ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~

Εκδήλωση στο Αρφαρά Σάββατο 10-08-2019  :  https://www.facebook.com/efi.polychronopoulou.7/videos/916287065372127/  .-

 

~** Άγιος Εύπλους – Γιορτή σήμερα 11 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν

: Τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου τιμά σήμερα, 11 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, όπου ήταν και διάκονος της εκεί Εκκλησίας.   
Θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου ο Εύπλος, προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη των διωκόμενων χριστιανών και τους προέτρεπε να προτιμούν τα πιο φρικτά μαρτύρια παρά να αρνηθούν το Χριστό. Διότι «ει υπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν ει αρνούμεθα. Κακείνος αρνήσεται ημάς» (Β’ προς Τιμόθεον, 6 12). Εάν, δηλαδή, δείχνουμε υπομονή, τότε και θα βασιλεύσουμε μαζί μ’ αυτόν (το Χριστό). Εάν, όμως, Τον αρνούμαστε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί.  Οι ειδωλολάτρες, βλέποντας αυτή τη δραστηριότητα του Εύπλου, τον κατήγγειλαν στον Έπαρχο Καλβισιανό. Αυτός προσπάθησε με συζήτηση να πείσει τον Εύπλο ότι ήταν μωρία να πιστεύει στον Τριαδικό Θεό και έπρεπε το συντομότερο να Τον αρνηθεί. Ο Εύπλος ακαταμάχητος συζητητής, διέλυσε ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα του έπαρχου. Ο Καλβισιανός, αφού είδε ότι δεν τα έβγαζε πέρα με τον Εύπλο, διέταξε και του έσχισαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του έσπασαν τις κνήμες με σφυριά και στο τέλος τον αποκεφάλισαν.  Ενώ ο Εύπλος εξακολουθούσε να μην αρνείται το Χριστό, μέχρι και την τελευταία του πνοή. Απολυτίκιο:  Ήχος δ’. Ταχύ προκατάβαλε.  Ως θείος διάκονος, της Εκκλησίας Χριστού, οσίως διήγαγες, τα προς Θεόν και πιστώς, και ήθλησας άριστα, συ γαρ εν τω πελάγει, των ποικίλων αγώνων, εύπλοος ανεδείχθης, παμμακάριστε Εύπλε. Καί νυν προς λιμένας ημάς, θείους κυβέρνησαν.  https://youtu.be/4VW8pU_EIu0  .-
~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Αυγούστου 2019 – Άγιος Εύπλους

– Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 14-22): Γιορτή: Αγιος Εύπλους
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.   

Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.  Μετάφραση   Εκεῖνο τον καιρό, ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολύν κόσμο καί τούς σπλαχνίστηκε, καί γιάτρεψε τούς ἀρρώστους τών. Ὅταν ἔπεσε τό δειλινό, τόν πλησίασαν οἱ μαθητές του καί τοῦ εἶπαν: «Ὁ τόπος εἶναι ἐρημικός, καί ἡ ὥρα πιά περασμένη. Διῶξε τόν κόσμο νά πᾶνε στά χωριά γιά ν΄ ἀγοράσουν φαγητά νά φᾶνε». Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: «Δέν ὑπάρχει λόγος νά φύγουν, δῶστε τούς ἐσεῖς νά φᾶνε». «Δέν ἔχουμε ἐδῶ παρά πέντε ψωμιά καί δύο ψάρια», τοῦ ἀπαντοῦν. «Φέρτε μοῦ τά ἐδῶ», τούς λέει. Κι ἀφοῦ πρόσταξε τόν κόσμο νά καθίσει γιά φαγητό πάνω στό χορτάρι, πῆρε τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια, ἔστρεψε τό βλέμμα του στόν οὐρανό, τά εὐλόγησε, ἔκοψε τά ψωμιά σέ κομμάτια καί τά ἔδωσε στούς μαθητές, καί οἱ μαθητές στό πλῆθος. Ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν. Καί μάζεψαν τά περισσεύματα ἀπό τά κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Αὐτοί πού ἔφαγαν ἦταν περίπου πέντε χιλιάδες ἄντρες, χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά. Ἀμέσως ὕστερα ὁ Ἰησοῦς ὑποχρέωσε τούς μαθητές του νά μποῦν στό καΐκι καί νά πᾶνε νά τόν περιμένουν στήν ἀπέναντι ὄχθη, ὡσότου αὐτός διαλύσει τά πλήθη.

~**  Γιατί οι άνθρωποι εχθρεύονται την αλήθεια;

«Και ελθόντι αυτώ εις το ιερόν προσήλθον αυτώ διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον λαού λέγοντες: «εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην;» (Μτ. 21, 23). Γιατί έκαναν στον Κύριο Ιησού Χριστό μία τέτοια ερώτηση;   
Και είναι σίγουρο ότι τον ρώτησαν με θυμό. «Πώς τολμάς εσύ να διδάσκεις το λαό; Ποιος σου το επέτρεψε, ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα; Εμείς μόνον έχουμε την εξουσία να διδάσκουμε το λαό».  Την απάντηση που τους έδωσε ο Κύριος Ιησούς κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να δώσει. Αν στη θέση του βρισκόταν κάποιος που δεν είχε εξουσία να διδάσκει θα έχανε τον εαυτό του μπροστά στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και το πρώτο πράγμα που θα προσπαθούσε να κάνει θα ήταν να δικαιολογήσει τον εαυτό του.  Ο Χριστός δεν τους απάντησε ευθέως. Τους έδωσε μία απάντηση που δεν την περίμεναν. Αντί να δικαιολογεί τον εαυτό του και να τους προβάλλει επιχειρήματα, που να δικαιολογούσαν την εξουσία του να διδάσκει τον λαό, τους ελέγχει και τους αναγκάζει να παραδεχτούν πως δεν έχουν δίκαιο σ’ αυτά που λένε.  Τους είπε: «Ερωτήσω υμάς καγώ λόγον ένα, ον εάν είπητέ μοι, καγώ υμίν ερώ εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ην, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων; οι δε διελογίζοντο παρ’ εαυτοίς λέγοντες: «εάν είπωμεν, έξ ουρανού, ερεί ημίν, διατί ουν ουκ επιστεύσατε αυτώ, εάν δε είπωμεν, εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον πάντες γαρ έχουσι τον Ιωάννην ως προφήτην. Και αποκριθέντες τω Ιησού είπον· ουκ οίδαμεν. έφη αυτοίς και αυτός· ουδέ εγώ λέγω υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ» (Μτ. 21, 24-27).  Μ’ αυτή την απάντηση ο Κύριος τους έφερε σε αδιέξοδο. Τους ανάγκασε να αποκαλύψουν μπροστά σε όλους τη δολιότητα και την ακαθαρσία τους. Και αφού όλοι είδαν την υποκρισία και την πονηριά τους, πως τολμούν να Τον ρωτάνε με ποια εξουσία το κάνει; Γι’ αυτό Του είπαν μόνο: «ουκ οίδαμεν».  Ήξεραν, ήξεραν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελαν να απαντήσουν. Γνώριζαν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από τον Θεό. Όλος ο απλός λαός, άνθρωποι με καθαρή καρδιά, πίστευε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν από τον Θεό.  Με προσοχή και ευλάβεια άκουγε ο λαός το κήρυγμα της μετανοίας. Είναι αδύνατον να μην καταλάβαιναν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού ότι ο Ιωάννης είναι μεγάλος προφήτης και απεσταλμένος του Θεού. Μερικοί απ’ αυτούς πήγαν στον Ιωάννη και έλαβαν το βάπτισμά του, αλλά τέτοιοι ήταν λίγοι. Οι περισσότεροι δεν το δεχόταν γιατί είχαν στο νου τους τον εξής λογισμό:  «Είναι δυνατόν εμείς οι πνευματικοί ηγέτες του λαού να πάμε στον Ιωάννη; Πώς θα λάβουμε το βάπτισμἀ του; Πώς θα μετανοήσουμε ενώπιον όλου του λαού; Αν το κάνουμε αυτό θα πληγεί το κύρος μας. Ο λαός μάς θεωρεί μεγάλους πνευματικούς ηγέτες, δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον Ιωάννη, για να μην πέσουμε στα μάτια του λαού».  Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πλανεμένοι, δεν ήθελαν να παραδεχτούν την αλήθεια, δεν ήθελαν να ακολουθήσουν την οδό της δικαιοσύνης γιατί αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Πώς να παραχωρήσουν τα πρωτεία τους στον Ιωάννη ή στον Ιησού;  Η καρδιά τους δεν μπορούσε να ησυχάσει· παρακολουθούσαν το Χριστό, το κήρυγμά Του και Τον ζήλευαν. Έβλεπαν τη δύναμη του λόγου Του, έβλεπαν πως ο λαός Τον ακολουθεί και αυτό τους τρόμαζε. Αν ακολουθούν το Χριστό, τότε αυτό σημαίνει ότι προτιμούν Αυτόν. Γι’ αυτό Τον μισούσαν και Του δημιουργούσαν εμπόδια…  Αυτοί λοιπόν ήταν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αλλά και μεταξύ μας υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιοι υπήρχαν πάντα αρκετοί σ’ όλες τις εποχές και σ’ όλους τους λαούς. Πολλές φορές δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια, η οποία είναι φανερή και το καταλαβαίνουμε στο βάθος της καρδιάς μας. Στασιάζουμε εναντίον της αλήθειας, αυτή μας εμποδίζει γιατί η οδός που ακολουθούμε δεν είναι η οδός της δικαιοσύνης. Μόνοι μας βάλαμε για μας τους σκοπούς που θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας.  Και οι σκοποί αυτοί απέχουν μακριά από τους πραγματικούς που είναι η αγιότητα και η δικαιοσύνη. Έτσι και ο δρόμος που ακολουθούμε είναι σύμφωνος με τους σκοπούς μας. Γι’ αυτό όταν βλέπουμε το φως της αλήθειας να λάμπει μπροστά μας, την πρώτη στιγμή χάνουμε τον εαυτό μας, μετά αρχίζουμε να μισούμε την αλήθεια, να την αποστρεφόμαστε και στο τέλος να την πολεμάμε. Δεχόμαστε μόνο εκείνες τις διδασκαλίες που τρέφουν την φιλαυτία και τον εγωισμό μας και μάς βοηθάνε να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, το δρόμο της αμαρτίας. Πολεμάμε κάθε τι που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς μας, κάθε τι που ελέγχει την ματαιότητα του λανθασμένου δρόμου μας. Πολεμάμε την αλήθεια γιατί ακολουθούμε τις διδασκαλίες που μόνοι μας δημιουργήσαμε ή που τις έχουμε ακούσει από τους άλλους. Αυτές που είναι σύμφωνες με την επιθυμία μας, για να ζούμε καλά σ’ αυτή τη ζωή.  Ότι συμφωνεί με τους σκοπούς μας και το δρόμο που έχουμε διαλέξει, το θεωρούμε αληθινό. Το δεχόμαστε ανεπιφύλακτα και το προβάλλουμε ως επιχείρημα για να υπερασπίσουμε τις δικές μας πεποιθήσεις και τις λανθασμένες διδασκαλίες που ακολουθούμε, οι οποίες δεν συμφωνούν μ’ αυτά που δίδασκε ο Χριστός και για τις οποίες στο βάθος της καρδιάς μας γνωρίζουμε πως δεν είναι σωστές.  Και όταν ακούμε το κήρυγμα του Χρίστου προβάλλουμε αντιρρήσεις όσο περισσότερες μπορούμε. Μπορεί και να μην είναι αλήθεια αυτό που λέμε, αυτό όμως δεν μάς σταματάει.  Μήπως και κάποιος από μας, αν βρισκόταν στη θέση που βρέθηκαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, θα έκανε αυτό που έκαναν και εκείνοι και στην ερώτηση του Κυρίου θα απαντούσε: «Δεν γνωρίζω»;  Μπορεί. Αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι χειρότερο – αντί να παραδεχτεί την αλήθεια, να άρχιζε να την διαστρεβλώνει, να ψευδολογεί και να την βλασφημά. Αυτό συναντάμε πολλές φορές στους ανθρώπους που έχουν αρνηθεί τον Χριστό και ακολουθούν το δικό τους δρόμο.  Απ’ αυτό να μάς φυλάξει ο Κύριος, να μη γίνουμε όμοιοι με τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Να μάς βοηθήσει να ακολουθούμε πάντα την οδό της δικαιοσύνης μέσα στο φως του Χρίστου. Αμήν.
~**  «Χωρίς την Παναγία δεν υπάρχει Θεάνθρωπος»
~  Χωρίς την δεν πρόκειται να δούμε πρόσωπο…
«Έχουμε κεντρική θέση μέσα στη λατρεία μας για την Παναγία μας. Γι’ αυτό είναι όλος ο χρόνος μας γεμάτος από την παρουσία Της: Γέννηση, Εισόδια, Ευαγγελισμός, Κοίμηση.  

Γι’ αυτό δεν κάνουμε καμία ακολουθία χωρίς να μνημονεύσουμε το πανάγιο όνομα Της.        Γι’ αυτό και δεν χτίζουμε καμία Εκκλησία, στην οποία να μην έχει την τιμητική Της θέση δίπλα στην Ωραία Πύλη.     Γι’ αυτό και δεν ελπίζουμε ότι πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο και να σωθούμε γενικώς, χωρίς την Παναγία. Χωρίς Αυτήν δεν πρόκειται».    Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ

***  SHMERA  στης   21.00 μ.μ. στον προαύλιου χώρο του Γυμνασίου Αρφαρών ,. θεατρική παράσταση από Μορφωτικό Σύλλογο Αρφαρών " ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ¨  με το έργο κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά "" ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΚΛΕΦΤΗΣ  "" : 
1 ~* .- Θεατρικό έργο «“ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΚΛΈΦΤΗΣ”»  από παιδιά -μέλη  Μορφωτικού -εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΑΡΦΑΡΩΝ Καλαμάτας»  11-08-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215991621516853/  .- 
2.- Προλέγοντας το έργο του Δημήτρη Ψαθά  « ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ » : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215991651637606/ .- 
3a.-  Ζητείται ψεύτης! Ο κουμπάρος μου τα "σπάει"! : https://www.facebook.com/vasskoulik/videos/10220513065486774/  .-  
3.-
9.- ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 7: 
 10.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 8: 
11.-  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No  9 : 
12.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019   No 10 : 
13.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 11 : 
https://youtu.be/ixDiguHWwyo  .- 
14.-   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019  No 12  
https://youtu.be/skkG0CjDCfM  .- 
15 .-    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ  Κυ 11-08-2019 No 13  :
 https://youtu.be/jGR20KYijBg .- 
16.- Θεατρική παράσταση -14- από μέλη  παιδιών Μορφωτικού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ 11-08-2019  :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215992223091892/  .-
 17.- Θεατρική παράσταση -15- από μέλη  παιδιών Μορφωτικού Συλλόγου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ 11-08-2019  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215992249172544/  .-
18.- Θεατρικό έργο  -16- «¨ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ» ΑΠΌ Αναγέννηση Αρφαρών Κυριακή 11-08-2019  :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215992305093942/  .-                                 19.- «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ»  -17-  Δημ. Ψαθά  κωμωδία Μορφωτικός Σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΦΑΡΩΝ» Τέλος ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ ΕΠΊ Σκηνής  Κυριακή  11-08-2019   : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215992355215195/  .-      

~ Πέρση την ίδια μέρα επίσης , … μέσα από βίντεο
 ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 10-08-2018 ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213594403467900/  .-
~* 1α Θεατρική παράσταση στο Αρφαρά 10/08/2018 Ι. Κ . Ζαλαχώρης :
 https://youtu.be/ST9svhrjEVQ .-
 ~*2*α* ΑΡΦΑΡΑ θεατρική παράσταση Αρφαρά  Αρφαρά  10/08/2018 Ένας βλάκας και μισός  : https://youtu.be/NpE10vBvUbk   , .-   
 2.-  ΑΡΦΑΡΑ θεατρική παράσταση Αρφαρά 10/08/2018 Ένας βλάκας και μισός :
 https://youtu.be/wAp-35X40uE .-
~*3.- 3 ARFARA Θ Παράσταση Ένας βλάκας και μισός 10/08/2018:

 https://youtu.be/vIiKUVP8KNk
~*4.- Ένας βλάκας και μισός παράσταση Αρφαρά 10/08/2018:

 https://youtu.be/5SrYy60E9Bc
~*5.-  Θ Παράσταση Αρφαρά Ένας βλάκας και μισός 10/08/2018:

 ~* 6.- Ένας βλάκας και μισός Θέατρο Αρφαρά 10/08/2018 :
https://youtu.be/7DzPfHxIf7E .-
~*7 Θέατρο ένας βλάκας και μισός Αρφαρά 10/08/2018 :                                   https://youtu.be/SezCD7_NXR0 .-                                                                                                                    
~*8 ΑΡΦΑΡΑ  Ένας βλάκας και μισός Θέατρο 10/08/2018 : 
 https://youtu.be/cnL-dvsXP3c .- 
 ~*9 Αρφαρά Ένας βλάκας και μισός Παράσταση 10/08/2018 DSCN6005 : 
 https://youtu.be/gDzsY-0ZG3k .- 
 10.-   Ένας βλάκας και μισός Θέατρο Αρφαρά 10/08/2018 DSCN6007 : 

https://youtu.be/pHHyPsrGqHk  .-                                                                                                
*11 α ΑΡΦΑΡΑ Θ  παράσταση ένας βλάκας και μισός 10/08/2018:
~*11 Ένας βλάκας και μισό θεατρική παράσταση στο Αρφαρά 10/08/2018: https://youtu.be/0ibHpTpli14                                                                                                                          
 12 Ένας βλάκας και μισός ΑΡΦΑΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ 10/08/2018 DSCN6009: https://youtu.be/CSG-2Q63VEk .-
~*13 Ένας βλάκας και μισός παράσταση Αρφαρά 10/08/2018 :                                                                  https://youtu.be/g8mdJLipzFI .-
~*14 ΄Ενας βλάκας και μισός Αρφαρά Θέατρο 10/08/2018 : 
 https://youtu.be/WzsyFZC0fZo .-  
~* 15  Ένας βλάκας και μισός Αρφαρά Θέατρο 10/08/2018: 
https://youtu.be/4hUdngKRFNk .-                                                                                                         
~* 16 Τέλος παράστασης Ένας βλάκας και μισός 10/08/2018 Αρφαρά:
~** ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αρφαρών η Πρόεδρος 13 08 2013 P1080921:                             https://youtu.be/D3H5O-GPi-M  .-

*** Μηνύματα από το 112

Μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό αριθμό άμεσης ανάγκης 112 έλαβαν από χθες το πρωί και για πρώτη φορά πολλοί Έλληνες, σε διάφορα σημεία της χώρας και φυσικά και στη Μεσσηνία.
Το μήνυμα έγραφε: «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 10-08-2019 11.35 αποφύγετε ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ύπαιθρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς».
Αν και όλοι γνωρίζαμε για τον αριθμό έκτακτης βοήθειας 112, μέχρι τώρα δεν είχε λειτουργήσει όπως θα έπρεπε στη χώρα μας. Από χθες ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του πρώτου σταδίου και μέχρι τέλος του χρόνου θα στέλνονται μηνύματα, CBS και SMS.
Με τον τρόπο CBS μπορούν να ενημερώνονται αυτομάτως όλα τα κινητά μιας περιοχής, για την απομάκρυνση, π.χ., του πληθυσμού λόγω κινδύνου, αλλά επειδή για τη λήψη των μηνυμάτων πρέπει τα κινητά να έχουν ειδικό πρόγραμμα, θα στέλνονται και με SMS, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Στο τελικό στάδιο θα μπορούν να στέλνονται ειδοποιήσεις και σε σταθερά τηλέφωνα.  Β.Β.

***  Στο κόκκινο σήμερα η Μεσσηνία

Στο κόκκινο κυριολεκτικά σήμερα η Μεσσηνία στο χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Γι’ αυτό προσοχή απ’ όλους μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, στην ύπαιθρο, στο αυτοκίνητο, σε δάσος.
Αν πάλι αντιληφθείτε καπνό, ειδοποιήστε αμέσως το 199, χωρίς καμία καθυστέρηση.  Β.Β.

***  «Προίκα» καυτά θέματα από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή Μεσσήνης στον Γ. Αθανασόπουλο

~  Το «μπαλάκι» στη νέα Δημοτική Αρχή και στο νέο δήμαρχο Μεσσήνης, Γιώργο Αθανασόπουλο, «πέταξε» η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, σε δύο σημαντικά θέματα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Αρχικά είναι ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος, καθώς μετά το «κρυφτό» επιτέλους το υπουργείο αποφάσισε να στείλει τη μελέτη, και πλέον το «καυτό» θέμα βρίσκεται στα χέρα του νέου δημάρχου. Ο ίδιος έχει κάθε δίκιο από την πλευρά του να μιλά για σημαντική «καθυστέρηση», καθώς η μελέτη που έφθασε έχει προχωρήσει αρκετά και στη διαδικασία υλοποίησης, με το Δήμο να παραμένει όλο αυτό το διάστημα στο «σκοτάδι» παρά τις επανειλημμένες αναφορές τόσο του Στάθη Αναστασόπουλου όσο και μετέπειτα του Γιώργου Αθανασόπουλου, που ζητούσαν ενημέρωση όλο αυτό το διάστημα.  
Το δεύτερο θέμα που πήρε «προίκα» ο Γιώργος Αθανασόπουλος είναι τα επιπλέον 180 χιλ. ευρώ που πρέπει να βρει για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης.  
Υπενθυμίζουμε ότι σ’ αυτό το θέμα η αντιπολίτευση είχε ασκήσει δριμεία κριτική για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή είχε καταφύγει στη λύση του «δανείου» από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ η απερχόμενη Δημοτική Αρχή το είχε αναγάγει σε έργο «σημαία», χωρίς τελικά να καταφέρει να το ολοκληρώσει.  Κ. Γαζ. 


~**   ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ,..ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ :
***  ΚΥΛΕΣ :                                                                                                                                               1~**  Ιατρικά ΘΈΜΑΤΑ, Ίασης 10-08-2019.. 1.. ΥΓΕΊΑ για ΟΛΟΥΣ μας.: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215982695933719/   .-           
2~** Ιατρικά ΘΈΜΑΤΑ, Υασης 10-08-2019... 2.... ΥΓΕΊΑ για όλους μας.: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215983170305578/  .-
3~**  Ιατρικά ΘΈΜΑΤΑ, ΥΑΣΗΣ ... 3... 10-08-2019 Υγεία για όλους μας.: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215983570955594/  .-                                  
4~**Ιατρικά ΘΈΜΑΤΑ Υασης 10-08-2019... 4... ΥΓΕΊΑ για όλους μας: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10215984559780314/  .-

***  Ομάδα τεσσάρων νεαρών Ρομά λήστευε ηλικιωμένους στα σπίτια τους

Ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων διέπραττε ομάδα νεαρών Ρομά, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.
Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις ληστειών και συνέλαβαν δύο Ρομά, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση ομάδας, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
 Σε ηλικιωμένους
Και οι δύο ληστείες είχαν πραγματοποιηθεί σε βάρος ηλικιωμένων, η μία στις 27 Απριλίου και η άλλη στις 6 Μαΐου στην Σπερχογεία και τον Άγριλο του Δήμου Καλαμάτας.
Από τα αποτυπώματα και γενετικό υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας από τα σημεία των ληστειών, οδηγήθηκαν στην ταυτότητα των δραστών και το απόγευμα της Παρασκευής σε Μικρομάνη και Σπερχογεία, συνέλαβαν δύο  Ρομά , έναν 20χρονο και έναν 22χρονο.
Στην ίδια ομάδα κατηγορούνται ότι εντάσσονται και άλλοι δύο Ρομά 19 και 24 ετών.
 Ληστείες
Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι  και οι τέσσερις , τουλάχιστον από τον Απρίλιο 2019, είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας.
Στις 27 Απριλίου νυχτερινές ώρες, στην Σπερχογεία διέρρηξαν σπίτι που διέμενε  ηλικιωμένο ζευγάρι που  την ώρα εκείνη κοιμούνταν.  Ασκώντας τους σωματική βία αφαίρεσαν τα κοσμήματα που φορούσε η ηλικιωμένη γυναίκα.
Στις 6 Μαΐου στον Άγριλο μπήκαν σε σπίτι που διέμενε 83χρονος με τη σύζυγό του. Τους ξύπνησαν και αφού τους ακινητοποίησαν, τους απείλησαν με μαχαίρι και άσκησαν σωματική βία στον άντρα. Αφού ερεύνησαν όλο το σπίτι, βρήκαν και πήραν 330 ευρώ.
Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας οργάνωσαν  επιχείρηση και εντόπισαν τον 20χρονο και τον 22χρονο στην Σπερχογεία και τη Μικρομάνη. Τους συνέλαβαν, ενώ διαπιστώθηκε ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τα σπίτια τους, αφαιρώντας ηλεκτρικό ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, προκειμένου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και η συμμετοχή τους σε διάπραξη και άλλων συναφών αδικημάτων. Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Διακοπή ρεύματος στην Καλαμάτα
Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα σημειωθεί την Τρίτη, 13 Αυγούστου, από τις 8.00 το πρωί έως τη 1.00 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές που βρίσκονται στο Ανατολικό Κέντρο (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και περιμετρικά.

***  Οι Φίλοι του καλοκαιριού είναι εδώ…

~  Με περισσότερο αγώνα απ’ ό,τι συνήθως το περιοδικό «Φίλοι» του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας έφτασε αισίως το 13ο τεύχος του, χάρις στην επιμονή της κας Μαρίας Πέτρουλα, η οποία το εμπνεύστηκε και βάλθηκε μέσα από αυτό να βάλει ένα λιθαράκι στην αλλαγή αισθητικής, νοοτροπίας και συμπεριφοράς απέναντι στον κόσμο και τα ζώα, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του.
Και το μήνυμα το εκλαμβάνεις από το εξώφυλλο κιόλας, που κοσμείται αυτή τη φορά από ένα εικαστικό θέμα, με τις πιο αθώες ψυχές αυτού του πλανήτη και του πιο ανυστερόβουλου δεσμού που μπορεί να υπάρξει, παιδί και σκύλος να ατενίζουν μαζί το απέραντο γαλάζιο.
Το τεύχος είναι, φυσικά, στο κλίμα της εποχής, καθώς «Τα καλοκαιρινά φεγγάρια συγκλονιστικά, τρυφερά και τόσο φωτεινά, χαρίζουν φως στο νου και στην καρδιά μας»…
Εκτός από το editorial της κας Πέτρουλα και τα υπόλοιπα θέματα, όπως πάντα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν, να φωτίσουν τους δρόμους του καλού, να μας υπενθυμίσουν ότι εκτός από το κέρδος και την προσωπική καθημερινή βολή, οφείλουμε να (δια)σώζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως η ακτιβίστρια Carola Rackete που επίσης φιλοξενούν οι Φίλοι του καλοκαιριού ή ο Ali Shehadeh, που πήρε την πρωτοβουλία να διαφυλάξει από την πολεμική λαίλαπα της Συρίας τους σπόρους της ελπίδας…
Θα βρείτε ένα δωρεάν τεύχος του καλοκαιρινού περιοδικού «Φίλοι» σε διάφορα φιλοζωικά γραφεία, κτηνιατρεία και καταστήματα της Καλαμάτας και της Μεσσήνης.  Χ.Ε.

***    Συλλήψεις για μικροποσότητα χασίς

~  Δύο άτομα συνελήφθησαν, το βράδυ της Παρασκευής, σε ξεχωριστές περιπτώσεις, στην Καλαμάτα,  για κατοχή ναρκωτικών.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας σε έλεγχο που έκαναν σε 31χρονο στο πάρκο του ΟΣΕ, βρήκαν να έχει στην κατοχή του 1,3 γραμμ. χασίς.
Ακολούθως, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας, σε έλεγχο που έκαναν σε 31χρονο στην οδό Ναυαρίνου, βρήκαν να έχει στην κατοχή του τρία τσιγαριλίκια.

***  Μεσσηνία: Ταξίδι στη φύση και την ιστορία

~  Ένας ξεχωριστός και προσιτός προορισμός που έχει να προσφέρει πολλά
 Αρχαιολογικοί χώροι και επιβλητικά κάστρα που ατενίζουν το Ιόνιο, φανταστικές παραλίες για κάθε γούστο, γραφικά ορεινά χωριά με μοναδική θέα και μικροί παραθαλάσσιοι οικισμοί με ταβερνούλες πάνω στο κύμα. Φυσικές ομορφιές, ιστορία, πολιτισμός, παράδοση και γαστρονομία συνδυάζονται αρμονικά σε αυτό το νομό της Πελοποννήσου, που ικανοποιεί απόλυτα την προσδοκία για αξέχαστες διακοπές. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Μεσσηνία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ελλάδας, προσελκύοντας ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Από την ολοζώντανη πρωτεύουσα Καλαμάτα μέχρι τις θαλασσινές πολιτείες της Πύλου, της Μεθώνης και της Κορώνης με τα κάστρα τους και τα μαγευτικά τοπία της Μεσσηνιακής Μάνης, η Μεσσηνία προσφέρει στους επισκέπτες έντονες συγκινήσεις. Και όσοι τη γνωρίσουν είναι βέβαιο ότι σύντομα θα επιστρέψουν.
 Καλαμάτα: Η πόλη του ήλιου

kalamata super_1.jpg
Με τη θάλασσα να λαμπυρίζει αστραφτερή στα πόδια της και τον Ταΰγετο να υψώνεται επιβλητικός από πάνω της, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας είναι μία από τις ομορφότερες και πιο ζωντανές πόλεις της Ελλάδας. Παραδοσιακή αλλά και κοσμοπολίτισσα, διάσημη για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και με ανανεωμένο ταξιδιωτικό προφίλ τα τελευταία χρόνια, η Καλαμάτα έχει κάτι για όλους: μια υπέροχη παραλιακή ζώνη, καλοδιατηρημένα νεοκλασικά, πλατείες και πεζόδρομους που σφύζουν από ζωή, ποδηλατόδρομους, σημαντικά μουσεία, πολυτελή ξενοδοχεία, πλούσια αγορά, εξαιρετικές γεύσεις και αρκετή νυχτερινή ζωή. Όλα αυτά μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα χάρη στον καινούργιο δρόμο που κάνει το ταξίδι ως εδώ εύκολη υπόθεση.
Σημείο αναφοράς της μεσσηνιακής πρωτεύουσας είναι το κάστρο του 13ου αιώνα, το οποίο προσφέρει μοναδική θέα στην πόλη. Το αμφιθέατρό του φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. Στους πρόποδές του εκτείνεται η παλιά πόλη της Καλαμάτας, γεμάτη δαιδαλώδη στενάκια και παλιά σπίτια με κόκκινες κεραμιδένιες στέγες. Φροντίστε να χωρέσετε στο πρόγραμμά σας μια επίσκεψη σε κάποιο από τα σημαντικά μουσεία της πόλης: το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας, την Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, αλλά και το Πάρκο Σιδηροδρόμων, ένα μοναδικό στο είδος του υπαίθριο μουσείο, όπου εκτίθενται παλιές μηχανές και σιδηροδρομικά βαγόνια. Άλλα σημαντικά αξιοθέατα είναι το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στην πλατεία 23ης Μαρτίου (εδώ έδωσαν όρκο πίστης στην Επανάσταση οι αγωνιστές του 1821), ο μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής και η Μονή Καλογραιών, που είναι διάσημη για τα μεταξωτά υφαντά που φτιάχνουν οι μοναχές στον αργαλειό.
Ένα από τα χαρίσματα της Καλαμάτας είναι η τεράστια παραλία της με τα πεντακάθαρα νερά. Το παραλιακό μέτωπο εκτείνεται κατά μήκος της λεωφόρου Ναυαρίνου και αποτελεί ένα από τα ομορφότερα σημεία για βόλτα, ποδηλατάδα και εύκολες βουτιές το καλοκαίρι. Αν θέλετε beach bars, κατευθυνθείτε προς την παραλία της Βέργας, τη Μικρή Μαντίνεια και τη Σάντοβα. Εναλλακτικά, αν πάτε προς τις Κιτριές, θα βρείτε πιο ήσυχους κολπίσκους για να κάνετε τις βουτιές σας.
 Η Αρχαία Μεσσήνη

arxaia messini.jpg
Σε απόσταση 30 χλμ. από την Καλαμάτα μπορείτε να επισκεφτείτε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Η Αρχαία Μεσσήνη είναι μία από τις πιο καλά διατηρημένες και σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας. Η πόλη ιδρύθηκε το χειμώνα του 370 π.Χ.- 369 π.Χ. από το Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων. Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο Θέατρο, στην Κρήνη Αρσινόη, στο Στάδιο, στο Εκκλησιαστήριο, στην Αγορά, στο Ηρώο-Μαυσωλείο και άλλα σημαντικά αξιοθέατα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζει ορισμένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης λαμβάνουν χώρα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.
 Πύλος- Μεθώνη- Κορώνη:   Ενετικά κάστρα και μαγευτικές ακτές

koroni.jpg
Σε απόσταση 50 χλμ. από την Καλαμάτα βρίσκεται η Πύλος, μία από τις πιο όμορφες μικρές πόλεις της Μεσσηνίας. Χτισμένη αμφιθεατρικά στον κόλπο του Ναυαρίνου (εκεί όπου το 1827 έγινε η ομώνυμη ναυμαχία), ώστε να προσφέρει πανοραμική θέα στα νερά του Ιονίου, με ψηλά σπίτια με κόκκινες κεραμιδοσκεπές που καθρεφτίζονται στα νερά, θυμίζει νησιωτικό οικισμό. Αφού πιείτε τον καφέ σας στην κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων, κάτω από τα αιώνια πλατάνια, εξερευνήστε τα αξιοθέατα: το Νιόκαστρο, το μεγάλο και καλοδιατηρημένο κάστρο που έχτισαν οι Οθωμανοί το 1573, αλλά και το νησάκι Σφακτηρία, που μπορείτε να επισκεφτείτε με βαρκάκι. Οι λάτρεις της Ιστορίας θα βάλουν στο πρόγραμμά τους και μια επίσκεψη στο περίφημο Ανάκτορο του Νέστορα, το πιο καλά διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο στον ελλαδικό χώρο, περίπου 17 χλμ. βόρεια της Πύλου.
Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων βόρεια της Πύλου, είναι ένας εξαιρετικής ομορφιάς βιότοπος που αποτελεί κύριο αποδημητικό σταθμό των πουλιών στο ταξίδι τους από και προς την Αφρική. Πρόκειται, επίσης, για τη μοναδική περιοχή της Ευρώπης, όπου ζει ο σπάνιος αφρικανικός χαμαιλέοντας, που κινδυνεύει από εξαφάνιση. Όσο για τις παραλίες, την παράσταση κλέβει η ξακουστή Βοϊδοκοιλιά. Η παραλία-σταρ της δυτικής Μεσσηνίας, με σχήμα μισοφέγγαρου, λευκή σαν πούδρα αμμουδιά και υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, είναι ένα μέρος που επιβάλλεται να επισκεφτείτε (τον Αύγουστο, βέβαια, καλό είναι πάτε νωρίς το πρωί, γιατί μαζεύει πάρα πολύ κόσμο). Αν ψάχνετε για την καλύτερη θέα στον όρμο του Ναυαρίνου και σας αρέσει η πεζοπορία, αξίζει τον κόπο να φτάσετε ψηλά ως το Παλαιόκαστρο και τη σπηλιά του Νέστορα κάτω από αυτό. Βόρεια από τη Βοϊδοκοιλιά βρίσκονται οι παραλίες του Ρωμανού και του Πετροχωρίου, από τις ωραιότερες της Μεσσηνίας.
Στα νότια της Πύλου και απέναντι από τη νήσο Σαπιέντζα βρίσκεται η Μεθώνη, μια όμορφη μικρή πόλη με σπίτια σε νεοκλασικό ύφος. Το διασημότερο αξιοθέατο δεν είναι άλλο από το κάστρο της, ένα από τα πιο σημαντικά οχυρωματικά συμπλέγματα στην Ελλάδα. Εκτείνεται σε έκταση 93 στρεμμάτων και καταλήγει στο Μπούρτζι, τον οκτάπλευρο πύργο που βρέχεται ολόγυρα από τη θάλασσα. Το ηλιοβασίλεμα είναι η καλύτερη ώρα για να το επισκεφθείτε.
Χτισμένη στη θέση της αρχαίας Ασίνης, στο νότιο άκρο του Μεσσηνιακού κόλπου, η Κορώνη είναι μια γραφική και αρχοντική κωμόπολη με έντονο νησιώτικο χρώμα, καλοδιατηρημένα αρχοντικά και στενά ανηφορικά δρομάκια. Το κάστρο της Κορώνης εξακολουθεί να κατοικείται ακόμη και σήμερα. Κάντε μια βόλτα στα καλντερίμια του για να δείτε τα ερείπια του ναού της Αγίας Σοφίας και το επισκέψιμο παλαιοημερολογίτικο γυναικείο μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου, αλλά και για να απολαύσετε τη μαγευτική θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο.
Ανάμεσα σε Μεθώνη και Κορώνη βρίσκεται η Φοινικούντα, με γραφικά σπίτια, παραλιακές ταβέρνες και πολλές κοντινές και καθαρές παραλίες, που αποτελούν ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές. Ανεβαίνοντας προς το Πεταλίδι, θα βρείτε αρκετές όμορφες τοποθεσίες και μικρά παραθαλάσσια χωριά για μπάνιο και φαγητό, όπως τους Κόμπους, τον Άγιο Ανδρέα και τους Χράνους.
 Τα θαύματα της φύσης

polilimsni.jpg
Στο κεντρικό τμήμα του Νομού Μεσσηνίας, κοντά στο χωριό Χαραυγή (34 χλμ. από την Καλαμάτα), θα βρείτε το Πολυλίμνιο: ένα πραγματικά ονειρικό σκηνικό με λίμνες και καταρράκτες από τα νερά που διέρχονται μέσα από το φαράγγι του Πολυλιμνίου. Η διαδρομή προς τη λίμνη Κάδη θα σας φέρει κοντά σε έναν πανέμορφο καταρράκτη που ρίχνει τα νερά του από ύψος 25 μέτρων. Άλλη μία δροσερή και αξέχαστη εμπειρία είναι η διάσχιση του φαραγγιού της Νέδας- μια από τις ομορφότερες διαδρομές που αξίζει να κάνει κάθε φυσιολάτρης. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να το διασχίσετε με ασφάλεια. Η Νέδα, ένας ποταμός με θηλυκό όνομα, βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Ηλείας και Μεσσηνίας. Στο πέρασμά της διασχίζει ένα πανέμορφο φαράγγι με στενά περάσματα και σημεία με καταρράκτες όπου σχηματίζονται μικρές φυσικές λίμνες. Το κοντινότερο χωριό στους καταρράκτες της Νέδας από την πλευρά της Μεσσηνίας είναι η Πλατανιά.
 Κυπαρισσία: Η αρχόντισσα της Μεσσηνίας

kyparissia.jpg
Η Κυπαρισσία είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού, στην ακτή του Ιονίου πελάγους. Είναι χωρισμένη στην Άνω Πόλη, που αποτελεί διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό με παλιά πέτρινα σπίτια και καλντερίμια, και τη Νέα ή Κάτω Πόλη με κέντρο της το λιμάνι με τις ψαροταβέρνες. Σημαντικότερο αξιοθέατο είναι το κάστρο, που δεσπόζει πάνω από τον παραδοσιακό οικισμό της παλιάς πόλης και προσφέρει απίστευτη θέα στο Ιόνιο. Στα πέριξ μπορείτε να επισκεφθείτε τον Αρχαιολογικό Χώρο Περιστεριάς (ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πρωτομυκηναϊκού πολιτισμού), το Φαράγγι με τους Σταλακτίτες, αλλά και το Μοναστήρι της Κατσιμικάδας, ένα ησυχαστήριο μέσα στο καταπράσινο τοπίο. Κοντά στην Κυπαρισσία θα βρείτε επίσης μια ποικιλία από υπέροχες παραλίες που ικανοποιούν όλα τα γούστα (Αϊ-Λαγούδης, Καλό Νερό, Σανί, Στόμιο κ.ά.).
 Εξερευνώντας τη Μεσσηνιακή Μάνη

kardamyli.jpg
Πλούσια φύση, απέραντοι ελαιώνες, παραδοσιακοί οικισμοί, πέτρινα πυργόσπιτα, κρυμμένα ξωκλήσια, υπέροχες θάλασσες... Νοτιοανατολικά της Καλαμάτας σάς περιμένει ένας τόπος ιδιαίτερος, φτιαγμένος από πανέμορφες εικόνες. Από τις Κιτριές, το όμορφο μικρό ψαροχώρι, 15 χλμ. από την Καλαμάτα, θεωρείται ότι ανοίγεται η πύλη της Μεσσηνιακής Μάνης.
Πρώτος σταθμός η Καρδαμύλη, ιστορικό παραθαλάσσιο χωριό και μια από τις πιο γραφικές γωνιές της Πελοποννήσου, 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καλαμάτας. Πραγματικά χαίρεσαι να βολτάρεις στα δρομάκια της. Πάνω σε ένα λόφο με ελιές και κυπαρίσσια, στα πόδια του Ταΰγετου, βρίσκεται η Παλαιά Καρδαμύλη, ένας ερειπωμένος οικισμός που γοητεύει κάθε επισκέπτη. Αναζητήστε τον πύργο του Μούρτζινου (του τελευταίου Μανιάτη καπετάνιου της Καρδαμύλης) και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Αν κάνετε μια βόλτα μέχρι το Καλαμίτσι, θα δείτε το σπίτι του Βρετανού περιηγητή και συγγραφέα Πάτρικ Λη Φέρμορ. Η «επίσημη» παραλία της Καρδαμύλης είναι τα Ριτσά, δυτικά του οικισμού, ενώ σε κοντινή απόσταση θα βρείτε τις παραλίες Φονέας και Δελφίνια.
Στη συνέχεια ο δρόμος οδηγεί στη Στούπα, με την τεράστια αμμουδερή παραλία της. Πρόκειται για ένα ζωντανό τουριστικό θέρετρο που προσελκύει κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες. Δίπλα της βρίσκονται οι παραλίες Καλογριά (εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης εμπνεύστηκε το έργο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά») και Χαλικούρα. Αφήνοντας πίσω σας τη Στούπα, θα συναντήσετε τον Άγιο Νικόλαο με ένα όμορφο λιμανάκι γεμάτο πολύχρωμες βάρκες και καΐκια. Συνεχίστε μέχρι το γραφικό λιμανάκι της Τραχήλας, όπου αξίζει να κάνετε μια στάση για να απολαύσετε το σκηνικό αλλά και να αναζητήσετε το γνήσιο, χοντρό αλάτι του χωριού, που συλλέγεται από τους βράχους της περιοχής. Εδώ δε θα βρείτε τεράστιες αμμουδερές παραλίες και beachs bars. Οι βουτιές, όμως, από τα βράχια θα σας μείνουν αξέχαστες. Εντυπωσιακή είναι η απόκρημνη ακτή Καταφύγι, με επίπεδα βράχια που λειτουργούν ως φυσικές εξέδρες. Εναλλακτικά, από την Καρδαμύλη μπορείτε να εξορμήσετε στα κοντινά χωριά του Ταϋγέτου, Τσέρια, Εξωχώρι, Σαϊδόνα, Καστάνια και Μηλιά, με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα παραδοσιακά καφενεία.

***  Τροχαία Καλαμάτας: Φορέστε κράνος! Καμία ανοχή στους παραβάτες

Στα περισσότερα από τα μισά τροχαία εμπλέκεται δίκυκλο
 Στα περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται στη Μεσσηνία υπάρχει εμπλοκή δικύκλου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Στο συμπέρασμα αυτό έχει καταλήξει η Τροχαία Καλαμάτας και είναι αποφασισμένη, ιδιαίτερα στο θέμα χρήσης προστατευτικού κράνους, να μη δείχνει καμία απολύτως ανοχή.
Όπως επισήμανε ο διοικητής Τροχαίας Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Νικολετζέας, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ατυχήματα με δίκυκλο. Από στοιχεία προκύπτει ότι το 80% των μοτοσικλετιστών που σκοτώνονται σε τροχαία έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Επίσης, 8 στα 10 ατυχήματα με δίκυκλο καταλήγουν σε τραυματισμό, ανεξαρτήτως σοβαρότητας, ή σε θάνατο. Γι’ αυτό και πλέον οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι πολύ πιο αυστηρές.
 Αφαίρεση διπλώματος
Όσοι συλλαμβάνονται χωρίς κράνος, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον καμία χρηματική ποινή. Αντίθετα, γίνεται άμεσα αφαίρεση του διπλώματος του οδηγού και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 2 μήνες.
Η ίδια ποινή ισχύει και για κατανάλωση αλκοόλ, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, υπερβολική ταχύτητα, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού τηλεφώνου, παρεμπόδιση ΑμεΑ (ράμπες) και στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ.
Το επίσης καινούργιο είναι ότι πλέον υπάρχει και υποτροπή γι’ αυτές τις παραβάσεις. Αν μέσα σε 6 μήνες ο οδηγός υποπέσει στην ίδια παράβαση, τότε αφαιρείται το δίπλωμα για 120 ημέρες. Μετά δε την πάροδο αυτού του διαστήματος, για να πάρει το δίπλωμα του πρέπει να δώσει και πάλι  εξετάσεις στο υπουργείο Μεταφορών.
Επίσης, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, επίδειξη ικανότητας (κόντρες), μέθη και παραβίαση πινακίδας ΣΤΟΠ, εάν ο οδηγός σε διάστημα 5 χρόνων κάνει τρεις από τις παραβάσεις αυτές (ίδιες ή διαφορετικές), τότε αφαιρείται η άδεια ικανότητας δια βίου.
 Καμία ανοχή
«Το κοινωνικοοικονομικό κόστος από ένα θανατηφόρο είναι τεράστιο. Και κυρίως τα προβλήματα στην οικογένεια από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Νικολετζέας.
Όσο για το θέμα του κράνους, διευκρίνισε ότι η χρήση του πρέπει να είναι σωστή κι όχι απλώς να το βάζουμε στο κεφάλι μας. Να είναι ασφαλισμένο το λουράκι και να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται. Εξήγησε δε πως ένα κράνος από τη στιγμή που θα χτυπήσει στο έδαφος, είναι άχρηστο και επικίνδυνο, αφού πλέον το απορροφητικό υλικό που περιέχει συμπιέζεται.
Τους κανόνες οδικής ασφαλείας και κυκλοφορίας πρέπει να τηρούν όλοι οι οδηγοί, αλλά και οι πεζοί και οι ποδηλάτες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα το χειμώνα η Τροχαία Καλαμάτας πραγματοποίησε σε σχολεία ενημερωτικές συναντήσεις, ενώ έγιναν συναντήσεις και με κοινωνικές ομάδες όπως οι διανομείς φαγητού.,
«Σε συνεργεία που συγκροτούμε ενημερώνουμε τον κόσμο για τους κινδύνους που προκύπτουν αν δεν τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερα όμως για τη μη χρήση κράνους, είτε είναι οδηγός είτε επιβάτης, η υπηρεσία μας δε δείχνει καμία ανοχή», κατέληξε ο διοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***

~

~**  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :

***  Αποφασίζει αύριο η ΕΠΟ για την άνοδο Καλαμάτας ή Νέστου στην Football League

~  Μεγάλη αγωνία υπάρχει στις τάξεις της Καλαμάτας για την απόφαση της ΕΠΟ σχετικά με το ποιες ομάδες της Γ’ Εθνικής θα καλύψουν τις δύο θέσεις στην Football League που προέκυψαν από τις παραιτήσεις του Ηρακλή και του Κρόνου Αργυράδων.
Σύμφωνα με χθεσινά ρεπορτάζ των γνωστών σάιτ sportday και novasport:
«Η διοργανώτρια αρχή (Football League) απέστειλε έγγραφο στη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, ρωτώντας να λάβει μία οριστική απάντηση για τις ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο ανόδου στην 3η τη τάξη κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η ξεκάθαρη απάντηση ήταν ότι ανεβαίνουν η Νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης.
Αυτό προκύπτει βάσει της ειδικής βαθμολογίας που υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο  20 παρ.16 του ΚΑΠ, όσο και με τα κριτήρια ισοβαθμίας της UEFA  για τα διεξαγόμενα με ομίλους πρωταθλήματα».
Ωστόσο, η πλευρά της Καλαμάτας υποστηρίζει ότι στην ειδική αυτή κατάταξη πρέπει να προσμετρηθούν και τα μπαράζ. Οι επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται σήμερα από την ΕΠΟ είναι αυτές που θα ξεκαθαρίσουν οριστικά το θέμα. Επιπλέον, στην απευκταία περίπτωση που η απόφαση είναι σε βάρος της Καλαμάτας, υπάρχει ακόμα ελπίδα ανόδου γι’ αυτήν καθώς είναι πιθανή η περίπτωση η ομάδα της Καβάλας να δηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραπάνω κατηγορίας.
 Ανακοίνωση της Καλαμάτας για τη συνάντηση Πρασσά-Αυγενάκη 
Η προχθεσινή επιστολή του προέδρου της Καλαμάτας, Γιώργου Πρασσά, έπιασε τόπο όσον αφορά στην συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Αυγενάκη, με τη διοίκηση να ανακοινώνει τα εξής:
Τελικά και οι Μεσσήνιοι πλέον θα πρέπει να αισθάνονται ως ισότιμα μέλη της Ελλάδας αφού η ευαισθητοποίηση της κρατικής μηχανής ήταν και γρήγορη και άμεση. Τα αντανακλαστικά του υφυπουργού κ. Λευτέρη Αυγενάκη λειτούργησαν άμεσα, η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγην και η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη δηλαδή επικοινώνησε τηλεφωνικά  με τον πρόεδρο της ομάδας μας κ. Γιώργο Πρασσά και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.
Το ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκε προέκυψε από λάθος τρίτων και δεν αφορούσε τον ίδιο ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί, εξήγησε στον κ.Πρασσά ότι η Ε.Π.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο για την τήρηση της νομιμότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου και αυτός θα κάνει ότι είναι αρμοδίως δυνατό και ότι του επιτρέπει η θεσμική του θέση για να εξασφαλίσει αυτή την νομιμότητα.
Θα θέλαμε από την πλευρά μας να αναγνωρίσουμε την καλή διάθεση του υφυπουργού για την όλη παρεξήγηση που δημιουργήθηκε από την μη ολοκλήρωση του ραντεβού μας και να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε αρωγοί στην τήρηση της κάθαρσης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

***

~


 ***     ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :   
 1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-                                                      
2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
3 ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                                                 4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html 
5.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                                               6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : 
https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 9. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 11. ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :            

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-                              
12. ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .-
13.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .                                                                           14.-
 


~**
~* ARFARA NES  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Παρασκευή 10  Αυγούστου  2018 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/08/arfara-nes.html .-  

~*ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο 11 Αυγούστου 2018  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/08/arfara-news-11-2018.html .-

~ **ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή 12 Αυγούστου 2018  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/08/arfara-news_12.html .-  

~**ARFARA NEWS  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018   : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/08/arfara-news_12.html .-
~**

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3