Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  29 Φεβρουαρίου 2016  :
 *** 
Διαδρομή : Μελιγαλά -Τρίπολη -Λεβίδι (καφές)- Κλειτορία -Σπήλαιο Λιμνών (παραμονή, επίσκεψης) - Χ.Κ. Καλαβρύτων (1α ώρα παραμονή)- στο χωριό Ζαρούχλα Ν. Αχαϊας (φαγητό)- Λίμνη Τσιβλού (επίσκεψη ) -Ακράτα (απογευματινός καφές)-επιστροφή Μελιγαλά από Κόρινθο -Τρίπολη  Τιμή : 18 ευρώ .-
Τουριστικό Γραφείο Δαβίλλας Τούρς στην Ιστοσελίδα :   http://davillastours.wix.com/tours   .-
Εκκλησία στο χωριό Ζαρούχλα Αχαϊας
5 πέντε φίλοι στο χωριό Ζαρούχλα
 Στον πύργο του Σωτήρη Χαραλάμπη στη Ζαρούχλα Ν. Αχαϊας
Στη λίμνη Τσιβλού Ν. Αχαϊας
  Μαρμάρινη πλάκα στον πύργο του Χαραλάμπη  στη Ζαρούχλα .
Video από βόλτες -εκδρομές-διαδρομές στις ομορφιές της Ελλάδας :
~Χιονοδρομικό στα Καλάβρυτα ή Χ.Κ. Δημάρχου  Πάνου Πόλκα  28/02/2016 :  https://youtu.be/77vGxop4PLA   .- 
~* Χιονοδρομικό Καλαβρύτων  ενημέρωση  28/02/2016 : https://youtu.be/jZ7ohaOEkX0  .- 
                          
29 Φεβρουαρίου
Οσίων και ομολογητών Κασσιανού του Ρωμαίου και Γεωργίου επισκόπου Δεφέλτου.
~ Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῆς σοφίας τὸν λόγοιν Πάτερ τοὶς ἔργοις σου, ἀσκητικῶς γεωργήσας ὡς οἰκονόμος πιστός, ἀρετῶν μυσταγωγεῖς τὰ κατορθώματα, σὺ γὰρ πράξας εὐσεβῶς, ἐκδιδάσκεις ἀκριβῶς, Κασσιανὲ θεοφόρε, καὶ τῷ Σωτήρι πρεσβεύεις, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.
 Απολυτίκιο Αγ. Κασσιανού - 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : https://youtu.be/hrbg_IIAKLw .-

Σήμερα 29/02/2016 εορτάζουν:
Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
~
 Κατά αλήθειαν, τέκνον μου, μέγας ο αγών κατά τών παθών, αλλά χάριτι Θεού όλα κατορθούνται. και τη Αυτού βοήθεια, τα αδύνατα δυνατά γίνονται.  Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
 
Κυριακή του Ασώτου

Κυριακή του Ασώτου
 
Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης

Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης
 
Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη

Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίο....
 
Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης
 
Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων

Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μα....

Ψαλμός 12
1Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

2ΕΩΣ πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; 3ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας καὶ νυκτός; ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ; 4ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, Κύριε ὁ Θεός μου· φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, 5μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· ἴσχυσα πρὸς αὐτόν· οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ. 6ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα, ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου· ᾄσω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.

Ψαλμοί
Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης
 
Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας

Άγιος Νικήτας ο νέος Ιερομάρτυρας
 
Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης
 
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων
 
 ~ Βιογραφία
Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος Ο Όσιος Κασσιανός γεννήθηκε στην Ρώμη από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του, από την παιδική του ηλικία, με Αγίους ανθρώπους επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων και την Αγία Γραφή.
Ο Όσιος ακολούθησε το μοναχικό βίο, γενόμενος μοναχός σε μία σκήτη και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νιτρίας, της Ασίας και της Καππαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά: «ὁ Ἅγιος μετέβη εἰς διαφόρους τόπους καὶ συνήντησε ἁγίους καὶ γνωστικωτάτους Ὁσίους καὶ τᾶς ἀρετᾶς ὅλων συναθροίζει εἰς τὸν ἐαυτόν του, ὡς ἄλλη φιλόπονος μέλισσα, ὥστε καὶ αὐτὸς ἔγινε εἰς τοὺς ἄλλους τύπος καὶ παράδειγμα παντὸς εἴδους ἀρετῆς. Ὅθεν ἀνώτερος τῶν παθῶν γενόμενος καὶ τὸν νοῦν καθαρίσας, ἐγνώρισε τὴν τελείαν κατὰ τῶν παθῶν νίκην».
Στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, περιλαμβάνονται δύο λόγοι του Οσίου Κασσιανού, «Πρὸς Κάστορα Ἐπίσκοπον, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν, γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, ὀργῆς, λύπης, ἀκηδίας, κενοδοξίας καὶ ὑπερηφανείας» και «Πρὸς Λεόντιον ἡγούμενον, περὶ τῶν κατὰ τὴν Σκήτην ἁγίων Πατέρων καὶ λόγος περὶ διακρίσεως», που δείχνουν την καθαρότητα της ζωής του και το ορθόδοξο φρόνημά του και προξενούν μεγάλη ωφέλεια. Ο δε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος πλεέκι δίκαιο εγκώμιο στον Όσιο Κασσιανό στον περί υπακοής Λόγο του.
Ο Όσιος Κασσιανός κοιμήθηκε με ειρήνη.
~

*** Συγκλονιστική Ιωάννα Καρυστιάνη στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας! (φωτογραφίες)


 

 

 

 

Με αφορμή το πολιτιστικό πρόγραμμα "Δράσεις φιλαναγνωσίας" που πραγματοποιείται για 4η χρονιά στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας βρέθηκε στο σχολείο, την Παρασκευή και το Σάββατο η καταξιωμένη συγγραφέας Ιωάννα Καρυστιάνη. Παράλληλα, το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας ανέλαβε την παρουσίαση του καινούργιου της βιβλίου, «Το Φαράγγι», την Παρασκευή το βράδυ, στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ενώ χθες το πρωί, στον ίδιο χώρο έγινε συνάντηση της συγγραφέως με τους μαθητές του Γυμνασίου! Η παρουσίαση του βιβλίου ήταν εξαιρετική και η συγγραφέας συγκλονιστική, καθηλώνοντας το πολυπληθές κοινό που δε σταματούσε στιγμή να απολαμβάνει το μεστό της λόγο, το ήθος, την ταπεινότητα μα και τα πολλαπλά μηνύματα που εξέπεμψε! «Ο Αργύρης Λιόδης ούτε στη μέση του πουθενά, δίχως ξένα αφτιά παρόντα, μπορούσε να φωνάξει τα ονόματα των έξι, να τους σιμώσει μαζεμένους, να τους κοιτάξει επιτέλους κατάματα, για να λάβει τη δύναμη και να τολμήσει έστω δυο λόγια για τα ξερά γεγονότα. Δυο λόγια για τα ξερά γεγονότα δεν επιχείρησε ούτε σε αργοπορημένες επιστολές, γιατί στο παρελθόν όποτε λιποψυχούσε και ήθελε νατους τα γράψει, τελικά λιποψυχούσε και στην ιδέα του γραμμένου χαρτιού. Θα του έλειπαν και τα βλέμματά τους μόλις μάθαιναν, κι αυτός είχε την ελπίδα και την ανάγκη να κουρνιάσει στα μάτια τους. Αλλά επί είκοσι εννιά χρόνια έξι άλλα ζευγάρια μάτια τον εμπόδιζαν, όλα σκοτεινές κόπιες του συμβολαίου με τις εφτά, μαζί με τη δική του, υπογραφές, να μην πατηθεί ο όρκος σιωπής εκείνης της νύχτας», σημειώνεται στην περίληψη του βιβλίου από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Η Ιωάννα Καρυστιάνη γεννήθηκε στα Χανιά το 1952 από Μικρασιάτες γονείς. Σπούδασε νομικά. Δούλεψε ως σκιτσογράφος. Βιβλία της: Με γκρι και γκρίζο, σκίτσα (Εκδόσεις Αίολος, 1985), Ένα σκίτσο στο τσεπάκι, σκίτσα (Εκδόσεις Αίολος, 1987), "Η κυρία Κατάκη", διηγήματα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1995), "Μικρά Αγγλία", μυθιστόρημα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997), "Κουστούμι στο χώμα", μυθιστόρημα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000), "O άγιος της μοναξιάς", μυθιστόρημα (Eκδόσεις Kαστανιώτη, 2003), "Σουέλ", μυθιστόρημα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2006), "Τα σακιά", μυθιστόρημα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010), "Καιρός σκεπτικός", διηγήματα (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011), "Το φαράγγι" (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2015). Έχει επίσης συνεργαστεί στο σενάριο της ταινίας «Ψυχή βαθιά» του Παντελή Βούλγαρη (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2009) και έχει γράψει τα σενάρια των ταινιών «Nύφες» (Eκδόσεις Kαστανιώτη, 2004) και «Μικρά Αγγλία» του ίδιου σκηνοθέτη. - 
 
***   Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram         
      
Φωτογραφίες από την Καλαμάτα αλλά και όλη τη Μεσσηνία μπορούν να δουν όσοι ακολουθούν το «Θάρρος» στο Instagram.
Μέχρι σήμερα στο λογαριασμό του «Θ» έχουν προστεθεί πάνω από 240 φωτογραφίες ενώ αυτό το νούμερο αυξάνεται συνεχώς.
Δείτε πιο κάτω φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει μέχρι σήμερα.   

***  Μια σκάλα…μαρτύριο         

     
Πριν η Δημοτική Αρχή προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο μόλο της Ψαροπούλας, φρόνιμο θα ήταν να φρόντιζε για τη σιδερένια σκάλα που βρίσκεται εκεί. Για όποιον θέλει να την ανέβει και είναι κάποιας ηλικίας, μάλλον θα υποφέρει έτσι όπως έχει γίνει. Βλέπετε, η εγκατάλειψη και η αδιαφορία φαίνονται και ενίοτε προκαλούν… Α.Π.  


*** Πράξη εφαρμογής…σαλάμι στο Ασπρόχωμα         

     
"Καατίνα σαλαμάκι" λέει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Κώστας Βουτσάς, στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο "Ο γόης". Η περίφημη, πλέον, φράση, από τις πιο δημοφιλής του παλιού εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου έχει άμεση σχέση, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, με τη δική μας πραγματικότητα. Και, ειδικότερα, με την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του Ασπροχώματος, αφού, τα όσα εξήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, "σαλαμοποιείται" το σχέδιο και μάλιστα κατά το δοκούν. Αυτό σημαίνει η δήλωσή του ότι το σχέδιο θα προχωρήσει με το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, παρά το γεγονός ότι έτσι δημιουργείται έλλειμμα γης 130 στρεμμάτων. Για να αποφύγει, δε, τις εύλογες απορίες, δικαιολογήθηκε ότι εκεί που υπάρχουν προβλήματα θα γίνονται τοπικές πράξεις εφαρμογής.
Μετά από αυτό είναι δικαιολογημένο να αναρωτηθεί ο οποιοσδήποτε για την αξία της συνολικής μελέτης και τα χρήματα που δόθηκαν για να υλοποιηθεί. όταν ένα σχέδιο το κόβεις σε… κομμάτια γιατί το κάνεις; Και ποιος θα αποφασίσει ποιοι θα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι που δεν έχουν αξία, και, επομένως, ας γίνουν οικόπεδα; Εμείς, εκείνο που καταλαβαίνουμε, πολύ απλά είναι   ότι η τοπική πολεοδόμηση σημαίνει χάρες σε "ημέτερους".
Ξεφυλλίζοντας το αρχείο μας βρήκαμε ότι όταν είχε προκύψει ανάλογο θέμα, την Άνοιξη του 2008, ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, αποφάσισε τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα αποφάσιζε και τον τρόπο που θα υλοποιούνταν οι πολεοδομικές μελέτες.
Στην επιτροπή συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος της εποχής, Γιώργος Σπίνος, ο επικεφαλής της "Ανθρώπινης και Όμορφης Πόλης", Βασίλης Κοσμόπουλος και ο τότε δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ως εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας. Σκοπός ήταν να μελετήσουν , να ερευνήσουν και να προτείνουν αν η πράξη εφαρμογής σε Ασπρόχωμα, Βέργα και Μικρή Μαντίνεια προχωρήσει με τον νόμο 1337 του 1983 ή τον 2508 του 1994. Στην ατζέντα δεν υπήρχε κανένα Προεδρικό Διάταγμα του 1985.
Υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία ενημερωτική συνάντηση μεταξύ των κατοίκων, της Δημοτικής Αρχής και της Πολεοδομίας, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, Παναγιώτα Κουράκλη, στην ενημέρωση των κατοίκων, τόνισε ότι η πολεοδόμηση είτε θα γίνει με το Προεδρικό Διάταγμα του ’85 και θα υπάρχει έλλειμμα γης 130 στρεμμάτων είτε θα γίνει με τον τελευταίο νόμο του 2014, που προβλέπει μεγαλύτερες εισφορές σε γη αλλά εκμηδενίζει το έλλειμμα και αντίθετα δημιουργεί και περίσσευμα 40 στρεμμάτων.
Η κ. Κουράκλη υπογράμμισε ότι με το νόμο του 2014 η πολεοδομική μελέτη θα είναι απολύτως εφαρμόσιμη, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα του ’85 η πολεοδομική μελέτη σε μεγάλο βαθμό θα ακυρωθεί εφόσον σε διάστημα πέντε χρόνων δεν καταβάλει ο Δήμος τα 15.000.000 ευρώ για την αποζημίωση της γης που θα δεσμεύσει, δεδομένου ότι με τον τελευταίο νόμο μετά την πενταετία τα δεσμευμένα οικόπεδα αποδεσμεύονται.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους κατοίκους και παράγοντες του Ασπροχώματος τάχθηκαν κατά της εφαρμογής του νέου νόμου που προβλέπει μεγαλύτερη εισφορά σε γη, αν και γνωρίζουν ότι η πρόταση για το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 είναι αδιέξοδη.
Σημειώνουμε ότι με το νόμο του 2014, ο οποίος ήρθε για να αντικαταστήσει τον 1337/83, η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα το ποσοστό είναι 10%. Από 500-1000 το ποσοστό διπλασιάζεται και φτάνει στο 20%. Από 1.000 έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα το ποσοστό είναι 30%. Από 2.000 έως 10.000, 40% και πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα 50%.  Του Αντώνη Πετρόγιαννη
 
***  Κυπαρισσιακός: Η «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» συνάδει με την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη;         

      
Από το μεσημέρι της Πέμπτης που δημοσιοποιήθηκε το νέο – αναθεωρημένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό κόλπο- με το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» η περιοχή από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία, και ιδίως από την Παρασκευή, που αναρτήθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην Τριφυλία και δη στην Κυπαρισσία, το Καλό Νερό και την Ελαία, κάτοικοι και τοπικοί Άρχοντες προσπαθούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν, βλέποντας και τους χάρτες, τι ακριβώς προτείνεται να θεσπιστεί.
Είναι γεγονός ότι κανένας δεν περίμενε χαρακτηρισμό «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», αλλά, ανέμεναν, όπως άλλωστε και το ΣτΕ είχε τονίσει, τη θέσπιση - με το αναθεωρημένο Π.Δ. - «Εθνικού Πάρκου», απορρίπτοντας και επιστρέφοντας στο ΥΠΕΚΑ, λίγο πριν πέσει η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο Π.Δ. που πρότεινε το χαρακτηρισμό της περιοχής ως «Περιφερειακό Πάρκο».
Εξαιτίας αυτού του χαρακτηρισμού «Π.Π.Φ.» εγείρονται και τα πρώτα ερωτηματικά για το εάν αυτός ο χαρακτηρισμός θα τύχει αποδοχής του ΣτΕ. Σε αρνητικό ενδεχόμενο, το οποίο όλοι θα πρέπει να εύχονται να αποφευχθεί, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικά αρνητικές και δυσάρεστες.
Με το σχέδιο Π.Δ. που παρουσιάστηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνονται να θεσπιστούν αυστηρότεροι όροι για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου, κατ’ εφαρμογή των υποδείξεων του ΣτΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο έχει παραπεμφθεί η Ελλάδα για έλλειψη θέσπισης μέτρων προστασίας της περιοχής και για την υπόθεση η οποία εκδικάστηκε πριν λίγες μέρες οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως είναι πραγματικός κόλαφος για τη χώρα μας προτείνοντας την καταδίκη της Ελλάδας! Στο σχέδιο Π.Δ., λοιπόν, υπάρχουν μέτρα, περιορισμοί, απαγορεύσεις, αλλά και επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Η δόμηση απαγορεύεται εντελώς κοντά ή μέσα στις αμμοθινικές περιοχές, ενώ αυξάνεται η αρτιότητα στη παραπλήσια Ζώνη Αγροτικού Τοπίου.
Οι περιοχές Προστασίας, σε ό,τι αφορά στη Μεσσηνία και το Δήμο Τριφυλίας, φτάνουν μέχρι και το πευκοδάσος της Ελαίας και γύρω από τη Νέδα και τον Αρκαδικό ποταμό. Από το Μπραζέρι του Καλού Νερού μέχρι και το λιμάνι της Κυπαρισσίας περιέχονται μικρές σε έκταση περιοχές με απαγορεύσεις, σε κάποια σημεία και μια στενή λωρίδα κοντά στην ακτή. Στα θετικά είναι ότι δεν μπαίνουν περιορισμοί σε επεκτάσεις του Καλού Νερού και της Ελαίας.
Η Περιοχή Προστασίας της Φύσης περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή, τον αιγιαλό, τις περιοχές με αμμοθίνες και τις παράκτιες δασικές περιοχές. Στη ζώνη αυτή θα απαγορεύεται η νέα δόμηση, ενώ τα παράνομα κτίσματα θα πρέπει να απομακρυνθούν.
Εξαιρούνται, ωστόσο, όσα αυθαίρετα δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες τους για να νομιμοποιηθούν, επομένως το ίδιο το σχέδιο Π.Δ. υπονομεύει όσα θεσπίζει. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή και όλες τις άλλες ζώνες (σ.σ. πλην αυτών που προαναφέρεται απαγόρευση) η δόμηση επιτρέπεται με αρτιότητα 20 στρεμμάτων  για 120 κλίνες για τουριστικές μονάδες και 200τ.μ. για κατοικία. Και ως προς αυτό, όμως, είναι αβέβαιη η κρίση του ΣτΕ καθώς θεωρητικά, με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται εκτός δόμηση. Στη Ζώνη Αγροτικού Τοπίου, όπως προαναφέρεται, εκτός από τη γεωργική δραστηριότητα θα επιτρέπονται η κατοικία και τα ξενοδοχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, το 80% του οικοπέδου θα πρέπει να διατηρηθεί στη φυσική του μορφή. Η δόμηση θα πρέπει να απέχει 50 μέτρα από τον αιγιαλό (παρότι η νομοθεσία έχει ως ελάχιστο όριο τα 100 μ.) ή τις αμμοθίνες. Ωστόσο, στο ίδιο το σχέδιο Π.Δ. αναφέρεται πως, δεν επιτρέπονται οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών καταλυμάτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα (τουριστικά χωριά).
Επιπλέον, θα επιτρέπεται η άσκηση των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων όπως είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής που ήδη υπάρχουν και η κατασκευή νέων ανάλογα με τις ανάγκες και υπό όρους. Σε όλη την Π.Π.Φ. θα επιτρέπεται η συντήρηση και η κατασκευή έργων πυροπροστασίας, ο εκσυγχρονισμός νομίμως υφισταμένων δικτύων υποδομής. «Προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή.
Να είναι αφενός συμβατή με τις απαιτήσεις του ΣτΕ, που είναι εύλογες και θεμιτές, αλλά από την άλλη να μη μηδενίζει την προοπτική μιας ήπιας ανάπτυξης στην περιοχή», ανέφερε ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, παρουσιάζοντας το αναθεωρημένο σχέδιο Π.Δ.
Το ΥΠΕΝ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του». Με την υπ’ αριθμ. 32/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το αρχικά υποβληθέν σχέδιο Π.Δ (4.12.2014) κρίθηκε ως «μη νόμιμο», για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
Παράλληλα η εν λόγω γνωμοδότηση συμπεριλάμβανε πλήθος παρατηρήσεων τόσο νομοτεχνικών όσο και ουσιαστικών, επί των προτεινόμενων όρων και περιορισμών καθώς και της προτεινόμενης ζωνοποίησης. Το ΥΠΕΝ, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε νέο σχέδιο Π.Δ, εξετάζοντας τα αναφερόμενα στη γνωμοδότηση του ΣτΕ και κυρίως τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.
Δεδομένου ότι, νέο το σχέδιο Π.Δ έχει σημαντικές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο όρων και περιορισμών, όσο και στη διαμόρφωση των ζωνών προστασίας, αλλά και στο χαρακτηρισμό της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τρίτη 15/03/2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=7296. Επειδή στην περιοχή «φουντώνει» η σεναριολογία, η καταστροφολογία, οι ερμηνείες διαδέχονται η μία την άλλη και η κατάσταση τείνει να «ξεφύγει» τελείως από την πραγματικότητα, είναι περισσότερο από απαραίτητο όλοι να λάβουν γνώση των ρυθμίσεων του σχεδίου Π.Δ. ώστε γνωρίζοντας τι περιλαμβάνει να μπορούν να σχηματίσουν άποψη και, βεβαίως, να καταθέσουν προτάσεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.
Επειδή, επίσης, ξαναγίνεται λόγος για την περίφημη και περιβόητη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή Ελαίας – Αγιαννάκη, από την εταιρία ΝΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ, θυμίζουμε σε όλους τη μία και μοναδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Τριφυλίας (που είναι σε ισχύ και σήμερα) με 19 θετικές ψήφους, 2 λευκά και καμία αρνητική, σε έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης του 2013, ότι αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως φέρεται προς υλοποίηση στο φάκελο που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας και παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της εταιρίας, δε με το πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος και με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής (https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%95%CE%9D%CE%93%...)!
Οι ίδιοι, σχεδόν, άνθρωποι είναι και σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι Τριφυλίας και οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και είναι δημοτικοί σύμβουλοι της Συμπολίτευσης του δήμου.
Τέλος, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Π.Δ., το εύλογο ερώτημα που, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, νηφαλιότητα, ειλικρίνεια, χωρίς ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες, καλούνται να απαντήσουν όλοι όσοι φέρουν θεσμική ιδιότητα στην Τριφυλία, τη Μεσσηνία, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση είναι το εξής: «Η “Περιοχή Προστασίας της Φύσης” συνάδει με την προστασία και την αειφορική ανάπτυξη;
Οι όροι για την προστασία είναι υπέρ του δέοντος αυστηροί. Με τη θέσπισή της υπάρχει προοπτική ανάπτυξης;».    Η.Γ.
 ***  Ανοικτά πανεπιστημιακά σεμινάρια στην Καλαμάτα          

Τελευταία Ενημέρωση: 29/02/2016 08:41


Ανοικτά πανεπιστημιακά σεμινάρια, με θεματολογία «Πολιτικός λόγος», διοργανώνει το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, από τις 2 Μαρτίου έως τις 25 Μαΐου, στο «Αμφιθέατρο Ν. Πολίτη» (19.00-21.00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα σεμιναρίων έχει ως εξής:
Τετάρτη, 2 Μαρτίου
Παναγιώτης Πανταζάκος, αναπληρωτής καθηγητής «Ηθικής», Τμήματος ΦΠΨ, ΕΚΠΑ, «Ο σιδηρούς κανών της ολιγαρχίας»
Τετάρτη, 9 Μαρτίου
Αθανάσιος Ευσταθίου, αναπληρωτής καθηγητής, «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, «Ο πολιτικός λόγος στην κλασική Αθήνα»
Τετάρτη, 16 Μαρτίου
Χρήστος Γιανναράς, καθηγητής Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής Διπλωματίας και συγγραφέας, «Ο πολιτικός λόγος ασυμβίβαστος με την καταναλωτική λογική»
Τετάρτη, 23 Μαρτίου
Γιάννης Ηλιόπουλος, διευθυντής Ερευνών Εργαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής της Εcole Normale Superieure στο Παρίσι, θεωρητικός Φυσικός Σωματιδιακών Στοιχείων, «Η έννοια του χώρου στη σύγχρονη φυσική»
Τετάρτη, 30 Μαρτίου
Σταύρος Μπένος, τοπογράφος-μηχανικός, πρόεδρος του Δ.Σ. του «Διαζώματος», «Η αισθητική στην πολιτική»
Τετάρτη, 6 Απριλίου
Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, καθηγητής Θεολογικής Σχολής, ΕΚΠΑ, «Λόγος πολιτικός και Λόγος Εκκλησιαστικός»
Τετάρτη, 13 Απριλίου
Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, «Ο πολιτικός λόγος της ψυχής στους Πλατωνικούς διαλόγους»
Τρίτη, 19 Απριλίου
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, δημοσιογράφος – συγγραφέας, «Περί του λόγου των πολιτικών σήμερα»
Τετάρτη, 11 Μαΐου
Γιώργος Ανδρειωμένος, καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Πολιτική και Λογοτεχνία»
Τετάρτη, 18 Μαΐου
Γιώργος Πολίτης, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήματος ΦΠΨ, ΕΚΠΑ, «Η έλλειψη επιχειρημάτων στον πολιτικό λόγο»
Τετάρτη, 25 Μαΐου
«Ποιητής και Κόσμος»
Συμμετέχουν οι ποιητές / τριες και φιλόλογοι:
Γιώτα Αργυροπούλου, Τάσος Γαλάτης, Λουκάς Κούσουλας, Μαρία Μαρκαντωνάτου


 

***  Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση ξεκίνησε το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι (φωτογραφίες και βίντεο)         

      
Σε καρναβαλικούς ρυθμούς μπήκε και επίσημα πλέον η πόλη της Καλαμάτας, αφού το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης στην Πλατεία Όθωνος.
Από νωρίς το απόγευμα καρναβαλιστές αλλά και θεατές άρχισαν να φθάνουν στην πλατεία, η οποία γέμισε ασφυκτικά.
Στην αρχή της εκδήλωσης έφθασε η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ, ενώ μόλις κάθισε στο θρόνο της, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, κήρυξε την έναρξη του φετινού καρναβαλιού.
Χορευτικές ομάδες της πόλης χόρεψαν κατά την τελετή, ενώ τα γκρουπ που συμμετείχαν διαγωνίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι για φέτος και έλαβαν το λάβαρό τους.
Η νύχτα προβλέπεται μεγάλη, αφού έχουν ήδη στηθεί πάρτυ σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ η καρδιά του καρναβαλιού απόψε «χτυπά» στο Ιστορικό Κέντρο.
 Βίντεο 1 : Έναρξη Καλαματιανού Καρναβαλιού 2016   , https://youtu.be/Um6V2Wp2MZA .-Βίντεο 2 : Καλαματιανό Καρναβάλι 2016 , https://youtu.be/GP4vqR12EiI .-
Βίντεο 3: Καρναβάλι Καλαμάτας 2016- Έναρξη   , https://youtu.be/svmjE3IqCmE .-
Βίντεο 4 :Καλαματιανό καρναβάλι 2016 , https://youtu.be/j8GdZAHUyFI .-
Βίντεο 5:Καλαματιανό καρναβάλι 2016  , https://youtu.be/8ighAzszgG4  ,.-
Βίντεο 6 :Καλαματιανό καρναβάλι 2016 , https://youtu.be/uCd43tQXKIY .-

***

***  Αθλητική ενημέρωση :


**  Σούπερ Λίγκα  Α΄  Εθνική  για την 24η αγωνιστική Σ/Κ/Δ  :
 
Την 27 , 28 και 29/02/2016 :

Νίκη γοήτρου η Καλλονή, 2-1 τον Πλατανιά 
Σάββατο 27/02/2016:
ΑΕΛ . ΚΑΛΛΟΝΗ -ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  2-1 ,(1-0) .- ^
Τα  γκόλ  : Ο Μάρκοβιτς στο 20΄ και ο Ελακόπουλος στο 56΄ ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, ενώ για τους Κρήτες μείωσε στο 71΄ ο Ανγκούλο.
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας)
Κίτρινες: Αναστασιάδης, Φαβάλι, Μίκιτς - Ντίνας, Γκνιάτιτς
 ΚΑΛΛΟΝΗ (Ν.Καραγεωργίου): Δαύκου, Σπυρόπουλος, Μίκιτς, Αναστασιάδης, Γκόλιας, Μπλάζιτς (53΄ Ελακόπουλος), Τσαμπούρης, Γεωργίου (88΄ Γιορέντε), Μανούσος, Φαβάλι, Μάρκοβιτς (77΄ Νομπέγκα)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γ.Παράσχος): Σωτηρίου, Αποστολόπουλος, Ιτούα (75΄ Στανισάβλιεβιτς), Δημήτρης, Βάντερσον, Γκνιάτιτς, Γουνδουλάκης (25΄ Μιλούνοβιτς), Μουνάφο, Ντίνας, Ράμος (39΄ Τσουράκης), Ανγκούλο

Ο Ουάρντα «έσωσε την παρτίδα» για τον Παναιτωλικό κόντρα στην Ξάνθη
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -ΞΑΝΘΗ  2-2  .- ^
Τα  γκόλ : (69' πεν, 81' Ουάρντα - 34' Καπετάνος, 63' Παπαστεριανός)
Διαιτητής: Αλ. Δημητρόπουλος (Φθιώτιδας)
Κίτρινες: Ουάρντα - Λισγάρας, Νιέτο, Σολτάνι, Καρυπίδης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γ.Ματζουράκης): Κυριακίδης, Κέβιν (70΄ Μαρτίνες), Κούσας, Ρουσκουγιέδα (46΄ Φερέιρα), Κάπελ, Παπάζογλου (14΄ Βασιλούδης), Μάκος, Μαρκόφσκι, Πάουλο, Μύγας, Ουάρντα.
ΞΑΝΘΗ (Ρ. Λουτσέσκου): Ζαρόπουλος, Γουάλας, Σολτάνι, Λουσέρο, Παπαστεριανός (80΄ Σκουρτάι), Φλίσκας, Νιέτο (74΄ Ντιμιτρόφ), Ορφανίδης (58΄ Βασιλακάκης), Καπετάνος, Λισγάρας, Καρυπίδης.
Βίντεο :

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2 Α΄ ημίχρ  0-1  γκόλ 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/wbMgzL_9fAg .-
Παναιτωλικός- Ξάνθη 2-2 γκόλ δηλώσεις 27/02/2016  24η αγων :
https://youtu.be/YhuT--zDoZo .- 
~ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2   1ο γκόλ Παναιτωλικού 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/0yMTVFGRTks .-  

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ- ΞΑΝΘΗ 2-2 2ο γκόλ Ξάνθης 24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/_KoqCwA9E4w .-                                                                                 ~ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 2-2  γκόλ ισοφαρ  2η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/G4M287Naz-k .-
 
Ο ΠΑΟΚ... έσπασε το αρνητικό σερί με νίκη επί του Αστέρα
 
 ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης   2-0 , (1-0).-^

Τα  γκόλ : (17' Πέλκας, 77' Μακ)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Αρετόπουλος (Τρικάλων)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χατζηισαΐας, Κίτσιου, Λέοβατς, Αντόνις /Παντελιάδης, Σανκαρέ, Δημούτσος 
ΠΑΟΚ: Βελλίδης, Βίτορ, Χατζηισαΐας, Τζαβέλλας, Κίτσιου (62΄ Κάτσε), Λέοβατς (81΄ Κοροβέσης), Τσίμιροτ, Αντόνις (71΄ Τζιόλης), Πέλκας, Μυστακίδης, Μακ.  
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Μπαντής, Αλόκο, Σανκαρέ, Ζησόπουλος, Παντελιάδης, Λίμα (46΄ Μούκαμ), Δημούτσος, Χαμντανί, Λούι (79΄ Φούντας), Μάσα (62΄ Ιωαννίδης), Μπερτόλιο.  
Βίντεο
 ~ ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρ 2-0    Α΄ ημίχρ   1-0  γκόλ  24η αγων  27/02/2016 : https://youtu.be/DfOC5WXCI7o .-
 Κυριακή 28/02/2016
Πρωταθλητής από τον Φεβρουάριο ο Ολυμπιακός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΒΕΡΟΙΑ  3-0 .- ^
Τα  γκόλ :  οι Φουστέρ (19, 65`) και Πουλίδο (83`).
Βίντεο γκόλ από αγώνα  :
~  ΟΣΦΠ-ΒΕΡΟΙΑ  3-0  24η  αγων  28/02/2016 :  https://youtu.be/KIXQFX01qMM .-
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)Κίτρινες κάρτες: Ζντιέλαρ - Σιόντης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σίλβα): Ρομπέρτο, Ντα Κόστα, Βούρος, Τσιμίκας, Σαλίνο, Κασάμι, Ζντιέλαρ (46` Μπουχαλάκης), Τσόρι Ντομίνγκες (66` Φορτούνης), Φουστέρ, Κολοβός (66` Ερνάνι), Πουλίδο.
ΒΕΡΟΙΑ (Ελευθερόπουλος): Καντιμοίρης, Νέτο, Πούγγουρας, Μαλόν, Μπράβο, Ανάκογλου (84` Μεληκιώτης), Γιουσούφ, Ναζλίδης (71` Καϊκούτ), Μαγιέφσκι (59` Γεωργιάδης), Άρτσε, Σιόντης.

Ματσάρα και «διπλό» του ΠΑΣ στην Κομοτηνή
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ   2-4 .- ^
Τα γκόλ : Ο Χρήστου με αυτογκόλ στο 36', ο Σκόνδρας στο 67', ο Μανιάς στο 73' και ο Ίλιτς στο 85' τα γκολ των φιλοξενούμενων. Οι γηπεδούχοι, που πλέον «βυθίζονται» στον υποβιβασμό, προηγήθηκαν δύο φορές με τον Ιγκορ στο 12' και με πέναλτι του Ντιγκινί στο 55'.
Διαιτητής: Δελφάκης (Αρκαδίας)
Κόκκινη: 12΄ Ανσαριφάρντ
Κίτρινες: Μπακασέτας, Μπαργκάν, Χαλκιαδάκης - Στάθης, Μανωλάς, Μαχαμάτ, Ατζαγκούν
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Διούδης, Τασουλής (77΄ Μπαργκάν), Κόρμπος, Ρισβάνης, Τζανδάρης (64΄ Χαλκιαδάκης), Σιώπης, Μπακασέτας, Βλάχος, Καραμάνος, Μασούρας (60΄ Καθάριος), Ανσαριφάρντ.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Άκης Μάντζιος): Βερέμκο, Μουλόπουλος, Μανωλάς, Μαχαμάτ, Μίνγκας (77΄ Τοπί), Ατζαγκούν, Γιάχιτς, Στάθης (90΄+ Παππάς), Γιακουμάκης (87΄ Μπεν), Τριποτσέρης.
Video :
~Πανθρακικός-ΠΑΣ Γιάννενα 2-4  24η αγων  28/02/2016: https://youtu.be/RxkOsF9ZUeU
Ο Λεβαδειακός «άλωσε» τη Νέα Σμύρνη με δύο τελικές...
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  0-2 .- ^
Video: δύο γκολ του Γιακουμάκη στο 5ο και 45ο λεπτό 
 ~Πανιώνιος- Λεβαδειακός 0-2  24η αγων  28/02/2016 : https://youtu.be/fO9PF7v_bVA .-
Τρίτο σερί γκολ του Βάργκας σε ντέρμπι, χάρισε ξανά τη νίκη στην ΑΕΚ
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   1-0 .-^
To γκόλ : 79΄ Βάργκας
Βίντεο γκόλ :
~ ΑΕΚ-ΠΑΟ  1-0 24η  αγων  28/02/2016 : https://youtu.be/ZjA2lk_DQuA .-
Διαιτητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
Κίτρινες: Τζανετόπουλος - Ζέκα, Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής, Μέστο 
Κόκκινη: 90+5΄ Μέστο (δεύτερη κίτρινη)
ΑΕΚ (Γκουστάβο Πογέτ): Μπαρόχα, Μπακάκης, Αρθο, Κολοβέτσιος, Ντίντακ, Σιμόες, Γιόχανσον (75΄ Τζανετόπουλος), Βάργκας, Μπαρμπόσα, Πλατέλλας (64΄ Τζεμπούρ), Πέκχαρτ (64΄ Αραβίδης)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αντρέα Στραματσόνι): Στιλ, Μέστο, Μολέδο, Τελάντερ, Πράνιτς, Ζέκα, Εσιέν (75΄ Κουτρουμπής), Αμπέντ (81΄ Μαμούτε), Καλτσάς (67΄ Βιγιαφάνες), Βλαχοδήμος, Μπεργκ

Δευτέρα 29-02-2016 :
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ  1-0 .- ^
Το γκόλ : με το γκολ του Λε Ταλέκ στο 25΄
Διαιτητής: Στ.ΜάνταλοςΚίτρινες: Βέλλιος, Καρασαλίδης ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Τρ. Δέλλας): Μπάρκας, Λαζαρίδης, Μπίτολο, Κεϊτά, Ούμπιδες, Κιβρακίδης, Μπρίτο, Φυτανίδης, Ματέι (70΄ Στόιτσεφ), Σουμπίνιο (81΄ Γροντής), Λε Ταλέκ (87΄ Παπαδόπουλος)ΗΡΑΚΛΗΣ (Ν.Παπαδόπουλος): Χουάντερσον, Μπουκουβάλας, Σαραμαντάς, Καρασαλίδης, Κυριακίδης, Μπαρτολίνι (45΄+ Μπουλούτ), Μοντέιρο (66΄ Ζαμπάζης), Λεοζίνιο, Ρομάνο (76΄ Τσιλιανίδης), Ζιάμπαρης, Βέλλιος
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/219:30 (Περιστέρι) Ατρόμητος - Ηρακλής  1-0 .- ^
**  Τα αποτελέσματα  στη Β΄ΕΘΝΙΚΉ, έχουν ως εξής:Εργοτέλης-Λάρισα 0-3 (α.α.)Ολυμπιακός Βόλου-Αχαρναϊκός 0-3 (α.α.) Απόλλων Σμύρνης-Λαμία 1-0Ζάκυνθος-Αγροτικός Αστέρας 1-0Πανελευσινιακός-Παναιγιάλειος 0-2Τρίκαλα-Παναχαϊκή 3-0Πανσερραϊκός-Καλλιθέα 3-2Αναγέννη Καρδίτσας-Κέρκυρα 1-2Κισσαμικός-Χανιά 0-0
***   Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών:
Το  Άρης - ΑΕΚ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της αγωνιστικής
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016  
Ο Κολοσσός νίκησε τα Τρίκαλα, κάλυψε και τη διαφορά
 Κολοσσός Ρ.-Τρίκαλα 79-69 .-
Διαιτητές: Πηλοΐδης, Αναστόπουλος Π., Βαρδάλος
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 37-34, 60-49, 79-69.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Λίντεν 8 (1), Ρέλεφορντ 14 (2), Σαλούστρος 6, ΜακΓκι 9, Λιούις 14 (2), Λαρεντζάκης, Μπιλλής 3 (1), Μανωλόπουλος, Ντέιβις 2, Γεωργαλλής 14 (4), Άχονεν 9 (3)
ΤΡΙΚΑΛΑ (Κώστας Φλεβαράκης): Σοκό 25 (2), Τζόουνς 9 (1), Βίλαλμσον, Καλλές 2, Ρόμπινσον 10, Κάντουγκαν 3, Τσιάρας 5 (1), Μπράουν 15, Βαρυτιμιάδης


Επέτρεψε στις νίκες το Ρέθυμνο, 75-67 τον Κόροιβο
 Ρέθυμνο-Κόροιβος  75-67.-
  Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-30, 60-47, 75-67.
Διαιτητές: Φούφης-Πουρσανίδης Γ.-Θεονάς
 ΡΕΘΥΜΝΟ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Σχίζας, Μάντεν 5, Γιαννόπουλος 18 (4), Στόουν 15 (2), Κάρτερ 7, Ντελινινκάιτις 5 (1), Σάφτενααρ 7, Τσακαλέρης 2, Χάροου 16 (1), Θεοδωρίδης
 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Χάρης Μαρκόπουλος): Τρότερ 10, Σλαφτσάκης 8, Βασιλόπουλος 10 (2), Τσάπιν 14 (4), Χάρις 10, Πουλιανίτης, Χριστοδούλου 3, Χάρντινγ, Χαριτόπουλος 12

Τέλος στο αρνητικό σερί έβαλε ο Απόλλων με «θύμα» την Κηφισιά
 Απόλλων Π.-Κηφισιά  73-66 .- 
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 31-27, 48-41, 73-66
Διαιτητές: Σχινάς-Μάνος-Παντελίδης
 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Κώστας Μέξας): Αργυρόπουλος 5 (1), Τζαουάρα, Μέιερ 17 (2), Σάντλερ 7 (1), Γουντς 11, Βεργίνης 15 (3), Πάλμπλαντ 8 (1), Λαμπρόπουλος 2 (2), Άντερσον 8
ΚΗΦΙΣΙΑ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Στίγκερς 7 (1), Κασελάκης 11, Χογκ 22 (1), Ελ Αμίν 4, Γλυνιαδάκης 4, Μάρσαλ 3 (1), Γκίκας 5 (1), Πόποβιτς 1, Σμιθ 9

Ο ΠΑΟΚ σήκωσε ξανά «κεφάλι» με «διπλό» στην Τρίπολη
 Αρκαδικός-ΠΑΟΚ  66-68 .-  
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 47-51, 66-68
Διαιτητές: Χριστοδούλου-Παπαπέτρου-Ανδρικόπουλος
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ (Γιάννης Καστρίτης): Καββαδάς 10, Βαν Όστρουμ 8 (2), Νουουτίνεν 2, Λι 3 (1), Λίτζιον 11 (1), Κ. Τζόουνς 18, Στεφανίδης 11 (1), Τ. Τζόουνς , Καλλινικίδης 3 (1), Τζουγκαράκης.
ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος): Τέπιτς 15 (2), Μαργαρίτης 14 (2), Ντούβνιακ 3, Μάρκοβιτς 11, Χάτσερ 13 (1), Λιάπης, Κακαρούδης, Τσόχλας 8 (2), Δέδας, Κώττας 4.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016 :
 
Άρης-ΑΕΚ  77-76 .- ^

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Περίπατος του Παναθηναϊκού απέναντι στο Λαύριο
Παναθηναϊκός-Λαύριο   94-56 .- ^ 

Διαιτητές: Πουρσανίδης Κ., Κατραχούρας, Κωσταντινόπουλος ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς): Χέινς 2, Μποχωρίδης 6 (2), Γιάνκοβιτς 10 (1), Φώτσης 7 (1), Ραντούλιτσα 9, Φελντέιν 12 (1), Διαμαντίδης 5 (1), Γκιστ 8, Καλάθης 2, Παπαγιάννης 16, Ουίλιαμς 17.ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Γιανγκ 16 (1), Κέσελ 3, Νίξον 3, Περάκης, Μπολντς 19 (2), Μπιρούτα 2, Κρουμπάλι 8, Τσίρος, Σακελλαρίου 3, Γιαννακόπουλος, Κακλαμανάκης, Μπάρλος 2.

Χωρίς... φρένα ο Ολυμπιακός, 115-61 την Καβάλα
Ολυμπιακός-Καβάλα  115-61 .- ^ 

Διαιτητές: Διαμαντής, Ταρενίδης, ΚαραβίτηςΤα δεκάλεπτα: 33-12, 60-37, 83-51, 115-61.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Τζόνσον-Όντομ 4, Χάντερ 10, Παπαπέτρου 8 (1), Σπανούλης 13 (1), Στόμπερι 19 (4), Μιλουτίνοφ 6, Μουράτος 3 (1), Πρίντεζης 15 (11 ριμπάουντ), Αγραβάνης, Μάντζαρης 16 (4), Παπανικολάου 18 (2), Αθηναιου 3 (1).ΚΑΒΑΛΑ (Στιβ Γιατζόγλου): Λέιζερ 7 (1), Ουίλιαμς 14, Μακ Κι 4, Σταμπουλής 9 (1), Κοστόφ 15 (1), Γκέλιος 2, Καλαϊτζίδης, Γιαννακίδης, Κρομά 10 (2).

*** Για την Γ΄ Εθνική 3ος Όμιλος Σ/Κ  17η  αγωνιστική :
 28/02/2016 :
ΠΑΜΒΡΟΥΣΙΑΚΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ 2-1 .-
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΕΒΑΝΤΕ 4-0 .-
ΗΑΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ -ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ   0-3  α.α. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ-ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ  0-4 .-
ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ -ΔΟΞΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ 1-0 .-
ΣΠΑΡΤΗ-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 2-1 .-
ΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-0 .-


*** Τοπικά πρωταθήματα ΕΠΣΜεσσηνίας :
Α΄ Τοπικό  Σ/Κ  στην 23η αγωνιστική : ΄
Σάββατο 27/02/216
Α.Ο.ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ -Α.Ο.ΦΑΡΑΙ  0-2 .-
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Πύλου- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ  4-1 .-
Α.Ο.ΔΩΡΙΟΥ-ΠΑΜΙΣΟΣ Μεσσήνης  1-2 .-
Τ.ΑΓΡΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαμάτας  1-2 .-
Κυριακή 28/02/2016
Α.Π.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ Αρφαρών - ΕΘΝΙΚΟΣ Μελιγαλά  1-0 .- ^

{Με γκόλ Γεώργου Γιαννακόπουλου στο 80 ΄}.- (Παρελθόν πλέον από τους «κυανόλευκους» αποτελούν οι Ζάππος (τσαντίστηκε... που δεν έπαιξε) και Βαλτασάρος, μετά από δική τους επιθυμία μετά το τέλος του αγώνα.).-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ: Κατσαρέας, Κ. Φέστας, Μπούρας (82′ Ισούφι), Π. Χαραλαμπόπουλος, Γιαννακούντζος (90′ Βανικιώτης), Καρατζούλιας, Α. Φέστας, Τσιλίκος, Καρύδης, Γιαννακόπουλος, Λυμπιώτης (71′ Στρατής).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ: Μερκούρης, Παπαδόπουλος, Μακρυνιώτης, Γεωργακόπουλος (85′ Παπαδόπουλος), Μουστάκας, Φωτιάδης, Θανόπουλος, Λάγιος (72′ Σαραντόπουλος), Κανελλόπουλος, Γεωργόπουλος, Θεοδωρόπουλος.
Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμάτας -Α.Ο.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  0-3 .- ^
Α.Σ.ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ-Α.Ο.ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ   2-0 .- ^
Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  0-1 .- ^
~**  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 23 ΑΓΩΝΕΣ
1.ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 57 23 18 3 2 54 20
2.ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 54 23 18 3 2 60 12
3.Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ        51 23 15 6 2 52 13
4.Α.Ο. ΦΑΡΑΙ                41 23 12 5 6 35 25
5.ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ         40 23 12 4 7 39 25
6.Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ         37 23 11 4 8 32 26
7.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                 35 23 10 5 8 30 29
8.Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ        32 23 9 5 9 29 21
9.Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ        29 23 8 5 10 27 32
10.Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ         25 23 7 4 12 26 46
11.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ         25 23 7 4 12 30 45
12.ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ                 22 23 6 4 13 23 45
13.ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.         18 23 3 9 11 22 40
---------------------------------------------------------------
14.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17 23 5 2 16 17 40
15.Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ                 16 23 5 1 17 21 60
16.Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 15 23 3 6 14 23 41

~**  ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ   Σάββατο 05/03/16 15:30
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ  Σάββατο0 5/03/16 15:30
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ  Σάββατο0 5/03/16 15:30
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  Σάββατο 05/03/16 19:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ  Κυριακή06/03/16 15:30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Κυριακή 06/03/16 15:30
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ   Κυριακή 06/03/16 15:30
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ   Κυριακή 06/03/16 15:30

 ***  Α1΄τοπικό 21η αγωνιστική
Σάββατο 27/02/2016
Α.Ο.ΜΕΘΩΝΗΣ-ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.  2-1 .-
Α.Ο.ΟΜΟΝΟΙΑ -Α.Ο.ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ   1-1 .-
ΑΙΑΝΤΑΣ Καλαμάτας -Νέος ΑΡΙΣ  4-2 .-
Κυριακή 28/02/2016
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παραλίας -Α.Ε.ΑΒΙΑΣ  0-1 .-^
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας -ΑΠΟΛΛΩΝ Πεταλιδίου  3-2 .- ^
ΕΡΑΝΗ Φιλιατρών -ΑΚΡΙΤΑΣ Κορώνης   4-0 .- ^
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλαμάτας -ΗΡΑΚΛΗΣ  Καλαμάτας  0-4 .- ^

*** Β΄ Τοπικό ΕΠΣΜεσσηνίας
1ος Όμιλος
Σαββάτο
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ -ΘΥΕΛΛΑ Μερόπης 6-1 .-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Πλατύ -ΠΑΟ Καλού Νερού 0-1 .-
Κυριακή
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ-Α.Ο.ΦΥΤΕΙΑΣ  3-0 .- ^
Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-Α.Ο ΠΑΤΙΣΤΑΣ  1-5 .- ^
Α.Ε.ΑΙΘΑΙΑΣ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κοπανακίου  1-7 .- ^
ΑΑΣΤΕΡΑΣ Μικρομάνης -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Καλαμάτας 5-0 .- ^
2ος Όμιλος
Δευτέρα 22/02/2016 : ΑΕΚ Καλαμάτας -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Καλαμάτας  1-0 .-
Σάββατο
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πάμισος Μεσσήνης -Ατρόμητος Καλαμάτας 0-2 .-
ΔΟΞΑ Καλαμάτας - Α.Ε. Μάνης  Διακόπηκε
Κυριακή
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Καλαμάτας -ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ  1-2 .- ^
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ -ΑΕΚ Καλαμάτας 3-1 .- ^
ΘΥΕΛΛΑ Χαροκοπιού-ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6-0 .- ^
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ανάληψης 0-1 .- ^
*** Γ΄ Τοπικό ΕΠΣΜεσσηνίας
Δευτέρα 22/02/2016
1ος Όμιλος
ΘΗΣΕΑΣ Καλαμάτας -Α.Ο.ΧΑΤΖΗ  5-1 .-
ΝΕΔΟΥΣΑ Αλαγωνίας -ΝΕΣΤΩΡΑΣ Πύλου 1-3 .-
2ος Όμιλος

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016  :
~   Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  20 Φεβρουαρίου  2016: http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-20-2016.html .- 
 Η Εφημερίδα μας ARFARTA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 21  Φεβρουαρίου 2016 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfarta-news-21-2016.html .- 
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-22-2016.html .-
Η Εφημερίδα  μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 23 Φεβρουαρίου  2016 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-23-2016.html .- 

~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  24  Φεβρουαρίου 2016:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-24-2016.html .-   
 ~ Το  αγιάζι της ενημέρωσης ,  arfara news ,Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2016  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-24-2016.html . -
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου  2016 , 11ο κεφάλαιο -μέρος  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/02/24-2016.html  .- 
~ Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου  2016 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-25-2016.html  .-  
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης  26 Φεβρουαρίου  2016 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-26- 2016.html .-  
Το  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016   :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-26-2016.html .-
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 27 Φεβρουαρίου  2016   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-27-2016.html .-  
~   ~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο  27  και 28  Φεβρουαρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/02/27-28-2016.html .-   

~    Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 28  Φεβρουαρίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-28-2016.html .- 
 Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  29 Φεβρουαρίου 2016    : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-29-2016.html .-
                                                                                                                                                                                                        
~ Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων: 
 1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
, 2. Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
, 3. Stamos
Arfara Messinias Greece
, 4. ARFARA - KALAMATAS , 5. ASTERAS ARFARON
2011
, 6. Arfara-Messinias 2 , 7. stamos-dynami , 8. Arfara-Messinias , 9. Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
, 10. vlasios , 11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 
15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  ,
  
 ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  

1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4486 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =  Stamos Skoulikas  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2795 video.     σταμος σκουλικας ,  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2819   video. -  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.097  βίντεο   .- 
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4801 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 590 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.561   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   568 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  510. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-  
~


Λίμνη Τσιβλού  Αχαϊας


Χιονοδρομικό Καλάβρυτα

     Χελμός όρος ή Αροάνια
 Πτέρωμα ιζημάτων λίμνης Τσιβλού

 Στη λίμνη Τσιβλού Ζαρούχλα Αχαϊας

 Διαβαίνοντας τα βουνά Χελμός ή Αροάνια και Κυλλήνη στο Ν. Αχαϊας

Όρος Χελμός στα 2100 μ. υψόμετρο περίπου

 Όρος Κυλλήνης και χωριά  στα 1000  μ.

  Βουνά Χελμός ή Αροάνια και Κυλλήνη στο διάβα μας  στο Ν. Αχαϊας

 Παραπόταμος του π. Κράθη στο χωριό Ζαρούχλα  του Ν. Αχαϊας σε υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων

 Ποζάροντας στον πύργο Χαραλάμπη στη Ζαρούχλα

Δύο φίλοι  στην εκκλησία στη Ζαρούχλα
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ σχετικά ερασιτεχνικά μας Βίντεο , .. από .. βόλτα-εκδρομές -διαδρομές
στις ομορφιές της πατρίδας μας  :
A/. ~ ΚΑΛΑΜΑΤΑ λιμάνι 27/02/2016 : https://youtu.be/8IPwPuDfmJ8 .- 
1~Χιονοδρομικό στα Καλάβρυτα ή Χ.Κ. Δημάρχου  Πάνου Πόλκα   28/02/2016 :  https://youtu.be/77vGxop4PLA   .- 
2~* Χιονοδρομικό Καλαβρύτων Πάνου Πόλκα ενημέρωση  28/02/2016 : https://youtu.be/jZ7ohaOEkX0  .-
3~* Χιονοδρομικό Καλαβρύτων Δημάρχου Πόλκα , ενημέρωση  28/02/2016 : https://youtu.be/jZ7ohaOEkX0  .-                                                                                     
 4~*ΚΛΕΙΤΟΡΊΑ Ν. Αχαϊας διαδρομή  φτάνοντας 28/02/2026 : 
  https://youtu.be/ymglq1rPosg .-
 5~*ΑΚΡΑΤΑ  ΑΧΑΪΑΣ  κατεβαίνοντας από τα βουνά Κυλλήνης 28/02/2016 :   https://youtu.be/2fVn1I383UI    .-
6~** ΖΑΡΟΥΧΛΑ ενημέρωση 28/02/2016 :  https://youtu.be/g2mD-nTj-8A.-
7~** ΖΑΡΟΥΧΛΑ  Αχαϊας φτάνοντας 28/02/2016 : https://youtu.be/GbOk_GpcQgE .-
~*Ζαρούχλα Λίμνη Τσιλιβού διαδρομή  28/02/2016: https://youtu.be/cjWA3iveVAg.-  9~*Ζαρούχλα  Ακράτα όρη Κυλλήνης διαδρομή  με τραγούδι του Χ.Α. Δαβίλλα    28/02/2016: https://youtu.be/300SIQi2xX8 .-
10~*Ζαρούχλα Αχαϊας  28/02/2016 : https://youtu.be/4og6C7KnTsI .-
11~* Λίμνη Τσιλιβού Ν  Αχαϊας  28/02/2016 : https://youtu.be/5hLfERcGQnc .-
 12~*Λίμνη Τσιλιβού Περπατώντας  28 02 2016: https://youtu.be/lLEU1J43OxY .-
13~*Όρη Κυλλήνης από Ζαρούχλα για λίμνη Τσιλιβού 28/02/2016: https://youtu.be/ykP2MzWYczc .-
-------------------------------------------------------
Β /.Video  από Διήμερη εκδρομή-διαδρομή Αράχωβα-Δελφοί-Χ.Κ. ¨Κελλάρια" Παρνασσού :
Αγόριανη  ώρα  φαγητού 21-02-2016 : https://youtu.be/vH1VUpYCVok  .-
1~ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ή Επτάλοφος Παρνασσού είσοδος από Χ. Κ. Π  21/02/2016 : https://youtu.be/pb-Ax80-bmE .- 
2~Χ. Κ.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  "Κελλάρια¨ 21/02/2016 ανεβαίνοντας :      https://youtu.be/NOKLwmaOYFY   .- 
3 ~ Ναύπακτος  διαδρομή  εισόδου  20/02/2016 : https://youtu.be/ey9p3jETpoo  .-  
~ΑΡΑΧΩΒΑ  Λαογραφικό  20/02/2016 : https://youtu.be/pxdBUigeChA .-
5~ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  στην  κ  πλατεία  21 02 2016 : https://youtu.be/YSCx0rB_9h4 .- 
~ ΓΑΛΑΞΙΔΙ  είσοδος  20/02/2016 :  https://youtu.be/iZvP6-Mq7jo .-
7~ Αγόριανη Παρνασσού προς καταρράκτες  21-02-2016 : https://youtu.be/Ne5zEYJwwhM .-
8~ Γαλαξίδι  η  Ιστορική  ναυτική δύναμη 20/02/2016 : https://youtu.be/Xg44joFRX8A   .-  
9 ~ Γαλαξίδι  παρουσίαση  20/02/2016 : https://youtu.be/6ReRsG3jV5g .- 
10 ~ Αράχωβα λαογραφικό Μουσείο  20/02/2016 : https://youtu.be/_V7YzxLtVXM .- 
11 ~* ΓΑΛΑΞΙΔΙ Η παλιά ναυτική πόλη 20/02/2016  https://youtu.be/3dw-3YWf1sE .-  12~*Γέφυρα Χ . Τρικούπη Ρίο  Αντίρριο  20/02/2016 : https://youtu.be/5ud7ESYkykw    .- 13~*ΔΕΛΦΟΙ  Αρχαιολογικός  21/02/2016 : https://youtu.be/ieCTRn0T18I   ,-
14~*ΔΕΛΦΟΙ  αρχαιολογικός  χώρος  21/02/2016 : https://youtu.be/NaW_xrgSDTU  .-   15~*ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ έκθεση Τ.  Μυλωνά  20/02/2016 : https://youtu.be/JQia1SKFn9c .- 
16 ~* Λιβάδι  Αράχωβας  21/2/2016 : https://youtu.be/X_kAR2hkoWY  .-
17**ΛΙΒΑΔΙ Αράχωβας Παρνασσού  21/02/2016 : https://youtu.be/pK0m8LdYtjY .-  18~*Ναύπακτος  διαδρομή  εισόδου  20/02/2016 : https://youtu.be/eamwYeAxekc .- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Γ/. Video από μονοήμερη για προσκύνημα στον εορτασμό Αγίου Χαράλαμπου Φιλιατρών :
   1~  ΦΙΛΙΑΤΡΑ  Μεσσηνίας εσπερινός  Αγίου Χαραλάμπους 09/02/2016 : https://youtu.be/c2vb8S_VXoE .-  
2~ Επικούρειος Απόλλων Φιγαλείας ανεβαίνοντας 09/02/2016 : https://youtu.be/gzv4s3G6wPg .- 3~ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ  Φιγαλείας  αφήγηση Χ . Δ .  09/02/2016: https://youtu.be/vtDjT8GAXuM  .-
4~ Ανδρίτσαινα  αφήγηση Χ Δ  09/02/2016 : https://youtu.be/oWyhD_1_9_s .- 
5 ~ Ανδρίτσαινα  διαδρομή της πόλης 09/02/2016 :   https://youtu.be/FXe-QvEGU60 .- 
6~ ΑΝΔΡΗΤΣΑΙΝΑ Ν ΗΛΕΙΑΣ   διαδρομή 09-02-2016 :  https://youtu.be/AoXe-HzVG18 .-    

                                 ~ Φωτογραφίες  στη Λίμνη Τσιλιβού Ν  Αχαϊας  28/02/2016

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3