Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

 Η Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή  22 Ιουλίου  2016 :
~
Πᾶσαν σου τὴν σπουδὴν ποίησον, ἶνα ἡ ἔνδον σου ἐργασία κατὰ Θεὸν ἦ, καὶ νικήσης τὰ ἔξω πάθη.
Εκδρομές -Διαδρομές   Ελλάδα  22-07-2016 : ΒΙΝΤΕΟ ...
~  ΧΑΝΙ ΤΕΡΟΒΟΥ φαγητό 22-07-2016:
https://youtu.be/4zdbl8MRl3o .-
~Χάνι Τέροβου Αφοί Κίτσου  Φαγητό 22-07-2016 :
https://youtu.be/llZ2bUvVRe0 .-
~Χάνι Τερόβου  Λούρος  διαδρομή 22-07-2016:
 https://youtu.be/5FDVogcT0GI  .-
~ Λούρο ποταμό Κοιλάδα Τερόβου 22-07-2016  διαδρομή  2:
https://youtu.be/ObW2rnoCPHo .-
~ ΚΕΡΥΡΑ 3ήμερη εκδρομή22, 23  και 24-07-2016 με Δαβίλλα Τουρς:: https://youtu.be/G7PHAWpMrQc  .-
~ ΚΕΡΚΥΡΑ μπαίνοντας στο λιμάνι  22-07-2016: :
https://youtu.be/pNU-Skr6VjY .-
~ Κέρκυρα από το πλοίο  φτάνοντας από Ηγουμενίτσα 22-07-2016: :
https://youtu.be/pNU-Skr6VjY .-
~ Κέρκυρα από πλοίο φτάνοντας  22-07-2016:
 https://youtu.be/bDHFZC9RWVQ .-
~ ΚΕΡΚΥΡΑ  φτάνοντας από πλοίο 22-07-2016:
 https://youtu.be/0iqUEWp0gpE .-
~ Ηγουμενίτσα στο λιμάνι  22-07-2016  για Κέρκυρα:
 https://youtu.be/MHWfEhk9ct4 .-
~ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ από πλοίο για Κέρκυρα  22 07 2016:
https://youtu.be/2z53hPBBXsg  .-
~ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  μπαίνοντας από Γιάννενα  διαδρομή 22/07/2016 : https://youtu.be/DsrCuOfETNs .-
~ Ηγουμενίτσα  από πλοίο  διαδρομή προς Κέρκυρα  22/07/2016 :
https://youtu.be/uYgKIhNg92s .-
Γέφυρα   Τρικούπη Ρίο Αντίρριο διαδρομή 22/07/2016:
 https://youtu.be/5wpPWX8DMjg .-


22 Ιουλίου
Μαρίας της Μαγδαληνής (1) († α΄αι.). Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος.
(1) Η αγία μυροφόρος και ισαπόστολος Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα δαιμόνια που την ενοχλούσαν και στην συνέχεια έγινε μαθήτρια του. Η Μαρία η Μαγδαληνή, ακολούθησε τον Χριστό έως το πάθος Του, έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση, όταν αργά την νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου. Επίσης μόλις ξημέρωσε, ενώ στέκοταν κοντά στο μνημείο, είδε δύο αγγέλους με λευκά να κάθονται στο μνημείο και μετά είδε τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα επειδή τον πέρασε για τον κηπουρό, της είπε " Μη μου άπτου" (μην με αγγίζεις). Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Μαρία πήγε στην Έφεσο στον απόστολο και ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκεί εκοιμήθη και ενταφιάστηκε.~ 
Στις 22/07/2016 εορτάζουν:
Αγία Μαρία η Μαγδαληνή η Μυροφόρος και Ισαπόστολος, Αγία Μαρκέλλα η Παρθενομάρτυς η Χιοπολίτιδα
~  Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
~ Χριστῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.
~*  Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Μαγδαληνής, Μυροφόρου και Ισαποστόλου - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ: https://youtu.be/hz9fntzrUak  .-


***  "Κόφτης" από σήμερα στις διαγνωστικές εξετάσεις 
Νέοι κανόνες για τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων
Νέα πεδία προστίθενται στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescription), που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Η δε ισχύς της απόφασης αρχίζει σήμερα.
Ειδικότερα, προστίθενται πεδία που αναγράφουν «Διάγνωση» και «Παρακολούθηση», τα οποία πλέον ο θεράπων γιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10). Ακολούθως ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή.
Οι εξετάσεις «Διάγνωσης» επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για τον ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «Παρακολούθησης» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας που ορίζεται, σε σχετικό πίνακα (π.χ. γενική εξέταση αίματος, περιοδικότητα παρακολούθησης ορίζονται οι 3 μήνες, προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (GL) ανά δείγμα ορίζονται οι 12 μήνες).
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, περιλαμβάνονται πακέτα εξετάσεων για τη διάγνωση και παρακολούθηση συνήθων καταστάσεων της υγείας και χρονίων νοσημάτων, καθώς και γενική εξέταση ρουτίνας στο πλαίσιο ενός περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up). Ειδικότερα, για τα πακέτα εξετάσεων που αφορούν χρόνια νοσήματα, η ένταξή τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται σε διασύνδεση με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα.
Σε περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ως αναγκαία για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς την παραπομπή του για εξετάσεις πέραν των οριζομένων, τότε θα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα πεδίο με τον προσδιορισμό «Εξαιρούμενες». Όταν επιλέγεται αυτό το πεδίο, τότε, προκειμένου να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραπεμπτικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία, που θα συμπληρώνεται στο πεδίο «Σχόλιο».
Όταν για ένα γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «Εξαιρούμενες» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων. Το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Επιπροσθέτως, θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10, όπου ως μέσο παραπεμπτικό ορίζεται ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και για το ίδιο ICD-10. Για τον υπολογισμό του μέσου παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ICD-10 λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο έτος, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όταν γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού, θα καταγράφεται η υπέρβαση. Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται τόσο ο γιατρός με ειδικό μήνυμα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του όσο και ο ΕΟΠΥΥ.
Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ και για τις κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, δημιουργούνται πακέτα εξετάσεων. Όταν ο γιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που ανήκουν σε κάποιο από τα πακέτα, τότε οι εξετάσεις αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με έκπτωση ως εξής: η δεύτερη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 50%, η τρίτη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 75% και από την τέταρτη και μετά λαμβάνει έκπτωση 100%.
Σε κάθε πακέτο εξετάσεων ως πρώτη εξέταση ορίζεται η ακριβότερη, δεύτερη η αμέσως φθηνότερη κ.ο.κ. Ομοίως και η συμμετοχή του ασφαλισμένου θα ακολουθεί τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή για τη δεύτερη εξέταση το ποσοστό συμμετοχής του μειώνεται κατά 50%, για την τρίτη κατά 75% κτλ.  ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*** Έρχονται πρόστιμα «φωτιά» για μη έκδοση αποδείξεων
Eπανέρχονται σύντομα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών με τις οποίες προβλεπόταν η επιβολή αυτοτελών προστίμων σε περιπτώσεις εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων που αφορούν στην παράλειψη της έκδοσης αποδείξεων ή στην ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, το οποίο θα συζητηθεί αυτές τις ημέρες στη Βουλή.
Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο που προβλέπει την ηλεκτρονική διασύνδεση των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου με τα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου.
  Ειδικότερα και σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, θα κατατεθεί σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.
Στο ίδιο νομοσχέδιο, η ηγεσία του υπουργείου θα καταθέσει και την τροπολογία με την οποία προβλέπεται η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και η υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως των επιτηδευματιών να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν.
Οι δύο αυτές τροπολογίες θα έρθουν στη Βουλή με σημαντική καθυστέρηση, η οποία, ειδικά στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΠΣ, ξεπερνά τους επτά μήνες και έχει ήδη κοστίσει την απώλεια σημαντικού ύψους φορολογικών εσόδων.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, είτε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είτε στην Ολομέλεια της Βουλής, θα κατατεθούν τροπολογίες που θα προβλέπουν:
1. Επαναφορά των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου 2015 και προέβλεπαν την επιβολή αυτοτελών προστίμων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων διαπιστώνονται παραβάσεις που αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και λοιπών φορολογικών στοιχείων. Οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν συγκεκριμένα την επιβολή προστίμου 250 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη, σε περίπτωση που ο παραβάτης τηρούσε απλογραφικά βιβλία ή προστίμου 500 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη, σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας τηρούσε διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση που η αποκρυβείσα αξία συναλλαγής υπερέβαινε τα 5.000 ευρώ επιβαλλόταν πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας αυτής. Τα πρόστιμα αυτά καταργήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου του 2015, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 ν. 4337/2015. Με την τροπολογία θα προβλέπεται ότι όλα αυτά τα πρόστιμα επανέρχονται σε ισχύ πιθανότατα από τον Αύγουστο.
2. Ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την υποχρέωση των επιτηδευματιών που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους φορολογικούς μηχανισμούς να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. Η τροπολογία αυτή ήταν έτοιμη από τον Ιανουάριο, αλλά η κατάθεσή της είχε «παγώσει» με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και των δανειστών.
Η τροπολογία θα ορίζει, συγκεκριμένα, ότι:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις πληροφοριακές υποδομές της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (π.χ. των παραστατικών που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα).
β) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των συναλλασσομένων (φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων), η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.
γ) Υπεύθυνη για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ.
δ) Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δε διαβιβάζει τα δεδομένα της θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
ε) Το νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί από την 1η/1/2015, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [με τις οποίες καταργήθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011, με συνέπεια να μην είναι δυνατή πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τις ταμειακές μηχανές στον εξυπηρετητή (server) που βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών] καλύπτεται με επαναφορά της εξουσιοδοτικής διάταξης.
  Ηλεκτρονική διαβίβαση και e-συναλλαγές
Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, τις οποίες επικαλείται το dikaiologitika.gr, οι νέες διατάξεις έχουν ως στόχο να καταστήσουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων όλων των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ και ταυτόχρονα να δώσουν τη δυνατότητα στο ΥΠΟΙΚ να αποφασίζει ευθέως για τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων όλων των συναλλαγών, ώστε το μέτρο αυτό να «δέσει» με μια εξίσου σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση που ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την καθιέρωση της υποχρέωσης διενέργειας συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των οποίων και με «πλαστικό χρήμα».
Επιπλέον, με την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών στη ΓΓΠΣ ακόμη και οι επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνονται πιο αποτελεσματικοί, καθώς θα δίνεται η ευχέρεια άμεσου εντοπισμού συναλλαγών για τις οποίες είτε δεν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία είτε έχουν εκδοθεί αποδείξεις από αδήλωτες ταμειακές μηχανές είτε έχουν εκδοθεί πλαστά τιμολόγια.

***  Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών: «Θετικός ο θεσμός της Μονάδας Κινητής Αστυνόμευσης» 
Θετικά κρίνει τα αποτελέσματα από τη Μονάδα Κινητής Αστυνόμευσης, σε όσους νομούς έχει εφαρμοσθεί μέχρι τώρα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών, Γιάννης Κατσιαμάκας, ο οποίος βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη Μεσσηνία.
Ο κ. Κατσιαμάκας τόνισε ότι η ιδέα της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας ξεκίνησε το 2008, αλλά υλοποιήθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. «Ο θεσμός ξεκίνησε αρχικά πιλοτικά, αλλά αποδείχτηκε στην πράξη ότι είναι πολύ θετικός και πλέον επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή αστυνόμευσης, που συνδυάζει και ποικίλες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
Εμείς, ως συνδικαλιστικός φορέας, στηρίζουμε και επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες και ωθούμε την πολιτική και φυσική ηγεσία, τέτοιες πρωτοβουλίες να τις συνεχίσει και να εφαρμόσει, το γρηγορότερο δυνατόν, το θεσμό σε όλη την περιφέρεια».  Β.Β. 

***  Αποτροπιασμός στο θλιβερό θέαμα της νεκρής θαλάσσιας χελώνας
Αποτροπιασμό αισθάνονται κάτοικοι και επισκέπτες του Καλού Νερού στο θλιβερό θέαμα της νεκρής θαλάσσιας χελώνας που από το πρωί της Κυριακής ξεβράστηκε στην παραλία του Καλού Νερού. Την Κυριακή μεταφέραμε στο tharrosnews.gr το τραγικό συμβάν και την Τρίτη στο φύλλο του «Θ» φωτογραφίες που μας έστειλαν λουόμενοι. Τέσσερις μέρες έχουν περάσει και, δυστυχώς, το κουφάρι της θαλάσσιας χελώνας παραμένει εκτεθειμένο σε κύματα, αδέσποτα σκυλιά και κάθε είδους ζωύφια, στην παραλία του Καλού Νερού. Οι εικόνες με τη θαλάσσια χελώνα σε σήψη και με εμφανή τα σημάδια της κατακρεούργησης που έχει υποστεί από άλλα ζώα, μόνο θλίψη, ντροπή και αγανάκτηση προκαλεί.
Δεν υπάρχει κανένας, πια, να ενδιαφερθεί για την απομάκρυνση και την ταφή της θαλάσσιας χελώνας;

***  Επαγρύπνηση από τους κτηνοτρόφους για την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών
Ιδιαίτερα προσεκτικοί και πιστοί στις οδηγίες των υπηρεσιών και των κτηνιάτρων πρέπει να είναι οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, μετά την εμφάνιση και εξέλιξη κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και στην Πελοπόννησο.
Η οζώδης δερματίτιδα είναι νόσημα που οφείλεται σε ιό, προσβάλλει μόνο τα βοοειδή και δε μεταδίδεται στον άνθρωπο. Καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για να μην εξαπλωθεί η νόσος - αρχικά καταβλήθηκαν προσπάθειες να περιορισθεί στη Βόρεια Ελλάδα αλλά δε στάθηκε δυνατό -, η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας υπέγραψε ειδική απόφαση για καθολικό εμβολιασμό όλων των βοοειδών του νομού και λήψη μέτρων.
  Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της οζώδους δερματίτιδας είναι:
-επώδυνα οζίδια στο σώμα (εξογκώματα 2-5 εκ.), ιδιαίτερα στην κεφαλή, τον αυχένα, το μαστό και το περίνεο, που σταδιακά γίνονται έλκη (πληγές)
-αλλοιώσεις (πληγές) σε βλεννογόνους του στόματος
-ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα που προοδευτικά γίνεται πυώδες
-πυρετός
-πτώση της γαλακτοπαραγωγής
-χωλότητα
-απίσχνανση και πολλές φορές θάνατος του άρρωστου ζώου.
Η μετάδοση της νόσου γίνεται κατά κύριο λόγο με κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια, και σε πολύ μικρότερο βαθμό από μολυσμένη τροφή και νερό και μεταφορικά μέσα.
  Επιβολή περιορισμών
Μερικά από τα μέτρα που πλέον πρέπει να ληφθούν και στη Μεσσηνία είναι ο καθολικός εμβολιασμός όλων των βοοειδών, η χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα και εντομοκτόνων στους στάβλους και τα μεταφορικά μέσα, η καθημερινή επιθεώρηση των ζώων από τους κτηνοτρόφους για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων, περιορισμός στις εισόδους ατόμων και οχημάτων, ιδιαιτέρως δε σε επαφή με άλλες εγκαταστάσεις βοοειδών.
Μάλιστα, με σχετική απόφαση ολόκληρη η Αρκαδία χαρακτηρίσθηκε ως Ζώνη Επιβολής Περιορισμών για την Οζώδη Δερματίτιδα.

***  Λιγότερο από 2 μήνες για το Navarino Challenge 2016!
Λιγότερο από 2 μήνες απομένουν για το φετινό Navarino Challenge, το αγαπημένο αθλητικό 3ήμερο μικρών και μεγάλων που αναδεικνύει τις ομορφιές και την ιστορία της Μεσσηνίας αλλά και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Κάντετώρα εγγραφή! http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge/

***  Συζήτηση αύριο για συντονισμό και κλιμάκωση αντιδράσεων για το Α.Τ. Φιλιατρών
Συζήτηση με θέμα το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατρών θα διεξαχθεί αύριο βράδυ στις 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, την παρουσίαση της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας και, βεβαίως, τις δηλώσεις του βουλευτή Πέτρου Κωνσταντινέα, ο οποίος έχει προαναγγείλει κατάργησή του, όπως και εκείνου στο Κοπανάκι.
Στα Φιλιατρά επικρατεί αναβρασμός για την προωθούμενη κατάργηση του Α.Τ., ενώ οι διαθέσεις κατοίκων και συλλογικών φορέων, που έχουν γίνει γνωστές από τον περασμένο Δεκέμβρη, είναι «άγριες».
Όπως είναι γνωστό, με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, που παρουσιάστηκε στην Τρίπολη – έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου – στις 25 Νοεμβρίου, παρουσία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη, προτάθηκε στη Μεσσηνία, μεταξύ άλλων, η συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων Γαργαλιάνων και Φιλιατρών με το Αστυνομικό Τμήμα Κυπαρισσίας, το οποίο μετονομάζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.
Ακόμη, συγχωνεύεται το Τμήμα Τροχαίας Κυπαρισσίας με το υπό ίδρυση Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Ο Αστυνομικός Σταθμός Χώρας, που είναι ήδη σε αναστολή λειτουργίας, προτείνεται να συγχωνευθεί με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, στο οποίο συγχωνεύεται και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Πύλου, με την πρόβλεψη ίδρυσης Γραφείου Τουρισμού.
Η πρόταση αναδιάρθρωσης προβλέπει και τη συγχώνευση του Αστυνομικού Τμήματος Κοπανακίου, μερικώς με το Αστυνομικό Τμήμα Μελιγαλά, το οποίο μετονομάζεται σε Οιχαλίας, και μερικώς με το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Επίσης, καταργείται η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Κυπαρισσίας.
Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Κωνσταντινέα, στις αρχές του καλοκαιριού, τελικά στην Τριφυλία θα παραμείνουν σε λειτουργία δύο Α.Τ., στην Κυπαρισσία και τους Γαργαλιάνους. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των δημοτικών συμβούλων, Γιώργου Ασημακόπουλου από τα Φιλιατρά και Αλέκου Κουτρουμπή από το Κοπανάκι, όπως και του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, ενώ επίθεση στο βουλευτή εξαπέλυσε λίγες μέρες αργότερα και ο Δήμος Τριφυλίας με δελτίο Τύπου που εξέδωσε. Επίσης, το θέμα συζητήθηκε και προ ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.
Θυμίζουμε πως, μετά την παρουσίαση στην Τρίπολη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών, στις 4 Δεκεμβρίου, σε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι συλλόγων και κάτοικοι των Φιλιατρών τόνισαν την αναγκαιότητα παραμονής και αναβάθμισης του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατρών. Μεταξύ άλλων σοβαρών επιχειρημάτων αναφέρθηκαν ότι καλύπτει μια ευρεία περιοχή με διάσπαρτους οικισμούς, παραθεριστικές και αγροτικές κατοικίες και πλήθος αγροτικών μονάδων, κυρίως κηπευτικών, με καλλιέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εξαιτίας, άλλωστε, αυτού του δεδομένου, στην ευρύτερη περιοχή των Φιλιατρών και μέσα στην ίδια την πόλη παραμένουν όλο το χρόνο μετανάστες και λαθρομετανάστες, που ξεπερνούν σε αριθμό τους 1.000 με τους σχετικότερους υπολογισμούς.
Υφίσταται, λοιπόν, σοβαρός λόγος το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατρών, όχι μόνο να παραμείνει σε λειτουργία, αλλά και να ενισχυθεί. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας είχε τονίσει κατ’ επανάληψη ότι ο Δήμος μπορεί να διαθέσει κατάλληλο κτήριο στα Φιλιατρά για στέγαση του αστυνομικού τμήματος, και το ίδιο διαβεβαιώνει και η σημερινή.
Με απόφαση – ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση αστυνομικών τμημάτων, στο οποίο και τονίζεται: «Η ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Δημοτικό Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, είναι αδιαπραγμάτευτη, όχι μόνο η διατήρηση, αλλά και η ενίσχυση των λειτουργούντων Α.Τ. Γαργαλιάνων, Κοπανακίου, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών».
Στα δε Φιλιατρά, αλλά και το Κοπανάκι, μόνο ως εμπαιγμό εξέλαβαν τη λειτουργία Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, που προκαλεί, όπως λένε κάτοικοι και αυτοδιοικητικοί, θυμηδία και οργή, αφού θεωρούν αδύνατο και αδιανόητο μια κινητή μονάδα, που καλύπτει όλη τη Μεσσηνία, να μπορέσει να προσφέρει τις ουσιαστικές υπηρεσίες αστυνόμευσης και ασφάλειας που έχουν ανάγκη οι περιοχές τους και, μάλιστα, όταν η αστυνόμευση, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα γίνεται με… δρομολόγια! 

***  Π. Λαγιάκος: «Οι νέοι να αφήσουν τις καφετέριες και να ασχοληθούν με τις αγροτικές επιχειρήσεις»        
Ο πρωτογενής τομέας το «μέλλον» της χώρας και η «πύλη» εξόδου από την οικονομική κρίση 
    Με εμπειρία άνω των 30 χρόνων στον τομέα των εξαγωγών λαδιού, ελιών και όχι μόνο… αλλά και διατηρώντας πρατήριο με ελληνικά προϊόντα στο Μόναχο από το 1990, ο Παναγιώτης Λαγιάκος, ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρείας που δραστηριοποιείται από το 1968 στο Αριοχώρι Μεσσηνίας, είναι από τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας μιλήσει για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, αλλά και τις εξαγωγές προϊόντων…
 26 χρόνια στη γερμανική αγορά…
12687795_1554267681555254_7894691008653914055_n.jpg
Το 1990-91 ο Παναγιώτης Λαγιάκος άνοιξε το πρώτο του πρατήριο ελληνικών προϊόντων με κυριότερη βάση το ελαιόλαδο, τις ελιές «Καλαμών», τις πιπεριές κ.ά. στο Μόναχο Γερμανίας… «Πήγαινα ο ίδιος μεσσηνιακά προϊόντα στα καλύτερα “delicatessen” μαγαζιά και εστιατόρια του Μονάχου» μας εξομολογείται… «Οι Γερμανοί έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τα ελληνικά προϊόντα και ξέρουν να ξεχωρίζουν και να εκτιμούν την ποιότητα» προσθέτει…
Σήμερα, 26 χρόνια μετά, και μέσα στα χρόνια της «κρίσης», ο ίδιος διατηρεί την «αποθήκη» του στο Μόναχο, με παρθένο ελαιόλαδο από τη Μεσσηνία και, φυσικά, «ελιές Καλαμών»… Ύστερα από τις κυρώσεις στο ιταλικό ελαιόλαδο που νοθευόταν, το ελληνικό «ξαναπαίρνει τα πάνω του» τα τελευταία χρόνια, ενώ το καλό προϊόν ξεχωρίζει τόσο σε ποιότητα όσο και σε τιμή στην απαιτητική γερμανική αγορά, όπως μας ενημερώνει…
Για τα χρόνια της κρίσης… και τα όσα «καταλόγισαν» οι Γερμανοί πολίτες στους Έλληνες, ο κ. Λαγιάκος μάς τόνισε ότι οι Γερμανοί επιχειρηματίες εκτιμούν και έχουν σε μεγάλη υπόληψη τις ελληνικές εταιρείες, ενώ γνωρίζουν ότι τα «χρέη» της Ελλάδας δεν τα δημιούργησε ο λαός…
 «Στροφή» στις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων…
1917365_1532857087029647_8468389717826617972_n.jpg
Ως ένας επιχειρηματίας που ξεκίνησε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων πολλά χρόνια πριν, όπως είναι φυσικό, ο κ. Λαγιάκος βλέπει πολύ ενθαρρυντικά ότι αρκετοί νέοι επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια, και μέσα στην κρίση, κάνουν προσπάθειες να στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να στείλουν στο εξωτερικό μεσσηνιακά αγροτικά προϊόντα…
«Η τοπική γαστρονομία αποτελεί θησαυρό για την περιοχή» σημειώνει ο κ. Λαγιάκος, που θα ήθελε να είναι λίγο νεότερος, γιατί βλέπει ότι υπάρχει «πρόσφορο» έδαφος για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων…
 Οι νέοι να αφήσουν τις καφετέριες…
Κλείνοντας τη σύντομη συζήτηση με τον Παναγιώτη Λαγιάκο, μας τόνισε ότι το «μέλλον» της Ελλάδας βρίσκεται στην αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα… «Είναι απαράδεκτο να εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα, όταν έχουμε τόσο ήλιο και η γη μας είναι εύφορη», ενώ πρόσθεσε: «Οι νέοι σήμερα δεν ξέρουν ούτε πώς να μαζέψουν τις ελιές τους ούτε πότε πρέπει να κλαδέψουν κ.τ.λ… Όλες αυτές τις αγροτικές εργασίες τις κάνουν ξένοι μετανάστες που έρχονται και δουλεύουν σκληρά… Ψάχνεις για Έλληνα εργάτη και δε βρίσκεις».
Κλείνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη λύση για να ξεπεράσει η χώρα την οικονομική κρίση και να αποκτήσει αληθινή «ανάπτυξη» και προοπτική, είναι οι νέοι να «αφήσουν» τις καφετέριες, να «γυρίσουν» στα χωράφια και να καλλιεργήσουν το μοναδικό «θησαυρό» που βρίσκεται στη χώρα μας και μπορεί να της επιφέρει αληθινή και όχι εύπλαστη ευημερία…
Του Κώστα Γαζούλη
 
 ***  Ο καιρός  σήμερα Παρασκευή στην Καλαμάτα 
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Παρασκευή 22/7/2016 προβλέπεται σχεδόν αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-75%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 3-4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Α-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 10.2 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το meteoclub.gr και το kalamata.meteoclub.gr/

***  Από ποια χωριά θα περνά κάθε εβδομάδα η Κινητή Αστυνομική Μονάδα
Θα εκτελεί τα δρομολόγια ανάλογα με τις ανάγκες
   Από το ένα χωριό στο άλλο θα τρέχει η Κινητή Αστυνομική Μονάδα που ξεκίνησε να λειτουργεί ήδη στη Μεσσηνία, 6 ημέρες την εβδομάδα για ένα ολόκληρο 8ωρο. Άλλοτε θα είναι πρωινές ώρες, άλλοτε μεσημεριανές, άλλοτε απογευματινές, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και τις ιδιαιτερότητες των  περιοχών.
Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι το πρόγραμμα που έχει καταρτισθεί είναι πολύ «βαρύ» για ένα 8ωρο, ώστε να υπάρχει η άνεση συνομιλίας και εξυπηρέτησης κατοίκων των χωριών.
  Από χωριό σε χωριό
Ειδικότερα, τα δρομολόγια που θα κάνει η Κινητή Αστυνομική Μονάδα είναι τα εξής:
Α’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης): Καλαμάτα – Νέδουσα – Αλαγονία – Πηγές – Αρτεμισία – Λαδάς – Άνω Καρβέλι – Κάτω Καρβέλι – Περιβολάκια – Ελαιοχώριο – Καλαμάτα – Σωτηριάνικα – Αλτομιρά (επιστροφή), Κάμπος – Κέντρο (επιστροφή) Σταυροπήγιο – Δολοί - Καλλιανέικα – Κιτριές – Σάντοβα –(επιστροφή Σταυροπήγιο) -  Προσήλιο – Τσέρια (επιστροφή)- Καρδαμύλη – Εξωχώρι – Σαϊδόνα – Καστάνια – Καρυοβούνι- Μηλέα – Πλάτσα – Νομιτσί – Θαλάμες – Λαγκάδα – Αγ. Νίκωνας –επιστροφή Καλαμάτα
Β’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμων Οιχαλίας και Τριφυλίας): Καλαμάτα – Βασιλικό – Κόκλα – Δώριο – Αγ. Γεώργιος – Κοπανάκι – Σιτοχώρι – Κεφαλόβρυσο – Πλατάνια (επιστροφή) – Αυλώνα – Σιδηρόκαστρο – Βανάδα - Πρόδρομος – Αγαλιανή – Βλασάδα – Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Αρμενιοί – Περδικονέρι – Πλάτη – Χριστανούπολη – Φιλιατρά – Κυπαρισσία – Βρύσες – Μουριατάδα – Σελά – Αετός – Δώριο (επιστροφή Καλαμάτα)
Γ’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμων Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος): Καλαμάτα – Πεταλίδι – Καλαμάκι – Αχλαδοχώρι – Μαθία – Γαμβριά – Κόκκινο – Αγνάντι – Λύκισσα – Κακκόρεμα – Χράνοι – Επισκοπή – Αγ. Ανδρέας – Λογγά – Ανδριανή – Μηλίτσα – Εξοχικό – Ζιζάνι  - Καπλάνι – Υάμεια – Ακριτοχώρι – Βασιλίτσι.
  6 δρομολόγια
Δ’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμων Μεσσήνης και Καλαμάτας), θα ακολουθηθούν κατά περίπτωση 2 διαδρομές:
Πρώτη διαδρομή: Καλαμάτα – Μεσσήνη – Τρίοδος – Αμφιθέα – Ανδρούσα – Κλήμα – Τρίκορφο – Δραΐνα -  Κορομηλιά – Παλαιόκαστρο (επιστροφή Μεσσήνη) – Βελίκα – Νεοχώριο – Στρέφι – Διόδια – Αριστομένης  – Πλατανόβρυση – Κάτω Βούταινα – Βούταινα – Μάκραινα – Παλαιά Βρύση – (επιστροφή Πλατανόβρυση) – Κεφαλόβρυσο – Κουλκάδα
Δεύτερη διαδρομή: Καλαμάτα – Θουρία- Πολιανή  (επιστροφή Θουρία) - Πήδημα – Αρφαρά – Σταματινός – Βρωμόβρυση – Πελεκητός.
Ε’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμων Οιχαλίας και Τριφυλίας): Καλαμάτα – Διαβολίτσι – Καρνάσι – Δασοχώρι – Άνω Μέλπεια – (οικ. Διμάνδρα) – Σύρριζο – Στάσιμο – Κακαλέτρι – Οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) - Ψάρι – Χρυσοχώρι – Χαλκιάς – Κούβελα (επιστροφή Χρυσοχώρι ) – Κοπανάκι – Αγριλιά – Καμάρι – Γλυκορίζι – Κυπαρισσία – Φιλιατρά.
ΣΤ’ δρομολόγιο (περιοχές Δήμου Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης): Καλαμάτα – Καζάρμα – Πετρίτσι – Χατζής – Κούμαρο - Βλαχόπουλο – Οικ. Τουλούπα Χάνι – Μανιάκι – Παπαφλέσσας – Φλεσσιάδα – Ποταμιά – Παλαιό Λουτρό (επιστροφή Τουλούπα Χάνι) – Μεταμόρφωση- Χώρα – Μυρσινοχώρι – Ίκλαινα – Κρεμμύδια – Κουκουνάρα – Στενωσιά – Κυνηγός – Πήδασος – Χωματάδα – Καλλιθέα – Κάτω Αμπελόκηποι – Λύκισσα – Μαθία – Αγνάντι – Κακόρεμα – Χράνοι.
  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής από το Σύλλογο «Αγία Τριάδα»
Ξεχωριστή αναμένεται φέτος η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμάτας «Αγία Τριάδα», αφού ετοιμάζει Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής, μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας, στις 31 Ιουλίου.
Ο Σύλλογος υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά, καθώς στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 40 χορευτές από τη Σερβία, η «Ορχήστρα των Ανέμων» από την Αθήνα, αλλά και η πανελληνίου φήμης τραγουδίστρια Ανδριάνα Μπάμπαλη.
  Ο σύλλογος
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγία Τριάδα» ιδρύθηκε το 2004 και έκτοτε δραστηριοποιείται ενεργά, προσφέροντας στα περισσότερα από 300 μέλη του μαθήματα παραδοσιακών χορών, διοργανώνοντας μουσικοχορευτικές παραστάσεις, πραγματοποιώντας καταγραφές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Περαιτέρω, δραστηριοποιείται κοινωνικά, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, δεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων, αλλά και πραγματοποιώντας εράνους για την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας σε έκτακτες ανάγκες (σεισμοί, πλημμύρες) και την ενίσχυση φιλανθρωπικών σωματείων. Πρόκειται για ένα σωματείο εξαιρετικά ανερχόμενο, που οι εμφανίσεις του προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση. Πρόσφατα, μέλη του Συλλόγου εμφανίσθηκαν στο θέατρο του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», υπό την επιμέλεια του Γιάννη Παυλόπουλου, στη μουσικοχορευτική παράσταση «Το Υφαντό του Μωριά» και στο 33o Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής που διοργανώθηκε από τη Χορευτική Ομάδα Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, στο Κινηματοθέατρο Α’ Φοιτητικής Εστίας, αλλά και στη μουσικοχορευτική παράσταση «Μάνα» στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας.
  Η φετινή παράσταση
Το Σωματείο πρόκειται να παρουσιάσει στις 31 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας, υπό την επιμέλεια του διακεκριμένου χοροδιδασκάλου Γιώργου Λιάρου, μια μουσικοχορευτική παράσταση, όπου θα συμμετάσχουν, εκτός από τα μέλη του (περίπου 150 χορευτές), η χορευτική ομάδα LAZA NANCIC από τη Σερβία, μια αποστολή 40 ατόμων, η «Ορχήστρα των Ανέμων» από την Αθήνα με μια αποστολή 25 ατόμων και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
Οι εμφανίσεις όλων θα πλαισιωθούν από την υπέροχη ορχήστρα του Γιάννη Παυλόπουλου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό δρώμενο, το οποίο για πρώτη φορά επιχειρείται στην Καλαμάτα και δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε αξιόλογο θεσμό και να αποτελέσει το έναυσμα για ενασχόληση περισσότερων συμπολιτών μας με την παράδοση.
Παράλληλα, το Φεστιβάλ θα αποτελέσει αφορμή για την προβολή της πόλης πανελληνίως, ενώ θα συμβάλλει και στην οικονομική ζωή των επιχειρηματιών και εμπόρων, καθώς περισσότερα από 100 άτομα, πλέον των συνοδών τους, που θα ξεπεράσουν τους 200, θα καταλύσουν στην πόλη για ένα τετραήμερο. Κι αυτό, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθούν δύο πρόβες στις 28 και 29 Ιουλίου και μία γενική πρόβα στις 30 Ιουλίου στο Κάστρο.

***  Drops of Peace: Μια ξεχωριστή παράσταση στο Πάρκο του ΟΣΕ (φωτογραφίες)
 
 
 
 
 
Εντυπωσιασμένοι έφυγαν όσοι το βράδυ της Τρίτης βρέθηκαν στο Πάρκου του ΟΣΕ και παρακολούθησαν την παράσταση Drops of Peace.
Μια παράσταση στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.
Λίγα λόγια την παράσταση:
Το Drops of Peace είναι μια παράσταση σε εξωτερικό χώρο, που συνδυάζει χορό και προβολές και απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών. Οι χορογράφοι Sophie Bulbulyan, Λία Χαράκη και Αποστολία Παπαδαμάκη (Γαλλία-Κύπρος-Ελλάδα) δημιουργούν το Drops of Peace ως απόηχο του Drops of Breath, της πρώτης υποβρύχιας παράστασης χορού.
Ένας περίπατος στη φύση, όπου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το δικό τους ταξίδι, παρακολουθώντας τους χορευτές να συνθέτουν μνήμες που έχουν καταγραφεί μέσα τους από την υποβρύχια εμπειρία τους. Η παράσταση αρχίζει ως παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν ερμηνευτές και κοινό, και μέσα από την εμπειρία της πραγματικής αναζήτησης αποκαλύπτονται μικρές χορογραφικές συνθέσεις. Καθώς η επαφή με τη φύση και το περιβάλλον βαθαίνει, κοινό και ερμηνευτές μετέχουν από κοινού σε ένα παιχνίδι αισθήσεων, εικόνων και κινήσεων.
Το Drops of Peace, μια πολυαισθητηριακή παράσταση, δημιουργείται κάθε φορά ειδικά για τον εξωτερικό χώρο που επιλέγεται. Συμμετέχουν δύο έλληνες χορευτές, τρεις γάλλοι χορευτές, μια κύπρια χορεύτρια και ένα παιδί.
Η ομάδα Quasi Stellar της Αποστολίας Παπαδαμάκη είναι από τις πιο δραστήριες και πολυσχιδείς ελληνικές ομάδες χορού. Ύστερα από μακροχρόνια πορεία καλλιτεχνικής διερεύνησης, η χορογράφος έχει στραφεί στη δημιουργία έργων σε εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον, που αποτελούν ιδιαίτερες εμπειρίες για το κοινό, με έμφαση στις συνεργασίες. Το Drops of Peace αποτελεί μέρος του καινοτόμου project πολλαπλών δράσεων «Η υποβρύχια καρδιά της Μεσογείου» (The Underwater Heart of the Mediterranean), που επιλέχθηκε από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (Ορίζοντας 2020)*, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΕΕ, για την περίοδο Ιανουάριος 2015- Μάιος 2016.
Διάρκεια: 60΄
 Σύλληψη / Χορογραφία: Sophie Bulbulyan, Λία Χαράκη, Αποστολία Παπαδαμάκη
Πρωτότυπη μουσική & Σχεδιασμός ήχου: Τρύφων Κουτσουρέλης
Σχεδιασμός προβολών: Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος
Υποβρύχια φιλμογραφία: Αναστάσης Αγάθος
Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτικό πλαίσιο: Θεοδώρα Αυγουλίδου
Διευθυντής παραγωγής: Μανώλης Σάρδης
Χορεύουν: Ειρήνη Κουρούβανη, Αντώνης Στρούζας, Thierry Maboang, Ombline Noyer, Michée Quenum, Raymond Siopathis, Aymeric Fournier

***  Το απόστημα της διαπλοκής έσπασε και όζει 
Της Παναγιώτας Κοζομπόλη – Αμανατίδη
Δικηγόρου - βουλευτή Μεσσηνίας ΣΥΡΙΖΑ
 Αποτελεί «κοινό τόπο» για τους πολίτες ότι η διαπλοκή και η διαφθορά των τελευταίων δεκαετιών υπήρξε μια σημαντική πηγή κακοδαιμονίας της χώρας μας. Αιτία αλλά και έκφανση της βαθιάς κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και ηθικής. Πρωταγωνιστές της ήταν διεφθαρμένοι πολιτικοί, κρατικοδίαιτοι μεγαλόσχημοι (καναλάρχες, εφοπλιστές κ.ά.), αετονύχηδες και «γκόλντεν μπόις», που λυμαίνονταν το δημόσιο χρήμα. Και από κοντά διάφοροι σμπίροι, που τους υμνούσαν ή τους αγιογραφούσαν. Δέκα χιλιάδες οικογένειες φαίνεται πως λεηλάτησαν δισεκατομμύρια ευρώ, με ποικίλες μεθόδους και διαβαθμίσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση έθεσαν στις κύριες προτεραιότητές τους το χτύπημα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής, ιδίως της πολύ μεγάλης. Ο έλεγχος όσων «κρύβονταν» στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, «ξεχασμένοι» από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η διερεύνηση των θαλασσοδανείων των καναλαρχών - εκδοτών και των κομμάτων (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ), η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών με νομιμότητα και όφελος για το Δημόσιο, η ψήφιση σειράς νομοθετημάτων για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού, για τη διαφάνεια στις συμβάσεις για τα δημόσια έργα, είναι οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και έπεται συνέχεια.
Σκονισμένες επί χρόνια ποινικές δικογραφίες μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς ανασύρθηκαν, έφτασαν στα αρμόδια δικαστήρια ή οδεύουν προς αυτά. Αρκετοί μεγαλόσχημοι επιστρέφουν μίζες και κλεμμένα πολλών εκατομμυρίων στα κρατικά ταμεία, προσδοκώντας την επιείκεια του νόμου. Άλλοι ψάχνουν «ασπίδες προστασίας» στα παλαιά κόμματα και μηχανισμούς ή προσπαθούν με αναβολές και «κόλπα» να κερδίσουν χρόνο, προσευχόμενοι «να πέσει η κυβέρνηση Τσίπρα».
Παρά τις αντιστάσεις της «Λερναίας Ύδρας» της διαπλοκής, τις αναβολές και τις καθυστερήσεις από την πολύμηνη απεργία των δικηγόρων, τις δυσλειτουργίες ή τις παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, ήρθε η ώρα της κρίσεως. Για κακουργήματα που αφορούν πολλά δισ. ευρώ και επισύρουν μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Για τον Λαυρεντιάδη και άλλους 43 της υπόθεσης PROTON BANK. Για τον Ρέστη και άλλους της τράπεζας FBB. Για τον Φιλιππίδη και άλλους 34 της υπόθεσης του Ταχ. Ταμιευτηρίου. Για τους ιδιοκτήτες της «ENERGA HELLAS» και άλλους 19, που υπεξαίρεσαν πολλά εκατ. ευρώ δημοσίου χρήματος. Για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων (Κάντας και άλλοι 32) και των TOR-M1 (Γερμανός, Σμπώκος κ.ά.) για μίζες. Για τις ΜΚΟ της Εκκλησίας και του Ρόντου. Για την εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο και τα στημένα παιχνίδια (Μπέος κ.λπ.). Για το Βατοπαίδι του Εφραίμ κ.λπ. και τις «ιερές ανταλλαγές» ακινήτων. Για τον Τσοχατζόπουλο και τους φίλους του (κατ’ έφεση) με το μεγάλο φαγοπότι των εξοπλιστικών. Για τη Siemens και την περιβόητη σύμβαση του ΟΤΕ, αλλά και τη δωροδοκία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Μαντέλη, υπόθεση που προκάλεσε σάλο τις τελευταίες μέρες.
Σε εξέλιξη βρίσκονται σοβαρές υποθέσεις διαπλοκής (θαλασσοδάνεια ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και του Κήρυκα Χανίων της οικογένειας Μητσοτάκη, Μαρτίνης και Ερρίκος Ντυνάν, Λιακουνάκος για μίζες, Βιομηχανία Ζάχαρης, ΚΕΕΛΠΝΟ και νοσοκομεία, δάνεια Αγροτικής Τράπεζας κ.ά.). Αλλά και δεσμεύσεις λογαριασμών από τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, μεγαλόσχημων επιχειρηματιών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Αλήθεια, πόσες από τις παραπάνω υποθέσεις είναι γνωστές στους πολίτες; Πόσοι γνωρίζουν ποιοι, πώς και πόσα δισ. ευρώ ιδιοποιήθηκαν παράνομα, περνώντας ζωή χαρισάμενη σε βάρος της χρεοκοπημένης από Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ χώρας και της φτωχοποιημένης κοινωνίας και λεηλατώντας το δημόσιο χρήμα; Όταν οι ίδιοι οι αετονύχηδες και οι πολιτικοί τους φίλοι κουνούσαν το δάχτυλο και με θράσος δήλωναν «μαζί τα φάγαμε».
Τα συστημικά ΜΜΕ, ιδιοκτήτες και φερέφωνά τους, κρύβουν εν ψυχρώ την αλήθεια και τους ενόχους. Αποσιωπούν κάθε τι που τους εκθέτει στα μάτια του κόσμου. Ποιος μίλησε για τις πρόσφατες δεσμεύσεις λογαριασμών, ή για τα θαλασσοδάνεια 1,3 δισ. που πήραν, χωρίς εγγυήσεις; Μαύρη προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης κάνουν, άλλοτε με ανοησίες και ψέματα και άλλοτε με χυδαιότητες.
Η λυσσώδης επίθεση των διαπλεκόμενων και διεφθαρμένων αντιπάλων μας έχει εξήγηση και στόχευση: Να πέσει αυτή η κυβέρνηση για να έρθουν οι φίλοι της διαπλοκής. Να γλιτώσουν τη λογοδοσία ενώπιον του νόμου και του κριτή λαού. Δεν πίστευαν πως κάποτε τα κραταιά κόμματα της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ θα έχαναν και μαζί τους θα έχαναν προνόμια, χρήμα και ισχύ οι «εντιμότατοι φίλοι» τους. Αυτά προσπαθούν να διασώσουν. Μαζί και το σαρκίο τους από τη Νέμεση και τη φυλακή. Αναρωτιέμαι, έπειτα απ’ αυτά, τι δεν καταλαβαίνει η αριστερή αντιπολίτευση, που ζητά με εμμονή και αυτή, την πτώση της κυβέρνησης;
Το καραβάνι προχωρά! Με δυσκολίες, με απειρίες, με λάθη αλλά κυρίως με θέληση και πολλή δουλειά. Για να βγει η χώρα από την κρίση με δίκαιη ανάπτυξη και κοινωνικό κράτος για όλους. Στηρίζοντας τις λαϊκές τάξεις και ιδίως τους αδύνατους πολίτες. Με ισοπολιτεία, διαφάνεια και δημοκρατία. Το στοίχημα είναι ανοιχτό και ο δρόμος δύσκολος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση, όμως, είναι για τα δύσκολα. Να μετρηθεί με την πραγματικότητα για να την αλλάξει βήμα βήμα. Χωρίς Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες. Προχωράμε! 

*** Αθλητική ενημέρωση :

 ***  ΑΕΚ - ΑΡΗΣ Λεμεσού  2-0  .-  ^ {Φιλικό} .-

***  Στις 8/10 το «τζάμπολ» της νέας σεζόν στην Α1 μπάσκετ

Εικόνα ΑθλητισμόςΟ ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε σήμερα, Πέμπτη, την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Α1 Ανδρών για την σεζόν 2016-17. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ: «Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ορίστηκε ως η ημερομηνία έναρξης της Basket League για την σεζόν 2016-17 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΑΚΕ».

***  Όλα έτοιμα για το 9ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας- Αναλυτικά το πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα του 9ου Φεστιβάλ Δρόμου παρουσιάστηκε χθες στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας. Πρόκειται για Φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι διοργανωτές του μας προϊδέασαν για κάτι μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα.
Το Φεστιβάλ και φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου. Σε σχέση με τις παλιότερες διοργανώσεις, φέτος θα υπάρξει ενισχυμένο συναυλιακό μέρος με μουσικούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πολλά παράλληλα δρώμενα από φορείς της πόλης και καλεσμένες ομάδες και καλλιτέχνες.
Ειδικότερα, το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας είναι μια διεθνής εθελοντική διοργάνωση με ελεύθερη είσοδο, την οποία διοργανώνει η Κ.Α.ΝΕ. με το Κέντρο Νέων Καλαμάτας και συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σύλλογοι, φορείς και ομάδες της πόλης.
Όπως δήλωσαν χθες οι διοργανωτές, σκοπός είναι να προωθήσει τη δημιουργικότητα των νέων μέσω πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και να συμβάλει στην ανάπτυξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του Νομού Μεσσηνίας.
Επίσης, επιθυμεί:
-να δημιουργήσει τον κατάλληλο χώρο έκφρασης της δημιουργικότητας των νέων και να προσφέρει στο κοινό μαθησιακές ευκαιρίες αλλά και ευκαιρίες διασκέδασης
-να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή των νέων, την υγιή κοινωνικοποίησή τους και μέσω αυτών την πρόληψη των παθογενειών της εποχής μας
-να αναδείξει το δημόσιο χώρο, ως χώρο συνάντησης, συνδημιουργίας και κοινωνικής ανάπτυξης.
  Οι δραστηριότητες για φέτος
Το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας περιλαμβάνει πάνω από 20 παράλληλες δραστηριότητες που συνδυάζουν τη νεανική δημιουργία, τη διαγενεακή συνεργασία και τη διατήρηση πολιτισμικής παράδοσης του νομού. Έτσι, θα παρουσιαστούν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορευτικά σύνολα, αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και νέους, προβολές ταινιών μικρού μήκους και video-art, ζωγραφική, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικό περίπτερο. Επίσης, θα δώσει βήμα σε νέους δημιουργούς, καλλιτέχνες και αθλητές και θα τους κινητροδοτήσει να συμμετάσχουν σε περισσότερες δραστηριότητες στο μέλλον, όπως και να προσφέρουν την ανάλογη αναγνώριση στον τόπο τους.
Να σημειωθεί πως μπορεί το κύριο μέρος του Φεστιβάλ να πραγματοποιείται στο τέλος Ιουλίου, ωστόσο η 9η διοργάνωση έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Από τότε έχει παρουσιάσει στο κοινό 3 διεθνείς καλλιτεχνικές δράσεις: την Όπερα Δρόμου, την Προβολή Ταινιών Μικρού Μήκους και την εικαστική έκθεση Metamorphosis.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Πέμπτη 28 Ιουλίου (έναρξη 20:00)
Sleeping Pillow (Θεσσαλονίκη)
Sun, Rain in Life (Αθήνα)
Frozen Path (Καλαμάτα)
  Παρασκευή 29 Ιουλίου (έναρξη 18:00)
Fundracar (Αθήνα)
Balkan Riddims (Άρτα)
Fish Himself (Πάτρα)
Guest Rap Dj set: by Skinny Man [Flowjob] (Καλαμάτα) + Urhoodboi! (Αθήνα)
  Σάββατο 30 Ιουλίου (έναρξη 18:30)
The Last Drive (Αθήνα)
George Gakis & Troublemakers (Ιωάννινα)
Kalamata (Γερμανία)
Mr.Booze (Καλαμάτα)
Grannies’ Stollen Pills (Καλαμάτα)
  Κυριακή 31 Ιουλίου (έναρξη 18:00)
Baildsa (Θεσσαλονίκη)
Thehalaylamba Banda (Πάτρα)
Βασίλης Ράλλης (Πάτρα)
Guest DJ set by Takis Musi Kal (Καλαμάτα)
  Παράλληλα δρώμενα
 Πέμπτη 28 Ιουλίου
19:00 – 20:00 Ενημερωτική παρουσίαση του Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης και συζήτηση για την αυτοδιαχείριση
19:00 – 20:00 Προβολές ταινιών μικρού μήκους από την Νέα Κινηματογραφική Λέσχη
 Παρασκευή 29 Ιουλίου
18:30 – 19:30 Παιδική γωνιά με δημιουργία σποροσβόλων και σποροφυτών
19:00 – 20:00 Προβολή ντοκιμαντέρ «Εν Αρχή ην ο Σπόρος»
19:30 – 21:00 Εργαστήριο αυτοάμυνας
 Σάββατο 30 Ιουλίου
18:30 – 19:30 Παιδική Γωνιά με παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στους συνοικιακούς κομποστοποιητές του Πάρκου και εκπαιδευτικά παιχνίδια
19:00 – 21:00 Ζωγραφική προσώπου για παιδιά
19:00 - 21:00 Τουρνουά μπάσκετ, 1η φάση
 Κυριακή 31 Ιουλίου
19:00 – 21:00 Προβολές Video Art από το Φεστιβάλ Μηδέν
19:00 – 21:00 Τουρνουά μπάσκετ, 2η φάση
20:40 – 21:00 Παράσταση Θεάτρου Δρόμου «Le joie de Jouer» από την ομάδα Popoma, Pepeman and the Last Minute Band
  Όλες τις ημέρες/ώρες (18:00-23:00)
-Τοίχος αναρρίχησης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας
-Εικαστική έκθεση από τη γαλλική ομάδα “Gallery on Wheels”
-Έκθεση χειροποίητων δημιουργιών
-Έκθεση και Διανομή Παραδοσιακών Σπόρων από την Ανοικτή Σποροτράπεζα του Αγροκτήματος Φοίφα
-Ενημερωτικό περίπτερο που θα φιλοξενεί εθελοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα.
-Ενημερωτικά περίπτερα φορέων της πόλης
-Εικαστική έκθεση από το Καλλιτεχνικό Στέκι
-Εικαστική έκθεση από το Κέντρο Νέων Καλαμάτας
-Φωτογραφική παρουσίαση των έργων της RE:THINK και του Αγροκτήματος Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα
 Σε ελεύθερο χρόνο
-Παραστάσεις ακροβατικών από το Γυμναστικό Όμιλο Άθλο
-Παραστάσεις ζογκλερικών από καλλιτέχνες από Αθήνα και Καλαμάτα
-Trash Art κατασκευές από το RE:THINK
-Flash mob δρώμενα
-Ζωγραφική για παιδιά
-Παιχνίδια για παιδιά
 -Το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας παρέχει τις εξής υπηρεσίες: Γραμματεία, Μπαρ, Φαγητό, Προσφορά διαμονής σε κάμπινγκ, Προσφορά μετακίνησης από και προς Αθήνα, Τουαλέτες
-Το πάρκινγκ περιμετρικά του Πάρκου είναι δωρεάν.
-Συμμετέχουν/ συνδιοργανώνουν: Φεστιβάλ Μηδέν, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Γυμναστικός Όμιλος Άθλος, Re:Think, Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα, Καλλιτεχνικό Στέκι, Europe Direct, Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Φωτογραφική Λέσχη Καλαμάτας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ Καλαμάτας
 Ευχαριστίες
Τέλος, οι διοργανωτές ευχαρίστησαν το Δήμο Καλαμάτας για την άδεια χρήσης του Πάρκου και την υποστήριξη, το Σύλλογο Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης» για την παραχώρηση αίθουσας, ενώ προσκαλούν όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ.
 
***  Οριστικά εκτός Ολυμπιακών Αγώνων η Ρωσία 
Το διαιτητικό αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης (CAS) απέρριψε τελικά την έφεση των 68 Ρώσων αθλητών που ζητούσαν άδεια για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, που θα διεξαχθούν το διάστημα 5-21 Αυγούστου στη Βραζιλία.
Οι αθλητές ήταν αντίθετοι με τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η IAAF σε όλους τους Ρώσους αθλητές, ύστερα από τις καταγγελίες περί εκτεταμένου ντόπινγκ στη χώρα που συντάραξαν τον παγκόσμιο στίβο και κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης της διεθνούς ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού (IAAF).
Οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι τιμωρούνται, μολονότι έχουν αγωνιστεί χωρίς φαρμακοδιέγερση, και πως θα πρέπει θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Η απόφαση, όμως, του CAS είναι αρνητική και χάνουν το δικαίωμα της συμμετοχής.
«Κηδεία του στίβου» η απόφαση αποκλεισμού 
Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια, χρυσή Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ, μίλησε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων (TASS) και δήλωσε απογοητευμένη για την άδικη, όπως την χαρακτήρισε, απόφαση του CAS: «Είναι η κηδεία του στίβου», τόνισε σχετικά.   Εκτός της Ισινμπάγεβα, έντονα αντέδρασε και ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας, Βιτάλι Μούτκο, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτική απόφαση, χωρίς νομικά επιχειρήματα, ενώ ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ντμίτρι Πέσκοφ, δήλωσε πως θα μελετηθεί η απόφαση του CAS, εξέφρασε την απογοήτευση του, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση του Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, με το προεδρείο της ρωσικής Ολυμπιακή επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής επιτροπής της Ρωσίας, Ιγκόρ Καζίκοφ, χαρακτήρισε «απόφαση χωρίς καμιά λογική» την ετυμηγορία του CAS, ενώ φουντώνουν οι φωνές στη χώρα για άμεση παραίτηση του. Στο επίκεντρο της κριτικής είναι και ο Μούτκο που επίσης αναμένεται να παραιτηθεί.
Ικανοποίηση από την IAAF  
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της IAAF, Σεμπάστιαν Κόε, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου και ευχαρίστησε το CAS για την υποστήριξη του στον πόλεμο της διεθνούς ομοσπονδίας κατά της χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Άλλωστε η IAAF είχε ανακοινώσει ότι η συμμετοχή στο Ρίο θα επιτραπεί σε λίγους μόνο Ρώσους αθλητές του στίβου, οι οποίοι πληρούν μια σειρά από κριτήρια, όπως να έχουν επανειλημμένα υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ εκτός Ρωσίας.
Πηγή: lifo.gr

18 .- ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας περιηγήσεις   08 Ιουνίου 2016  18ο  κεφάλαιο : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/06/08-2016-18.html .-~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας , Τρίτη 12  Ιουλίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/12-2016.html .-
~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  09  και 10  Ιουλίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/16-17-2016.html .-
  ~* 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2016  :
~ Η Εφημερίδα μας    Arfara  News στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  01  Ιουλίου  2016   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-01-2016.html .-                                                               
~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 01  Ιουλίου  2016 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-01-2016.html .-                
 ~Η  Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 02  Ιουλίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-02-2015.html .-                                                          
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 03 Ιουλίου  2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-03-2016.html   .-     
 ~  Αθλητικό  Σαββατοκύριακο  02  και 03  Ιουλίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/02-03-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 04 Ιουλίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-04-2016.html .-
~  Η  Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 05 Ιουλίου  2016 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-05-2016.html .-  
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης  Arfara News 2 , Τρίτη 05 Ιουλίου 2016 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-05-2016.html .-  
~ ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  06  Ιουλίου  2016  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-06-2016.html .-
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 07  Ιουλίου  2016  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-07-2016.html .-
  ~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 07  Ιουλίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-07-2016_6.html .- 
 ~ Η Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 08 Ιουλίου  2016 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-08-2016.html .
~ Η Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  09  Ιουλίου  2016 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-09-2016.html .-   
~  Η Εφημερίδα μας    Αrfara  Νews  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 10  Ιουλίου  2016  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/07/rfara-ews-10-2016.html .-

~ Η  Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα  11  Ιουλίου  2016 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-11-2016.html . -
~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  09  και 10  Ιουλίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/09-10-2016.html .-                     
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 12  Ιουλίου  2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-12-2016.html .-

~ ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας , Τρίτη 12  Ιουλίου  2016  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/07/12-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  13  Ιουλίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-13-2016.html .- 
~~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-14-2016.html .-

~  Η Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 15  Ιουλίου 2016  :    http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-15-2016.html  .-
 
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  16  Ιουλίου  2016 :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-16-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας  Arfara News 2  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 16 Ιουλίου  2016: http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-16-2016.html .-
~ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  09  και 10  Ιουλίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/16-17-2016.html .-
~   Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή  17 Ιουλίου 2016
  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-17-2016.html  .-  
 

~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Δευτέρα 18 Ιουλίου  2016 :   http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-18-2016.html  .-
~ Η Εφημερίδα μας  Arfara News 2  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  18 Ιουλίου  2016  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-18-2016.html .-  
  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 19  Ιουλίου  2016  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-19-2016.html .-   
Η Εφημερίδα μας  Arfara News 2  στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη 19  Ιουλίου  2016  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-19-2016.html .-
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  20  Ιουλίου  2016 :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-20-2016.html .- 
~   ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  7ο  κεφάλαιο-μέρος Παρασκευή 21 Ιουλίου  2016  : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/07/21-2016.html .- 
~
  ~  Η Εφημερίδα μας    ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή  22 Ιουλίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-22-2016.html .-
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4809 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3005 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =      2003  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10. 817  βίντεο   .-

*** ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 679 /. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1132 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.615   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         

*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-  
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
 

~
 
~  ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ  1924-1994 : https://youtu.be/FdnjllBNI-s .-

~Όσιος  Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης μοναχός  1924-1994 : https://youtu.be/1zmbpL0ccpg .-

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας  19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

~Προφήτης Ηλίας Αρφαρών Μέγας Εσπερινός 19/07/2016 : https://youtu.be/f5WGv5SfqQk  .-

~  Μονή Προφήτου Ηλία στο Αρφαρά ομιλία Ιερά Μ.Ε. Μπούρα 19-07-2016: https://youtu.be/jxumxoLtjwQ .-

~Αρφαρά  Ι. Μ.  Προφήτη Ηλία Εσπερινός  Αρτοκλασία 19/07/2016: https://youtu.be/dpcfDfbVZjk .-

~Μονή Προφήτη Ηλία στο Αρφαρά  20/07/2016 : https://youtu.be/KAqAguYREYo .-

~Ι Μ  Προφήτου Ηλία Αρφαρών Θεία Λειτουργία  20/07/2016: https://youtu.be/I5nrci06Q0o .-

~Αεροπλάνο στους ουρανό της Καλαμάτας 21/07/2016:


~ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραλία del mar 21/07/2016: https://youtu.be/fp4r0OufXow  .-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3