Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  ........
~   Οι Πατέρες μας μέσα από πολλές καταφρόνιες μπήκαν χαρούμενοι στην επουράνια πόλη (Αββάς Ιωάννης).Γεροντικόν 


~ 10 Μαΐου

Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού (1). Μαρτύρων Αλφειού, Κυπρίνου και Φιλαδέλφου των αυταδέλφων. Ονησίμου και Εράσμου. Πασσαρίωνος πρεσβυτέρου, Φιλήμονος και Αγαπίου. Οσίων Ησυχίου του ομολογητού, Λαυρεντίου (2) κτίτορος της εν Σαλαμίνι Ιεράς Μονής «Φανερωμένης» και Συμεώνος επισκόπου, του Ρώσου.

(1)Ο άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης. Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, όπου, αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πλήθος κόσμου το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Στη συνέχεια μετέβη στην Αφρική, όπου κήρυξε το Λόγο του Σωτήρος, από την Αίγυπτο έως τη Μαυριτανία. Ο τελευταίος τόπος της θαυμαστής ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Εκεί αφού δίδαξε στο λαό τη χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τούς ειδωλολάτρες βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο.
(2) Ο όσιος Λαυρέντιος, εκάρη μοναχός στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος. Επειδή όμως στο Άγιον όρος και κυρίως στη Λαύρα, επικρατούσε η αίρεση των Βαρλαάμ και Ακινδύνου, αναχώρησε από εκεί και έφθασε στην περιοχή του Βόλου, στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος, όπου άρχισε να κτίζει Μοναστήρι. Τότε βασίλευε ο ευσεβής αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος απέστειλε στον όσιο χρυσόβουλο καθώς και τον απαιτούμενο χρυσό και τα ιερά σκεύη για την οικοδομή του ναού, ο οποίος αποπερατώθηκε το 1378. Στη συνέχεια ο όσιος ίδρυσε σκήτη επ` ονόματι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία γρήγορα απέκτησε μεγάλη φήμη και έγινε πόλοι έλξης πολλών νέων και μορφωμένων μοναχών. Ο όσιος Λαυρέντιος εκοιμήθη ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία.  ~
Σήμερα 10/05/2017 εορτάζουν:
Μεσοπεντηκοστή, Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής, Άγιοι Αλφειός, Κυπρίνος και Φιλάδελφος οι Αυτάδελφοι Μάρτυρες, Όσιος Λαυρέντιος
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ :
Μεσοπεντηκοστή Μεσοπεντηκοστή - πρώτο μισό 18ου αι. μ.Χ. - Σκήτη Aγίας Άννης, Άγιον Όρος Μεσοπεντηκοστή ΜεσοπεντηκοστήΜεσοπεντηκοστή - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (www.panagialarisis.gr)
Την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μας μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Τα βυζαντινά χρόνια, η εορτή της Μεσοπεντηκοστής ήταν η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και συνέτρεχαν κατ’ αυτή στον μεγάλο ναό πλήθη λαού. Δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει την Έκθεση της Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου για να δει το επίσημο τυπικό του εορτασμού, όπως ετελείτο μέχρι την Μεσοπεντηκοστή του έτους 903 μ.Χ. στον ναό του Αγίου Μωκίου στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή την ημέρα που έγινε η απόπειρα κατά της ζωής του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ του Σοφού (11 Μαΐου 903 μ.Χ.). Εκεί υπάρχει μία λεπτομερής περιγραφή του λαμπρού πανηγυρισμού, που καταλαμβάνει ολόκληρες σελίδες και καθορίζει με την γνωστή παράξενη βυζαντινή ορολογία, πως ο αυτοκράτωρ το πρωί της εορτής με τα επίσημα βασιλικά του ενδύματα και την συνοδεία του ξεκινούσε από το ιερό παλάτι για να μεταβεί στον ναό του αγίου Μωκίου, όπου θα ετελείτο η θεία λειτουργία. Σε λίγο έφθανε η λιτανεία με επί κεφαλής τον πατριάρχη, και βασιλεύς και πατριάρχης εισήρχοντο επισήμως στον ναό. Η θεία λειτουργία ετελείτο με την συνήθη στις μεγάλες εορτές βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Μετά από αυτήν ο αυτοκράτωρ παρέθετε πρόγευμα, στο οποίο έπαιρνε μέρος και ο πατριάρχης. Και πάλι ο βασιλεύς υπό τις επευφημίες του πλήθους «Εἰς πολλούς καί ἀγαθούς χρόνους ὁ Θεός ἀγάγει τήν βασιλείαν ὑμῶν» και με πολλούς ενδιαμέσους σταθμούς επέστρεφε στο ιερό παλάτι.
~ Αλλά και στα σημερινά μας λειτουργικά βιβλία, στο Πεντηκοστάριο, βλέπει κανείς τα ίχνη της παλαιάς της λαμπρότητας. Παρουσιάζεται σαν μία μεγάλη δεσποτική εορτή, με τα εκλεκτά της τροπάρια και τους διπλούς της κανόνες, έργα των μεγάλων υμνογράφων, του Θεοφάνους και του Ανδρέου Κρήτης, με τα αναγνώσματά της και την επίδραση της στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές και με την παράταση του εορτασμού της επί οκτώ ημέρες κατά τον τύπο των μεγάλων εορτών του εκκλησιαστικού έτους.
~ Ποιό όμως είναι το θέμα της ιδιορρύθμου αυτής εορτής; Όχι πάντως κανένα γεγονός της ευαγγελικής ιστορίας. Το θέμα της είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή. Ωραία το τοποθετεί το πρώτο τροπάριο του εσπερινού της εορτής:
- «Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν,
τῶν ἐκ σωτηρίου ἀρχομένων ἐγέρσεως
Πεντηκοστῇ δέ τῇ θείᾳ σφραγιζομένων,
καί λάμπει τάς λαμπρότητας
ἀμφοτέρωθεν ἔχουσα
καί ἑνοῦσα τάς δύο
καί παρεῖναι τήν δόξαν προφαίνουσα
τῆς δεσποτικῆς ἀναλήψεως σεμνύνεται».
~ Χωρίς δηλαδή να έχει δικό της θέμα η ημέρα αυτή συνδυάζει τα θέματα, του Πάσχα αφ’ ενός και της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος αφ’ ετέρου, και «προφαίνει» την δόξα της αναλήψεως του Κυρίου, που θα εορτασθεί μετά από 15 ημέρες. Ακριβώς δε αυτό το μέσον των δύο μεγάλων εορτών έφερνε στο νου και ένα εβραϊκό επίθετο του Κυρίου, το «Μεσσίας». Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάρι της ημέρας η παρετυμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιασθεί ο Χριστός σαν Μεσσίας - μεσίτης Θεού και ανθρώπων, «μεσίτης καί διαλλάκτης ἡμῶν καί τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ Πατρός». «Διά ταύτην τήν αἰτίαν τήν παροῦσαν ἑορτήν ἑορτάζοντες καί Μεσοπεντηκοστήν ὀνομάζοντες τόν Μεσσίαν τε ἀνυμνοῦμεν Χριστόν», σημειώνει ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στο συναξάρι. Σ’ αυτό βοήθησε και η ευαγγελική περικοπή, που εξελέγη για την ημέρα αυτή (Ιω. 7, 14-30). Μεσούσης της εορτής του Ιουδαϊκού Πάσχα ο Χριστός ανεβαίνει στο ιερό και διδάσκει. Η διδασκαλία Του προκαλεί τον θαυμασμό, αλλά και ζωηρά αντιδικία μεταξύ αυτού και του λαού και των διδασκάλων. Είναι Μεσσίας ο Ιησούς η δεν είναι; Είναι η διδασκαλία του Ιησού εκ Θεού ή δεν είναι; Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται: ο Χριστός είναι διδάσκαλος. Αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα κατέχει το πλήρωμα της σοφίας, γιατί είναι η Σοφία του Θεού η κατασκευάσασα τον κόσμο. Ακριβώς από αυτόν τον διάλογο εμπνέεται μεγάλο μέρος της υμνογραφίας της εορτής. Εκείνος που διδάσκει στον ναό, στο μέσον των διδασκάλων του Ιουδαϊκού λαού, στο μέσον της εορτής, είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Αυτός που αποδοκιμάζεται από τους δήθεν σοφούς του λαού Του είναι η του Θεού Σοφία. Εκλέγομε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τροπάρια, το δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού του πλ. δ’ ήχου:
-  «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς
διδάσκοντός σου, Σωτήρ,
ἔλεγον οἱ Ἰουδαῖοι·
Πῶς οὗτος οἶδε γράμματα, μή μεμαθηκώς;
ἀγνοοῦντες ὅτι σύ εἶ ἡ Σοφία
ἡ κατασκευάσασα τόν κόσμον.
Δόξα σοι».
~ Λίγες σειρές πιο κάτω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, αμέσως μετά την περικοπή που περιλαμβάνει τον διάλογο του Κυρίου με τους Ιουδαίους «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης», έρχεται ένας παρόμοιος διάλογος, που έλαβε χώρα μεταξύ Χριστού και των Ιουδαίων «τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς», δηλαδή κατά την Πεντηκοστή. Αυτός αρχίζει με μία μεγαλήγορο φράση του Κυρίου.« Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω.ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ιω. 7, 37-38). Και σχολιάζει ο Ευαγγελιστής.« Τοῦτο δέ εἶπε περί τοῦ Πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν» (Ιω. 7, 39). Δεν έχει σημασία ότι οι λόγοι αυτοί του Κυρίου δεν ελέχθησαν κατά την Μεσοπεντηκοστή, αλλά λίγες ημέρες αργότερα. Ποιητική αδεία μπήκαν στο στόμα του Κυρίου στην ομιλία Του κατά την Μεσοπεντηκοστή. Ταίριαζαν εξ’ άλλου τόσο πολύ με το θέμα της εορτής. Δεν μπορούσε να βρεθεί πιο παραστατική εικόνα για να δειχθεί ο χαρακτήρας του διδακτικού έργου του Χριστού. Στο διψασμένο ανθρώπινο γένος η διδασκαλία του Κυρίου ήλθε σαν ύδωρ ζων, σαν ποταμός χάριτος που δρόσισε το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός είναι η πηγή της χάριτος, του ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον, που ξεδιψά και αρδεύει τις συνεχόμενες από βασανιστική δίψα ψυχές των ανθρώπων. Που μεταβάλλει τους πίνοντας σε πηγές.« Ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσι ὕδατος ζῶντος» (Ιω. 7, 38). «Καί γενήσεται αὐτῷ πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον», εἶπε στήν Σαμαρείτιδα» (Ιω. 4, 14). Που μετέτρεψε την έρημο του κόσμου σε θεοφύτευτο παράδεισο αειθαλών δένδρων φυτεμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του αγίου Πνεύματος. Το γόνιμο αυτό θέμα έδωσε νέες αφορμές στην εκκλησιαστική ποίηση και στόλισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής με εξαίρετους ύμνους. Διαλέγομε τρεις, τους πιο χαρακτηριστικούς: Το κάθισμα του πλ. δ’ ήχου προς το «Τήν Σοφίαν καί Λόγον», που ψάλλεται μετά την γ’ ωδή του κανόνος στην ακολουθία του όρθρου:
-  «Τῆς σοφίας τό ὕδωρ καί τῆς ζωῆς
ἀναβρύζων τῷ κόσμῳ, πάντας, Σωτήρ,
καλεῖς τοῦ ἀρύσασθαι
σωτηρίας τά νάματα·
τόν γάρ θεῖον νόμον σου
δεχόμενος ἄνθρωπος,
ἐν αὐτῷ σβεννύει
τῆς πλάνης τούς ἄνθρακας.
Ὅθεν εἰς αἰῶνας
οὐ διψήσει, οὐ λήξει
τοῦ κόρου σου δέσποτα, βασιλεῦ ἐπουράνιε.
Διά τοῦτο δοξάζομεν
τό κράτος σου, Χριστέ ὁ Θεός,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι
καταπέμψαι πλουσίως
τοῖς δούλοις σου».
~* Το απολυτίκιο και το κοντάκιο της εορτής, το πρώτο του πλ. δ’ και το δεύτερο του δ’ ήχου:
-  «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς
διψῶσάν μου τήν ψυχήν
εὐσεβείας πότισον νάματα·
ὅτι πᾶσι, Σωτήρ ἐβόησας·
Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω.
Ἡ πηγή τῆς ζωῆς, Χριστέ ὁ Θεός, δόξα σοι».
- «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς μεσαζούσης
ὁ τῶν ἁπάντων ποιητής καί δεσπότης
πρός τούς παρόντας ἔλεγες, Χριστέ ὁ Θεός·
Δεῦτε καί ἀρύσασθαι ὕδωρ ἀθανασίας.
Ὅθεν σοι προσπίπτομεν καί πιστῶς ἐκβοῶμεν·
Τούς οἰκτιρμούς σου δώρησαι ἡμῖν,
σύ γάρ ὑπάρχεις πηγή τῆς ζωῆς ἡμῶν».
~ Και τέλος το απαράμιλλο εξαποστειλάριο της εορτής:
- «Ὁ τόν κρατῆρα ἔχων
τῶν ἀκενώτων δωρεῶν,
δός μοι ἀρύσασθαι ὕδωρ
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
ὅτι συνέχομαι δίψῃ,
εὔσπλαγχνε μόνε οἰκτίρμον».
~ Αυτή με λίγα λόγια είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Η έλλειψη ιστορικού υποβάθρου της στέρησε τον απαραίτητο εκείνο λαϊκό χαρακτήρα, που θα την έκανε προσφιλή στον πολύ κόσμο. Και το εντελώς θεωρητικό της θέμα δεν βοήθησε τους χριστιανούς, που δεν είχαν τις απαραίτητες θεολογικές προϋποθέσεις, να ξεπεράσουν την επιφάνεια και να εισδύσουν στην πανηγυριζόμενη δόξα του διδασκάλου Χριστού, της Σοφίας και Λόγου του Θεού, της πηγής του ακενώτου ύδατος. Συνέβη με αυτή κάτι ανάλογο με εκείνο που συνέβη με τους περίφημους ναούς της του Θεού Σοφίας, που αντί να τιμώνται στο όνομα του Χριστού ως Σοφίας του Θεού, προς τιμήν του οποίου ανεγέρθησαν, κατήντησαν, για τους ιδίους λόγους, να πανηγυρίζουν στην εορτή της Πεντηκοστής η του αγίου Πνεύματος η της αγίας Τριάδος η των Εισοδίων η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η και αυτής της μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.
~ Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
~ Ζῆλος ἔνθεος, καταλαβῶν σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκὸς ἐν εἴδει, ζηλωτὴν ἐν Ἀποστόλοις ἀνέδειξε καὶ τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, διὰ Σταυροῦ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησας, Σίμων ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.
~* Απολυτίκιο Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού - 10 ΜΑΙΟΥ   : https://youtu.be/LdZFMLrbMCU  .-

~
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
 
Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπ....
 
Ζωοδόχος Πηγή

Ζωοδόχος Πηγή
 
Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συ....
 
ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
 
Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου

Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου
 
Μεγάλη Παρασκευή - Τα άγια πάθη του Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευή - Τα άγια πάθη του Κυρίου
 
Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος

Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος
 
Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω

Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριο....
 
Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων

Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων
 
***  Ο καιρός  σήμερα  Τετάρτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 10/5/2017 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 8.2 (Πολύ Υψηλός).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** Βραβεύτηκαν αστυνομικοί που έσωσαν πλημμυρόπληκτους 
 
 
Για την καταλυτική τους συμβολή στη διάσωση συνανθρώπων μας που κινδύνεψαν στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου βραβεύτηκαν χθες δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τούς αποδόθηκε εύφημος μνεία, ενώ σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, βραβεύτηκαν για εξαιρετικές πράξεις από το διευθυντή Αστυνομίας Μεσσηνίας, αστυνομικό διευθυντή Παναγιώτη Πούπουζα και τον αστυνομικό διευθυντή Ηλία Αξιοτόπουλο.
Πρόκειται για τους αρχιφύλακες Παναγιώτη Γιανουλέα και Σωτήριο Μαρκόπουλο, οι οποίοι στις 7/9/2016, στην Καλαμάτα, ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία δίκυκλης αστυνόμευσης και ενώ επικρατούσαν στην περιοχή έντονα καιρικά φαινόμενα, απεγκλώβισαν πέντε πολίτες από τις πλημμυρισμένες οικίες τους.
Στους δύο αρχιφύλακες απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες, ενώ ο κ. Πούπουζας τούς μετέφερε και τα θερμά συγχαρητήρια του γενικού περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή Πελοποννήσου, υποστράτηγου Δημήτριου Τριγώνη, για τις εξαιρετικές τους πράξεις.
Οι δύο αστυνομικοί, εκείνο το πρωινό, χωρίς καν να περιμένουν την άφιξη της Πυροσβεστικής, μπήκαν στα πλημμυρισμένα σπίτια και γλίτωσαν κυρίως ηλικιωμένους από βέβαιο θάνατο.  Β.Β.

***  Στις κορυφαίες ανασκαφές Αρχαία Θουρία και Μεσσήνη
Η αρχαιολογική εταιρεία παρουσίασε το έργο της για το 2016!
  Το έργο της Αρχαιολογικής Εταιρείας για το 2016 παρουσίασε ο γενικός γραμματέας, Βασίλειος Πετράκος, στην αίθουσα του μεγάρου της. Όπως κάθε χρόνο, αναφέρθηκαν οι ανασκαφικές έρευνες που διενεργούνται υπό την αιγίδα της, καθώς και οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις που συμπληρώνουν το «παζλ» αρχαίων θέσεων, αλλά και η μορφωτική δράση του επιστημονικού ιδρύματος που συνεχίζει για 27η περίοδο τα μαθήματα της Σχολής Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης.
Τι ξεχώρισε τη χρονιά που πέρασε; Σίγουρα το Αρχαίο Θέατρο στη Θουρία Μεσσηνίας που έφερε στο φως η έρευνα της αρχαιολόγου Ξένης Αραπογιάννη, αλλά και τα μοναδικά ευρήματα που συνεχίζει να δίνει ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός τόπος: Ο Άγιος Βασίλειος στο Ξηροκάμπι Λακωνίας, κοντά στη Σπάρτη, όπου τα τελευταία χρόνια αναδύεται, μέσα από την έρευνα της αρχαιολόγου Αδαμαντίας Βασιλογάμβρου, ένα νέο μυκηναϊκό ανάκτορο.
Πέρσι στον Άγιο Βασίλειο βρέθηκαν, εκτός από νέα θραύσματα πινακίδων με Γραμμική Β γραφή, ένας κυβόσχημος βωμός από ασβεστόλιθο, πάνω στον οποίο εντοπίστηκαν δυο κέρατα καθοσιώσεως (ιερά σύμβολα) κι ένα πήλινο ειδώλιο αλόγου.
Γύρω από το βωμό ανακαλύφθηκαν επίσης έξι πήλινα ειδώλια ταύρων, ένα ειδώλιο άντρα από ελεφαντόδοντο που κρατά στην αγκαλιά του ένα μοσχαράκι και ένας αιγυπτιακός σφραγιστικός σκαραβαίος της βασιλείας του Αμενχοτέπ ΙΙΙ (1402-1365 π.Χ.).
Άλλες ανασκαφές που ξεχώρισαν το 2016 είναι: Στην αρχαία Μεσσήνη, όπου ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης ολοκλήρωσε την αποκάλυψη του οικοδομικού συγκροτήματος βόρεια του ιερού της Ίσιδος του 4ου και του 5ου αι. μ.Χ., που αποτελείται από τρεις δεξαμενές νερού, γύρω από τις οποίες υπήρχαν δωμάτια με λίθινα θρανία.
Ο ανασκαφέας πιστεύει ότι το οικοδόμημα χρησίμευε στις τελετές μύησης των οπαδών της αιγυπτιακής λατρείας και στη βάπτιση των μυστών. Ακόμα θεωρεί ότι η εγγύτητα του ιερού της Ίσιδος με την πρωτοβυζαντινή χριστιανική βασιλική δεν είναι τυχαία. -Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** Η μαγεία της ελληνικής φορεσιάς στην Costa Navarino 
 
 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά τρεις δραστήριοι φορείς με σημαντική παρουσία σε διαφορετικούς τομείς της χώρας, το Μουσείο Μπενάκη, η Costa Navarino και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον πολιτισμό και παρουσιάζουν το φιλόδοξο πολιτιστικό έργο «Ταξίδι στη μαγεία της ελληνικής φορεσιάς: Σύγχρονες δημιουργίες ζωντανεύουν τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη».
Πρόκειται για μια ομαδική έκθεση που φέρνει κοντά 15 παγκοσμίου φήμης σχεδιαστές μόδας και ταλαντούχους εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα και ενστερνίζονται στο έργο τους το ελληνικό στοιχείο. Αξιοποιώντας τη συλλογή έντυπων πηγών της ελληνικής ενδυμασίας από το 16ο έως τον 20ό αιώνα, δωρεά του Ι.Δ. Κοιλαλού στο Μουσείο Μπενάκη, οι καταξιωμένοι δημιουργοί παρουσιάζουν έργα που εμπνέονται από την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά και προβάλλουν την ελληνική διαχρονικότητα στη μόδα και στην αισθητική.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες δημιουργούς είναι ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Jean Paul Gaultier, ο οίκος Zeus+Dione, οι σχεδιάστριες Μαίρη Κατράντζου και Σοφία Κοκοσαλάκη, ο σχεδιαστής Δημήτρης Ντάσιος, αλλά και οι εικαστικοί καλλιτέχνες Κωνσταντίνος Κακανιάς, οι Blind Adam και Σοφία Στέβη από την The Breeder Gallery, οι Αντωνάκης, Χρύσα Βουδούρογλου, Βασίλης Ζωγράφος, Απόστολος Καραστεργίου και Μαργαρίτα Μυρογιάννη από την Eleftheria Tseliou Gallery. Στην έκθεση συμμετέχουν, επίσης, το Κέντρο Διατήρησης Παραδοσιακών Τεχνικών Κλωστοϋφαντουργίας ΜΕΝΤΗΣ, δωρεά της οικογένειας Μέντη στο Μουσείο Μπενάκη και το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας.
Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια φρέσκια ματιά σε μια διαχρονική κληρονομιά, ζωντανεύοντας τον πλούτο την ελληνικής ενδυμασίας και ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η ελληνική παράδοση αποτελεί συνεχή πηγή έμπνευσης για σύγχρονούς δημιουργούς.
Η συλλογή Ι.Δ. Κοιλαλού, η οποία αποτελείται από έντυπες παραστάσεις που απεικονίζουν την ελληνική φορεσιά σε όλες της τις εκφάνσεις, έχει παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη (20 Σεπτεμβρίου – 12 Νοεμβρίου 2006) στην έκθεση «Η Ελληνική ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα από τη Συλλογή Ι.Δ. Κοιλαλού» και είναι πλήρως δημοσιευμένη στον ομώνυμο δίγλωσσο κατάλογο των εκδόσεών του. Τα περισσότερα, χαρακτικά και υδατογραφίες, είναι δημιούργημα ξένων περιηγητών, οι οποίοι στα χρόνια της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας επισκέφτηκαν τη χώρα μας, γοητεύτηκαν και κληροδότησαν ένα πλούσιο αρχείο οπτικών μαρτυριών για μία από τις πλέον λειτουργικές και ταυτόχρονα ευφάνταστες εκφράσεις της ελληνικής ζωής και της πολιτιστικής μας παράδοσης. Στην πλειοψηφία τους δεν αποτελούν μία απλή καταγραφή, αλλά είναι απεικονίσεις από αφηγήματα «σκηνογραφημένα» στο περιβάλλον τους ή ενδυματολογικές επινοήσεις ξένων ζωγράφων. Πολλά από τα έργα αποτελούν μια ρομαντική αφήγηση της ελληνικής ιστορίας μέσα από τα μάτια επισκεπτών, γοητευμένων από έναν τόπο ξένο και μυστηριώδη.
Συγχρόνως και για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Jean Paul Gaultier επέλεξε να εκθέσει στο Μουσείο Μπενάκη, (Κουμπάρη 1, Αθήνα) μία δημιουργία από τη συλλογή του «Αφιέρωμα στην Ελλάδα», συνδέοντας με αυτό τον τρόπο τις παράλληλες δράσεις.
Μιλώντας για την έκθεση, η κα Κωστάντζα Σμπώκου - Κωνσταντακοπούλου, διευθύντρια - ΤΕΜΕΣ Α.Ε., εταιρείας ανάπτυξης της Costa Navarino, επισήμανε: «Η παρουσία του Μουσείου Μπενάκη στους χώρους της Costa Navarino και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, μέσα από μια εδραιωμένη πια συνεργασία , επιβεβαιώνει την αδιάρρηκτη σχέση της ιστορίας, της τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τουρισμό και την εμπειρία των επισκεπτών στην Ελλάδα. Η εμπειρία αρχίζει από την άφιξη, εμπλουτίζεται κατά τη διαμονή, αφήνοντας - ελπίζουμε - στην ψυχή του επισκέπτη την αίσθηση ενός τόπου πλούσιου σε πολιτισμό. Σύγχρονοι δημιουργοί έρχονται να ενισχύσουν την μοναδική συλλογή της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας του Μουσείου Μπενάκη, όπως αυτή αποτυπώνεται, συγκεντρώνεται, ταξινομείται και σχολιάζεται στις έντυπες πηγές του Δημήτριου Κοιλαλούς. Οι δημιουργοί αυτοί φέρνουν μαζί τους τον αέρα της ελεύθερης δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τους δυνατούς δεσμούς τους με την Ελλάδα και την ιστορία της, ο καθένας μέσα από το δικό του διαφορετικό βλέμμα».
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης έχει ο σκηνογράφος-ενδυματολόγος Παύλος Θανόπουλος, ο οποίος ζωντανεύει τις γυναικείες μορφές των χαρακτικών και τις λεπτομέρειες από τα ελληνικά τοπία της συλλογής, μέσα από ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο σκηνικό στην Costa Navarino και με μια αντίστοιχη παρουσίαση προσαρμοσμένη στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

*** Πρωτομαγιά στη φύση - πεζοπορία και πικ – νικ 
 
Το Πεζοπορικό Τμήμα του «Σ.Π.Ο.Κ. Ευκλής» διοργάνωσε για πρώτη φορά τη Δευτέρα, 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά 2017), πεζοπορία στην όμορφη μεσσηνιακή φύση, στο όρος Καλάθι, για μικρά παιδιά και εφήβους, με συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μεσσηνίας, καθώς και πικ-νικ στον Άγιο Γεώργιο Ελαιοχωρίου (λίγο μετά την Τίμιοβα).
Με συντονιστή τον έφορο Πεζοπορίας του «Ευκλή», Ανάργυρο Βλάχο, οι συμμετέχοντες με τα παιδιά τους περπάτησαν σε μια εύκολη, κατηφορική, χωμάτινη διαδρομή μιας ώρας, μαζί με τη στάση, από τον Άγιο Γεώργιο Ελαιοχωρίου έως το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.
Με το πέρας της πεζοπορίας απόλαυσαν όλοι μαζί τα εδέσματα που είχαν φέρει από το σπίτι και τα παιχνίδια άρχισαν. Μικροί και μεγάλοι έπαιξαν σκοινάκι, έκαναν κούνια και την Πρωτομαγιά τη γιόρτασαν όπως πρέπει να γιορτάζεται… κοντά στη φύση.
Μάλιστα, οι δύο Σύλλογοι ευχαριστούν θερμά το Τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών, που συνόδεψε τους μικρούς πεζοπόρους, ενώ όλοι έδωσαν αμοιβαίες υποσχέσεις ότι θα το επαναλάβουν.

*** Μια αγκαλιά για τα αδέσποτα 
Η Costa Navarino, στο πλαίσιο της προσπάθειας που αναπτύσσει για την προστασία των αδέσποτων ζώων, διοργάνωσε τις προηγούμενες ημέρες εκδήλωση με θέμα τους τετράποδους φίλους. Μεταξύ άλλων, υπήρχαν δραστηριότητες που αφορούν στην εκπαίδευση και τη φροντίδα ζώων και σε συνεργασία με τη PURINA®, πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.
Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου περιλάμβανε σειρά δραστηριοτήτων και εκπλήξεων, όπως συμβουλές εκπαίδευσης από τον Έλληνα εκπαιδευτή σκύλων Θοδωρή Τριαντή, καλλωπισμό και περιποίηση από την ομάδα της κινητής μονάδας Aussie Pet Mobile GR και δωρεάν τροφή για έξι μήνες από τη PURINA® για όλα τα υιοθετημένα σκυλιά.  Α.Π. 

***  Συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών θα έχει το εικαστικό εργαστήρι 
 
Σημαντικός στόχος του Εικαστικού Εργαστηριού, για την περίοδο 2017-2018, είναι η ΠΡΟΣΘΕΣΗ, η οποία αποτελεί πρόγραμμα συνεργασίας σε τρεις φάσεις με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας.
  Επίσκεψη στην ΑΣΚΤ
Την περασμένη Τετάρτη, 4 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Τομέα Εικαστικών Παναγιώτης Λαμπρινίδης, ο οποίος υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και ομάδα καθηγητών και σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου, επισκέφθηκαν την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Εκεί, συναντήθηκαν με τον πρύτανη Πάνο Χαραλάμπους, καθώς και με το διευθυντή του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής Άγγελο Αντωνόπουλο, το διευθυντή του 5ου Εργαστήριου Ζωγραφικής Μιχάλη Μανουσάκη και το διευθυντή του Εργαστηρίου Χαρακτικής Γιάννη Γουρζή.
Οι επισκέπτες παρακολούθησαν ολοκληρωμένες εργασίες και διπλωματικές εργασίες σπουδαστών και άκουσαν αναλύσεις πάνω στη δημιουργία των εικαστικών έργων τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους σπουδαστές.
Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για θέματα εικαστικής τέχνης και δημιουργίας του έργου τέχνης στο σημερινό εικαστικό πεδίο, αλλά και συζήτηση πάνω σε θέματα εκπαίδευσης της τέχνης με τους καθηγητές και τους σπουδαστές της σχολής.
  Επίσκεψη και στην DOCUMENTA 14
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την έκθεση με τίτλο «Μαθαίνοντας από την Αθήνα» - Πρόγραμμα δραστηριοτήτων documenta 14, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) – κτήριο οδού Πειραιώς, Εκθεσιακός χώρος «Νίκος Κεσσανλής».
Η πρώτη φάση συνεργασίας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας ιδιαίτερες δυνατότητες σε όσους μετέσχον, καθώς διεύρυνε τους καλλιτεχνικούς τους ορίζοντες.
  Η Καλών Τεχνών
θα ζωγραφίσει στην Καλαμάτα
Στη δεύτερη φάση της συνεργασίας αυτής, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2017, καθηγητές και σπουδαστές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών θα επισκεφθούν την Καλαμάτα, ώστε να ζωγραφίσουν, να μιλήσουν και να εκθέσουν εδώ τα έργα που θα δημιουργήσουν στην πόλη μας.
Στην τρίτη φάση της συνεργασίας προγραμματίζεται, το Μάρτιο του 1918, να παρουσιασθεί στην Καλαμάτα μια επιλογή σημαντικών έργων, που προέρχονται από τη Σχολή Καλών Τεχνών.

*** Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας 
Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα σημειωθεί αύριο Τετάρτη, 10 Μαΐου, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι, στους πρώην Δήμους Ανδανίας – Είρας και στα δ.δ. Ζευγολατιού – Καλλιρρόης – Μαγούλας και Πολίχνης, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

***  81 δισ. ευρώ για τη «θεραπεία» των τροχαίων! 
Η προκλητική αδιαφορία των -εκάστοτε- κυβερνήσεων, οι εξοργιστικές ανεπάρκειες λειτουργίας των εκπροσώπων του κοινοβουλευτικού συστήματος και η πάγια έως και εγκληματικά ανεύθυνη οδική συμπεριφορά αμέτρητων Ελλήνων, αναδεικνύονται μέσα από το «υλικό» της Βουλής που έφερε στη δημοσιότητα η «Καθημερινή».
Πρόκειται, αφενός, για εφιαλτικών διαστάσεων στοιχεία, τα οποία παρουσίασαν στην εθνική αντιπροσωπεία ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, Γ. Ουρσουζίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, Ν. Τόσκας. Και αφετέρου, για ένα έγγραφο-ντοκουμέντο που καταδεικνύει ότι έχουν επισημανθεί ύστερα από συστηματική δουλειά, από στελέχη της εθνικής αντιπροσωπείας, οι «τρύπες» του συστήματος και πως μάλλον ουδείς ενδιαφέρεται να τις επουλώσει.
Και επειδή τα τελευταία χρόνια μιλάμε και με όρους οικονομικού κόστους, ο κ. Ουρσουζίδης αποκάλυψε: «Η πατρίδα μας έχει δαπανήσει πάνω από 81 δισ. για τη “θεραπεία” των τροχαίων στην Ελλάδα σε αυτή τη 15ετή περίοδο».
Αυτή την ανικανότητα ή την ανευθυνότητα την έχουμε πληρώσει ακριβά και στη Μεσσηνία…   Α.Π. 

***  ΠΟΕΔΗΝ: «Επικοινωνιακό σόου η μεταφορά ασθενών από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σε αυτό της Ζακύνθου» 
Η ΠΟΕΔΗΝ με αναφορά τους στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και Ζακύνθου ζητά να γίνει έρευνα για τους τρεις ασθενείς που μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σε αυτό της Ζακύνθου προκειμένου να χειρουργηθούν, χαρακτηρίζει μάλιστα αυτή τη μεταφορά «επικοινωνιακό σόου»
Ακολουθεί όλη η αναφορά:
~ Αναφορά στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και Ζακύνθου
για την διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες που χειρουργήθηκαν οι τρεις μεταφερόμενοι Ασθενείς την Τετάρτη 3/5/2017 στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
ΠΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κυρίες Εισαγγελείς,
Σας παρακαλούμε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους και να αποδοθούν για τα συμβάντα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και Ζακύνθου την περασμένη Τετάρτη 3/5/2017, που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τριών Ασθενών και παραβίασαν κατ’ εξακολούθηση το θεραπευτικό πρωτόκολλο που διέπει τα Δημόσια Νοσοκομεία.
Τρεις μεταφερόμενοι Ασθενείς από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας που θα σας καταθέσουμε τα ονόματά τους κατά την ανακριτική διαδικασία οι δύο αλβανικής καταγωγής (πατέρας – υιός, αρχικά Ha. Ar. – Ha. La.) και ο ένας ελληνικής καταγωγής κάτοικος Ζαχάρως (αρχικά Ρου. Ι.), χειρουργήθηκαν αιφνιδιαστικά χωρίς να τηρηθεί το ιατρικό θεραπευτικό πρωτόκολλο στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου την Τετάρτη 3/5/2017, από μεταφερόμενους Ιατρούς που κατά το νόμο δεν είχαν δικαίωμα να χειρουργήσουν στο εν λόγω Νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα,
Οι τρεις Ασθενείς έκαναν προεγχειρητικό έλεγχο στο Γ.Ν.Κυπαρισσίας. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών (ελληνικής καταγωγής κάτοικος Ζαχάρως) έκανε εισαγωγή στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
Την Τετάρτη 3/5/2017 το πρωί αιφνιδιαστικά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και χειρουργήθηκαν από μεταφερόμενους γιατρούς και προσωπικό που δεν έχουν εξαρτημένη εργασία με το Νοσοκομείο Ζακύνθου. Μάλιστα για το σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν χειρουργικά εργαλεία και υλικά (γάζες, ράμματα κλπ) από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Όπως επανειλημμένα δήλωσε η μεταφερόμενη ομάδα Ιατρών φοβόντουσαν δολιοφθορά. Από ποιους;
Στη χειρουργική ομάδα των Ιατρών που χειρούργησαν τους τρεις Ασθενείς συμμετείχε ως Ιατρός ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κος Πολάκης, ιδιώτης Ιατρός στο επάγγελμα.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία απαγορεύεται ιδιώτης Ιατρός χωρίς να έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο Ζακύνθου, να παρευρίσκεται στα χειρουργεία, πόσο μάλλον να λαμβάνει μέρος σε χειρουργικές πράξεις. Οι τρεις Ασθενείς δεν ακολούθησαν το θεραπευτικό πρωτόκολλο που επιβάλλεται με βάση την υφιστάμενη Νομοθεσία για εισαγωγή στο χειρουργικό τομέα του Νοσοκομείου.
Δεν πέρασαν από τα εξωτερικά ιατρεία, δεν έγινε η διαδικασία εισαγωγής, δεν έγινε προεγχειρητικός έλεγχος στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ο ένας εκ των τριών Ασθενών ήταν ανασφάλιστος, χωρίς να διαθέτει ΑΜΚΑ. Στα χειρουργεία των τριών Ασθενών συμμετείχαν ιατροί και προσωπικό που δεν είχαν εξαρτημένη εργασία με το Νοσοκομείο Ζακύνθου.
Μάλιστα αμέσως μετά το χειρουργείο πόσταραν σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι δύο Ασθενείς αλβανικής καταγωγής φιλοξενούνταν την Τρίτη 2/5/2017 στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και υποβλήθηκαν με μυστικότητα σε προεγχειρητικό έλεγχο. Ο τρίτος Ασθενής εισήχθη στην χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας την Τρίτη 2/5/2017. Ο Ασθενής αποχώρησε από το Νοσοκομείο μετά τον προεγχειρητικό έλεγχο. Συνέχιζε να εμφανίζεται ως εισαγωγή στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Όταν αντιλήφθηκαν οι εργαζόμενοι ότι απουσιάζει από το Νοσοκομείο και επρόκειτο να χειρουργηθεί την επόμενη ημέρα στο Νοσοκομείο Ζακύνθου διαμαρτυρήθηκαν έντονα και ακυρώθηκε το εισιτήριο.
Τα χειρουργεία του Νοσοκομείου της Ζακύνθου με βάση το πόρισμα της επιτροπής, που ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας όρισε και επικεφαλής είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας κος Πέτρου, ακόμα και σήμερα είναι επισφαλής η λειτουργία τους. Μάλιστα σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα του Νοσοκομείου προτείνει την άμεση λειτουργία τους με φορητές μπουκάλες ιατρικών αερίων. Κάτι που αποδέχτηκε ο Αν.Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και αμέσως μετά άλλαξε γνώμη.
Τα χειρουργεία είναι κλειστά από τον Νοέμβριο του έτους 2016 επειδή πέντε ασθενείς αντιμετώπισαν σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, εκ των οποίων η μία ασθενής έχασε τη ζωή της μετά από εγχείρηση ρουτίνας (αφαίρεση λάμας από το πόδι της). Ακόμα δεν έχει εκδοθεί πόρισμα για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας. Είναι σαφές ότι οι φορείς και οι πολίτες της Ζακύνθου δεν εμπιστεύονται τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου.
Με πρόταση των Επιτροπών που ορίστηκαν από τον Υπουργό Υγείας συνεστήθη θεραπευτικό πρωτόκολλο το οποίο καθορίζει ότι σε περίπτωση που χειρουργείται Ασθενής στα χειρουργεία της Ζακύνθου θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η μετεγχειρητική του πορεία. Στους τρεις μεταφερόμενους Ασθενείς που χειρουργήθηκαν από τον Αν.Υπουργό Υγείας κο Πολάκη και τους μεταφερόμενους Ιατρούς δεν τηρήθηκε το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Οι τρεις χειρουργημένοι ασθενείς πριν κλείσουν 24ωρο μετά το χειρουργείο, εξαφανίστηκαν από το Νοσοκομείο. Χωρίς να ερωτηθούν και να συναινέσουν οι αρμόδιοι Ιατροί του Νοσοκομείου. Δεν γνωρίζουμε εάν είναι καλά στην υγεία τους. Οι Ασθενείς για όσο διάστημα παρέμειναν στο Νοσοκομείο παρακολουθούνταν στενά από τους μεταφερόμενους ιατρούς. Συνεχώς έλεγαν ότι φοβούνται δολιοφθορά. Από ποιους;
Οι εργαστηριακές εξετάσεις παρουσίασαν μετεγχειρητικά ευρήματα ιδίας ταυτότητας, μικρότερης όμως σημασίας από τα ευρήματα των ασθενών που εμφάνισαν τον Νοέμβριο του 2016 μετεγχειρητικές επιπλοκές και οδήγησαν στο κλείσιμο από τότε έως σήμερα των χειρουργείων.
Όταν έγιναν γνωστά τα μετεγχειρητικά εργαστηριακά ευρήματα στους δύο εκ των τριών χειρουργημένων Ασθενών τα δείγματα ορού εστάλησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για επανέλεγχο, αμφισβητώντας έτσι η Διοίκηση του Νοσοκομείου την αξιοπιστία του ίδιου του Νοσοκομείου που προΐσταται. Κατά την επανεξέταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών επιβεβαιώθηκαν οι δείκτες των τιμών των εξετάσεων για τους Ασθενείς, με τις τιμές που εξέδωσε το εργαστήριο του Νοσοκομείου Ζακύνθου.
Οι πράξεις των εμπλεκόμενων σε αυτό το επικοινωνιακό σόου, έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών που χειρουργήθηκαν. Απαξίωσαν την λειτουργία του Νοσοκομείου Ζακύνθου προσπαθώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα για την επαναλειτουργία των χειρουργείων, παρά την αντίθετη άποψη της Επιστημονικής κοινότητας και της επιτροπής που ο ίδιος ο Υπουργός όρισε. Με τις εν λόγω πράξεις και εντολές τους θέτουν εκ νέου σε κίνδυνο ζωές ασθενών.
Ζητάμε να διερευνηθούν και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες εάν υπάρχουν σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το επικοινωνιακό σόου. Η επιστημονική κοινότητα επιμένει ότι μπορούν να ανοίξουν και να λειτουργούν τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου με ασφάλεια με φορητές μπουκάλες ιατρικών αερίων. Το αρνούνται οι αρμόδιοι. Το αρνείται ο Αν.Υπουργός Υγείας κος Πολάκης. Επιμένουν να ανοίξουν από την κεντρική παροχή.
Μετά το επικοινωνιακό σόου που καθοδηγήθηκε από τον Αν. Υπουργό Υγείας τα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου παραμένουν κλειστά. Δεν τα εμπιστεύονται οι πολίτες της Ζακύνθου. Εξαιτίας των χειρισμών του Αν.Υπουργού Υγείας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου ένα ολόκληρο νησί είναι χωρίς Νοσοκομείο. Και η τουριστική περίοδος ξεκίνησε.
Σας κοινοποιούμε τα Δελτία Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με τα χειρουργεία των τριών Ασθενών, το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» που όρισε ο Υπουργός Υγείας, ανακοινώσεις των φορέων της Ζακύνθου, του Συλλόγου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ζακύνθου, του Επιστημονικού Συμβουλίου Ζακύνθου και της ΑΔΕΔΥ.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

***   Αλέξης Τσίπρας: Καταργούνται οι πανελλαδικές, υποχρεωτική 14ετής εκπαίδευση 
Ιδρύεται Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά - Ολοήμερα και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά της χώρας - Επεκτείνεται το πρόγραμμα σίτισης
 Περίπου στις 11 το πρωί έφτασε στο υπουργείο Παιδείας ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας που ξεκινά από σήμερα επισκέψεις με σκοπό την επίσπευση του κυβερνητικού έργου. Στην είσοδο του υπουργείου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και τον ξενάγησε στους χώρους του κτηρίου, ενώ ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα τέχνης που κοσμούν τις αίθουσες.
Ο κύριος Τσίπρας, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο υπουργείο, αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του μέχρι τώρα, αλλά και στους άμεσους στόχους για το επόμενο διάστημα, δίνοντας έμφαση στην επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, των σχολικών γευμάτων, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να περιλαμβάνει το νήπιο και το προνήπιο, στην δημιουργία «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και κυρίως στην κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ενίσχυσης του λυκείου, κάτι που θα σημαίνει «λιγότερα μαθήματα, αλλά περισσότερες ώρες», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Τόνισε επίσης πως η κυβέρνησή του κατάφερε «κάτι που για άλλες χώρες είναι αυτονόητο, αλλά για την Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο, να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους με επάρκεια σε βιβλία και έμψυχο δυναμικό. Αυτό θα γίνει και φέτος, όπως είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σήμερα»
«Επέλεξα να ξεκινήσω με το υπουργείο Παιδείας γιατί είναι γνώριμο υπουργείο για 'μενα και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παραγόμενο έργο, γιατί η παιδεία πρέπει να είναι προτεραιότητα το επόμενο διάστημα. Η παιδεία έγινε στόχος συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας ώστε να γίνει εμπορεύσιμο προϊόν που θα είχαν πρόσβαση μόνο όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να το αποκτήσουν. Η παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση στο μέλλον του τόπου» είπε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός και τόνισε πως «στόχος των επισκέψεων είναι ο προγραμματισμός δράσης αλλά και ένας μικρός απολογισμός». Ξεκινώντας τον απολογισμό, ανέφερε ως επιτυχία το άνοιγμα των σχολείων στην ώρα τους και συνέχισε με το ενιαίου τύπου ολοήμερο σχολείο και νηπιαγωγείο, «έτσι ώστε όλοι οι γονείς να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους μέχρι τις 4 το απόγευμα χωρίς να έχουν την έννοια της φύλαξης».
Στελεχώσαμε εγκαίρως τα σχολεία ειδικής αγωγής και κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κατακτηθεί ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, είπε και ανέφερε πως από εδώ και στο εξής, «στόχος μας η ενίσχυση του σχολείου, η αναβάθμιση του λυκείου, η "ομαλοποίηση" των πανελλαδικών με μεταρρύθμιση της διαδικασίας, να δώσουμε χώρο και αξία στο λύκειο, η ενίσχυση των ανωτάτων ιδρυμάτων, η επένδυση στην έρευνα και στην νέα γενιά».
Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε:
-Για την 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση:
Προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εντός της επόμενης τριετίας, δηλαδή εκτός από δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, το νήπιο και το προνήπιο. Αυτό σημαίνει κανένα παιδί από 4 ετών και πάνω να μην μείνει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, και στο τελευταίο χωριό.
-Για το ολοήμερο σχολείο: Από τον Σεπτέμβριο ολοήμερο σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας, και τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία, συνολικά 830 μονάδες σε κάθε γωνιά της χώρας μας.
-Για τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις: Μειώνουμε σταδιακά τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα σε νήπια και δημοτικά με όριο σε δυο χρόνια να μην είναι πάνω από 22.
-Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Προσπάθεια για νέα προγράμματα σπουδών, ιδίως στην ιστορία, στα θρησκευτικά και στα τεχνικά μαθήματα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο να πιστέψουμε όλοι ότι η πραγματική εκαπιδευτική διαδικασία γίνεται στο σχολείο και όχι στο πάρεργο του φροντιστηρίου. Θεωρούμε αδιανόητο σήμερα η βασική εκπαίδευση των μαθητών στις ξένες γλώσσες να μην γίνεται μέσα στο σχολείο. Στόχος μας η τοποθέτηση στο κέντρο της διαδικασίας την μάθηση και όχι την εξέταση.
-Για την ειδική εκπαίδευση: Προχωρούμε στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής διαδικασίας με έξι νέα καλλιτεχνικά σχολεία και της ειδικής αγωγής, ανοίγουν την επόμενη χρονιά 11 νέα σχολεία, ενώ πέρυσι άνοιξαν άλλα 23. Προσαρμόζουμε τα ωρολόγια προγράμματα των ειδικών σχολείων με τα υπόλοιπα σχολεία ενώ δίνουμε την δυνατότητα να λειτουργούν ως ολοήμερα.
-Για το έτος μαθητείας: Φέτος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία ο θεσμός του «έτους μαθητείας», καλύψαμε πάνω από 3.000 μαθητές τελικά και τους δώσαμε σε ένα τέταρτο έτος, επιχειρήσεις προσλαμβάνουν μαθητές, ενώ η διαδικασία παρακολουθείται από το σχολείο.
-Για τα προγράμματα σίτισης: Ενισχύσαμε τα ολοήμερα μέσα από τα προγράμματα σίτισης, καθώς σήμερα καλύπτουμε το 20% περίπου. Ξεκινήσαμε από τα σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές, με υψηλά ποσοστά ανεργίας και διαπιστώσαμε ότι το μέτρο ήταν ευεργετικό και για την σχολική διαδικασία. Του χρόνου θα καλύπτονται συνολικά περίπου οι μισοί μαθητές που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία και ο θεσμός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το 2019, όταν θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα.
-Για την προσφυγική κρίση: Είμαι εξαιρετικά περήφανος που έχουμε καταφέρει, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την προσφυγική κρίση να δείξουμε ήθος και αλληλεγγύη. Ήδη 300 τάξεις λειτουργούν για 5.000 προσφυγόπουλα που φοιτούν κανονικά, ενώ από το Σεπτέμβρη θα έχουμε 600 τάξεις υποδοχής προσφύγων σε όλη τη χώρα.
-Για τις Πανελλαδικές: «Σχεδιάζουμε ριζική αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, που θα οδηγήσει στην κατάργηση των Πανελλαδικών, μια διαδικασία που δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι αδιάβλητη, ίσως το πιο αδιάβλητο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, αλλά που είναι εξαντλητική και απάνθρωπη. Η αναβάθμιση σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες, ενώ το απολυτήριο θα καθορίζει την εισαγωγή στα πανεπιστήμια».
-Για την αναγνώριση πενταετών σπουδών: Λύνουμε ένα θέμα που μας απασχολεί από τότε που ήμουν συνδικαλιστής φοιτητής στο Πολυτεχνείο, αναγνωρίζουμε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως μεταπτυχιακά, ως μάστερ.
-Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ταυτόχρονα προχωράμε σε διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης των ΤΕΙ, ξεκινώντας από την εμβληματική πρωτοβουλία με ειδική αναφορά στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που συνεργάζονται αρμονικά. Πρόθεσή μας είναι μετά την αξιολόγηση αυτά τα δύο ιδρύματα να δημιουργήσουν ένα νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου θα δημιουργηθούν και διετείς δομές που θα δίνουν ευρωπαϊκούς τίτλους για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων.
-Για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τις επόμενες μέρες φέρνουμε στη Βουλή ένα ν/σ που φέρνει δυνατότητα μεταπτυχιακής φοίτησης σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικών, ορίζουμε ανώτατο όριο αμοιβής των καθηγητών, ενισχύουμε τα προγράμματα που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ κάνουμε και παρεμβάσεις στην διοίκηση, καθώς οι αντιπρυτάνεις θα εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, μια αλλαγή που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες συναινέσεις και θα αποτρέψει κακώς κείμενα. Οι φοιτητές μένουν απέξω από την διαδικασία εκλογής, αλλά όχι έξω από τα όργανα, καθώς συμμετέχουν μέσα από δικές τους διαδικασίες.
-Για την έρευνα: Στηρίζουμε την έρευνα γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε το brain drane, από το 2015 αυξήσαμε τις δαπάνες κατά 200 εκατ. ευρώ συνολικά και φυσικά έχουμε προχωρήσει σε στοχευμένη στρατηγική για τα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτούνται θέσεις για νέους επιστήμονες. Ιδρύσαμε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα και έχουμε σχέδιο να αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα για να δημιουργήσουμε εταιρείες start-up.
protothema.gr

*** Η 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, σε αφορά 
Η 9η Μαΐου δεν ορίστηκε τυχαία «Ημέρα της Ευρώπης». Είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ξεκίνημα της συνεργασίας και της ενωτικής διαδικασίας των λαών της Ευρώπης. Είναι η ημέρα που ένας από τους "πατέρες" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, διακήρυξε το 1950 τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και σηματοδότησε την απαρχή της μεγαλύτερης περιόδου ειρήνης που γνώρισε ποτέ η ευρωπαϊκή ήπειρος, και την έναρξη ενός νέου είδους συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης.
O φετινός εορτασμός έρχεται σε μια περίοδο που τρίζουν τα θεμέλια του «Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος», εν μέσω μιας πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης, με την οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη να μην έχει ακόμη ξεπεραστεί και με παρούσα την ταχεία αύξηση των δυνάμεων του ευρωσκεπτικισμού σε ολόκληρη την ήπειρο.
Καθώς η Ευρώπη των 27 προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της, η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίκαιρη και ουσιαστική. Το μέλλον της Ευρώπης δίνει το έναυσμα για συζήτηση καταθέτοντας διάφορες ιδέες, προτάσεις και επιλογές για μια κοινωνική διάσταση της Ευρώπης έως το 2025. Σκοπός είναι να εμπλουτιστεί η συζήτηση με νέα στοιχεία, ώστε να γίνει δυνατή η ανάληψη δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό: στις 13 και 14 Μαΐου στο Λουξεμβούργο και στις 14 Μαΐου στο Στρασβούργο. Τα κατά τόπους γραφεία της Ε.Ε. στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόσκληση, συμμετέχουν σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να ενημερώσουν το κοινό γύρω από την Ε.Ε.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας, επιθυμώντας να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια τη μέρα αυτή και να είναι ακόμα πιο κοντά στους πολίτες, θα βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας (Πλ. Αγ. Αποστόλων, πεζόδρομος Μπενάκη 4) για να τους ενημερώσει, να συζητήσει μαζί τους, να ζητήσει και να καταγράψει τη γνώμη τους για την Ευρώπη που επιθυμούν και ονειρεύονται!

***

*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Για  τους επαναλειπτικούς αγώνες στο  στο Champions League),
 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΟΝΑΚΟ   2-1  .- ^

Τα γκολ : Αρχικά με τον Μάντζουκιτς, που πήρε το «ριμπάουντ» μετά την εξαιρετική επέμβαση του Σούμπασιτς στην κεφαλιά που έκανε ο ίδιος και στο 44΄ με το φοβερό γκολ του Ντάνι Άλβες, οι επίδοξοι πρωταθλητές Γαλλίας ήταν να μειώσουν στο 69΄ με το μόνιμο σκόρερ τους, Κυλιάν Εμπαπέ (6 γκολ σε 9 ματς στο Champions League),
Διαιτητής: Μπγιορν Κούιπερς (Ολλανδία)
Κίτρινες: Μπονούτσι, Μάντζουκιτς - Φαλκάο, Μεντί
 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μπουφόν, Κιελίνι, Πιάνιτς, Κεντίρα (10΄ Μαρκίζιο), Ιγκουαΐν, Σάντρο, Μπαρτσάλι (85΄ Μπενάτια), Μάντζουκιτς, Μπονούτσι, Ντιμπάλα (54΄ Κουντράντο), Άλβες
 ΜΟΝΑΚΟ (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Σούμπασιτς, Τζέμερσον, Μουτίνιο, Φαλκάο, Σίλβα (69΄ Λεμάρ), Μπακαγιόκο (78΄ Ζερμέν), Σιντιμπέ, Μεντί (54΄ Φαμπίνιο), Ράγκι, Γκλικ, Εμπαπέ

Στους αγώνες ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Γιουβέντους (Ιταλία) - Μονακό (Γαλλία) 2-1 (2-0)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10/05 (0-3)
 *Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων.

***   Για 3η χρονιά το Δημοτικό Εύας γέμισε μικρούς σκακιστές… (φωτογραφίες)
 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία και για 3η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Μαΐου στο Δημοτικό Σχολείο Εύας το ομαδικό διασχολικό πρωτάθλημα σκάκι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το τουρνουά διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Εύας, σε συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας και τη στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συμμετείχαν 11 ομάδες και συνολικά 52 παιδιά από δημοτικά σχολεία της Καλαμάτας, ενώ με 2 ομάδες εκπροσωπήθηκε το Δ.Σ. της Εύας.
Με αφορμή το σκάκι τα παιδιά και οι συνοδοί γονείς και δάσκαλοι έζησαν και φέτος μια ξεχωριστή δημιουργική ημέρα …αγαπώντας το σχολείο και την Κυριακή.
Πρωταθλήτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η ομάδα του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας με 10 βαθμούς και 18 ατομικούς πόντους που κέρδισαν οι: Θοδωρής Αθανασόπουλος, Γιώργος Δραγώνας, Μιχάλης και Κωνσταντής Κατσαρέας και Ανδριάνα Αθανασοπούλου.
Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (12.5) με 7 βαθμούς, ενώ αγωνίστηκαν οι Νίκος Θεοχαρίδης, Σταμάτης Γιαλλικάρης, Χαράλαμπος Κουσουλής, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γιώργος  Φυκούρας και Δημήτρης Αντωνόπουλος.
Διακρίθηκε ακόμα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, η Α’ ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Εύας με 7 βαθμούς (12.5), αποτελούμενη από τους Δημήτρη Κουρέτα, Ελεάνα Παντελοπούλου, Σπύρο Καπότα και Αμαλία Κουτέλα.
Ακολούθησαν στην κατάταξη οι ομάδες: 19ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 6 βαθμοί (11.5) , 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 6 βαθμοί (8.5) , 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 6 βαθμοί (8.5) , 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 5 βαθμοί (10) , 22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 5 βαθμοί (10) , Δημοτικό Σχολείο Εύας Β 4 βαθμοί (7.5) , 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 2 βαθμοί (6.5) και 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 2 βαθμοί (5).
Η αυλαία του 3ου διασχολικού πρωταθλήματος σκάκι Δημοτικών σχολείων έπεσε με τις βραβεύσεις στις νικήτριες ομάδες, με τα έπαθλα να απονέμουν ο διευθυντής του Δημοτικού Εύας, Γιάννης Κωτσάκης, ο δάσκαλος αγγλικών και σκάκι του σχολείου, Φίλιππος Παπαδημητρίου και ο προπονητής της σκακιστικής ακαδημίας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, Θοδωρής Τσεκούρας (παραβρέθηκαν ακόμη εκ μέρους του ΝΟΚ οι Τούλα Χατζηπαναγιώτη και ο Μιχάλης Τσιάλας).
Τέλος, οι διοργανωτές ευχαριστούν το κατάστημα «Σπιτονοστιμιές» (οδός Λακωνικής-Καλαμάτα) για την προσφορά του μπουφέ και των αναψυκτικών.
Εμείς δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε διοργανωτές και συμμετέχοντες για την επιμονή και το μεράκι αυτής της σημαντικής διοργάνωσης που δίνει το μήνυμα ότι η προσφορά του σχολείου δεν σταματά με το χτύπημα του κουδουνιού ή αποκλειστικά στο βασικό πρόγραμμα μαθημάτων (το σκάκι ιδιαίτερα θεωρείται εξαιρετικό μέσο για την βελτίωση μεταξύ άλλων των μαθησιακών ικανοτήτων).
Και ποιος ξέρει ίσως μας εκπλήξουν του χρόνου, ικανοποιώντας το αίτημα της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κανέλλας Σχοινά-Κουρέτα για επέκταση του θεσμού και στις ηλικίες των Γυμνασίων…Χ.Ε.

***  Η «προφητική ανάρτηση», η πικρία και το …«λάθος» του Πέτρου Κωνσταντινέα για τον τελικό Κυπέλλου 
«Προφητικός» αποδείχθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας, καθώς πριν από τη διεξαγωγή του τελικού της «ντροπής» το περασμένο Σάββατο είχε αναρτήσει το ακόλουθο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook:
«Ο αγνός φίλαθλος κόσμος αντιλαμβάνεται τους τελικούς ως γιορτή του αθλήματος. Η ευγενής άμιλλα επιβάλλει την έμπρακτη αναγνώριση του καλύτερου. Οι αγνοί φίλαθλοι ανεξαρτήτως χρωματικής προτίμησης (ασπρόμαυροι, κίτρινοι, κόκκινοι, πράσινοι) πρέπει να πρωταγωνιστούν στις κερκίδες, υποστηρίζοντας πάνω από όλα ηθικές αξίες και όχι ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ!!! Ίσως, έτσι, πούμε κάποτε πως ο ανθρωπισμός απεικονίζεται στα γήπεδα και αυτομάτως θα φτιάξει το ποδόσφαιρο που αγαπούν οι "ρομαντικοί" του είδους...
Τους κανόνες του αγνού φίλαθλου κόσμου πρέπει να τους υπηρετούν οι παράγοντες του ποδοσφαίρου και όχι να επιβάλλουν τους δικούς τους, ενισχύοντας τα οπαδικά ένστικτα προς ίδιον όφελος. Αυτή η διαφοροποίηση θα συμβάλλει δραστικά. Ξέρουν ότι μπορούν, το ζήτημα είναι αν το θέλουν…».

Η ανάρτηση προέκυψε ύστερα από την «ανεπιτυχή» προσπάθεια του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη να αναβάλει τον τελικό, παρά τη θέλησή του… Η εξέλιξη των πραγμάτων, και όσα είδε όλη η Ελλάδα να διαδραματίζονται στο γήπεδο του Βόλου το βράδυ του Σαββάτου, φαίνεται να «δικαίωσαν» τους προβληματισμούς τόσο του υφυπουργού όσο και του Πέτρου Κωνσταντινέα, ο οποίος με νέα ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου «κατακεραύνωνε» την ΕΠΟ.
Αν και είναι κατανοητή η πικρία του βουλευτή Μεσσηνίας, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, αυτή που «υπέκυψε» στις «παραγοντικές» και στις «οπαδικές» αξίες… ήταν η ίδια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήταν αυτή που «αγνόησε» τον υφυπουργό της, που πρόγνωσε έγκαιρα όσα πήγαν να συμβούν… και παρά την προτροπή του για αναβολή, «υπέκυψε» στις παραινέσεις των ποδοσφαιρικών παραγόντων, που ήθελαν να γίνει οπωσδήποτε ο τελικός.
Το δεύτερο σημείο που  «θίγει» ο Πέτρος Κωνσταντινέας είναι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΠΟ. Και σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, η κυβέρνησή του έχει ευθύνες… Μπορεί τον κ. Δρόσο στην προεδρία της ΕΠΟ να τον διόρισαν η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ, αλλά είναι γνωστό ότι η τοποθέτησή του, ενός ανθρώπου άσχετου με το χώρο του ποδοσφαίρου, έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, κάτι που καταγραφόταν στα ρεπορτάζ άλλωστε…
Νωρίτερα, δε, είχε προηγηθεί άλλο ένα «Βατερλώ» του κ. Δρόσου, στην ανάμειξή του στο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες…
Κατανοώ και γνωρίζω τις «αγωνίες» του Πέτρου Κωνσταντινέα για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Αν μη τι άλλο, τις έχει «πληρώσει» ακριβά ο ίδιος…
Πιστεύω, όμως, ότι στην προκειμένη περίπτωση αρνείται να δει την πραγματικότητα… Ότι, δηλαδή, και η δική του κυβέρνηση, που «διατυμπανίζει» το «ηθικό της πλεονέκτημα», υποκύπτει στα μεγάλα συμφέροντα των ποδοσφαιρικών παραγόντων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι «προηγούμενοι», με αποτέλεσμα, αντί για «γιορτή», να βλέπουμε «μαχαιρώματα» σε ζωντανή μετάδοση…
Αν είμαι τόσο λάθος, περιμένω να δω από τον κ. Βασιλειάδη πώς θα «τιμωρήσει» τους υπευθύνους για όσα είδαμε το βράδυ του Σαββάτου, όπως άλλωστε του δίνει το δικαίωμα ο «νόμος Κοντονή»...  Κ. Γαζ. 

***

~
 ~**ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2017  :
~* Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 01  Μαΐου  2017  :ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !!... ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  και  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για όλους μας  !!!
~
Στο αγιάζι της  ενημέρωσής μας  :   http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-01-2017.html .-
 ~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη  02 Μαΐου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-02-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη  03 Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας   :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-03-2017.html  .-
~*    Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  2 .. Τετάρτη 03  Μαΐου  2017  :
~
Στο  αγιάζι της ενημέρωσης : http://snsarfara.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-2.html .-  

~*Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 04  Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσης   :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-04-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή  05 Μαΐου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας: http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-05-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS  Σάββατο  06  Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/news-06-2017.html .-
 
 ~* Η  Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS - 2 - Σάββατο 06  Μαΐου 2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας   :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-06-2017.html .-   

~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή 07  Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-07-2017.html .-
~*  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 06  και 07  Μαΐου  2017  :Αθλητική επισκόπηση-ανασκόπηση αθλητικών εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/05/06-07-2017.html .-  
  
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 08 Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/05/news-08-2017.html .-    ~*  Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 09 Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας:  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-09-2017.html .- 
~* ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας ..υγεία από το Α-Ω .  Τρίτη 09  Μαΐου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/05/blog-post.html .- 
~*   Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-10-2017.html .-
~

~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017  : 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο 01  Απριλίου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας  :     http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/04/arfara-news-01-2017.html .- 
~* Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Κυριακή  02 Απριλίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/04/news-02-2017.html .- 
~* ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  01  και 02  Απριλίου  2017  :Με  ανασκόπηση Αθλητικών βδομάδας που πέρασε   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/04/01-02-2017.html .-
 ~*ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας ..υγεία το Α-Ω . Δευτέρα  04  April;ioy 2017   :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/04/blog-post.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 05  Απριλίου  2017 : Στο  αγιάζι της  ενημέρωσής μας  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/04/news-05-2017.html .- 
  ~*   Αθλητικό Σαββατοκύριακο  08  και 09  Απριλίου  2017  :Με  αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/04/08-09-2017.html .-  
  ~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Μ. Πέμπτη 13  Απριλίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/04/arfara-news.html 
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  2 Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου  2017 :Στο αγιάζι της καθημερινής μας ενημέρωσης : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/04/news-2.html .- 
  ~*ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  15 και 16  Απριλίου 2017 :Αθλητική ανασκόπηση εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/04/15-16-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τετάρτη 19 Απριλίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/04/news-19-2017.html .- 
~* *Η Εφημερίδα μας   Arfara News 2 Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 :Στο αγιάζι της καθημερινότητας  2  στην ενημέρωση : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/04/arfara-news-2-19-2017-2.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 20 Απριλίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/04/news-20-2017.html .- 
  ~*  Αθλητικό Σαββατοκύριακο 22  και  23  Απριλίου 2017  :Με  ανασκόπηση στα αθλητικά δρώμενα της εβδομάδας που έφυγε :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/04/22-23-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/04/arfara-news-24-2017.html .-  
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη  25 Απριλίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/04/arfara-news-25-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/04/arfara-news-26-2017.html .-  
 ~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή  30  Απριλίου  2017 :Στο   αγιάζι της ενημέρωσης :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-30-2017.htm .-

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5578  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3581   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3597  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  12.756  βίντεο   .-  

  ~**** Από  τις δικές μας γνωστές σελίδες :
~*  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
 ~*  http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas   .-  
~* https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .-
~* https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-  
~*  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias    , = ARFARA MESSINIAS    1.617  
  Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?pnref=lhc.friends SNS=.-
~** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -      
~ https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01   
~*  http://messinia1234.com/?page_id=937  
~*  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ 
~* https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         
 ~* http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-  
  ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   


 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3