Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 28 Απριλίου 2018 .

 
 
 
28 Απριλίου: Εορτή των Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Κυζίκω
~  Τη μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Κυζίκω τιμά σήμερα, 28 Απριλίου, η Εκκλησία μας.
* Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες της Κυζίκου δηλ. ο Θεόγνις, ο Ρούφος, ο Αντίπατρος, ο Θεόστιχος, ο Αρτεμάς, ο Μάγνος, ο Θεόδουλος, ο Θαυμάσιος και ο Φιλήμονας καταγόταν από διάφορους τόπους.
Συνελήφθησαν όμως όλοι μαζί στη Κύζικο την περίοδο των διωγμών. Όταν οδηγήθηκαν μπροστά στον τοπικό άρχοντα επέδειξαν θαυμαστή γενναιότητα και υπερασπίσθηκαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους.
Για το λόγο αυτό και για να καμφθεί το σθένος τους ρίχθηκαν στη φυλακή.
Εκεί χωρίς νερό και ψωμί προσευχόταν και δοξολογούσαν τον Κύριό τους ο οποίος τούς αξίωσε να υποφέρουν για Εκείνον και ο ένας έδινε θάρρος στον άλλον.
Όταν ο άρχοντας από τη φυλακή και τούς ρώτησε για τελευταία φορά αν επιμένουν να πιστεύουν στο Χριστό όλοι «εν ενί στόματι και μία καρδία» του απάντησαν ότι προτιμούν το μαρτύριο από το να αρνηθούν τον Πλάστη και Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου.
Έξαλλος από οργή ο άρχοντας διέταξε αμέσως τον αποκεφαλισμό τους χαρίζοντάς τους την ουράνια δόξα.
Απολυτίκιο:
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.Θείας πίστεως, τη συμφωνία, εννεάριθμος, Μαρτύρων δήμος, εν Κυζίκω ιερώς ηνδραγάθησε, τον γαρ Υπέρθεον Λόγον κηρύξαντες, υπέρ αυτού ως αμνοί σφαγιάζονται, όθεν άφεσιν, αιτούνται ημίν και έλεος, τοις μέλπουσιν αυτών την θείαν άθλησίν.
~* Απολυτίκιο Αγ. 9 Μαρτύρων εν Κυζίκω Θεόγνις, Ρούφος, Αντίπατρος, Θεόστιχος, Αρτεμάς - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ : https://youtu.be/MWAOAOkPKOY .-

~ *** «Πάτερ Ημών»: Η πλήρης ερμηνεία της πιο γνωστής προσευχής
~ «Πάτερ Ημών»: Χωρίς αμφιβολία, το «Πάτερ Ημών» αποτελεί την πιο γνωστή προσευχή. Ονομάζεται Κυριακής Προσευχή και μας την δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Από τα σχολικά μας χρόνια ακόμα όλοι οι χριστιανοί γνωρίζουμε να την λέμε, είστε όμως σίγουροι ότι γνωρίζετε το ακριβές νόημά της;
~Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν.
Μετάφραση – Ερμηνεία
Πάτερ ημών ο εν τοις Ουρανοίς = Πατέρας μας που βρίσκεται στους ουρανούς
Αγιασθήτω το όνομα Σου = Ας αγιασθεί το Όνομα Σου
Ελθέτω η βασιλεία Σου = Ας έρθει η βασιλεία Σου
Γενηθήτω το θέλημα Σου = Ας γίνει το θέλημα Σου
ως εν ουρανώ και επί της γης = Όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους),
έτσι και στη γη από τους (ανθρώπους)
Τον άρτον ημών τον επιούσιον = Το ψωμί μας το καθημερινό
δος ημίν σήμερον = Δώσε μας σήμερα
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών = Και άφησε μας τα χρέη μας
(συγχώρησε τις αμαρτίες μας)
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών = Όπως και εμείς αφήνομε τους χρεώστες μας ( Όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έφταιξαν)
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν = Και μη μας βάλεις σε δοκιμασία
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού= αλλά απομάκρυνέ μας από το κακό
Αμήν =Αληθινά
~ *  Σύντομη Επεξήγηση:
Πάτερ
Η Κυριακή προσευχή αρχίζει με αυτή την επίκληση. Μας διδάσκει ο Κύριος να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα. Πατέρα, γιατί είναι ο δημιουργός και πλάστης μας. Ο χορηγός του είναι, της ζωής.
Ημών
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος μας διδάσκει να προσφωνούμε τον Θεό όχι μόνο Πατέρα, αλλά Πάτερ ημών. Πατέρα μας. Όχι Πατέρα μου. Έτσι μας αποτρέπει από μια εγωιστική σχέσι με τον Θεό. Υπάρχει ο Θεός και εμείς, όχι ο Θεός και εγώ.
Ο εν τοις ουρανοίς
Ο Πανάγιος Θεός είναι Πατέρας μας, αλλά και ο μόνος εν τοις ουρανοίς Πατέρας. Διευκρινίζει ο άγιος Χρυσόστομος: Δεν περιορίζει δηλαδή τον Θεό στον ουρανό αλλά υψώνει από την γη τον προσευχόμενο και τον προσηλώνει στους ανώτερους χώρους και τις άνω κατοικίες. Την αγιότητα λοιπόν του Θεού Πατρός δηλώνει το “εν ουρανοίς” και όχι τον τόπο του πανταχού παρόντος Θεού
Αγιασθήτω το όνομά σου
Είναι το πρώτο αίτημα της Κυριακής προσευχής. Το “αγιασθήτω” σημαίνει “δοξασθήτω”, κατά τον άγιο Χρυσόστομο. Δεν έχει ασφαλώς ο άκτιστος Θεός την ανάγκη να δοξάζεται από τα κτιστά του πλάσματα. Θέλει όμως να τον δοξάζουμε, γιατί αυτό ωφελεί εμάς τους ανθρώπους. Μας προφυλάσσει από τον κίνδυνο να δοξάζουμε τον εαυτό μας με δόξα ψευδή, που δεν μας ανήκει. Η φιλοδοξία είναι γέννημα της φιλαυτίας.
Ελθέτω η Βασιλεία σου
Όταν ο Θεός βασιλεύη στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ελευθερώνεται, ειρηνεύει, αναπαύεται, αγιάζεται. Όταν δεν βασιλεύη ο Θεός στον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στην τυραννία του διαβόλου που τον υποδουλώνει στα πάθη, στην φιλαυτία και τον φέρνει στην ανία, στο κενό, στην πλήξι, στην μοναξιά, κάνοντας την ζωή του κόλασι. Ο σημερινός κόσμος που αρνείται την βασιλεία του Θεού, βασανίζεται από φρικτές δαιμονικές καταστάσεις, όπως την μαγεία, τις δεισιδαιμονίες, τα ναρκωτικά, την τρομοκρατία, τα εγκλήματα, την διάλυσι της οικογενείας. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να ζητούμε να έλθη η Βασιλεία του, που κατά τους αγίους Πατέρας είναι η Χάρις του Αγίου Πνεύματος.
Γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης
Το εγωιστικό θέλημα εχώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό, τον εξώρισε από τον παράδεισο και έγινε αιτία όλων των κακών. Αν δεν απαρνηθή ο άνθρωπος το εγωιστικό του θέλημα και δεν υιοθετήση το άγιο θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να θεραπευθή από την βαρειά αρρώστια της φιλαυτίας και του εγωισμού.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον
Με το αίτημα αυτό ζητούμε, κατά τους αγίους Πατέρας, όχι μόνο τον υλικό άρτο, αλλά κυρίως τον πνευματικό Άρτο, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός προσφέρεται σε μας με το λόγο Του και με το Σώμα και με το Αίμα Του. Σε κάθε Θεία Λειτουργία γίνεται αυτή η προσφορά.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
Όσο ο άνθρωπος ζη εγωκεντρικά, δεν μπορεί να συγχωρήση τον συνάνθρωπό του. Ο θιγόμενος εγωισμός του δεν του το επιτρέπει. Όταν όμως αποφασίση δια της μετανοίας να ζήση θεοκεντρικά, τότε συγχωρεί όσους τον εστενοχώρησαν, αδίκησαν και έβλαψαν. Η απαλλαγή από την μνησικακία θέλει αγώνα, γιατί ο εγωισμός δυναστεύει τον έσω άνθρωπο. Γι’ αυτό ο Κύριος μας εδίδαξε να ζητούμε την συγχώρησί μας από τον Θεό, υπό τον όρο ότι και εμείς θα συγχωρούμε τους πταίοντας σε μας.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού
Και μη επιτρέψης, Κύριε, να πέσωμε σε πειρασμό, αλλά γλύτωσέ μας από τον πονηρό.
Δύο ειδών είναι οι πειρασμοί κατά τον άγιο Μάξιμο. Οι ενήδονοι και οι ενόδυνοι. Αυτοί που φέρουν ηδονή και αυτοί που φέρουν οδύνη. Οι πρώτοι είναι εκούσιοι και γεννούν τα πάθη. Οι δεύτεροι είναι ακούσιοι και διώχνουν τα πάθη. Τους εκούσιους πρέπει να αποφεύγουμε. Τους ακούσιους να μη επιδιώκουμε και να απευχώμεθα, διότι είμεθα αδύνατοι και μπορεί να υποκύψουμε΄ αλλ’ όταν έλθουν, να τους υπομένουμε με γενναιότητα ως “καθαρτήριον” της ψυχής.
Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα
Είναι φυσικό να τελειώνη η Προσευχή με την δοξολογία του Θεού και όχι με την παράκλησι να ρυσθούμε από τον πονηρό. Τον τελευταίο λόγο στον κόσμο έχει ο παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Ο διάβολος μπορεί να φέρη αναστάτωσι, να επικρατεί προσωρινά στον κόσμο με τα όργανά του, αλλά τελικά θα γίνη το θέλημα του Κυρίου. Ο Χριστός είναι ο Αιώνιος Κύριος και Βασιλεύς.
Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.
Γι’ αυτό και μόνο στον Τριαδικό Θεό ανήκει η δόξα.

~*** Καλαμπάκα: Υποδοχή Λειψάνων για τον εορτασμό των Μετεωριτών Πατέρων

 
 
 ~  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-Στα προπύλαια του Ι. Ναού, που είναι αφιερωμένος, στους αετούς των Αγίων Μετεώρων, έγινε η υποδοχή των Ι.Λειψάνων των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων, υπό του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκλήτου.
*   Κλήρος και λαός υποδέχτηκαν τα Χαριτόβρυτα Λείψανα των γενναίων Αγίων, που πήραν την απόφαση να συσταυρωθούν με το Χριστό, και με τους αγώνες τους, το αίμα τους και τους ιδρώτες τους, κατέστησαν τα χώματα των Αγίων Μετεώρων, χώματα ποτισμένα με αγιασμό και ζυμωμένα με ουρανό.
Αμέσως μετά την τοποθέτηση των Λειψάνων στο μέσο του Ναού, ξεκίνησε η Ι.Αγρυπνία κατά το μοναχικό τυπικό, Εσπερινός, Όρθρος, Θ. Λειτουργία.
Τα Λείψανα που έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν οι πιστοί κατά το εορταστικό τριήμερο, τα οποία φυλλάσονται στις Ι.Μονές των Μετεώρων, είναι των Οσίων: Αθανασίου, Ιωάσαφ, Δανιήλ, Νεκταρίου και Θεοφάνους.


 
***   Ξεκίνησαν εργασίες στο Μουσουλμανικό Τέμενος της Κυπαρισσίας 
Ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες οι εργασίες στο Μουσουλμανικό Τέμενος Κυπαρισσίας και για την ασφάλεια κατοίκων και περαστικών από χθες έκλεισε ο δρόμος της Πισωρούγας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας.
Σημειώνεται ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου υπεγράφη στην Κυπαρισσία η σύμβαση κατασκευής του έργου «Προκαταρκτικές εργασίες Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας», ύψους 23.680,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε., υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, Γαβριήλ Βαγδατλή.
Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ., έχει οριστεί σε τρεις μήνες από την ημέρα της υπογραφόμενης σύμβασης και, συνεπώς, πρέπει να περατωθούν στις 19 Ιουνίου 2018. Πρόκειται, κυρίως, για διερευνητικές εργασίες καθαιρέσεων και εκσκαφών, με σκοπό να αποκαλυφθούν τα διάφορα συστήματα δόμησης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και να αποκτηθούν οι αρχιτεκτονικές και δομικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης του έργου της αποκατάστασης του συνόλου.
Επίσης, απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες στερέωσης και υποστύλωσης επικίνδυνων ή ετοιμόρροπων αρχιτεκτονικών μελών ή στοιχείων που κινδυνεύουν να προκαλέσουν βλάβη σε πολίτες, οχήματα ή στο ίδιο το μνημείο.
Στόχος του Δήμου Τριφυλίας – όπως και παλιότερα του Δήμου Κυπαρισσίας – είναι η πλήρης αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας ως μουσειακού χώρου πολλαπλών χρήσεων!
Σε ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας σχετικά με το κλείσιμο δρόμου λόγων εργασιών στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, που εξεδόθη χθες και επίσης χθες αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, αναφέρεται: «Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί σε εργασίες υποστύλωσης και άρσης επικινδυνότητας του κτηριακού συγκροτήματος του Μουσουλμανικού Τεμένους και της οικίας Αντωνόπουλου (Κάμπρα), που βρίσκεται έναντι της εισόδου του Κάστρου της Κυπαρισσίας και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο Βυζαντινό Μνημείο με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό από την Παρασκευή 27 Απριλίου και έως της ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών (μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος δύο μηνών), το τμήμα της οδού Χαμέρη που οδηγεί από την πλατεία του Κάστρου στην Πίσω Ρούγα θα παραμείνει κλειστό, για λόγους ασφαλείας των κατοίκων και των περαστικών πεζών και οχημάτων».

*** Η Καλαμάτα μέσα από μια φρέσκια ματιά
 
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του β΄ ορόφου του κτηρίου Α στο νέο Δημαρχείο Καλαμάτας παρουσιάστηκαν χθες το μεσημέρι, από Γερμανούς αρχιτέκτονες και Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ, ιδέες σχετικά με την αναδιαμόρφωση κρίσιμων περιοχών της Καλαμάτας, μετά το πέρας φόρουμ αρχιτεκτονικής.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη σύσκεψη στο πλαίσιο συνάντησης αρχιτεκτόνων, από την Ελλάδα και τη Γερμανία, με αντικείμενο την από κοινού αρχιτεκτονική προσέγγιση και έκφραση απόψεων σχετικά με την αναδιαμόρφωση κρίσιμων περιοχών της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου.
Στη συνάντηση μετείχαν έξι Γερμανοί αρχιτέκτονες, δύο καθηγήτριες και επτά μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού), τρεις υπάλληλοι του Δήμου και ένας αρχιτέκτονας ελεύθερος επαγγελματίας.
Προκειμένου να έχουν καλύτερη ενημέρωση για την πόλη  πραγματοποιήθηκε γενική ενημέρωση για το προφίλ της Καλαμάτας, παρουσιάσθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και ειδικότερα οι προβλέψεις του που αφορούν στις περιοχές όπου θα εστιάσει η συνάντηση με την ανάπτυξη ιδεών και προτάσεων και ακολούθησε περιήγηση.
Από τη Γερμανία οι επιστήμονες προέρχονταν από την περιοχή της Βάδης – Βυρτεμβέργης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Frank Edelmann, δημάρχου του Steinach im Kinzigtal και συντονιστή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κατ' εντολή του υφυπουργού Hans-Joachim Fuchtel.
Να σημειώσουμε ότι οι αρχιτέκτονες εργάστηκαν προς όφελος του Δήμου Καλαμάτας χωρίς αντάλλαγμα.
Οι δε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, στην αναδιαμόρφωση των οποίων επικεντρώθηκαν, είναι οι κατωτέρω:
  Α. Ζώνη ποταμού Νέδοντα
Νότιο τμήμα ποταμού Νέδοντα (διευθετημένη κοίτη)
Βόρειο τμήμα ποταμού Νέδοντα (ανοικτή κοίτη και παρόχθια ζώνη)
  Β. Περιοχή δυτικής ακτής Καλαμάτας
Από εκβολή Νέδοντα και δυτικά
 Γ. Περιοχή ανατολικής ακτής Καλαμάτας
Μαρίνα - λιμάνι - Ανατολική Παραλία
Ακτή Μικρής Μαντίνειας (παρεμβάσεις στα λιμενικά έργα προστασίας).

*** Έκθεση της Καλών Τεχνών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας
 
Πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος» τα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών έργων με τίτλο «επιλογές 3». Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής και γλυπτικής καθηγητών και σπουδαστών του Ε΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.
Πρόκειται για τη δωδέκατη εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα της ΚΕ «Φάρις» και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως επισήμανε ο διευθυντής του Εικαστικού Τομέα Παναγιώτης Λαμπρινίδης, που εκτίμησε πως έχουν ωριμάσει τα πράγματα για μεγάλες εκδηλώσεις και συνεργασίες, όσο και για να δημιουργηθεί στην Καλαμάτα ένα παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών.
Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουνίου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας του Τομέα Εικαστικών της ΚΕ «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας με την ΑΣΚΤ Αθήνας, με το γενικό τίτλο «πρόσθεση+». Αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης του 2017 με τίτλο «Ζωγραφίζοντας την Καλαμάτα», που ήταν συνεργασία με το Α΄ Εργαστήριο της ΑΣΚΤ με διευθυντή τον Άγγελο Αντωνόπουλο.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00 έως 13.00, Τετάρτη: 17.30 έως 20.30.
 
 
***  Χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
 
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση,  ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας με 520 χιλιάδες ευρώ για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα διατεθούν για την προμήθεια 20 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και on line μεθόδων, ενός βρογχοσκοπικού πύργου υψηλής ανάλυσης και ενός συστήματος βιντεοαρθροσκόπησης υψηλής ευκρίνειας.
Σχετικά ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Με το νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας εστιάζουμε σε έργα που εκσυγχρονίζουν και ενισχύουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους πολίτες».
Το νέο έργο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που περιλαμβάνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους 985 χιλιάδων ευρώ,  την υλοποίηση πιλοτικού έργου ύψους 975 χιλιάδων ευρώ για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ και την ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας,  που ολοκληρώθηκε το 2017, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.
Με νέο πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας, συνολικού ύψους 65 εκατ. ευρώ, τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας πρόκειται να αναβαθμιστούν ενεργειακά και να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων - Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία».
Η πρόσκληση αφορά σε νοσοκομειακές μονάδες που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

***  «Μονόδρομος» η παύση λειτουργίας του παράνομου σκουπιδότοπου στο Αλιμάκι που καίγεται
 
«Μονόδρομος» μοιάζει πλέον στην Τριφυλία η παύση λειτουργίας του παράνομου σκουπιδότοπου στο Αλιμάκι Δ.Ε. Κυπαρισσίας, στον οποίο από την Τετάρτη ξέσπασε πυρκαγιά!
«Μονόδρομος» και, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, οφείλει η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας να θέσει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε τακτική ή και έκτακτη συνεδρίασή του, για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, σοβαρής, νόμιμης και βιώσιμης, για τα σκουπίδια του Δήμου, καθώς το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στο Αλιμάκι πρέπει να λάβει τέλος.
Χθες, για τρίτη συνεχή μέρα, μαινόταν η φωτιά στα σκουπίδια, η οποία προφανέστατα θα πάρει πολύ καιρό μέχρις ότου κατασβεστεί, παρά τις επιχωματώσεις που κάνουν χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου, επειδή όλο το σκουπιδαριό αποκάτω συνεχίζει να καίγεται και δε σβήνει από τη μία μέρα στην άλλη.
«Ντουμάνια», δε, κάλυπταν ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή και το τοξικό νέφος ήταν ορατό από δεκάδες χιλιόμετρα.
Χθες από νωρίς το πρωί, λίγο πριν από την είσοδο του παράνομου σκουπιδότοπου, συγκεντρώθηκαν κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Μύρου και Ραχών για να αποτρέψουν ενδεχόμενη προσέγγιση απορριμματοφόρων του Δήμου Τριφυλίας για απόρριψη σκουπιδιών.
Το ίδιο προτίθενται να πράξουν και σήμερα και αύριο, ενώ τη Δευτέρα, πιθανότατα, θα απευθυνθούν εγγράφως και με υπογραφές στην Εισαγγελία Κυπαρισσίας, το Α.Τ. Τριφυλίας, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μεσσηνίας.
Παράλληλα, προτίθενται να κοινοποιήσουν σχετικές αναφορές προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ), το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ), το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), το υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Αίτηση για λειτουργία λεωφορείου ανοικτού τύπου στους δρόμους της Καλαμάτας
 
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που εκδόθηκε για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας για την ερχόμενη Πέμπτη 3 Μαΐου, ένα από τα θέματα είναι η έγκριση διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου. Η αίτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε από ιδιώτη και περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- ξενάγηση των επισκεπτών εντός του αστικού ιστού του Δήμου Καλαμάτας.
Σε περίπτωση που εγκριθεί η εισήγηση και υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, θα είναι η πρώτη φορά που θα κυκλοφορεί τέτοιου είδους λεωφορείο στην Καλαμάτα, κάτι που γίνεται ήδη σε άλλες πόλεις της χώρας και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό.
Βέβαια, θα πρέπει να δούμε από την εισήγηση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κόστος του εισιτηρίου, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής  των γλωσσών που θα ακούει ο επιβάτης με τα ακουστικά μιας χρήσης που θα του προσφέρονται.
Όπως και να έχει, το λεωφορείο θα δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να βλέπουν τα αξιοθέατα της πόλης σε μικρότερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι μια μεγάλη βόλτα με τα πόδια.  Α.Π.

*** Γερασμένος ο πληθυσμός της Μεσσηνίας
 
Το… σήμα κινδύνου έχει ακουστεί εδώ και χρόνια, αλλά φαίνεται ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να μπαίνει θέμα συρρίκνωσης του πληθυσμού της Μεσσηνίας.
Με βάση τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία της Μεσσηνίας, το 2017 πέθαναν 2.473 και γεννήθηκαν μόλις 1.019. Περισσότερους θανάτους από γεννήσεις είχαμε στη Μεσσηνία και το 2016, καθώς πέθαναν 2.220 άνθρωποι και γεννήθηκαν μόνο 1.065.
Σε περίπτωση που δε ληφθούν δραστικά μέτρα μείωσης του φαινομένου, η Μεσσηνία τα επόμενα χρόνια θα μετατραπεί σε χώρα γερόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνικοοικονομική δομή του νομού.
Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες, θεωρείται δεδομένη η μείωση του πληθυσμού στις επόμενες δεκαετίες και προβλέπεται ότι στην Ελλάδα, έπειτα από 35 έτη, θα κατοικούν από 10,4 εκατομμύρια έως 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ η δημογραφική γήρανση θα είναι διαρκώς αυξανόμενη, καθώς το φαινόμενο, όχι μόνο δεν ανακόπτεται, αλλά βαίνει αυξανόμενο με την πάροδο των ετών.
Τα παραπάνω στοιχεία ήρθαν να συμπληρώσουν καινούργια που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτά, η χώρα φαίνεται να «αναγεννάται» με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι προβλεπόταν, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των πλέον γερασμένων πληθυσμών (σ.σ. στοιχεία ΟΗΕ).
Την τελευταία εξαετία «χάθηκαν» 110.000 γεννήσεις, περισσότερες από αυτές που σημειώνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που «φεύγουν» είναι περισσότεροι από εκείνους που «έρχονται». Εάν σε αυτή την εξίσωση προστεθεί και ο παράγων brain drain, καθίσταται σαφές ότι η χώρα μετατρέπεται σταδιακά σε μια χώρα γερόντων. Όταν το εργατικό δυναμικό είναι περιορισμένο και το ασφαλιστικό σύστημα επιβαρύνεται από πλειάδα συνταξιούχων, το ισοζύγιο που θα προκύψει δεν μπορεί παρά να είναι αρνητικό.
Κυριότερες αιτίες της γήρανσης του πληθυσμού είναι, πέρα από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και ο έλεγχος της γονιμότητας που οδηγεί τα ζευγάρια στην τεκνοποίηση σε μεγαλύτερες ηλικίες και με λιγότερα παιδιά. Όπως επισημαίνει (σ.σ. στην "Καθημερινή") η κα Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το ουσιαστικό πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται στην απουσία πολιτικής, ενώ θα ήταν λάθος να αποδοθεί αυτή η κατάσταση αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση.
«Η ύφεση επιδείνωσε το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι σημερινό», ανέφερε η κ. Τραγάκη και συμπλήρωσε ότι τα τελευταία έξι χρόνια «χάθηκαν» 110.000 γεννήσεις, δηλαδή περισσότερες από τις γεννήσεις ενός έτους.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από προσωπική επιστημονική έρευνα της Αλεξάνδρας Τραγάκη, αφορούν στην περίοδο μεταξύ 2010 και 2017. Μάλιστα, η ίδια εξηγεί στην «Κ» ότι από τις 110.000 αυτές γεννήσεις που χάθηκαν, οι μισές περίπου αποδίδονται στη φυσική μετατόπιση της αναπαραγωγικής ηλικίας προς τα πάνω. Αποτελούν, δηλαδή, απώλειες που έτσι κι αλλιώς θα διαπιστώνονταν, αλλά οι υπόλοιπες μισές περίπου σχετίζονται με την οικονομική συγκυρία.
  Ανάγκη άμεσων μέτρων
Η κα Τραγάκη έκανε λόγο για «άρνηση του κράτους να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις» και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της γονιμότητας πρέπει να αποτελέσει «στρατηγική επιλογή της χώρας» όπως έχει συμβεί στην Κροατία, στη Σερβία και στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια ή στη Γαλλία παλαιότερα με την ίδρυση υπουργείων Δημογραφίας ή Οικογένειας.
Όπως επισήμανε η κα Τραγάκη, οι δημογραφικές αλλαγές συντελούνται δύσκολα, ενώ για να φανούν τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στην οικονομία θα πρέπει να περάσει μία τριακονταετία. Αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη λήψη άμεσων μέτρων.
Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης

***  Η ιστορία αγάπης από την Καλαμάτα που προβλήθηκε στις 360ο του Alpha (βίντεο)
 
Μια ιστορία αγάπης, ίσως της απόλυτης αγάπης. Μια ιστορία που αναδεικνύει μια μεγάλη ιατρική ανάγκη στη χώρα μας, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου, οι «360°».
Είναι η ιστορία δύο νέων ανθρώπων, του Τάκη και της Κωνσταντίνας. Ερωτεύτηκαν σε μικρή ηλικία, αλλά πήραν διαφορετικούς δρόμους. Για χρόνια ζούσαν στην ίδια πόλη, έκαναν οικογένειες, χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα. Η αγάπη τους, όμως, δεν έσβησε ποτέ. Δεκαοκτώ χρόνια μετά, όταν εκείνη αρρώστησε βαριά με νεφρική ανεπάρκεια, εκείνος δεν δίστασε στιγμή. Προσφέρθηκε να της δώσει ένα δικό του ζωτικό όργανο, έναν νεφρό, για να τη βοηθήσει να ζήσει. Έγινε «συναισθηματικός δότης», ένας θεσμός που λειτουργεί από το 2011 στην Ελλάδα και επιτρέπει σε μη συγγενείς να γίνουν δότες οργάνων και να δώσουν ζωή σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Διότι, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι, οι άνθρωποι που αγαπάμε βαθιά στη ζωή μας δεν είναι μόνο οι συγγενείς μας.
Η κάμερα της εκπομπής μπήκε στο χειρουργείο και παρακολούθησε βήμα-βήμα τη διαδικασία της μεταμόσχευσης νεφρού.
Ο Τάκης και η Κωνσταντίνα μπαίνουν χέρι-χέρι στο χειρουργείο, βρίσκονται σε διπλανά κρεβάτια στον θάλαμο του νοσοκομείου. Μαζί ξεκινούν μια νέα ζωή.
Την ίδια ώρα, 1.500 άνθρωποι είναι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα, ενώ η εγχώρια προσφορά μπορεί να καλύψει μόνο 150.
«Μία φορά μου έδωσε ζωή η μητέρα μου και μία ο Τάκης», λέει χαμογελαστή η Κωνσταντίνα στην Σοφία Παπαϊωάννου.
~*  360ᵒ - Συναισθηματικός Δότης Οργάνου: Μια ιστορία αγάπης. 26/4/2018   : https://youtu.be/cXPbUWTX6Js  .-

***  Συνελήφθη στην Πυλία 29χρονος που εκκρεμούσε σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
 
 

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Πύλου- Νέστορος Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, 29χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
Συγκεκριμένα, εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης από τις Ρουμανικές Αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, πράξεις που έγιναν το έτος 2015 στη Ρουμανία.
Ο 29χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ….
Μετά λοιπόν τη ραδιοφωνική εμφάνισή του, ο Κ. Βελόπουλος εμφανίστηκε στους ‘ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΥΣ’ και την τηλεόραση του Σκάι.
EΔΩ Η ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η συζήτηση ξεκίνησε με τη ΒΟΜΒΑ του Κ. Βελόπουλου πως όποια οικογένεια κάνει δύο παιδιά θα θεωρείται πολύτεκνη και φυσικά θα λαμβάνει τα επιδόματα που πρέπει μιας και η μείωση του ελληνικού πληθυσμού είναι ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ για την ύπαρξή μας.
Στη συνέχεια τόνισε πως οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα δε μπορούν να χαρακτηριστούν πρόσφυγες μιας κι έρχονται από το Κονγκό, τη Σομαλία ακόμα και την Κολομβία, ενώ έδωσε το αντίστοιχο έγγραφο προς απόδειξη.
Στηλίτευσε ιδιαίτερα το ξεπούλημα της ΔΕΗ προσκομίζοντας τη μελέτη του γερμανικού κράτους για την επανακρατικοποίηση της γερμανικής αντίστοιχης επιχείρησης.
Τέλος η συζήτηση πήγε στα Εθνικά όπου τόνισε τη μέγιστη κινητικότητας από την πλευρά της Ελλάδας για την απελευθέρωση των Ελλήνων Στρατιωτικών ενώ τόνισε πως η αγορά S-400 ναυαγεί καθώς το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε συμφωνία πώλησης αντίστοιχου γαλλοιταλικού συστήματος στην Άγκυρα.
~ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ συνέντευξη ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ ΣΚΑΙ 24/04/2018 : https://youtu.be/9ZklxkmtJ08  .-

***  ΤΡΕΜΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ! Έτσι ΧΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ..Για εκλογές έκανε λόγο (πάλι) ο κος Μητσοτάκης. Ένα παράδοξο εμφανίζεται. Αυτός που δεν τις θέλει (διότι φοβάται) τις ζητά κι αυτός που θα τις κάνει (μάλλον) δεν το συζητά.
«Τα πράγματα νομίζω πως είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Αν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εννοούν τα όσα υποκριτικά διαλαλούν, ας δοκιμαστούν. Αν θεωρούν ότι “μνημόνια τέλος”, ας θέσουν αυτή την άποψη στην κρίση του λαού, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής στους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας.
«Αν βλέπουν ανάπτυξη, ας δοκιμάσουν αν την ίδια γνώμη έχουν οι πολίτες. Αν όντως πιστεύουν ότι λένε αλήθεια, ας την επαληθεύσουν στις κάλπες. Αν σέβονται όπως λένε το λαό, ας τον εμπιστευτούν. Κι αν δεν φοβούνται τη ΝΔ, ας αναμετρηθούν επιτέλους μαζί της», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
«Δεν έχω αμφιβολία ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί θα σκαρφιστεί τα πάντα για λίγες ακόμη μέρες στην εξουσία», συνέχισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατέληξε λέγοντας.
«Αλλά τον προκαλώ σήμερα αν όντως πιστεύει το αφήγημά του να το δοκιμάσει στην πράξη, εκθέτοντας το στην κρίση των πολιτών».
Ωστόσο πιστεύουμε πως ο κος Μητσοτάκης εκφράζει επιθυμία για εκλογές διότι φοβάται πως θα τις χάσει. Ακόμα και στις πιο ευνοϊκές για τον ίδιο δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με προβάδισμα 10 μονάδων και με συσπείρωση άνω του 80%. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μικρή συσπείρωση σχεδόν στο μισό της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό σημαίνει πως η Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει φτάσει στο ‘ταβάνι’ της και πιο πάνω δεν πάει, μόνο πιο κάτω. Πιστεύουμε (αν και μεταξύ των συντακτών του VoiceNews έχουν εκφραστεί κι άλλες απόψεις) πως ο κος Μητσοτάκης θεωρεί πως αν οι εκλογές καθυστερήσουν είναι πιο πιθανή μία νίκη του.
Ο κος Τσίπρας έχει μέχρι το τέλος του έτους τα Εθνικά (θυμηθείτε το Σκοπιανό), έχει τις μειώσεις των συντάξεων και φυσικά το χρέος με την έξοδο από τα Μνημόνια. Η Πειραιώς πιστεύει πως σε όλα το Μαξίμου θα αποτύχει και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δε θα ανεβούν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη προκρίνει ( κανείς δε μιλά on the record) το Φθινόπωρο (αρχές μάλιστα) λίγο μετά δηλαδή τις επικοινωνιακές παράτες για το Μνημόνιο και πριν έρθουν οι νέοι φόροι και μειώσεις των Συντάξεων. Μαζί με διορισμούς που ήδη γίνονται η συσπείρωση θα αλλάξει και θα κερδίσουν στο νήμα.
Εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε.
 
***  ΒΟRA-2! Tι συμβαίνει με το ΝΕΟ ΟΠΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της ΤΟΥΡΚΙΑΣ;..
~ Στην Τουρκική milliyet το διαβάσαμε και σας το μεταφέρουμε.
Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Nurettin Canikli αναφέρθηκε στο υπ’ ανάπτυξη νέο σύστημα BORA-2, το οποίο αποτελεί τη νέα έκδοση του υπάρχοντος βαλλιστικού προγράμματος.
Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει πως ο Canikli προέβη στη συγκεκριμένη αποκάλυψη απαντώντας στον αρχηγό της αντιπολίτευσης Kemal Kilicdaroglu στην τουρκική βουλή χωρίς όμως να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για το νέο σύστημα.
* Το σύστημα BORA-1 μεταφέρει δύο πυραύλους εδάφους-εδάφους μέγιστης εμβέλειας 280km και εισήλθε στο οπλοστάσιο της Τουρκίας πέρυσι.

***  «Ψυχρός πόλεμος» ΗΠΑ – Κίνας! Ενεργοποίηση του “δολοφόνου της Γκουάμ”…
 ~  Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52Η πραγματοποίησαν ασκήσεις στην Νότια Κινεζική Θάλασσα, υπό την συνοδεία F-15C Strike Eagle μαχητικών αεροσκαφών.
Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, απογειώθηκαν την Πέμπτη από την βάση της αμερικανικής αεροπορίας στην Γκουάμ και πραγματοποίησαν ασκήσεις στην Νότια Κινεζική Θάλασσα, κοντά στην Ταϊβάν. Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Το Κινεζικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο συνήθως καταδικάζει έντονα τέτοιες ενέργειες των ΗΠΑ, δήλωσε πως οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο.Η αμερικανική αεροπορική άσκηση λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά από την διεξαγωγή μεγάλων ναυτικών και αεροπορικών γυμνασίων με χρήση πραγματικών πυρών στην ίδια περιοχή από την Κίνα.
~ Η Κίνα βλέπει την ολοένα και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ταϊβάν και ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό ως σημαντική προσπάθεια υπονόμευσης της «πολιτικής της μιας Κίνας». Την ημέρα της αμερικανικής άσκησης, η Κίνα ανακοίνωσε την ανάπτυξη και επιχειρησιακή ετοιμότητα του βαλλιστικού πυραύλου ενδιάμεσου βεληνεκούς DF-26, ο οποίος μπορεί να φέρει συμβατικό, αλλά και πυρηνικό φορτίο. Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν τον πύραυλο αυτόν ως τον «δολοφόνο της Γκουάμ»
onalert με πληροφορίες από RT.com και USNEWS.com.

***  ΓΙΑΤΙ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ! Μας ‘ΑΔΕΙΑΣΑΝ’ για τα μάτια του Ερντογάν;..
Θα εκφράσουμε μία αιρετική άποψη για το φιάσκο με την παραχώρηση φρεγατών από τη Γαλλία στην Ελλάδα.
Θυμίζουμε πως ο κος Κουβέλης το είχε παρουσιάσει ως δεδομένο μόνο για να τον ‘αδειάσει’ η Γαλλία και φυσικά ο Π. Καμμένος.
Ας υποθέσουμε λοιπόν πως ο κος Κουβέλης δεν τα έβγαλε από το μυαλό του.
Τι μπορεί να συνέβη στο παρασκήνιο;
Αρχικά πρέπει να τονιστεί πως η Τουρκία είναι μέγιστης γεωστρατηγική σημασίας, σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί να χάσει την Τουρκία, επιθυμεί την επιστροφή Ερντογάν στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, ψυχή τε και σώματι.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κι αφού η μη συμφωνία για τις φρεγάτες έγινε λίγες μέρες πριν την επίσκεψη Μακρόν στην Ουάσινγκτον, μήπως τελικά ο Τραμπ θέλει να κάνει στον Ερντογάν μια κίνηση καλής θέλησης;
Mήπως τελικά ο Τραμπ θεώρησε πως εάν ενισχυθεί η Ελλάδα, έστω και λίγο θα υπάρξει οριστική διάρρηξη των σχέσεων με την Άγκυρα;
Θεωρούμε πως το Μαξίμου και κυρίως τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει να εξετάσουν κι αυτό το ενδεχόμενο και να μη στηρίζονται σε συνθήματα περί ελληνογαλλικής ή ελληνοαμερικανικής φιλίας.
Φιλίες δεν υπάρχουν, μόνο συμφέροντα.


*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Στο Ελληνικό ποδόσφαιρο   29η  αγωνιστική Super League :
Κυριακή 29-04-2018 :
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α.
ΞΑΝΘΗ - ΛΑΡΙΣΣΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ
ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης - ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης

*** Στο ποδόσφαιρο   U20 Super League  29η  αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σμύρνης  1-1 .- ^
Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών  2-2 .- ^
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΑΕΚ Αθηνών 0-3 .- ^
Πλατανιάς Χανίων - Πανιώνιος  1-2 .- ^
Λαμία 1964 - ΠΑΣ Γιάννινα  0-4 .- ^
Ξάνθη - ΑΛ Λάρισσα  3-1 .- ^
Κυριακή 29-04-2018 :
Ολυμπιακός Πειραιώς - Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

*** Στο Ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο  Super League  19η  αγωνιστική :
Κυριακή  29-04-2018 :
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γλυφάδας - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης
ΟΦΗ - Ελπίδες Καρδίτσας 94
Μεσσολόγγι - Τρίκαλα 2011
Άρης Θεσσαλονίκης - Βόλος 2004
Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕ. Λάρισσα
Φαίδων Άργους - Αμαζώνες Δράμας

*** Στο  Ελληνικό μπάσκετ για την Α1  στην 24η αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
ΑΕΚ Αθηνών - Πρωμυθέας Πάτρας 75-76 ,(35-37) .- ^
Τα δεκάλεπτα :  20-20  , 15-17 , 21-23 , 19-16 .-^
  Σάββατο 05-05-2018 :
ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΚΥΜΗ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΛΑΡΙΣΣΑ
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ

*** Για την Α2  στο Ελληνικό μπάσκετ για την 29η  αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
Α.Σ. Παπάγου - Εθνικός Πειραιώς  68-75 .- ^
Περιστέρι - Μαρούσι  96- 78 .-^
Απόλλων Πάτρας - Ψυχικό  72-69 .-^
ΑΕ. Λάρισσα - Ηρακλής Θεσσαλονίκης 89- 110 .-^
Γ.Σ. Ερμής Αγιάς - ΑΣΕ . Δούκας  92-81 .-^
Αρκαδικός - Χολαργός  67-82 .-^
ΑΣ. Καρδίτσας  - Δόξα Λευκάδας  66-57 .-^
Α.Σ. Καστοριάς - Αμύντας  83-88 .-^

*** Στο ποδόσφαιρο Β΄ Εθνική για την 29η  αγωνιστική  Football League :
Σάββατο 28-04-2018
Καλλιθέα - Σπάρτη  0-0
Κυριακή 29-04-2018
Εργοτέλης Βέροια  3-0  α.α. .- ^
Παναχαϊκη - Αχαρναϊκός  3-0 α.α. .-^
ΑΕ. Καραϊσκάκη - Άρης Θεσσαλονίκης
Απόλλων Πόντου - ΟΦΗ
Απόλλων Λάρισσας - Δ΄΄οξα Δράμας
Αιγινιακός - Αναγεννηση Καρδίτσας
Τρίκαλα 1963 - Πανσερραϊκός
Χανιά /Κισσαμικός - Παναιγιάλειος

*** Μπαράζ Γ’ Εθνικής με άρωμα από… Super League Ποιοι ποδοσφαιριστές από τις οκτώ ομάδες που θα μετάσχουν στα μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής έχουν συμμετοχές στα «σαλόνια»
~Μπορεί να είναι ερασιτεχνική κατηγορία η Γ’ Εθνική, αλλά στα ρόστερ των οκτώ ομάδων που μετέχουν στα μπαράζ με στόχο την άνοδο στη Football League υπάρχουν 43 παίκτες με παραστάσεις από Super League.
Ένας εξ αυτών, ο Αργεντινός Ντιέγκο Ρομάνο του Εθνικού, χειρουργήθηκε στα τέλη Μαρτίου, οπότε δεν προλαβαίνει το μίνι πρωτάθλημα που αρχίζει την Κυριακή 29 Απριλίου.Με κριτήριο τις συμμετοχές στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου (σημειωτέον δεν καταγράφονται όσοι ανήκαν στο ρόστερ ενός συλλόγου της Super League, αλλά δεν αγωνίστηκαν στη διοργάνωση) η πιο έμπειρη ομάδα είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας. Συνολικά 10 παίκτες από το δυναμικό του έχουν παίξει στην πρώτη τη τάξει κατηγορία (με προεξάρχοντες τους Τάσο Κυριάκο, Δημήτρη Αρβανίτη και Βασίλη Ρόβα) και το άθροισμα των συμμετοχών τους φτάνει στις 404. Στο άλλο άκρο βρίσκεται ο Τηλυκράτης. Η ομάδα της Λευκάδας έχει μόνο δύο παίκτες με προϋπηρεσία στη Super League: τον Ξενοφώντα Φέτση (19 συμμετοχές με την ΑΕΚ, 1 με τον Παναθηναϊκό) και τον Κώστα Ιασωνίδη (10 με Πανθρακικό).Αστέρας Αμαλιάδης και Τηλυκράτης πάντως δεν προβλέπεται να αναμετρηθούν, αφού δεν μετέχουν στον ίδιο όμιλο.Χρήζει δε αναφοράς ότι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στη Super League -που θα μετάσχει στα μπαράζ- είναι ο Πίτου Γκαρσία. Ο Αργεντινός μέσος με τις 228 εμφανίσεις ως παίκτης του Ηρακλή, του Άρη και του Ατρόμητου προσδίδει ποιότητα στον Βόλο ΝΠΣ.Να διευκρινιστεί εδώ ότι οκτώ πρώτοι των ομίλων της Γ’ Εθνικής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ των τεσσάρων. Υστερα από τη διεξαγωγή έξι αγωνιστικών θα προβιβαστούν στη Football League οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο.Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (29/4, 17:00):Α’ ΟΜΙΛΟΣΤηλυκράτης Λευκάδας – ΗρακλήςΒόλος ΝΠΣ – Απόλλων ΠαραλιμνίουΒ’ ΟΜΙΛΟΣΗρόδοτος – Αστέρας ΑμαλιάδαςΑήττητος Σπάτων – ΕθνικόςΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ SUPER LEAGUEΑ’ ΟΜΙΛΟΣΗΡΑΚΛΗΣ (9 παίκτες με 345 συμμετοχές)Γιώργος Αμπάρης 23/4/1982169 με Ηρακλή, Αστέρα Τρίπολης, Λάρισα και ΠΑΣ Γιάννινα
Γιώργος Αμπάρης – Ηρακλής
Κώστας Καζναφέρης94 (1 γκολ) με ΠΑΣ Γιάννινα, Αρη, Πλατανιά και ΕργοτέληΚώστας Παναγιωτούδης 3/12/199434 (1 γκολ) με ΠΑΟΚ και ΠανιώνιοΜιχάλης Γιαννίτσης 6/2/199229 (1 γκολ) με ΑρηΑντώνης Αθανασίου 21/9/199211 με Ατρόμητο και ΚέρκυραΝίκος Κουρέλλας 22/5/19934 με ΑΕΚΒασίλης Αμαραντίδης 2/4/19972 με ΗρακλήΤρύφων Γιούδας 18/2/19931 με ΠανθρακικόΒασίλης Παπαδόπουλος 28/1/19951 με ΠΑΟΚΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (3 παίκτες με 231 συμμετοχές)Πίτου Γκαρσία 27/1/1984228 (6 γκολ) με Ηρακλή, Αρη και ΑτρόμητοΑντώνης Ντεντάκης 13/3/19952 με ΠλατανιάΑλέξης Ζέρης 26/2/19941 με Ολυμπιακό ΒόλουΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (4 παίκτες με 176 συμμετοχές)Τάσος Δέντσας 19/3/1982126 (2 γκολ) με ΟΦΗ, Ηρακλή, ΠλατανιάΣτέφανος Γουναρίδης 15/6/199022 με ΟΦΗ και ΑρηΚώστας Τριανταφύλλου 2/4/199120 με Πανσερραϊκό και ΠανθρακικόΔημήτρης Γαϊδαρτζής 7/2/19848 με Απόλλωνα ΚαλαμαριάςΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ (2 παίκτες με 30 συμμετοχές)Ξενοφών Φέτσης 5/5/199120 με Παναθηναϊκό και ΑΕΚΚώστας Ιασωνίδης 1/10/198510 με ΠανθρακικόΒ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (6 παίκτες με 109 συμμετοχές)
Γιώργος Κατσικογιάννης 5/9/198834 με Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, Δόξα ΔράμαςΠαόλο Φαρινόλα 22/2/198430 (2 γκολ) με Ξάνθη και Απόλλωνα ΣμύρνηςΓιώργος Νικλητσιώτης 23/3/199125 με Ολυμπιακό, ΠΑΣ Γιάννινα και Νίκη ΒόλουΑνδρεάς Ηρακλής 15/5/198925 με ΑρηΗλίας Τσιλιγκίρης 3/10/198720 με Απόλλωνα ΣμύρνηςΖαχαρίας Μαραθιανός 28/3/19949 με ΟΦΗΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (10 παίκτες με 404 συμμετοχές)Τάσος Κυριάκος 14/8/1978134 (12 γκολ) με Καλλιθέα, Αρη, Αστέρα Τρίπολης, Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννινα (θητεία και σε Ολυμπιακό, αλλά χωρίς συμμετοχή στη Super League)Δημήτρης Αρβανίτης 9/8/198093 (1 γκολ) με Πανηλειακό και ΟΦΗ
Δημήτρης Αρβανίτης – Αστέρας Αμαλιάδας
Βασίλης Ρόβας 6/1/198477 (2 γκολ) με Ατρόμητο, Αρη, ΠΑΣ Γιάννινα, ΟΦΗ και ΠανιώνιοΚώστας Μπανούσης 23/1/198842 με ΟΦΗΖαχαρίας Καβουσάκης 11/1/198931 με Εργοτέλη, ΛάρισαΘόδωρος Κουμπαρούλης 1/7/19879 με ΑιγάλεωΜατθαίος Μαρουκάκης 4/1/19908 (1 γκολ) με Πανιώνιο και ΛάρισαΘόδωρος Παπαδόπουλος 11/8/19876 με ΠανθρακικόΓιώργος Μπουντόπουλος 27/7/19903 με ΛεβαδειακόΤάσος Παγώνης 2/8/19851 με ΠανσερραϊκόΕΘΝΙΚΟΣ (6 με 203)Ντιέγκο Ρομάνο 2/3/1980132 (15 γκολ) με Εργοτέλη και Ηρακλή, αλλά χειρουργήθηκε τέλη Μαρτίου και δεν είναι έτοιμος να παίξειΝίκος Κατσικοκέρης 19/6/198836 (7 γκολ) με Εργοτέλη, ΑΕΚ και Πανθρακικό
Νίκος Κατσικοκέρης – Εθνικός
Γιάννης Γκέσιος 3/8/198820 (4 γκολ) με Αρη, ΚέρκυραΓιώργος Σικαλιάς 25/3/19869 με ΠΑΣ ΓιάννιναΔημήτρης Ρούσσης 6/5/19883 με Αστέρα ΤρίποληςΓιάννης Δωματάς 31/1/19923 με ΕργοτέληΗΡΟΔΟΤΟΣ (3 με 245)Μιχάλης Φραγκουλάκης 15/7/1983155 (12 γκολ) με Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ
Μιχάλης Φραγκουλάκης – Ηρόδοτος
Λευτέρης Γιαλούσης 18/7/198581 (1 γκολ) με Εργοτέλη και Αστέρα ΤρίποληςΑλέξανδρος Κασμερίδης 23/4/19869 με ΟΦΗ και Λεβαδειακό
***  ΧΘΕΣ  4ος αγώνας 27-04-2018 :
ΚΙΜΚΙ Μ. - ΤΣΣΚΑ  Μ.   88-89 , (44-57) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 25-32, 19-25 ,  21-14 ,  23-18 .- ^
ΡΕΑΛ Μ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   89-82 , ( 51-35) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 19-14 , 32-21 , 27-25 , 11-22 . -^
ΤΣΣΚΑ  έκανε το 1-3  . και πάει Βελιγράδι .-
Η  ΡΕΑΛ  Μ . έκανε το 3-1 , πάει στο Βελιγράδι ,-

*** ΠΡΟ- ΧΘΕΣ 26-04-2018:
ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   101-91, ( 51-37 ) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 23-22,  28-15 , 27-19 , 23-35 .- ^
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ    83-92 , (32-48) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 19-25 , 13-23,  30-24 , 21-20  .- ^
~  Η  Ζαγκλίρις Κάουνας της Λιθουανίας  έκανε το 3-1 και πάει Βελιγράδι .-
~ Η  ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ Τουρκίας  έκανε το 1-3  και πάει Βελιγράδι .-

***  Σήμερα και πιο μεγάλη από ποτέ η γιορτή του Γύρου Καλαμάτας 
Ο 18ος Γύρος Καλαμάτας θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία της πόλης που αναμένεται να πλημμυρίσει από μικρούς και μεγάλους φίλους του τρεξίματος και της άσκησης. Πριν 3 χρόνια ο διοργανωτής Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας είχε βάλει στόχο 5ετίας να ανεβάσει τον αριθμό των συμμετοχών στα 1.500 άτομα. Δεν χρειάστηκε όμως να περιμένει τόσο, καθώς οι ηλεκτρονικές εγγραφές που «έκλεισαν» την Πέμπτη ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, φτάνοντας τις 1.450 για τα 10 χλμ. (τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα)! Παρ΄ότι αναμένεται κάποιο ποσοστό αποχής, αν συνυπολογίσουμε τις λίγες εγγραφές που υπολογίζεται ότι θα προστεθούν σήμερα και φυσικά τις συμμετοχές παιδιών και γονέων στον μικρό αγώνα των 2.000 που προβλέπονται εκατοντάδες τότε πραγματικά το φετινό ποτάμι των δρομέων θα είναι εντυπωσιακό, μεταλλάσσοντας την εικόνα της πόλης, με τα χαρακτηριστικά μιας πολύβουης και πολύχρωμης αθλητικής γιορτής, προσκαλώντας όλους σε κίνηση και δράση.
Από τις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία θα λειτουργεί γραμματεία για παραλαβή αριθμών και εγγραφές, κυρίως στον μικρό αγώνα.
Το αγωνιστικό μέρος θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. με το δυναμικό βάδισμα και στις 6.30 μ.μ. θα δοθεί η εκκίνηση στα 10 χλμ. Πέντε λεπτά αργότερα θα ακουστεί το σύνθημα της έναρξης για τα 2 χλμ.
Τον Γύρο Καλαμάτας διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, τελει υπό την αιγίδα Υφυπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, ενώ υποστηρίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας, το Επιμελητηριο Μεσσηνίας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, τον Σύλλογο ατόμων με εμπειρία καρκίνου Καλαμάτας «ΞΑΝΑΡΧΙ-ΖΩ», τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας και το ΚΕΘΕΑ «Κύτταρο».
Είναι αφιερωμένος στο Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών, Ναυαγοσωστών Καλαμάτας του Ερυθρού Σταυρού.

***

~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 :
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης
Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 . ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ  για όλους μας  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2018/03/news-01-2018.html .-  
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  25 Μαρτίου  2018
  :  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και Εορτασμός επανάστασης κατά Τούρκων  του 1821 ..!  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/news_25.html .-  
 ~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζει της ενημέρωσης .
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_26.html .-  
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 27  Μαρτίου 2018
   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_27.html .-   ~

** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 28  Μαρτίου  2018
:  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_28.html .- 
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 29  Μαρτίου  2017
  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/03/news.html .- 
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 30  Μαρτίου  2018
   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/03/news_30.html .- 

~ **
 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 : 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  01  Απριλίου  2018 : ~ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ! ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε  ΟΛΟΥΣ μας  !  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
 ~**  ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
~ Δευτέρα 26-02-2018 
με  23  Ιατρικά θέματα ,
 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τρίτη 06 Μαρτίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/blog-post_6.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ . Δευτέρα  02 Απριλίου 2018
  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τρίτη  03  Απριλίου 2018
: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τετάρτη 04 Απριλίου 2018
: http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. ΠΕΜΠΤΗ  05 Απριλίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Παρασκευή 06 Απριλίου 2018
:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 

~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Σάββατο  07  Απριλίου 2018
:  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .- 
~*Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή 08 Απριλίου 2018 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-  Κυριακή ΠΑΣΧΑ -Αγίας Ανάστασης του Κυρίου μας !  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ  ! 
 ~**STAMOS-DYNAMI , http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/.../6-2018.html = ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ περιοχής Αρφαρών - Μεσσηνίας και Πελοποννήσου 2018 s.n.s. stamos01 Arfara ...

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 09 Απριλίου 2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .-  
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-

~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018
:  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
: http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_13.html .- 
 

~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 14   Απριλίου 2018 
  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~ * Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή  15 -04-2018 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_14.html .-  

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 16  Απριλίου 2018 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Τρίτη 17 Απριλίου 2018 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_17.html .- 

~ **Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~* ΑΓΙΟΣ -ΟΣΙΟΣ Αγιορείτης μοναχός -Παναγούδας ΠΑΪΣΙΟΣ . Πέμπτη  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/blog-post.html .-
~**  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη  19  Απριλίου 2018  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_18.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_19.html .- 
~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 21 Απριλίου 2018 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/   .-
~**
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή των Μυροφόρων  22 Απριλίου 2018
:  http://snsstamoskal.blogspot.gr/   .-  

~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 23 Απριλίου  2018
 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
 ~ **Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 24  Απριλίου 2018
:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_23.html .-        

~** ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ μας   ..υγεία από το Α-Ω .
 Τρίτη 24 Απριλίου 2018
   :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/blog-post.html  .-

 ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 26  Απριλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_26.html  .-
~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.Παρασκευή 27 Απριλίου 2018  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/news.html .-  
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 28 Απριλίου 2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/news.html  .-                                                                             ~ **                                                                            

*** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6339   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3923  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.195   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-        https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebookhttps://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas           1947stamos011947                                          https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών.                                                                Stamos011947                 stamosarfara01  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/groups/460785290757729/?multi_permalinks=955567821279471%2C955462251290028%2C955460191290234%2C955141891322064%2C955141491322104&notif_id=1517939363820293&notif_t=group_activity  + = ΟΡΔΟΔΟΞΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-
https://beneas13.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html  .- ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     https://wikifarmer.com/el/  =  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako .-
http://www.arfara1964athens.gr/   ARFARA ATHENS .. www.arfara1964athens.grhttps://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     


 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3