τριφυλίας, αλλά και Μεσσήνης;
Όσα πικρά γίνονται με το παραπάνω θέμα, υπενθυμίζουν το προφανές: προβληματικές ή ανύπαρκτες υποδομές, προϊόν προκλητικής ακηδίας εκείνων που κυβέρνησαν επί δεκαετίες αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ιθύνοντες δεν προνοούν. Τρέχουν εκ των υστέρων να μπαλώσουν την τρύπια παράγκα. Ολίγιστοι και επιμηθείς οι περισσότεροι.
Η κρίση δε μας έμαθε τίποτα. Η χώρα παραμένει αδιόρθωτη, ανοχύρωτη, καθημαγμένη, βασανιστική για τους πολίτες και απωθητική σε όλα τα πεδία. Μια χώρα που τρέχει και δε φτάνει. Απαράσκευη απέναντι σε παντοειδείς απειλές και κινδύνους, μια χώρα-σκορποχώρι που κάτι καταφέρνει κατά καιρούς, αλλά παραμένει μια έρημος όπου οργώνουν λογής άροτρα της ιλαρότητος.
Βέβαια, θα αντιπαραθέσει κάποιος ότι όλα αυτά δε γίνονται μόνο ση Δυτική Μάνη. Έχουμε χωματερές ανοιχτές, με πρώτη τη μεγάλη της Αθήνας. Χωματερές-πληγές στη Σαλαμίνα, την Ανάβυσσο, την Κέρκυρα, την Ηλεία – σχεδόν παντού. Στην Άνδρο πριν από δέκα τόσα χρόνια κατέρρευσε η ανοιχτή χωματερή κι ένα μέρος της έπεσε στη θάλασσα. Ο δήμαρχός της, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος είπε, σύμφωνα με όσα διαβάσαμε, ότι… τα ξέχασαν! Κι έτσι έμειναν εκεί να κατατρώνε τα σωθικά του βυθού και να μολύνουν τη θάλασσα.
Αυτοί είμαστε. Κατά τ' άλλα, ολόκληρη η πυραμίδα της εξουσίας, αυτή που διαφεντεύει τις τύχες μας, ορκίστηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να προστατέψει τους πολίτες- δημότες.
Ο Mark Rowlands στο βιβλίο του "Ο φιλόσοφος και ο λύκος» υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν στους πιθήκους, αφού αντιλαμβάνονται τον κόσμο με χρησιμοθηρικούς όρους: η αξία κάθε πράγματος βάσει της πιθανής χρησιμότητάς της. "Πίθηκος" επομένως είναι η τάση να βλέπουμε τη ζωή ως μια διαδικασία εκτίμησης και υπολογισμού πιθανοτήτων με στόχο να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών προς όφελός μας. Ο πίθηκος είναι η τάση να θεωρείς ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή ανάγονται σε αναλύσεις κόστους- οφέλους…  Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Διευθυντής του Τομέα Πατερικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή ο μητροπολίτης Μεσσηνίας

~  Διευθυντής του Τομέα Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκλέχθηκε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
Μετά την προκήρυξη της εκλογής το Μάιο του 2019 από τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας, στις 18 Ιουνίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη διευθυντής του Τομέα ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος-Γεώργιος Σαββάτος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Η θητεία είναι ενός έτους, από 1/9/2019 έως 31/8/2020.

***  Πέτρος Σοφικίτης: «Όραμά μου είναι τα έργα μου να κοσμήσουν κάποτε ένα Ναυτικό Μουσείο στην Καλαμάτα»

Ο καθηγητής που λατρεύει τη μικροναυπηγική
 Για τη μεγάλη του αγάπη, τη μικροναυπηγική, μίλησε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «Fractalart.gr-η γεωμετρία των ιδεών» και στον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο ο καθηγητής Παναγιώτης Σοφικίτης, που ζει και εργάζεται μόνιμα στην Καλαμάτα εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ολόκληρη η συνέντευξη ακολουθεί:
Ο Παναγιώτης Σοφικίτης, φιλόλογος καθηγητής, γεννημένος στη Σκόπελο, ζει μόνιμα στην Καλαμάτα και δημιουργεί σπάνια έργα τέχνης ναυτικής ιστορίας. Καθότι κατάγεται από ναυτική οικογένεια, τα παιδικά του βιώματα από τις ιστορίες του πατέρα του και τους ταρσανάδες της πατρίδας του επέδρασαν καθοριστικά στην ενασχόλησή του με τη μικροναυπηγική. Κατασκευάζει ομοιώματα πλοίων βάσει σχεδίων με απόλυτη αναλογία και ακρίβεια. Για την κατασκευή χρησιμοποιεί ξυλεία από πεύκο, οξιά, καρυδιά, ιρόκο και άλλα είδη.
Όλα τα συνοδευτικά μέρη των πλοίων (κατάρτια, μπαστούνι, πανιά, μακαράδες, άγκυρες, θαλασσομάχος, ακρόπρωρο) κατασκευάζονται στο χέρι από τον ίδιο. Έργα του βρίσκονται στο Λαογραφικό Μουσείο της Σκοπέλου, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά, στο Ναυτικό Μουσείο Σκιάθου, στην Costa Navarino και σε ιδιωτικές συλλογές.
Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε πολλές εκθέσεις και έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τεχνοκρίτες της μικροναυπηγικής.
Συνομιλήσαμε μαζί του με αφορμή τη φιλοδοξία του να δημιουργηθεί ένα Ναυτικό Μουσείο στην Καλαμάτα, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εκθεμάτων, μια σειρά χαρακτηριστικών τύπων σκαφών από την αρχαιότητα έως σήμερα.
  -Τι σας οδήγησε στην ενασχόληση αυτή;
Την έμπνευση να ασχοληθώ με τη μικροναυπηγική μού την κληροδότησε ο πατέρας μου, Σπύρος. Οι μνήμες που είχα απ’ αυτόν, όταν επισκεπτόμασταν τα καρνάγια της πατρίδας μου, όπου σχεδίαζε το καινούργιο, κάθε φορά, καΐκι του, είχαν κατακτήσει το μυαλό και την καρδιά μου. Τον θυμάμαι να προτείνει καινοτόμες ιδέες, για να πετύχει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στο σκάφος του.
Έτσι κουβαλώντας τα βιώματα και μελετώντας επί πολλά χρόνια, άρχισα να σκαρώνω τα πρώτα ομοιώματα πλοίων χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ναυπηγική, για να κατασκευάσω ελληνικά κυρίως σκαριά και πλοία που είχαν γράψει ιστορία.
Ο χρόνος έφερε εμπειρία, η μελέτη με πλούτισε με γνώση πάνω στο αντικείμενο και το μεράκι, η αγάπη, η υπομονή και η επιμονή γίνανε τα πιο σημαντικά και απαραίτητα εφόδιά μου, για να μπορώ να στοχεύω όλο και πιο ψηλά όσον αφορά στην ποιότητα, την ακρίβεια και την αισθητική.
Χαίρομαι όταν τα δικά μου αντίγραφα πλοίων ταξιδεύουν σε σπίτια φίλων που τα αγαπούν. Όραμά μου, όμως, είναι να κοσμήσουν κάποτε ένα Ναυτικό Μουσείο, για να μπορούν να τα επισκέπτονται όλοι όσοι αγαπούν τη θάλασσα, τα καράβια και την ιστορία της χώρας μας, που είναι άρρηκτα δεμένη με τις θάλασσες και τους αγώνες της.
 -Πόσος χρόνος απαιτείται για την κατασκευή ενός καραβιού;
Ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή ενός σκάφους είναι συνάρτηση δυο κυρίως παραγόντων, του τύπου του σκάφους και της πολυπλοκότητας των στοιχείων που το συναποτελούν. Ένα, λοιπόν, απλό αλιευτικό σκάφος ή μια βάρκα κατασκευάζονται σε λίγους μήνες, ενώ ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο απαιτεί ίσως και τριπλάσιο χρόνο.
 -Διδαχτήκατε από κάποιον την τέχνη αυτή ή είσθε αυτοδημιούργητος μικροναυπηγός;
Θα έλεγα ότι είμαι αυτοδημιούργητος. Δε γνωρίζω, όμως, τι θα είχα επιτύχει, εκτός της πολυετούς θεωρητικής κατάρτισης, αν δεν υπήρχαν τα βιώματα και η πρακτική επαφή στο καρνάγιο του μαστρο-Μανώλη.
 -Έχει οικονομικό κόστος για το δημιουργό ένα τέτοιο δύσκολο έργο; 
Αν εννοείτε το οικονομικό κόστος, απαιτούνται λίγες εκατοντάδες ευρώ, όχι τόσο για τα υλικά κατασκευής, όσο για την αγορά εργαλείων και την ανανέωσή τους, όπως επίσης για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μου με βιβλία σχετικά με τη ναυπηγική ιστορία και την τέχνη της Ναυπηγικής.
 -Πόσα χρόνια ασκείτε τη μικροναυπηγική;
Ουσιαστικά, η συνειδητή ενασχόλησή μου με τη μικροναυπηγική άρχισε, θεωρητικά, με καθημερινή μελέτη το 1977 και η πρώτη κατασκευή πραγματοποιήθηκε το 1993.
 -Απ’ όλα τα έργα σας ποιο αγαπάτε περισσότερο;
Για μένα όλα τα έργα, ως προσωπικά μου δημιουργήματα, έχουν την ίδια αξία και θέση στην καρδιά και στο νου μου. Για λόγους, όμως, καθαρά συναισθηματικούς ξεχωριστή θέση κατέχει το μικρό ψαροκάικο του πατέρα μου, ο μπότης «Πρόδρομος». Και τούτο, διότι σ’ αυτό έζησα όλες τις σχολικές διακοπές από τα χρόνια του Δημοτικού ως και την αποφοίτησή μου από το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο. Μέσα σ’ αυτό, εκτός της επαγγελματικής ενασχόλησής μου με το ψάρεμα, διδάχθηκα από τον πατέρα μου την αγάπη για τη θάλασσα και την τέχνη της ναυπηγικής.
 -Οι πληροφορίες που χρειάζονται για ένα αρχαίο πλοίο απαιτούν προφανώς και έρευνα; Ποιες οι δυσκολίες αυτής της αναζήτησης;
Οι δυσκολίες είναι πολλές. Γνώσεις για την παραδοσιακή ναυπηγική σκόρπιες, βιβλιογραφία ελληνική θα έλεγα περιορισμένη. Πολύ συχνά αρνητική στάση και απροθυμία βοήθειας, όταν τη ζητούσα. Χρησιμοποίησα, όμως, δύο βασικές ανθρώπινες αρετές που με βοήθησαν, την υπομονή και την επιμονή.
 -Από τις εκθέσεις που έχετε πραγματοποιήσει, ποιες εμπειρίες αποκομίσατε και ποια συναισθήματα νιώσατε;
Οι εμπειρίες από τις εκθέσεις μου ήταν μόνο θετικές. Τα σχόλια των επισκεπτών, προφορικά και γραπτά, μου έδωσαν και ικανοποίηση και δύναμη να συνεχίσω με το ίδιο πάθος. Ιδιαίτερη χαρά ένιωθα όταν ξεναγούσα σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά και τιμή από την παρουσία γνωστών και αγνώστων, φίλων και συγγενών. Ξεχωριστή, όμως, τιμή ένιωσα, όταν την έκθεσή μου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Παυλόπουλος, την 23η Μαρτίου 2018, επ’ ευκαιρία των εορτασμών της απελευθέρωσης της Καλαμάτας από τον οθωμανικό ζυγό.
 -Ένα καράβι που σας έχει μείνει απωθημένο και θέλετε να το φτιάξετε;
Δεν έχω κάτι ως απωθημένο. Πιο πολύ με ωθούν οι προκλήσεις από κάτι νέο που ανακαλύπτω. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά την επίσκεψή μου στο Μουσείο της Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες διάβασα πως ο ναυπηγός της ναυαρχίδας της, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ήταν Σκοπελίτης, δηλαδή συμπατριώτης μου. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε αποτέλεσε τεράστιο κίνητρο και έτσι ξεκίνησα την κατασκευή του ομοιώματος του πλοίου.
 -Σκέπτεστε τα έργα σας να αποτελέσουν μόνιμα εκθέματα σε κάποιο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας;
Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι αυτό αποτελεί σκοπό και χρέος μου έναντι της ναυτικής και ναυπηγικής ιστορίας της πατρίδας μας. Εύχομαι και ελπίζω το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Β.Β.~
***   Θετικές οι ενδείξεις από τη δακοπροσβολή στην ελαιοπαραγωγή μέχρι στιγμής

~  Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία, κι αν σύντομα έχουμε κάποιες βροχές, τότε οι συνθήκες θα γίνουν ακόμα καλύτερες για τη φετινή παραγωγή.
Ο πρώτος ψεκασμός κατά του δάκου έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει ξεκινήσει ο δεύτερος, ενώ η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί από το υπουργείο επιτρέπει την εκτέλεση κατά μέσο όρο 3,5 ψεκασμών.
 Καλύτερα από πέρυσι
Όπως σημείωσε ο διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ιωάννης Κυριακόπουλος, σύμφωνα με τις ενδείξεις του δικτύου των παγίδων που έχουν τοποθετηθεί, ο δεύτερος ψεκασμός πραγματοποιείται σε παραθαλάσσιες περιοχές του νομού και σε περιοχές της ενδοχώρας όπου παρατηρείται σχετικά αυξημένος πληθυσμός δάκου.
Σε σχέση με πέρυσι, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα προβλήματα δακοπροσβολών σε ελαιόδεντρα. Βέβαια, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος για την ανάπτυξη δακοπληθυσμών. Γι’ αυτό και θα εντατικοποιηθούν οι δολωματικοί ψεκασμοί.
 Βροχές
Η χρηματοδότηση του υπουργείου επιτρέπει την εκτέλεση κατά μέσο όρο 3,5 ψεκασμών. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 155 Τοπικές Κοινότητες καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, που αφορά στην προστασία 9 εκατομμυρίων ελαιοδέντρων.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές που τα εδάφη είναι φτωχά ή άγονα έχει παρατηρηθεί αφυδάτωση του ελαιοκάρπου και συστροφή των φύλλων και μόνο οι βροχές άμεσα θα δώσουν τη λύση.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Ο καιρός αύριο Πέμπτη στην Καλαμάτα

~  O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Πέμπτη 5/9/2019 προβλέπεται αρχικά αίθριος.                    
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Από τις πρωινές έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Από τις μεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 35-70%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, προς τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός θα είναι καθαρός, θα βρίσκεται στο 6.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr

***  «Μπούκωσε» το αεροδρόμιο της Καλαμάτας…

Ήταν που ήταν οριακά, «έσκασε» και ο Άραξος
Παραπάνω από υπεράνθρωπες μπορούν να χαρακτηριστούν οι προσπάθειες των εργαζομένων στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες το φετινό καλοκαίρι.
Παρά, όμως, τις προσπάθειες, τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση για την επόμενη μέρα, όποια κι αν είναι αυτή.

Χαρακτηριστικά μεταφέρουμε εικόνες που ζήσαμε το απόγευμα του Σαββάτου, με τους επιβάτες να μη χωρούν στην αίθουσα αναμονής και έτσι να βρίσκονται ακόμη και στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου.
Σε αυτό, βέβαια, ρόλο έπαιξε και το πρόβλημα που σημειώθηκε στο σύστημα της Αστυνομίας, το οποίο «έπεσε»  και έτσι δεν μπορούσε να γίνει για ώρα έλεγχος των διαβατηρίων.
Το «κερασάκι στην τούρτα» της όλης κατάστασης ήταν οι πτήσεις που δεν μπορούν πλέον να προσγειωθούν- απογειωθούν στο αεροδρόμιο του Αράξου εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε αυτό και έχει προκαλέσει φθορές. Έτσι πολλές αεροπορικές εταιρείες επέλεξαν την Καλαμάτα.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι μόνο το Σάββατο 31 Αυγούστου οι έξτρα πτήσεις που εξυπηρετήθηκαν ήταν 5 και σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες, φράκαραν τα πάντα, κυρίως αργά το απόγευμα, ενώ χθες οι έξτρα πτήσεις ήταν 4.
Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Καλαμάτας Δημήτρη Μανδηλάρη, η όλη κατάσταση θα ομαλοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα, οπότε το αεροδρόμιο του Αράξου θα ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 12 υπάλληλοι του εκεί αεροδρομίου έχουν φτάσει στην Καλαμάτα για να βοηθήσουν.


Πώς θα συνεχιστεί η κίνηση και πότε ολοκληρώνεται
Όσο για την κίνηση μέχρι σήμερα, ο κ. Μανδηλάρης ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση 12 με 14%, ασχέτως των πτήσεων που έχουν μεταφερθεί από τον Άραξο.
Ολοκλήρωση της σεζόν θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, αλλά η ουσιώδης τουριστική περίοδος για τις περισσότερες εταιρείες θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ κάποιες θα παραμείνουν μέχρι την αλλαγή της ώρας.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑ ΤΟΥ Ο ΣΟΡΟΣ! Δείτε ΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είναι στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του SOLIDARITY NOW! Με ατζέντα το … ‘μεταναστευτικό’….
~  Ο ΣΟΡΟΣ έχει κάνει καλά τα κουμάντα του στο νέο κυβερνητικό σχήμα….  
Η ΜΚΟ του Solidarity Now πάει σφαίρα τα θέματα που τη νοιάζουν…..ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ !!!!!
Πρόεδρός της ο Στέλιος Ζαββός !!!!

Καλά καταλάβατε, ο αδερφός του χαρτοφυλακίου των τραπεζικών συμφερόντων ….  https://www.mononews.gr/…/epistrofi-stin-kanonikotita-o-zav 
Και η πρώην ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ πρώην ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, καθηγήτρια
η κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ. Συγγενής Μητσοτάκη.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ (μεταξύ άλλων)

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ…
Δείτε το διοικητικό συμβούλιο….  https://www.solidaritynow.org/dioikitiko-symvoulio/
 ***  Τέλος από τη ΝΔ ο Θεόδωρος Γιάνναρος – Τον «έφαγαν» οι αλληλέγγυοι! Υπερασπίστηκαν τον αλλοδαπό που θέλει να αλλάξει τον Ελληνισμό….Πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι διαγράφηκε από το κόμμα της ΝΔ ο  Θεόδωρος Γιάνναρου  μετά τις αντιδράσεις σχετικά με τα όσα έγραψε το μέλος του Τομέα Υγείας. 
Έτσι, με απόφαση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ κ. Γιώργου Στεργίου διαγράφεται ο κ. Γιάνναρος Θεόδωρος του Δημητρίου από μέλος του κόμματος και χάνει όλα τα δικαιώματα και τα αξιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.  Ωστόσο όλα αυτά ξεκίνησαν από  την ανάρτηση του αλλοδαπού  ο οποίος με πολύ θράσος φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει τον Ελληνισμό. Ο Θεόδωρος Γιάνναρος, μετά την ανάρτηση του αλλοδαπού έσπευσε να σχολιάσει ,η οποία έμελλε να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων .
*** Νέα ήττα για τον Τζόνσον – Νέο μπλόκο σε Brexit χωρίς συμφωνία…
~   Το Βρετανικό Κοινοβούλιο πέρασε νόμο που ζητά από τον Τζόνσον καθυστέρηση του Brexit. Νέα αμφισβήτηση του Βρετανού πρωθυπουργού. Πιό κοντά το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόωρες εκλογές ο Τζόνσον. 
~  Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, μετά το δεύτερο κοινοβουλευτικό «χαστούκι» στον Μπόρις Τζόνσον και την επιμονή του για Brexit στις 31 Οκτωβρίου, ακόμη και χωρίς συμφωνία.  

Συγκεκριμένα ο νόμος για την αναβολή του Brexit -στον οποίο αντιτάχθηκε σθεναρά ο Μπόρις Τζόνσον- πέρασε το πρώτο κρίσιμο στάδιο και έλαβε το πρώτο «ναι» της Βουλής των Κοινοτήτων, με 329 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 300 να ψηφίζουν κατά.   newsit.gr
***  Ραδιενεργή ανησυχία για την Ελλάδα! Σε κλοιό ραδιενέργειας η Ελλάδα από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Βουλγαρία…
~  Νέο πυρηνικό εργοστάσιο σχεδιάζει να κατασκευάσει η Βουλγαρία, ενώ ήδη εταιρείες κολοσσοί φαίνεται να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.  
 Η εγκατάσταση για το πυρηνικό εργοστάσιο βρίσκεται στο Μπελένε της Βουλγαρίας. Το έργο είχε εγκαταλειφθεί όμως η κυβέρνηση Μπορίσοφ ανοίγει νέα παιχνίδια με τη ραδιενέργεια. Δίπλα στο Μπελένε υπάρχει ο σταθμός του Κοζλοντούι.
Είναι όλες εξαιρετικά σεισμογενείς περιοχές. Σε περίπτωση σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος, επειδή το Μπελένε είναι πολύ κοντινότερα από το Τσέρνοπιλ θα μολυνθεί με ραδιενέργεια όχι μόνο ο αέρας, η αγροτική παραγωγή, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη υγεία”, εξήγησε ο κ.Νίκος Ατσάρος, πρώην πρόεδρος ένωσης χημικών, μιλώντας στο STAR. 
Έρευνες Καναδών επιστημόνων έχουν υπολογίσει ότι σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος στη Βουλγαρία θα προσβληθούν από τη ραδιενέργεια 135 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή των Βαλκανίων.  Τόσο το Μπελένε όσο και το πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι βρίσκονται στις όχθες του Δούναβη. Ενώ απέχουν μόλις 380 χιλιόμετρα από τη Βόρεια Ελλάδα, απόσταση μικρότερη από το ταξίδι Αθηνά – Θεσσαλονίκη. Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο Μπελένε είχε παγώσει λόγω του απαγορευτικού κόστους, ποσό της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.
***  Αποκάλυψη: Το σχέδιο του υπουργού Δημόσιας Τάξης για την αξιολόγηση των Αστυνομικών…
~  Ηλεκτρονική παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών και των ερευνών που προχωρούν οι αστυνομικοί, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο του υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την αξιολόγηση των αστυνομικών υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι στόχοι για καταπολέμηση της εγκληματικότητας, περιορισμό των αντιεξουσιαστών κ.λπ., θα υπάρχει και «on line» έλεγχος μέσω του ειδικού συστήματος αξιολόγησης που έχει δημιουργήσει το Μαξίμου και για άλλες κρατικές υπηρεσίες.  
Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική χαρτογράφηση των ληστειών, κλοπών, βίαιων επιθέσεων κ.λπ. από το σύστημα «Police on Line», ώστε να προσδιορίζονται με πλήρη σαφήνεια οι περιοχές υψηλού κινδύνου κ.λπ., σε μια προσπάθεια να σταματήσουν η χαλαρότητα και η εικόνα διάλυσης στις αρχές ασφαλείας, με πολλές υπηρεσίες να υπολειτουργούν και αξιωματικούς να είναι προκλητικά αδιάφοροι. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούνται κάθε μήνα να στέλνουν αναφορές και πίνακες δράσεων σε πλήρη «τεστ απόδοσης». Επιπλέον σε περίπτωση που οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους θα οφείλουν να αιτιολογήσουν αυτή την υστέρηση.  Αστυνομικοί και αξιολόγηση  Το έγγραφο που έχει συνταχθεί στις 22 Αυγούστου 2019, έχει τίτλο «Ορισμός στρατηγικών στόχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και υπογράφεται από τον κ. Χρυσοχοΐδη που έχει ζητήσει την αυστηρή εφαρμογή του. Όπως σημειώνεται σε αυτό, «θα υποβάλλονται από τους προϊσταμένους των αρμοδίων διευθύνσεων προς το γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη μέσω της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης (ΓΔΟΕΣ) συνοπτικές περιοδικές αναφορές παρακολούθησης (reports) των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες θα αποστέλλονται από την 1η έως την 5η κάθε μήνα και θα αναρτώνται στον κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου ανά κλάδο και Διεύθυνση Αστυνομίας.  
Στις αναφορές αυτές θα αναφέρονται: πεπραγμένα κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής των δράσεων, η πορεία των εκκρεμοτήτων, τυχόν λόγοι που αφορούν τη μη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Ίδια υποχρέωση αναφοράς έχουν και οι προϊστάμενοι των Κλάδων αναφορικά με την παρακολούθηση και εποπτεία των δράσεων, των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους».  Επιπλέον στο έγγραφο «θα ζητηθεί από την ανάδοχο εταιρεία που αναπτύσσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΑΖΙ η εγκατάστασή της σε υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας εξέλιξης όλων των ενεργειών σας, πάνω στους στόχους που τέθηκαν, αποφεύγοντας την περιοδική αλληλογραφία».  Σημειώνεται ότι το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης θα είναι εγκατεστημένο στο Μαξίμου και θα ελέγχει κάθε υπουργείο. Θα το χειρίζονται δύο άνθρωποι του Πρωθυπουργού (ανά υπουργείο) και μέσω του συστήματος θα ελέγχονται το έργο των υπουργών και η πρόοδος των όσων έχουν προγραμματιστεί. Θα τροφοδοτείται µε όλα τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραµµα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις.  Καθημερινό παρών στα Εξάρχεια   «Η ΕΛ.ΑΣ. θα μείνει για πάντα στα Εξάρχεια. Ας το γνωρίζουν όλοι αυτό. Παρακολουθούμε τις κινήσεις των αντιεξουσιαστών που επιδιώκουν συγκρούσεις με τους αστυνομικούς με ρίψεις δεκάδων μολότοφ και αποβλέποντας να υπάρξει κάποια σπασμωδική ενέργεια ή αυθαιρεσία από τους αστυνομικούς. Όμως είχαμε προγραμματίσει τις κινήσεις μας και γνωρίζουμε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν». Αυτό υπογράμμισε μιλώντας προς «ΤΑ ΝΕΑ» ανώτατο στέλεχος της Λεωφόρου Κατεχάκη σχετικά με τις κινήσεις της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας αλλά και τα διαδοχικά επεισόδια που σημειώνονται πλέον εκεί.  Κάθε ημέρα αναμένεται να δίνουν παρών στα Εξάρχεια και στην ευρύτερη περιοχή περίπου 250 αστυνομικοί (από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ, υπηρεσίες ασφαλείας κ.λπ.) σε τρεις βάρδιες. Ακόμα η ΕΛΑΣ αναμένει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου αλλαγές στον ποινικό κώδικα για μετατροπή σε κακούργημα και προφυλακίσεις για επιθέσεις αντιεξουσιαστών προκειμένου να κλιμακώσει τη δράση της. Ακόμα προχωρούν τα σχέδια για ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ.
***  Κανένα τουρκικό πολεμικό πλοίο δεν εμφανίστηκε στο σύμπλεγμα της Μεγίστης – Απόλυτη κυριαρχία του ελληνικού Στόλου …
~  Aπόλυτη κυριαρχία του ελληνικού Στόλου καθώς οι Τούρκοι τελικά δεν τόλμησαν να στείλουν πολεμικό τους πλοίο στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
 Τελικά η Τουρκία έκανε πίσω και κατάπιε τον τσαμπουκά, που ετοίμαζε για σήμερα νότια του Καστελόριζου. Η αποφασιστική στάση της Αθήνας έκανε τους Τούρκους να μαζέψουν τον Στόλο τους και να μην προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο τουλάχιστον σε αυτήν την φάση.
Τα ελληνικά πολεμικά πλοία, φρεγάτες, τορπιλάκατοι κτλ είχαν ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στην περιοχή του συμπλέγματος της Μεγίστης. Αλλωστε το ΠΝ είχε δεσμεύσει την περιοχή για βολές με πραγματικά πυρά.  Να υπενθυμίσουμε ότι η Άγκυρα είχε ανακοινώσει για σήμερα άσκηση δεσμεύοντας παράνομα περιοχή για τον σκοπό αυτό νότια του Καστελόριζου σε σημείο που παραπέμπει στην τουρκική θεώρηση για διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας της ανατολικής Μεσογείου. Χτες μάλιστα ο Τούρκος αναλυτής Ceyhun Booth είχε απειλήσει με «εντάσεις στην περιοχή»: «Υπάρχει αύριο μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν εντάσεις αύριο μεταξύ 10:00 και 14:00 καθώς τουρκικές και ελληνικές ναυτικές δυνάμεις θα βρεθούν στον ίδιο χώρο» είπε. Μάλιστα ο ίδιος υποσστήριξε ότι η Ελλάδα έσπευσε να προαναγγείλει τις ασκήσεις της μετά την εμφάνιση του Ρ.Τ.Ερντογάν μπροστά από χάρτη που παρουσιάζει τη «γαλάζια πατρίδα» των Τούρκων, λέγοντας πως αποτελεί μια κίνηση πανικού. «Πρώτα απ΄όλα πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες ασκήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε την πραγματοποίηση ασκήσεων στην περιοχή αμέσως μετά την εμφάνιση του προέδρου μας Ερντογάν μπροστά από το χάρτη με την γαλάζια πατρίδα», είπε ο Ceyhun Booth και πρόσθεσε: 
«Η δεύτερη διάσταση της όλης υπόθεσης είναι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα θα εξελιχθεί γύρω από το νησί Καστελόριζο. Το τελευταίο είναι προβληματική περιοχή και θα παραμείνει προβληματική και στο μέλλον. Επομένως για ποιο λόγο πήραν αυτή την απόφαση; Η Τουρκία παρά τις προκλήσεις των Ελληνοκυπρίων και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει σταθερή στις θέσεις της. Έχει εξηγήσει ότι θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις της. Η Ελλάδα θέλει να τις σταματήσει αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει την δύναμη στο Ναυτικό που έχουμε εμείς. Έτσι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν»,συμπληρώνει. Σήμερα πήρε την απάντηση. Οι δυο NAVTEX Μετά από πολύ καιρό υπήρξε αντίδραση της Αθήνας και ακύρωση της τουρκικής καθώς με την Αναγγελία 1281/2019 οι ελληνικές Αρχές δηλώνουν ότι: «Το μήνυμα NAVTEX με αριθμό 0943/19 που εκπέμπεται από τον Σταθμό NAVTEX της Αττάλειας και αφορά άσκηση Ναυτικού μεταδίδεται από μη εξουσιοδοτημένο Σταθμό. Ο μόνος εξουσιοδοτημένος Σταθμός NAVTEX σε εφαρμογή του GMDSS για εκπομπές πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας και πληροφοριών έρευνας και διάσωσης για την συγκεκριμένη περιοχή είναι ο Σταθμός NAVTEX Ηρακλείου, εγκεκριμένος από τον IMO και IHO. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το ΕΚΣΕΔ Πειραιά». Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία με δυο NAVTEX (0964/19 και 0961/19) που εξέδωσε χθες το απόγευμα από την μια δηλώνει ότι η δική της Αναγγελία για την πραγματοποίηση άσκησης είναι έγκυρη και συνεχίζει να ισχύει και ότι η ελληνική NAVTEX είναι άκυρη καθώς εκδόθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο σταθμό». Και επιμένει ότι για την περιοχή αυτή νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX ανήκει στον Σταθμό της Αττάλειας.                                  Η τουρκική NAVTEX
TURNHOS N/W : 0943/19
MEDITERRANEAN SEA
NAVAL TRAINING, ON 04 SEP 19 FROM 1000Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;
33 47.18 N – 028 47.17 E
33 55.02 N – 028 54.63 E
33 48.78 N – 029 04.05 E
33 40.94 N – 028 56.59 E
CAUTION ADVISED.
H Ελληνική NAVTEX
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19
SOUTH EAST KRITIKO SEA.
IERAPETRA SEA.
FIRING EXERCISE.
FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19
IN AREA BOUNDED BY:
33-47,18N 028-47,17E
33-55,02N 028-54,63E
33-48,78N 029-04,05E
33-40,94N 028-56,59E
CAUTION ADVISED.
CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19
Τελικά μαζεύτηκαν σε αυτήν την φάση και δεν θέλησαν να αναμετρηθούν με το Στόλο μας που πάντως παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας.
***  Ερχεται ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ την Πέμπτη πρωί στο ραδιόφωνο του ALPHA 98.9!ΚΡΥΟΣ ΙΔΡΩΤΑΣ ΛΟΥΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ……
~  Συνεχίζει την ενημέρωση των πολιτών και την σκληρή αλλά δίκαιη αντιπολίτευση ο Κ.Βελόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.
~ Την Πέμπτη θα δώσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Alpha 98.9 στην πρωινή  εκπομπή του Τάκη Χατζή στις 9.30 π.μ

Την ίδια μέρα Πέμπτη το βράδυ θα εμφανιστεί  στο ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 20,10 ώρα.   Ετοιμαστείτε.
***  Ραγδαία Εξέλιξη! Επιτέλους άκουσαν τον Κ. Βελόπουλο! Ανοίγει ο δρόμος κατασκευής drones στην Ελλάδα….
Εδώ και καιρό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος τονίζει ότι στην Ελλάδα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος στην κατασκευή drones.   
Ωστόσο έχει τονίσει επανειλημμένα ο Κ. Βελόπουλος ότι η κατασκευή τους δεν αφορά μόνο την στρατιωτική διάσταση αλλά και την οικονομική.  Συγκεκριμένα τα drones θα έχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως  λήψη φωτογραφιών και την κινηματογράφηση για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, έως την εκτέλεση τοπογραφικών και γεωργικών εφαρμογών, αλλά και την εποπτεία κάθε μορφής εγκαταστάσεων.
***

~***  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :

**  Football League: Εκτός με Αιγάλεω ξεκινά η Καλαμάτα -Όλο το πρόγραμμα
~  Την Τετάρτη (4/9) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Football League παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη στα γραφεία της Ένωσης.
Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα γίνει στις 29/9. Απευθείας άνοδο θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες, ενώ θα υποβιβαστούν τέσσερις.
Η πρεμιέρα της FL:
Αιγάλεω-Καλαμάτα
Καβάλα-Τρίγλια
Ιαλυσός-ΟΦΙ
Ασπρόπυργος-Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου-Θεσπρωτός
Βέροια-Διαγόρας
Ιωνικός-Τρίκαλα
Όλο το πρόγραμμα της Football League 2019-2020
1η αγωνιστική
Αιγάλεω - Καλαμάτα
Καβάλα - Τριγλία Ραφήνας
Ιάλυσος - ΟΦ Ιεράπετρας
Πανασπροπυργιακός - Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου - Θεσπρωτός
Βέροια - Διαγόρας
Ιωνικός - Τρίκαλα
2η αγωνιστική
Καβάλα - Αιγάλεω
Καλαμάτα - Ιάλυσος
Τριγλία Ραφήνας - Πανασπροπυργιακός
ΟΦ Ιεράπετρας - Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου - Βέροια
Θεσπρωτός - Ιωνικός
Διαγόρας - Τρίκαλα
3η αγωνιστική
Αιγάλεω - Ιάλυσος
Πανασπροπυργιακός - Καβάλα
Νίκη Βόλου - Καλαμάτα
Βέροια - Τριγλία Ραφήνας
Ιωνικός - ΟΦ Ιεράπετρας
Τρίκαλα - Ολυμπιακός Βόλου
Διαγόρας - Θεσπρωτός
4η αγωνιστική
Πανασπροπυργιακός - Αιγάλεω
Ιάλυσος - Νίκη Βόλου
Καβάλα - Βέροια
Καλαμάτα - Ιωνικός
Τριγλία Ραφήνας - Τρίκαλα
ΟΦ Ιεράπετρας - Διαγόρας
Ολυμπιακός Βόλου - Θεσπρωτός
5η αγωνιστική
Αιγάλεω - Νίκη Βόλου
Βέροια - Πανασπροπυργιακός
Ιωνικός - Ιάλυσος
Τρίκαλα - Καβάλα
Διαγόρας - Καλαμάτα
Θεσπρωτός - Τριγλία Ραφήνας
Ολυμπιακός Βόλου - ΟΦ Ιεράπετρας
6η αγωνιστική
Βέροια - Αιγάλεω
Νίκη Βόλου - Ιωνικός
Πανασπροπυργιακός - Τρίκαλα
Ιάλυσος - Διαγόρας
Καβάλα - Θεσπρωτός
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Βόλου
Τριγλία Ραφήνας - ΟΦ Ιεράπετρας
7η αγωνιστική
Αιγάλεω - Ιωνικός
Τρίκαλα - Βέροια
Διαγόρας - Νίκη Βόλου
Θεσπρωτός - Πανασπροπυργιακός
Ολυμπιακός Βόλου - Ιάλυσος
ΟΦ Ιεράπετρας - Καβάλα
Τριγλία Ραφήνας - Καλαμάτα
8η αγωνιστική
Τρίκαλα - Αιγάλεω
Ιωνικός - Διαγόρας
Βέροια - Θεσπρωτός
Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Βόλου
Πανασπροπυργιακός - ΟΦ Ιεράπετρας
Ιάλυσος - Τριγλία Ραφήνας
Καβάλα - Καλαμάτα
9η αγωνιστική
Αιγάλεω - Διαγόρας
Θεσπρωτός - Τρίκαλα
Ολυμπιακός Βόλου - Ιωνικός
ΟΦ Ιεράπετρας - Βέροια
Τριγλία Ραφήνας - Νίκη Βόλου
Καλαμάτα - Πανασπροπυργιακός
Ιάλυσος - Καβάλα
10η αγωνιστική
Θεσπρωτός - Αιγάλεω
Διαγόρας - Ολυμπιακός Βόλου
Τρίκαλα - ΟΦ Ιεράπετρας
Ιωνικός - Τριγλία Ραφήνας
Βέροια - Καλαμάτα
Νίκη Βόλου - Καβάλα
Πανασπροπυργιακός - Ιάλυσος
11η αγωνιστική
Αιγάλεω - Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας - Θεσπρωτός
Τριγλία Ραφήνας - Διαγόρας
Καλαμάτα - Τρίκαλα
Καβάλα - Ιωνικός
Ιάλυσος - Βέροια
Νίκη Βόλου - Πανασπροπυργιακός
12η αγωνιστική
ΟΦ Ιεράπετρας - Αιγάλεω
Ολυμπιακός Βόλου - Τριγλία Ραφήνας
Θεσπρωτός - Καλαμάτα
Διαγόρας - Καβάλα
Τρίκαλα - Ιάλυσος
Ιωνικός - Πανασπροπυργιακός
Βέροια - Νίκη Βόλου
13η αγωνιστική
Αιγάλεω - Τριγλία Ραφήνας
Καλαμάτα - ΟΦ Ιεράπετρας
Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου
Ιάλυσος - Θεσπρωτός
Πανασπροπυργιακός - Διαγόρας
Νίκη Βόλου - Τρίκαλα
Ιωνικός - Βέροια
14η αγωνιστική
Καλαμάτα - Αιγάλεω
Τριγλία Ραφήνας - Καβάλα
ΟΦ Ιεράπετρας - Ιάλυσος
Ολυμπιακός Βόλου - Πανασπροπυργιακός
Θεσπρωτός - Νίκη Βόλου
Διαγόρας - Βέροια
Τρίκαλα - Ιωνικός
15η αγωνιστική
Αιγάλεω - Καβάλα
Ιάλυσος - Καλαμάτα
Πανασπροπυργιακός - Τριγλία Ραφήνας
Νίκη Βόλου - ΟΦ Ιεράπετρας
Βέροια - Ολυμπιακός Βόλου
Ιωνικός - Θεσπρωτός
Τρίκαλα - Διαγόρας
16η αγωνιστική
Ιάλυσος - Αιγάλεω
Καβάλα - Πανασπροπυργιακός
Καλαμάτα - Νίκη Βόλου
Τριγλία Ραφήνας - Βέροια
ΟΦ Ιεράπετρας - Ιωνικός
Ολυμπιακός Βόλου - Τρίκαλα
Θεσπρωτός - Διαγόρας
17η αγωνιστική
Αιγάλεω - Πανασπροπυργιακός
Νίκη Βόλου - Ιάλυσος
Βέροια - Καβάλα
Ιωνικός - Καλαμάτα
Τρίκαλα - Τριγλία Ραφήνας
Διαγόρας - ΟΦ Ιεράπετρας
Θεσπρωτός - Ολυμπιακός Βόλου
18η αγωνιστική
Νίκη Βόλου - Αιγάλεω
Πανασπροπυργιακός - Βέροια
Ιάλυσος - Ιωνικός
Καβάλα - Τρίκαλα
Καλαμάτα - Διαγόρας
Τριγλία Ραφήνας - Θεσπρωτός
ΟΦ Ιεράπετρας - Ολυμπιακός Βόλου
19η αγωνιστική
Αιγάλεω - Βέροια
Ιωνικός - Νίκη Βόλου
Τρίκαλα - Πανασπροπυργιακός
Διαγόρας - Ιάλυσος
Θεσπρωτός - Καβάλα
Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμάτα
ΟΦ Ιεράπετρας - Τριγλία Ραφήνας
20η αγωνιστική
Ιωνικός - Αιγάλεω
Βέροια - Τρίκαλα
Νίκη Βόλου - Διαγόρας
Πανασπροπυργιακός - Θεσπρωτός
Ιάλυσος - Ολυμπιακός Βόλου
Καβάλα - ΟΦ Ιεράπετρας
Καλαμάτα - Τριγλία Ραφήνας
21η αγωνιστική
Αιγάλεω - Τρίκαλα
Διαγόρας - Ιωνικός
Θεσπρωτός - Βέροια
Ολυμπιακός Βόλου - Νίκη Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας - Πανασπροπυργιακός
Τριγλία Ραφήνας - Ιάλυσος
Καλαμάτα - Καβάλα
22η αγωνιστική
Διαγόρας - Αιγάλεω
Τρίκαλα - Θεσπρωτός
Ιωνικός - Ολυμπιακός Βόλου
Βέροια - ΟΦ Ιεράπετρας
Νίκη Βόλου - Τριγλία Ραφήνας
Πανασπροπυργιακός - Καλαμάτα
Καβάλα - Ιάλυσος
23η αγωνιστική
Αιγάλεω - Θεσπρωτός
Ολυμπιακός Βόλου - Διαγόρας
ΟΦ Ιεράπετρας - Τρίκαλα
Τριγλία Ραφήνας - Ιωνικός
Καλαμάτα - Βέροια
Καβάλα - Νίκη Βόλου
Ιάλυσος - Πανασπροπυργιακός
24η αγωνιστική
Ολυμπιακός Βόλου - Αιγάλεω
Θεσπρωτός - ΟΦ Ιεράπετρας
Διαγόρας - Τριγλία Ραφήνας
Τρίκαλα - Καλαμάτα
Ιωνικός - Καβάλα
Βέροια - Ιάλυσος
Πανασπροπυργιακός - Νίκη Βόλου
25η αγωνιστική
Αιγάλεω - ΟΦ Ιεράπετρας
Τριγλία Ραφήνας - Ολυμπιακός Βόλου
Καλαμάτα - Θεσπρωτός
Καβάλα - Διαγόρας
Ιάλυσος - Τρίκαλα
Πανασπροπυργιακός - Ιωνικός
Νίκη Βόλου - Βέροια
26η αγωνιστική
Τριγλία Ραφήνας - Αιγάλεω
ΟΦ Ιεράπετρας - Καλαμάτα
Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα
Θεσπρωτός - Ιάλυσος
Διαγόρας - Πανασπροπυργιακός
Τρίκαλα - Νίκη Βόλου
Βέροια - Ιωνικός

**

~

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
  6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 12.-ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .- 
13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-
16.-  Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
 17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-
18 .- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .-
19.- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ~**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ARFARA KALAMATA MESSHNIA   22-08-2019  :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/16.html  .-
20.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
21.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-
Σάββατο  24 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-

2.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .- 
23 .- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-
Δ
ευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html    .-  
24.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Τρίτη  27 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html .- 

 25.-Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας  2  .- 
Τρίτη 27 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-

26.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-  Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-                  
 27.-   Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 Στο  αγιάζι της ενημέρωσης:
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_28.html  .- 

 28.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html  .-
 29.- Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Σάββατο 31  Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html  .-  
 30.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  (2)  .- 
Σάββατο 31/08/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                                       https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/2.html  .-  


~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019  :                             
~**  ~1 ,  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  !   - Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_31.html  .-  
2.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας 
Δευτέρα  02 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/02-2019.html   .- 
3.-.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 

4.-  Site:   Κ.  Βελόπουλου http://velopoulos.gr/  .- 
5.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-
Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
6.- Η Εφημερίδα μας   Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας (2) .
Τετάρτη 04  Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/09/2.html  .- 
7.-


~**
*** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-
*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

~TO  ARFARA  MESSHNIAS  :   https://youtu.be/RDE7wlF71Ns  .- 
~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   :   https://youtu.be/NATOGcA_yw8  .- 


~


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3