ARFARA NEWS Το αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

ARFARA   NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  22  Αυγούστου  2015  :
~
 


 


***  1.000 ευρώ πρόστιμο στο κυλικείο του αεροδρομίου για έλλειψη τιμών στα παγωτά          
   
Πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας, στην εταιρία που εκμεταλλεύεται το κυλικείο του αεροδρομίου της Καλαμάτας, επειδή, όπως αναφέρεται, σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεν υπήρχε πινακίδα με τις τιμές στο ψυγείο των παγωτών.  
 
*** Ενδιαφέρουσα ημερομηνία η 20η Σεπτεμβρίου.. 
Αν τελικά η 20η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θα πάμε σε εκλογές τότε θα έχει αρκετό “τρέξιμο” για τα τοπικά ΜΜΕ της Μεσσηνίας. Πέραν της εκλογικής διαδικασίας, η πόλη της Μεσσήνης εκείνη την ημέρα υποδέχεται την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και ξεκινά το πανηγύρι... Επίσης, η πρώτη Κυριακή μετά του Σταυρού, που φέτος συμπίπτει να είναι η 20η Σεπτεμβρίου, συνηθίζεται να γίνεται το μνημόσυνο για τα θύματα στην Πηγάδα του Μελιγαλά.... Ένα μνημόσυνο που τα τελευταία χρόνια, για γνωστούς λόγους... , συγκεντρώνει πανελλήνιο ενδιαφέρον. ¨Για να δούμε λοιπόν θα συμπέσουν όλα αυτά μαζί; Όπως και να έχει ο μήνας Σεπτέμβριος αναμένεται αρκετά “καυτός”. Κ. Γαζ. - 
 
***  Αναβολή απόφασης από το ελεγκτικό συνέδριο για τα απορρίμματα στην Καλλιρρόη          
     
Ζητούνται στοιχεία για συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου με το ΕΣΔΑ 
Ανέβαλε την έκδοση απόφασης το Δ΄ Τμήμα Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνεδρίασε στις 13 Αυγούστου, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, καθώς και του σχεδίου σύμβασης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Κωνσταντιναίων, το Δ΄ Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει εκ νέου την έκδοση οριστικής πράξης για τη νομιμότητα του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης, προκειμένου: α) να διευκρινιστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αν έχει ήδη καταρτίσει νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) και αν ναι να προσκομισθεί αντίγραφό του, καθώς και οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις i) του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ περί της συμβατότητας του ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και ii) του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται η αναθεώρησή του και να προσκομιστεί οποιαδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο και β) να παρασχεθούν έγγραφες απόψεις και διευκρινίσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Πελοποννήσου και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ), καθώς και από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες θα τεκμηριώνεται αναλυτικά κατά πόσο το νέο ΕΣΔΑ και το (αναθεωρημένο ή υπό αναθεώρηση) ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου επηρεάζουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπό κρίση σύμβασης και, ειδικότερα, αν ο συνολικός σχεδιασμός του ελεγχόμενου έργου βάσει του τότε ισχύοντος ΠΕΣΔΑ και η υλοποίησή του μέσω ΣΔΙΤ συνάδουν με την προδιαγραφόμενη πολιτική, τις εξαγγελίες και τη στοχοθεσία του νέου ΕΣΔΑ και του (αναθεωρημένου ή υπό αναθεώρηση) ΠΕΣΔΑ, καθώς και αν, υπό τα νέα αυτά δεδομένα, η ελεγχόμενη σύμβαση συνεχίζει να προκρίνεται ως συμφέρουσα για την Περιφέρεια, χωρίς να ενδέχεται να διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία της από την εν γένει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και τις όλως βραχυπρόθεσμες δράσεις που ορίζονται στο νέο ΕΣΔΑ.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
Στην απόφαση, αναφέρεται επίσης πως στις 12.6.2015, περατώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΕΣΔΑ, που καθορίζει τις προοπτικές διαχείρισης αποβλήτων με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020 και από την αρχή του διακηρύττει την «κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος…». Oι γενικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση. 2) Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή, με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε – αποκεντρωμένες – υποδομές διαχείρισης, έναντι της διαχείρισής τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας συμμείκτων ΑΣΑ. 3) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή. 4) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020. 5) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως τον Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση συνεργασία με τους δημότες – ανακυκλωτές. 6) Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους Δήμους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015. 7) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών αποβλήτων έως το 2018. 8) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020. Εξάλλου, στο ως άνω ΕΣΔΑ τίθενται εκ νέου κριτήρια χωροθέτησης και διαστασιολόγησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, με πρόδηλη πρόθεση τη μείωση της δυναμικότητάς τους, αλλά και των αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών από την πηγή και την περαιτέρω αποκέντρωση της διαχείρισης στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ενώ τέλος γίνεται σαφής αναφορά στα έργα και υποδομές μεγαλύτερης δυναμικότητας από τις προβλέψεις του εν λόγω Σχεδίου, η κατασκευή των οποίων έχει δρομολογηθεί με βάση μη αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ, είτε με τη μορφή ΣΔΙΤ, είτε χωρίς, με την επισήμανση ότι, εφόσον οι οικείες συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί μέχρι την έγκριση του Σχεδίου αυτού, η υλοποίησή τους θα ανασταλεί και θα επανασχεδιαστούν έργα, υποδομές και δράσεις βάσει των νέων προβλέψεων του ΕΣΔΑ.   του Χάρη Χαραλαμπόπουλου  
 
*** Σοκ από την κρυφή 1η δημοσκόπηση
aporiti
-  Απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα, για το πως έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η πολιτική «πίτα», μας δίνουν τα αποτελέσματα απόρρητης τηλεφωνικής δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Metron Analysis και ολοκληρώθηκε σήμερα, με τα γεγονότα να βρίσκονται σε συνεχής εξέλιξη.
Η πρώτη εικόνα λοιπόν όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου δείχνει τα εξής:
ΣΥΡΙΖΑ 30-33%
ΝΔ 20-22%
Χρυσή Αυγή 9%
Λαφαζάνης 6-7% με ανοδική τάση
Ποτάμι 5%
ΚΚΕ 5%
Το ΠΑΣΟΚ και οι ΑΝΕΛ κινούνται στα επίπεδα του  3% και όλα θα εξαρτηθούν από τη συσπείρωση των επόμενων εβδομάδων, καθώς αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Εξάλλου όπως φαίνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι τεράστιο δεδομένου ότι δεν έχει αρχίσει καν η προεκλογική περίοδος.
 
*** Αυτός είναι ο ΤΡΟΜΟΣ των Η.Π.Α.
lider
- Ανησυχία κυριαρχεί στην Βορειο Ατλαντική συμμαχία (ΝΑΤΟ) καθώς ο συνεχής εκσυγχρονισμός της Ρωσίας προκαλεί εκνευρισμό τόσο στο Πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Οι Η.Π.Α προχώρησαν στην διεξαγωγή της άσκησης "Swift Responce 15", στην οποία έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρωση αερομεταφερώμενων μονάδων απο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, σαν μια προσπάθεια να κάνουν αισθητή την παρουσία της συμμαχίας και των Η.Π.Α. στην ευρώπη και να δώσουν το μήνυμα στην Ρωσία πως η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει άμεσα την οποιαδήποτε απειλή.
Το γεγονός όμως πως η Ρωσία προχωρά στην κατασκευή καταστροφέων τύπου Lider (Leader) προκαλεί πονοκεφάλους στους στρατιωτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες της Συμμαχίας καθώς αναρρωτιούνται αν μπορεί η Ρωσία να αποκταστήσει την άφιλή και την δύναμη της παλαιάς ΕΣΣΔ.
Το Ρώσικο Ναυτικό ανακοίνωσε πως απο το 2019 θα αρχίσει την ναυπήγηση των νέων καταστροφέων τύπου lider, όπως δήλωσε ο Ναυτικός Διοικητής, Ναύαρχος Victor Chirkov.
Tα σκάφη τύπου Lider έχουν εκτόπισμα 17.500 τόνους, μήκος 200 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα. Είναι εξοπλισμένα με 60 πυραύλους κατά πλοίων Τύπου Cruise, 128 αντιαεροπορικά κατευθυνόμενα βλήματα και 16 κατευθυνόμενους πυραύλους κατά πλοίων. Μπορεί να φτάσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μείνει στην θάλασσα χωρίς να ανεφοδιαστεί για 90 ημέρες.
Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πως να μην προκαλέσει πονοκέφαλο στο ΝΑΤΟ!
 
***  AΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ, Απειλεί τον Τσίπρα!
varoufakistsipras
-  Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία ο κ. Βαρουφάκης, ο πρώην Τσάρος της οικονομίας, έχει στην κατοχή του αρκετές ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ αυτού και του κ. Αλέξη Τσίπρα. Σκοπεύει μάλιστα να προχωρήσει σε δημοσίευση τους, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως οι ηχογραφήσεις θα έχουν πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το γεγονός πως θα συμβεί η αποκάλυψη στην περίοδο των εκλογών κάνει τις ηχογραφήσεις αυτές να φαντάζουν σαν μία τεράστια βόμβα!
 
***   Ο Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ
papado
-   Σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή του mega μίλησε η κ. Σόφη Παπαδόγιαννη, (μέλος της Αριστερής Πλατφόρμας) τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διασπάται, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται και αυτό γίνεται με ευθύνη του ίδιου του προέδρου και μιας μικρής ομάδας περί αυτόν" σημείωσε και πρόσθεσε: «το τελευταίο διάστημα όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία έχουν καταργηθεί και έχουν καταπατηθεί βάναυσα όλες οι αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Δεν μπορούν κάποιοι να μιλούν για διασπαστές».
 
***  ΒΟΡΙΔΗΣ: H NΔ δεν θα πάρει κοινοβουλευτική πλειοψηφία!
Boridis
-  Συνέντευξη στο Αγγλόφωνο Ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, παραχώρησε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης, στο οποίο κατέστησε σαφές πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα παραδώσει την διερευνητική εντολή στην Χρυσή Αυγή. « Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατορθώσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, αυτή τη στιγμή δεν θα συμμετάσχει σε συζητήσεις για το σχηματισμό συνασπισμού. Και χωρίς τις ψήφους τους, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι 118, είναι πρακτικά αδύνατο να σχηματιστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση»
Επισήμανε πως η ΝΔ δεν θα προσφέρει καμία στηρίξει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, καθώς ο Σύριζα είναι ένα ακραίο αριστερό κόμμα και η ΝΔ κεντροδεξιό κόμμα.
Τονίζει πως το τρίτο κόμμα που θα λάβει την διερευνητική εντολή θα είναι η Χρυσή Αυγή, όπως ο ίδιος εκτιμά, και αυτός είναι και ο τίτλος που έχει στο τηλεγράφημα του το Ρώσικο Πρακτορείο Sputnik.
«Το τρίτο κόμμα, που θα λάβει την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση θα είναι η Χρυσή Αυγή»
 
***  «Να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους λαϊκιστές το θέμα των προσφύγων»
prosfyges
-  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο να διασφαλίσει μια δικαιότερη κατανομή των προσφύγων, τονίζει ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, προειδοποιώντας ότι το κρίσιμο αυτό θέμα δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους λαϊκιστές στις εκλογικές αναμετρήσεις στις χώρες μέλη. Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη συγκρότηση ενός μόνιμου μηχανισμού για την κατανομή των προσφύγων και απέκρουσε τις επικρίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους χειρισμούς της στο θέμα της αυξανόμενης εισροής προσφύγων: «Η κριτική είναι χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως άλλοθι για εκείνους που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων της μεταναστευτικής πολιτικής».
«Η Ελλάδα έχει γίνει η πλέον προτιμώμενη οδός διαφυγής για τους πρόσφυγες, κυρίως από τη Συρία» είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπενθυμίζοντας ότι περισσότεροι από 130.000 πρόσφυγες έφτασαν στη χώρα μας από την αρχή του χρόνου. Δεδομένου ότι η Τουρκία έχει γίνει ένας "διάδρομος" για τους πρόσφυγες, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει πιο επιστάμενα το θέμα με την Άγκυρα, πρόσθεσε.
Ο κ. Αβραμόπουλος κάλεσε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να δώσουν ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα. «Πρέπει να προετοιμαστούμε στην Ευρώπη, καθώς το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εν μία νυκτί», είπε ο Έλληνας Επίτροπος και κάλεσε τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και συνευθύνη στο θέμα της μετανάστευσης. Παράλληλα προειδοποίησε ότι δεν πρέπει το θέμα των προσφύγων να εξελιχθεί σε ένα «στενόμυαλο παιχνίδι αμοιβαίων κατηγοριών», χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η πρόοδος που έχει σημειωθεί πρόσφατα.
Σύμφωνα με τον οργανισμό προστασίας των συνόρων Frontex, περίπου 340.000 πρόσφυγες εισήλθαν στην ΕΕ τους πρώτους επτά μήνες του έτους. Κατά την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν εισέλθει 123.500 πρόσφυγες.
 
***  Σοκ προκαλεί δήλωση του Ιερώνυμου
ieronimos
-  Αξιότιμοι κύριοι:
Αν και χριστιανή, απευθύνομαι σ εσάς τους Αθέους να σάς ενημερώσω για το εξής: O Τουρκαλβανός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος έκλεισε με το «έτσι θέλω» το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Fm, γιατί του στοίχιζε πολλά. Μένουν άνεργοι 87 συνάδελφοι.
Και τί είπε ο άθλιος ο Ιερώνυμος στην σημερινή Σύνοδο; Ότι προτιμάει να ταΐζει τους λαθρομετανάστες, παρά να πληρώνει τους τεμπέληδες Έλληνες εργαζόμενους στον 89,5! Πιό πολύ πονάει ο Τουρκαλβανός Ιερώνυμος τους Λάθρο από εμάς τους Έλληνες!..Δουλεύω τηλεφωνήτρια στον Ραδιοσταθμό της Εκκλησίας 8 χρόνια, είμαι χωρισμένη μητέρα 2 παιδιών και βρίσκομαι σε απόγνωση αυτή την στιγμή. Τρελαθήκανε οι Δεσποτάδες μας, αγαπητοί κύριοι; Αυτό δίδαξε ο Ιησούς Χριστός; Να φροντίζουμε τους Αλλόθρησκους και Αλλόφυλους, και να πετάμε στον δρόμο τα δικά μας παιδιά; Πάρτε θέση, σάς παρακαλώ, εσάς που σάς διαβάζουν πολλοί χριστιανοί, γιατί το πράγμα είναι πολύ σοβαρό.
Κάντε μιά σχετική ανάρτηση, γιατί σάς διαβάζει όλη η Θεολογική Σχολή και τους πονάει ό,τι γράφετε. Μπας και φιλοτιμηθούν και κάνουν πίσω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παναγιώτα Πεπόνη  Εργαζόμενη του 89,5 FM
 
***  Έλληνας εξουδετέρωσε τζιχαντιστή στο Βέλγιο (ΒΙΝΤΕΟ)
ellina
-  Ο Ελληνοαμερικανός πεζοναύτης Άλεκ Σκαρλάτος μαζί με δύο φίλους του, τον Άντονι Σάντλερ και τον Σπένσερ Στόουν ακινητοποίησαν έναν Μαροκινό τζιχαντιστή που ήταν οπλισμένος με ένα πιστόλι και ένα μαχαίρι, θέλοντας να προκαλέσει λουτρό αίματος σε τρένο που έκανε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Παρίσι.-  Ο Ελληνοαμερικανός πεζοναύτης Άλεκ Σκαρλάτος, είναι μέλος της εθνοφρουράς του Όρεγκον, είναι ένας από τους τέσσερις συνολικά άνδρες, που δεν φοβήθηκαν στιγμή με να ορμήσουν στον τζιχαντιστή, με αποτέλεσμα να σώσουν εκατοντάδες ζωές από βέβαιη σφαγή.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια που το τρένο βρισκόταν σε βελγικό έδαφος. Ο Άλεκ Σκαρλάτος και οι δύο φίλοι του κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις άκουσαν τον τζιχαντιστή να βάζει τον γεμιστήρα στο καλάσνικοφς, μέσα στην τουαλέτα του τρένου. Ο Σκαρλάτος και οι φίλοι του τον άκουσαν, προετοιμάστηκαν και μόλις βγήκε του όρμησαν. Ο τζιχαντιστής πυροβόλησε εναντίον τους με το πιστόλι, τραυματίζοντας τον ένα της παρέας και λίγο αργότερα κατάφερε να μαχαιρώσει ακόμα έναν.
Παρά την εξουδετέρωση του παρανοϊκού Μαροκινού τζιχαντιστή, ο Στόουν και δύο ακόμα επιβάτες τραυματίστηκαν.
-  Ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το «θάρρος και την γρήγορη σκέψη» των επιβατών της υπερταχείας αμαξοστοιχίας στην Γαλλία, ανάμεσα τους και στους δύο Αμερικανούς στρατιώτες, που ακινητοποίησαν τον ένοπλο τζιχαντιστή.
«Ο πρόεδρος εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη για το θάρρος και την γρήγορη σκέψη αρκετών επιβατών, περιλαμβανομένων και Αμερικανών στρατιωτών, που με αυταπάρνηση ακινητοποιήσαν τον ένοπλο», ανέφερε με ανακοίνωση του ο Λευκός Οίκος. «Είναι ξεκάθαρο πως οι ηρωικές τους ενέργειες απέτρεψαν μια μακράν χειρότερη τραγωδία».
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο Άλεκ Σκαρλάτος λίγο μετά την εξουδετέρωση του τζιχαντιστή.
Βίντεο   , Alek Skarlatos Facebook  , https://youtu.be/T2g31Rxol-E  .-


***  Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση επέλεξε να παραιτηθεί στα μουλωχτά             
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στη Βουλή
Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση επέλεξε να παραιτηθεί στα μουλωχτά
Θεσμικό περιεχόμενο είχε η συνάντηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Επισήμως τουλάχιστον δεν έγινε καμία αναφορά στο ερώτημα των ημερών που αφορά στην ένταξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος πήρε πρώτος το λόγο στη σύντομη ενημέρωση που ακολούθησε τη συνάντηση, σκοπός του ραντεβού ήταν να ενημερώσει την Πρόεδρο για τις εξελίξεις και το νέο κόμμα, Λαϊκή Ενότητα σε δηλώσεις πριν την έναρξη της συνάντησης.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι "επέλεξε να παραιτηθεί στα μουλωχτά".
Όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής: "Έχει ιδιαίτερη σημασία σε τόσο κρίσιμες συνθήκες να υπογραμμίζεται η δημοκρατική υποχρέωση, το θεσμικό καθήκον όλων να θωρακίσουμε το Σύνταγμα και το πολίτευμα απέναντι στα μνημόνια που αντιστρατεύονται τη Δημοκρατία. Είναι από τις οχληρές παραμέτρους της διαδικασίας ανάθεσης των διερευνητικών εντολών. Ξεκίνησαν με κυβέρνηση που επέλεξε να παραιτηθεί στα μουλωχτά μην ενημερώνοντας τη Βουλή και την Πρόεδρό της και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρασιωπά αυτή τη διαδικασία από τη Βουλή.
Είχαν πλήρη ενημέρωση οι δανειστές, αλλά στερήθηκε ενημέρωσης η Βουλή".
"Δεν μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν την Βουλή όποτε θέλουν", ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. "Η Δημοκρατία μπορεί να είναι μόνο αντιμνημονιακή", ανέφερε μεταξύ άλλων. 

***  Ο Λαφαζάνης προανήγγειλε την ένταξη της Ζωής στη Λαϊκή Ενότητα
Παρά το γεγονός ότι όπως υποστήριξαν οι δύο πλευρές η συνάντηση ήταν θεσμική
 Ο Λαφαζάνης προανήγγειλε την ένταξη της Ζωής στη Λαϊκή Ενότητα
Την έλευση της Προέδρου της Βουλής στον νεοσύστατο πολιτικό σχηματισμό, Λαϊκή Ενότητα, προανήγγειλε ουσιαστικά, ο επικεφαλής του, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος εμμέσως έδωσε την είδηση ότι το αναμενόμενο πρόκειται να συμβεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.
Παρά το γεγονός ότι όπως υποστήριξαν οι δύο πλευρές η συνάντηση ήταν θεσμική, μία αναφορά του επικεφαλής του νέου σχηματισμού ήταν αρκετή για να δώσει το μήνυμα για τη συνέχεια
Όπως ανέφερε συγκεκριμένα: "Μας συνδέει μεγάλη κοινή παράδοση και ελπίζω να μας συνδέσει και στο μέλλον αυτό το κοινό αγωνιστικό βίωμα και η κοινή θέληση", υπονοώντας ουσιαστικά ότι θα υπάρξει σύγκλιση των δύο πλευρών και η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αποτελέσει κι εκείνη με τη σειρά της στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας.
Ο κ. Λαφαζάνης επισήμανε ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι μόνο πρόεδρος της Βουλής, ήταν και παραμένει αγωνίστρια της δημοκρατίας. Με τη Ζωή έχουμε δώσει για χρόνια κοινούς σκληρούς αγώνες και μέσα και έξω από τη Βουλή για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημοκρατία. Μας συνδέει μεγάλη κοινή παράδοση και ελπίζω να μας συνδέσει και στο μέλλον αυτό το κοινό αγωνιστικό βίωμα και η κοινή θέληση».
«Πιστεύουμε ότι η Βουλή πρέπει να λειτουργεί. Η Βουλή δεν έχει κλείσει, έχει πολύ σημαντική αποστολή και πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει μέχρι τέλους», επισήμανε ο επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού ¨Λαϊκή Ενότητα¨, Παναγιώτης Λαφαζάνης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, η ενεργή δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μνημονιακή δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία αν είμαστε προτεκτοράτο, αν Μέρκελ και Γιούνκερ καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Λαϊκή Ενότητα είναι κατά των "εκλογών - εξπρές". Όπως είπε «είναι πρωτοφανές κάποιοι να ετοιμάζουν εκλογές αυγουστιάτικα. Δεν έχει ξαναγίνει, θέλουν να κρυφτούν» για να προσθέσε ότι «θέλουμε προεκλογική περίοδο που να έχει ουσιαστική χρονική επάρκεια, να γίνει πλατιά συζήτηση και να πάει ο λαός ενημερωμένος στις κάλπες». Εμφανίστηκε, δε, αισιόδοξος ότι η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας.
Ο κ. Λαφαζάνης ενημέρωσε την πρόεδρο της Βουλής για τη συγκρότηση της νέας Κ.Ο., τονίζοντας τη θεσμική υποχρέωση που είχε, καθώς, όπως είπε «πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς όταν είναι δημοκρατικοί και λειτουργούν προς όφελος του λαού και της δημοκρατίας».

***   Προεδρία Δημοκρατίας: Δεν ασχολούμαστε με την Κωνσταντοπούλου              
Η απάντηση από κύκλους του Προεδρικού Μεγάρου
 Προεδρία Δημοκρατίας: Δεν ασχολούμαστε με την Κωνσταντοπούλου
Κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκό Πρακτορείο για τις νέες δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόνισαν:«ουδέν σχόλιον, διότι από χθες η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ασχολείται με την κ. Κωνσταντοπούλου».
Θυμίζουμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποδεχόμενη τον επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού ¨Λαϊκή Ενότητα¨, Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι "η κυβέρνηση επέλεξε να παραιτηθεί στα μουλωχτά, μη ενημερώνοντας τη Βουλή, και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρασιωπά την εκκίνηση της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών από τη Βουλή, την ίδια στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι για την όλη διαδικασία οι εκβιαστές - δανειστές είχαν πλήρη ενημέρωση, αλλά στερήθηκε ενημέρωσης η Βουλή». Επιπλέον, η πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι «αποτελεί θεσμικό καθήκον όλων μας να θωρακίσουμε το Σύνταγμα απέναντι στα μνημόνια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι ενάντια στις συνταγματικές διαδικασίες".

***    Γλέζος: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τη Δημοκρατία    
Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης
Γλέζος: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τη Δημοκρατία
Αποστάσεις από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, πήρε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Πρωινό MEGA, ο Μανώλης Γλέζος. Έκανε λόγο για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και μίλησε συγκεκριμένα για κατάργηση της Δημοκρατίας.
Όπως ανέφερε:
"H κυβέρνηση υποτάχθηκε στους δανειστές. Αγνοώντας το ίδιο το ενιαίο κόμμα που δημιούργησε, πρώτα αυτό αποφάσισε να πάει σε εκλογές και μετά εκείνη συγκάλεσε την Πολιτική Γραμματεία. Συνάδουν αυτά με τη Δημοκρατία; Έχουν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξεκίνησε; Στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε κατάργηση της Δημοκρατίας.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τους χαρίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε μιλούσα για συλλογική διεργασία. Δεν αναιρώ ότι υποστηρίξαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Είπα ότι ελπίζω να ταυτιστεί με την ιστορία. Του έδωσα όλη τη βοήθεια που μπορούσα να του δώσω. Έπρεπε να δείξω στον ελληνικό λαό ποιον στηρίζω. Στηρίζω αυτόν που ήθελε, τον Τσίπρα.
Μέχρι τελευταία στιγμή έκανε πρόταση να γίνει μία ευρεία σύσκεψη. Γιατί απορρίφθηκε. Μπορούσε να γίνει αν ήθελε να λειτουργήσει δημοκρατικά η υπόθεση. Εκείνο που έχω να πω είναι δύο πράγματα για την κυβέρνηση Μαξίμου: Ούτε έδωσε την εξουσία στο λαό, ούτε δουλειά στον κόσμο. Δεν κατάργησε τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια που είναι οι πιο αντισυνταγματικοί νόμοι που υπάρχουν και δεν βοήθησε τον κόσμο να πιάσει δουλειά.
Δημιούργησε τα δάνεια που δούλους τους ανθρώπους μετατρέπουν. Δεν έδωσε δουλειά στους ανθρώπους για να έχουμε παραγωγή αξιών".  
 
*** Πανελλήνιες 2015 - Βάσεις: Αναμένεται "μακροβούτι" 1500 μορίων - Η μεγάλη μέρα φτάνει

Όπως διαβεβαιώνουν πηγές του υπ. Παιδείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η ανακοίνωση των βάσεων εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει μέσα σε μία ρευστή πολιτική κατάσταση, η ηγεσία όμως του αρμόδιου υπουργείου διαβεβαιώνει ότι η Παιδεία έχει συνέχεια, επομένως όλες οι προβλεπόμενες διορίες θα τηρηθούν ανεξαρτήτως ηγεσίας. Το τοπίο στις εκτιμήσεις ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή με τους εκπαιδευτικούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι η πτώση -σε αρκετές σχολές μάλιστα κατακόρυφη- είναι προδιαγεγραμμένη, κυρίως λόγω των κακών επιδόσεων των υποψηφίων στις εξετάσεις. Αυτό βέβαια δεν ήταν η μόνη «έκπληξη» του καλοκαιριού καθώς το ζήτημα των μετεγγραφών, με το νέο περιοριστικό νομοθετικό πλαίσιο, ώθησε αρκετούς στο να δηλώσουν τμήματα κοντά στο τόπο κατοικίας τους, ενώ και η εμπειρία των capital controls εν μέσω της διορίας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού έστρεψε μία μερίδα υποψηφίων σε Ιδρύματα πλησίον της κατοικίας τους καθώς δεν γνώριζαν αν θα μπορούσαν έστω να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Τα κεντρικά Ιδρύματα, τα οποία συγκεντρώνουν το 50% του συνόλου των υποψηφίων, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των αναλύσεων καθώς οι παράμετροι είναι πολλοί και αρκετοί αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. Η στροφή προς τα κεντρικά Ιδρύματα ήταν αρκετά μεγάλη φέτος, γεγονός που δηλώνει ότι η ζήτηση είναι αυξημένη. Παρ’ όλα αυτά, οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων συνεχίζουν να αποτελούν τον πιο ισχυρό παράγοντα που σε δημοφιλείς και μεσαίας ζήτησης σχολές θα κρατήσει τη βάση εισαγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα, η αδυναμία αρκετών να σπουδάσουν στη σχολή επιλογής τους σε απομακρυσμένη τοποθεσία θα κρατήσει και σε αυτή την περίπτωση τις βάσεις χαμηλά σε τμήματα περιφερειακών Ιδρυμάτων, αυτή τη φορά λόγω χαμηλής ζήτησης.Από 200 έως και 1.500 μόρια Μετά την ιλιγγιώδη άνοδο των βάσεων πέρσι, οι φετινές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή στα «χαμηλά» των δημοφιλών σχολών, με την Ιατρική Αθηνών να χάνει το «θρόνο» των 19.000 μορίων. Αντίστοιχα, οι πολυτεχνικές σχολές της Αθήνας θα χάσουν μέχρι και 800 μόρια, ενώ ακόμα και η Νομική Αθήνας φαίνεται να επιστρέφει στη βάση του 2013, με απώλεια 200 μορίων. Αν και στις μέχρι τώρα εκτιμήσεις ανά σχολή δεν αποτυπώνεται μεγάλη πτώση βάσεων στα περιφερειακά Ιδρύματα, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η απώλεια ακόμα και 1.000 με 1.500 μορίων είναι πολύ πιθανή, λόγω των μετεγγραφών και των capital controls, δύο παραμέτρων που δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν.1ο επιστημονικό πεδίο Ακόμα και στο όριο των 18.000 μορίων αναμένεται να κινηθεί η Νομική Αθηνών, όταν πέρσι είχε φτάσει τα 18.700. Η Νομική Κομοτηνής υπολογίζεται να χάσει ακόμα και 800 μόρια, ενώ το ίδιο αναμένεται και για τις σχολές Ψυχολογίας. Μικρότερες θα είναι οι απώλειες στις σχολές που έχουν ειδικό μάθημα, όπως τα ΜΜΕ, μιας και οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν αρκετά καλές.2ο επιστημονικό πεδίο Πτώση τουλάχιστον 500 μορίων θα σημειωθεί σχεδόν σε όλες τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου, καθώς τα δύο μαθήματα βαρύτητας, τα Μαθηματικά και η Φυσική, δυσκόλεψαν τους υποψηφίους. Η Πληροφορική Αθηνών θα πέσει αισθητά κάτω από τα 17.000, ενώ οι Φυσικομαθηματικές δεν θα σημειώσουν τόσο μεγάλη πτώση, κυρίως γιατί η βάση εισαγωγής τους κυμαίνεται σε μεσαία επίπεδα, 14.000-16.000 μόρια.3ο επιστημονικό πεδίο Η πιο σίγουρη επιστροφή στα επίπεδα του 2013 είναι η Σχολή της Ιατρικής Αθηνών, η οποία πέρσι «κέρδισε» 300 μόρια, τα οποία θα χάσει φέτος. Οι αριστούχοι στη Βιολογία, μάθημα βαρύτητας για το 3ο επιστημονικό πεδίο, ήταν πολύ πιο περιορισμένοι σε σχέση με πέρσι, γεγονός που θα επηρεάσει και τις παραϊατρικές σχολές, που κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Οι Φαρμακευτικές, για παράδειγμα, υπολογίζεται να χάσουν μέχρι και 600 μόρια.4ο επιστημονικό πεδίο Μέχρι και 1.000 μόρια υπολογίζεται να χάσουν κάποιες σχολές από το συγκεκριμένο πεδίο. Για τα δημοφιλή τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πτώση κυμαίνεται από 200 έως και 700 μόρια. Οι Σχολές Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων στο ΕΜΠ χάνουν τις δυσθεώρητες βάσεις που απέκτησαν πέρσι επιστρέφοντας στα 18.500 μόρια. Στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς ανεβασμένα, χωρίς να ξεπερνάνε τα 100 μόρια, θα κυμανθούν κάποια τμήματα που κυμαίνονται στο 13 με 14.5ο επιστημονικό πεδίο Εδώ η απώλεια ακόμα 1.000 μορίων εκτιμάται με μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς οι χαμηλές επιδόσεις στο υποχρεωτικό μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Πτωτική πορεία την οποία δεν μπορούν να εκτιμήσουν οι αναλυτές θα σημειωθεί και στα περιφερειακά τμήματα, μερικά εκ των οποίων είναι κάτω από τη βάση, καθώς η ζήτηση είναι αυτή που θα καθορίσει τα τελικά νούμερα. Πάντως, οι δημοφιλείς σχολές στα κεντρικά Ιδρύματα αναμένεται να σημειώσουν σημαντική πτώση στα μόρια. www.alfavita.gr . - 

***  Προετοιμασία για μια μεγάλη Λευκή Νύχτα!

Για την καλύτερη προετοιμασία της Λευκής Νύχτας, μιας βραδιάς αφιερωμένης στο εμπόριο, με πολύ χαμηλές τιμές, αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκε, χθες, σύσκεψη στο Δημαρχείο, υπό την προεδρία του δημάρχου, Παν. Νίκα, και με τη συμμετοχή αιρετών, εκπροσώπων του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, υπηρεσιακών στελεχών και εκπροσώπων υπηρεσιών πέραν του Δήμου. Η Λευκή Νύχτα θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, από τις 20.00 και μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής 30 του μήνα. Στη φετινή, 3η Λευκή Νύχτα, αναμένονται πολλές χιλιάδες επισκεπτών και η πρωτοβουλία αυτή προβάλλεται από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα σε όλη την Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά. - 

***  Ο καιρός αύριο στην Καλαμάτα

Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Κυριακή 23/8/2015 προβλέπεται αίθριος. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα κυμανθεί από 35-75%. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν, με ένταση 2-3 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε Δ-ΝΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ. Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 7.9 (Υψηλός). Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση). Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το meteoclub.gr και το kalamata.meteoclub.gr/ - 

***  Κόντρα Άδωνι - Καμμένου στο twitter
adonis
-   Νέα κόντρα υπήρξε στο twitter ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πάνο Καμμένο με αφορμή το επεισόδιο με τα αυγά στη Κω. Συγκεκριμένα ο κ. Κάμενος ανέφερε πως όλα τα έκανε ο εν ενεργεία αστυνομικός  Σταύρος Κοτσιόπουλος και νεοναζί. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «Ο υπουργός Άμυνας της χώρας κατηγορεί την ΕΥΠ που ελέγχει/διοικεί η κυβέρνησή του για προβοκάτσια; Τι να πει κανείς»

***  Γεύμα Μεϊμαράκη - Ντόρας σήμερα το μεσημέρι
ntoram
-  Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες, σήμερα το μεσημέρι που βρίσκονταν στην περιοχή του Χίλτον, είδαν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, το Βυζαντινό, τον Πρόεδρο της ΝΔ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη και την πρώην υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη να γευματίζουν μαζί. Προφανώς  η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε καθώς ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης  επιδιώκει να ενώσει το σύνολο της παράταξης.

*** Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Αγγλία - 7 νεκροί (ΒΙΝΤΕΟ)
max
-  Ένα αεροπλάνο που συμμετείχε σε… αεροπορική επίδειξη και έχασε τον έλεγχο. Στη συνέχεια συνετρίβη σε έναν δρόμο κοντά στο Σόρχαμ-μπάι-Σι, σε μικρή απόσταση από το Μπράιτον της νότιας Αγγλίας. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία άμεσης βοήθειας.
«Η συντριβή στο Σόρχαμ στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους», ανέφερε μέσω του Twitter η υπηρεσία ασθενοφόρων της νοτιοανατολικής Αγγλίας (SECamb). Αξιωματούχοι είπαν ότι το μικρό αεροσκάφος χτύπησε πολλά αυτοκίνητα καθώς έπεσε σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.
Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της πτώσης του αεροπλάνου, ενός παλιού βρετανικού μαχητικού τύπου Hawker Hunter.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BBC υπάρχουν 15 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Αυτό δεν είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώνεται σε αεροπορική επίδειξη στο Σόρχαμ. Το 2007 ένα Hurricane του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης της Μάχης της Βρετανίας.
Δείτε το βίντεο: Plane Crashes At Shoreham Airshow 7 Dead, Hawker Hunter Crash at West Sussex A27 Full VIDEO , https://youtu.be/6V6uWvq9mbY .-


***   Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
FOTO1
Στην Κωνσταντινούπολη μετέβη σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου 2015, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Αμανατίδης.
Τον κ. Αμανατίδη υποδέχτηκαν ο Πρέσβης στην Άγκυρα, κ. Κυριάκος Λουκάκης και ο Γενικός Πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, κ. Ευάγγελος Σέκερης, προκειμένου να μεταβούν από κοινού στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεναγήθηκε στην Σακκουλίδειο Βιβλιοθήκη, όπως και στους χώρους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.
Ακολούθως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι. Ο κ. Αμανατίδης έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο, ενώ παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Πατριαρχική Τράπεζα.
Μετά το πέρας της επίσκεψης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Αμανατίδης δήλωσε:
«Η επίσκεψη στο παλαίφατο κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου και η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη δίνουν την ευκαιρία να αντικρίσουμε, να αφουγκραστούμε και να βιώσουμε την κοινή παράδοση πίστης και γένους ως ζωντανή και ανανεούμενη πραγματικότητα. Το Φανάρι αποδεικνύει ότι το γένος μας καταφέρνει μέσα από τις αντιξοότητες να αναδεικνύεται δυνατότερο και πιο εύρωστο. Ο Παναγιώτατος με ενημέρωσε για όλα τα μείζονα ζητήματα του Πατριαρχείου και ιδιαίτερα για την προετοιμασία της μεγάλης Πανορθόδοξης Συνόδου, που θα αποτελέσει την κατάληξη προσπαθειών πολλών δεκαετιών και κυρίως θα καταδείξει σε όλο τον κόσμο την ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών».

***  Το «στρατεύεσθαι» εν ειρήνη ως δημοκρατική αξία και καθήκον
stratos
-   Γράφει ο Δημήτριος Μπάκας Αντιστράτηγος ε.α. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Παν/ίου Αθηνών, μεταπτυχιακός RCDS Λονδίνου και πρόεδρος της εταιρίας «Χρυσή Τομή ΑΕ»
Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα….να εκτελώ άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των ανωτέρων μου …τας σημαίας να μη τας εγκαταλείπω….».
Με ρίγη βαθιάς συγκίνησης διαπίστωνα μια ειλικρινή αποφασιστικότητα στα βλέμματα των νέων μας σε πρόσφατη τελετή ορκωμοσίας και αναλογιζόμουν, άραγε, γνωρίζουν το βαθύτερο νόημα και τη μεγάλη σημασία των υπέροχων αυτών υποσχέσεών τους σε μια εποχή, κατά την οποία είναι διάχυτη στην κοινωνία μας η πεποίθηση, ότι εκείνα, που αξίζουν στη ζωή μας, συνοψίζονται στην εδώ και τώρα ατομική ευημερία με την άκρατη κατανάλωση υλικών αγαθών!
Η Δημοκρατία, η μέγιστη κοινωνική [ελληνική] επινόηση του ανθρώπου, λέγεται, ότι θα ήταν το χειρότερο πολίτευμα, εάν δεν υπήρχαν όλα τα άλλα! Υπέρτατη δύναμη ρύθμισης των βουλήσεων είναι ο Δήμος, ο Λαός. Αυτόνομα πρόσωπα προβαίνουν σε αυτοθέσμιση του τρόπου συμβίωσής τους. Οι απολαύσεις θεωρούνται δικαιώματα και οι υποχρεώσεις συνιστούν καθήκοντα. Καμιά υπερβολή, ακόμη και αυτής της ατομικής ελευθερίας, δεν είναι συμβατή, γιατί αστοχεί η αρμονία, που είναι συμβιβασμός. Καμία αξία δεν πρέπει να μένει αθεράπευτη. Επιζητείται η χρυσή τομή όλων των χρυσών αναλογιών του συνόλου των αξιολογικών τάσεων.
Η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται άνωθεν. Αναδύεται από την ολική ανάπτυξη του λαού. Είναι αίολη εάν δεν ριζώνει στην προαίρεση των μελών της. Η χρυσή τομή διέπει τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Υπερβολικός κρατικός παρεμβατισμός νεκρώνει την ατομική πρωτοβουλία. Υπερβολικές ελευθερίες του ατόμου προκαλούν τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, γιατί τα «ισχυρότερα» άτομα επωφελούνται της αδυναμίας των λοιπών και δεν αναγνωρίζουν καμιά υποχρέωση αλληλεγγύης, οπότε κάθε άνθρωπος νιώθει μόνος, κυνηγημένος από την αγριότητα και την απληστία των άλλων.
Το ζην σε υγιή δημοκρατία συνιστά αυταξία, γιατί εξασφαλίζονται σχεδόν όλα τα αγαθά, στον καλύτερο εφικτό βαθμό και όχι στον απόλυτο, όπως και το ύπατο αγαθό, η προσωπική ελευθερία. Οι πολίτες νιώθουν το υπέροχο συναίσθημα του συνανήκειν σε μια ομάδα, που επιθυμούν, αλλά και εκείνη τους δέχεται στοργικά ως μέλη της[amae]. Με οποιαδήποτε μορφή, «άμεση δημοκρατία», «αντιπροσωπευτική» ή «υπό «παρατήρηση», λειτουργεί εύρυθμα, όταν οι πολίτες έχουν τα ελάχιστα κοινά στοιχεία κουλτούρας και αισθήματα αλληλεγγύης.
Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει τις δημοκρατικές συνθήκες, εάν δεν εμφιλοχωρήσει η ανάπτυξη της κοινής δημοκρατικής συνειδήσεως, ήτοι οι πολίτες να σκέπτονται, να αισθάνονται και να ενεργούν με ηθική συνείδηση, ως ισότιμα και συνυπόχρεα μέλη ενός όλου. Όλα τα υποσυστήματα της πολιτείας [κοινωνικό, οικονομικό, νομικό, θρησκευτικό, επικοινωνιακό κλπ] λειτουργούν συνεργαζόμενα ως ισότιμα, με διακριτούς ρόλους και αξίες, χωρίς κάποιο να κυριαρχεί στα άλλα. Το
πολιτικό, ενώ συντονίζει όλα τα υποσυστήματα δεν τα εξουδετερώνει και δεν τα αδρανοποιεί.
Η δημοκρατία, εδράζεται σε πολλαπλά επιστημονικά θεμέλια, εντούτοις τελικά είναι το ωραιότερο κοινωνικό δημιούργημα Τέχνης. Ενέχει ένα υπέροχο δημιουργικό, αλλά μη παιγνιώδες, παιχνίδι [homo ludens]. Απαιτεί, όμως, ενάρετους και ικανούς «παίκτες».
Ένα διαρκές πρόταγμα είναι η Δημοκρατία, γιατί δεν έχει κατακτηθεί πουθενά στην ιδανική της μορφή. Έχει, ως αχίλλειο πτέρνα την αταξία [εντροπία], η οποία οφείλεται στη αδόκιμη αυτοδιαχείριση της ελευθερίας των μελών της, η οποία όταν εκφράζεται με ευθύνη και πρωτοβουλία οδηγεί στην πρόοδο, αλλά όταν μεταπίπτει σε κακοήθη εκμετάλλευση επιφέρει την καταφορά και την ερείπωση της κοινωνίας.
Το μοναδικό αντίδοτο στην κοινωνική αταξία είναι η ευταξία, που δημιουργείται με την αγωγή των πολιτών. Αγωγή είναι η μεθοδευμένη επίδραση των παλαιότερων γενεών στις νεότερες. Ανήκει στην κατηγορία της γονικής φροντίδας και συνιστά ύπατο προσωποπαγές καθήκον, γιατί απορρέει από την αδήριτη ανάγκη της διατήρησης του ανθρώπινου είδους. Ο άνθρωπος, πολιτικόν ον, είναι homo educandus λόγω του ορμέμφυτου της κοινωνικότητας.
Η αγωγή αφορά κυρίως στους νέους αλλά συνιστά ένα δια βίου ενέργημα όλων, γιατί αναπλάσσει ένα νέο είδος ανθρώπου. Η διαμόρφωση χαρακτήρα και προσωπικότητας είναι μια σπουδαία και συναρπαστική δια βίου παιδευτική περιπέτεια. Καλλιεργούνται παράλληλα, αρμονικά, αλλά και ισότιμα και οι τρεις συνιστώσες της ανθρώπινης υπόστασης: Ο γνωστικός τομέας, δηλαδή, η αντιληπτική ικανότητα της πραγματικότητας.
Ο συναισθηματικός χώρος, που συνιστά την πηγή της ζωτικής δύναμης. Και η πρακτική ηθική συγκρότηση.
Υλοποιείται σε τρεις φάσεις:
• Στην Παιδαγωγία, κατά την οποία κυριαρχεί η ετερονομία, ήτοι τους στόχους και τις μεθόδους καθορίζει ο παιδαγωγός. • Στην ανδραγωγία [άνδρας εδώ με την έννοια του ανθρώπου, « Ζευς πατήρ ανδρών τε και Θεών», Όμηρος], μετά την εφηβεία, οπότε αναπτύσσεται σταδιακά η αυτονομία. • Και τέλος στην αυτόνομη αυτοπραγμάτωση.
Η Παιδεία, η πιο μεγάλη ισχύς προόδου αποβλέπει στην απόκτηση αρετών. Είναι αρετή ένα ολοκλήρωμα αξιών και σημαίνει την ικανότητα του αρμόζειν στις πραγματικές συνθήκες. Από την αρχαϊκή ανδρεία έφθασε στην Αρετή, ως μόνιμη διάθεση του πράττειν το αγαθό. Αποκτιέται με την επανάληψη και συναρτάται με την ελευθερία βουλήσεως του ατόμου.
Ιδανικός τύπος ανθρώπου δεν μπορεί να ορισθεί απόλυτα, γιατί το ανθρώπινο είναι παραμένει ένα διαρκές πρόταγμα. Ουσιαστικά είναι το γίγνεσθαι του ανθρώπου που είχε στόχο η αρχαία ελληνική παιδεία με το ιδανικό του εσθλού, ήτοι τον αληθινό άνθρωπο. [εσθλός ετυμολογικά έχει ρίζα το ρήμα είναι σημαίνει το πραγματικό].
Είναι το πιο υπέροχο ανθρώπινο καλλιτέχνημα, η αυτοπραγματούμενη προσωπικότητα, στην οποία ικανοποιούνται αρμονικά όλες οι αξίες της ζωής. Είναι το ανεκτίμητο αποτέλεσμα αγωγής και παιδείας
Η Παιδεία, ως καθήκον της Πολιτείας επιβάλλει ένα συμβολικό «στρατεύεσθαι».
Για το κυριολεκτικό στρατεύεσθαι θα λέγαμε επιγραμματικά: Η επιβίωση κάθε ζωντανού οργανισμού, από το απλούστερο ον μέχρι και τη Συνομοσπονδία Κρατών, επιτάσσει τρεις εκ των ων ουκ άνευ, συνθήκες. Την εσωτερική συνοχή των συστατικών του, τη δυνατότητα σύνδεσης με το περιβάλλον και την αυτοάμυνά του. Την ύπαρξη του Στρατού επέβαλε εξαρχής η αδήριτη ανάγκη της άμυνας, που είναι προϋπόθεση όλων των ζωτικών λειτουργιών. Για τη δημοκρατία η εθνική άμυνα συνιστά πρωταρχικό στοιχείο υπόστασης. Το στρατεύεσθαι για την Πατρίδα συνιστά ύπατη δημοκρατική αξία [γι’ αυτό ο τύπος απαρεμφάτου], καθόσον υπερασπίζεται το ύπατο αγαθό της ελευθερίας από εξωτερικούς κινδύνους. Επειδή δεν έχουν δημιουργηθεί, ούτε κατά φαντασία, οι συνθήκες μιας αιώνιας παγκόσμιας ειρήνης και επειδή κανένας θεσμός δεν καταργείται, εάν δεν αναλάβει κάποιος άλλος τα καθήκοντά του, όπως ένα απίθανο φαντασιακό παγκόσμιο Υπερ-Κράτος, εκτιμάται, ότι η βασική άμυνα θα ανήκει στα Έθνη Κράτη, τα οποία θα υπάρχουν στην αιωνιότητα, έστω με σχετικά μειωμένη ισχύ.
Η Πολιτεία λειτουργεί, ως ενιαίος οργανισμός, έστω και εάν στηρίζεται σε επιμέρους εξειδικευμένους θεσμούς. Η σωστή και εναρμονισμένη λειτουργία του κάθε θεσμού επηρεάζει το Όλον. Η Εθνική Άμυνα είναι απόλυτα συλλογική υπόθεση. Δεν νοείται άμυνα χωρίς υγιές κοινωνικό, οικονομικό , παιδευτικό στοιχείο. Αρχίζει από το ίδιο το άτομο και ολοκληρώνεται στις Μεραρχίες των συνόρων και στα Γενικά Επιτελεία. Ως τέτοια αναγκαιότητα το στρατεύεσθαι είναι καθήκον όλων μας, πλην, φυσικά, όσων αδυνατούν για λόγους υγείας.
Αποστολή του Στρατού στην ειρήνη είναι να προετοιμάζει τους νέους μας για την κρίσιμη ώρα της μάχης. Η στρατιωτική εκπαίδευση, απλά ως ενημέρωση και εκμάθηση χειρισμού του οπλισμού είναι το ελάχιστο έργο και θα αρκούσε ένας μικρός χρόνος στράτευσης. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη, δυστυχώς, επικρατεί και από εκεί απορρέει το ψεύτικο ερωτηματικό: γιατί «να υπηρετούν τόσους μήνες τα παιδιά μας και να χάνουν πολύτιμο χρόνο από τη σταδιοδρομία τους»! Έτσι η στρατιωτική θητεία συνεχώς συρρικνώνεται, λες και είναι χαμένος χρόνος! Παραβλέπεται η ύψιστη αποστολή της κορυφαίας φάσεως της ανθρώπινης αγωγής η στρατιωτική αγωγή, η οποία, ως προσωπική ενεργητική μέθεξη στο ύπατο αγαθό της ελευθερίας την καθιστά πρώτιστη δημοκρατική αξία. Αξίζει, γιατί στη πιο κρίσιμη ηλικία, με τη στρατιωτική αγωγή λαμβάνει χώρα η μετουσίωση του νέου σε μαχητή.
Ας δούμε επιγραμματικά τι συμβαίνει κατά φάση της στρατιωτικής αγωγής. Μέσα σε ένα ιδιάζον κλίμα, πολύ διαφορετικό από το σπιτικό-οικογενειακό, αναπτύσσεται η προαίρεση και η προθετικότητα για ευθύνη του νέου, λόγω της ορμέμφυτης ανθρώπινης ιδιότητας της κοινωνικότητας [μίμησης]. Προκαλείται μια έντονη συγκινησιακή ενεργοποίηση του συναισθηματικού του χώρου. Ταυτόχρονα αφυπνίζεται ο συνειδησιακός χώρος, καθόσον βρίσκεται μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα της ευθύνης. Δια του παραδείγματος των μελών της ομάδας και με ανδραγωγό τον εκπαιδευτή αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα. Ο συνειδησιακός χώρος καθίσταται αξιογόνος, απόπου αναδύεται , ως υπέρβαση του εαυτού, η ηθική συνείδηση, που εκφράζεται με τη βούληση για προσφορά μέχρι την αυτοθυσία.
Κατά τη δοκιμασία της στρατιωτικής αγωγής ο νέος ανέρχεται σταδιακά τις κρισιμότατες παιδευτικές βαθμίδες της αυτοσυνειδησίας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Με πλήρη συνείδηση του κινδύνου, μέχρι και πιθανού θανάτου, υπερβαίνει το φάσμα της φοβίας και ξεπερνά το κατώφλι της ατομικότητας βηματίζοντας σταδιακά στη μέθεξη και σύμφυση με το σύνολο [ομάδα, στρατός, Πατρίδα], στα οποία συνειδητά πλέον θέλει να ανήκει. Ουσιαστικά διέρχεται από το κατώφλι της ετερονομίας και ανευθυνότητας προς την αυτονομία, την ευθύνη και την ελευθερία. Όντως ελευθερία είναι η αρμονική προσαρμογή [αρετή] των δυνατοτήτων μας στις συνθήκες της πραγματικότητας. Συνειδητοποιεί την έννοια της Πατρίδας, ως άξιος να συμβάλει στην ελευθερία της, και πλαταίνει τα στενά ατομικά του όρια μέχρι και την αιωνιότητα του Έθνους.
Δεν είναι μια απλή υπόθεση κάποιων ελάχιστων ωρών η στρατιωτική αγωγή, αλλά πράξη άλγους και κόπου μεγάλης διάρκειας. Είναι η κορυφαία φάση της πιο έμπεδης δόμησης της προσωπικότητας, γιατί πρόκειται για την κατάκτηση της κορυφαίας αρετής της ενσυνείδητης πειθαρχίας. Μέχρι εκείνη τα στιγμή οι άλλοι του υπαγόρευαν το τι πρέπει να κάνει. Τώρα πια είναι εκείνος, οποίος συνειδητά αποφασίζει. Δεν καθίσταται, όπως κάκιστα λέγεται, «στρατιωτάκι», αλλά ένας ικανός μαχητής του πολέμου και της ζωής. Η συνειδητά πειθαρχημένη προσωπικότητα, που θεμελιώνεται στις βασικές αξίες της ορθής αντίληψης της πραγματικότητας, στο βαθύ συναίσθημα ευθύνης και στο ευγενές ηθικό παράδειγμα δεν παρασύρεται εύκολα στα καταστρεπτικά άκρα του διπόλου του φανατισμού και του μηδενισμού, αλλά τοποθετείται στο χώρο της συναίρεσης. Η γνώμη καθίσταται έλλογη- συνειδητή πεποίθηση και ένα υγιές «πιστεύω» και τότε κρυσταλλώνεται το καθήκον , που συνιστά αξία ισότιμη της ιερότητας.
Με την στρατιωτική αγωγή σφυρηλατούνται ακατάλυτοι υιικοί, πατρικοί και συναδελφικοί δεσμοί, που χαλυβδώνονται σε εμμενείς αξίες και συνιστούν τα στοιχεία της αρμονικής συνύπαρξης. Η υπόσταση της Πατρίδας ερείδεται ακριβώς σε αυτές τις υιικές και γονικές αξίες, που συνιστούν την ειδοποιό διαφορά από την έννοια της πολιτείας, που τυχαία γεννηθήκαμε. Η Πατρίδα, έχοντας ετυμολογικά τη ρίζα της στον πατέρα και τη μητέρα, ενέχει την ιερότητα, του ρόλου των γονιών. Είναι πολύ διαφορετικό να ζούμε σε μια οποιαδήποτε πολιτεία από το να ζούμε στην Πατρίδα μας. Η Πατρίδα είναι, ως εάν οικογένεια. Κάθε υγιής οικογένεια συγκροτείται από μέλη, τα οποία είναι συνειδητά πειθαρχημένα και ευπειθή.
Είναι στην πράξη, τόσο ιδανικές οι συνθήκες; Το τέλειο δεν έχει ακόμη κατακτηθεί πουθενά. Από τη μια μεριά η μιμητική νοοτροπία της κοινωνίας μας για ελάχιστη προσπάθεια, οι ποικίλες παρεμβάσεις υπέρ της άνισης μεταχείρισης και η μερική απειρία μικρού αριθμού εκπαιδευτών, αλλοιώνουν το χαρακτήρα της στρατιωτικής αγωγής, ο οποίος παρά ταύτα παραμένει πάντοτε ικανοποιητικός. Έχει πλέον προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας. Η παλαιά μέθοδος, που προέβλεπε τη συντριβή της προσωπικότητας των νέων και την ανάπλασή της στη συνέχεια, μια μέθοδος για «ανακυκλώσιμα υλικά», έχει καταργηθεί. Σήμερα εφαρμόζεται η διαδικασία της «επεξεργασίας διαμαντιών». Κατά την αρχική σκληρή διαδικασία , αποβάλλονται όλες εκείνες οι αρνητικές ιδιότητες , που απάδουν στην συλλογική ζωή, αλλά διατηρούνται οι αρετές, τις οποίες έχουν οι νέοι μας από το σπίτι τους, το
σχολειό και την κοινωνία. Με την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον παιδαγωγούμενο ο ανδραγωγός-εκπαιδευτής οδηγεί τον αναπτυσσόμενο νέο από την ετερονομία [καταναγκασμό] στην αυτονομία και την αυτοπειθαρχία.
Μια τεράστια ευχάριστη μεταμόρφωση διαπιστώνουν οι γονείς στα παιδιά τους, γιατί στη στρατιωτική θητεία έγιναν πιο ώριμα και πιο υπεύθυνα. Το διαπιστώνουμε και εμείς στο περιβάλλον μας. Κατά κανόνα, όσοι υπήρξαν καλοί στρατιώτες έγιναν και άριστοι πολίτες, γιατί απέκτησαν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και κατέστησαν ικανοί να αντιμετωπίζουν κάθε είδους δυσκολία της ζωής. Αναπτύσσουν βαθύτατο συναίσθημα αιδούς και σεβασμού και βρίσκουν ικανοποίηση στην εφαρμογή των νόμων και όχι στην παράβασή τους, γιατί ενεργούν από συνειδητό καθήκον, ανεξάρτητα από τι γίνεται δίπλα τους.
Αυτό είναι, με λίγες λέξεις, το πολυτιμότατο αξιακό έργο του Στρατού μας, το οποίο συνιστά μοναδική προσφορά στην λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας. Δυστυχώς πολλοί το λοιδορούν, άλλοι το αγνοούν και άλλοι εσκεμμένα το διαβάλλουν. Θαρρούμε, ότι τέτοιας σπουδαιότητας ανδραγωγικό έργο δεν παράγεται από κανέναν θεσμό. Παραμένει και σήμερα ο Στρατός «το μεγαλύτερο σχολειό». Αρτιώνει την αρετή της κοινωνικότητας εμπεδώνοντας τη συνειδητή πειθαρχία και υλοποιεί το «άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει». Στη Δημοκρατία όλοι μας ασκούμε εξουσία, έστω με τη ορθή ψήφο μας, αλλά οφείλουμε να μάθουμε να πειθαρχούμε συνειδητά στις αποφάσεις , που αφορούν το καλό του συνόλου.
Είναι απαραίτητοι αυτής της ποιότητας πολίτες; «Ανάγκη, κρατεί γαρ πάντων» [Θαλής]. Αμείλικτο το φάσμα της κρίσεως που περνάει η Χώρα μας. Έχουμε συντριβεί κάτω από το φορτίο της αυθαίρετης αταξίας, γιατί δημιουργήσαμε άτομα και καταστρέψαμε τον πολίτη. Αλλοίμονο «κόλαση είναι οι άλλοι άνθρωποι» [Σαρτρ] και ξεχάσαμε, ότι ο «άνθρωπος έχει τον άνθρωπο ως θεό του» [Σπινόζα]. Όταν τον θεωρεί φίλο του και συνεργάτη επιτυγχάνονται θαύματα. Όταν τον θεωρεί εχθρό και αντίπαλο προκαλείται καταστροφή. Ζητάμε ευθύνες συνήθως μόνον από τους άλλους. Εκείνοι φταίνε για όλα. Δεν αναλαμβάνουμε το μερτικό της ευθύνης μας, γι’ αυτό καταστρέψαμε την αυτοεκτίμησή μας. Χάσαμε την αισιοδοξία μας, που φωτίζει τη ζωή. Και πώς να μη τη χάσουμε, όταν προβάλλεται μόνον «ό,τι πουλάει». Μόνον αρνητικές επιδόσεις έχει η Πατρίδα μας! «Η δυστυχία να είσαι έλληνας»!, τονίζουν. Λες και η Ελλάδα δεν έχει το πιο λαμπερό ήλιο του Κόσμου, τα πιο πολλά και πιο ωραία νησιά της Γης και μια ευλογημένη ενδοχώρα, μια ασύγκριτη Ιστορία και μια απαράμιλλη γλώσσα και τόσα άλλα, που θα ήσαν υπεραρκετά να της εξασφαλίσουν την πιο τιμητική θέση παγκοσμίως!
Τι φταίει; Το γνωρίζουμε και το παραδεχόμαστε, αλλά το λέμε χαμηλόφωνα, γιατί ουσιαστικά ντρεπόμαστε. Η νοοτροπία μας, η κουλτούρα μας. Με άλλα λόγια η αγωγή είναι το μεγάλο έλλειμμά μας. Πρακτικά, μάλλον, δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό το τεράστιας σημασίας θέμα. Δεν εννοούμε, μόνον την δια βίου εκπαίδευση. Αλλά αναφερόμαστε και στην αισθητική και ηθική καλλιέργεια. Την ευρεία Παιδεία. Δεν μάθαμε να ζούμε χωρίς την καταστροφική αντιπαλότητα. Ευδοκιμούν ο δυϊσμός και μανιχαϊσμός. Όσες φορές βρεθήκαμε ενωμένοι είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Όχι με «φονικές» συγκρούσεις, αλλά με συναίρεση φθάνουμε στην κοινή αλήθεια, που μας ενώνει, και προσεγγίζουμε τις καλύτερες λύσεις. Δεν μάθαμε να πολεμάμε τα προβλήματα, παρά το διπλανό μας και οικογένειά μας..
Ο Κόσμος που ζούμε σήμερα, παρά τα έντονα προβλήματά του, είναι ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ. Λιγότεροι πόλεμοι, τα φυσικά φαινόμενα ελέγχονται καλύτερα, τα υλικά αγαθά είναι πιο πολλά, ασχέτως από την άδικη κατανομή τους, που μπορεί διορθωθεί με την ποιότητα των ανθρώπων. Η ίδια η ζωή, όμως, είναι πολύπλοκο φαινόμενο και ο Κόσμος γίνεται συνεχώς περιπλοκότερος. Ο άνθρωπος, ουσιαστικά, είναι όμηρος σε ένα θανάσιμο εναγκαλισμό στα πλοκάμια της μηχανιστικής πολυπλοκότητας. Αναζητώντας την ευτυχία προκάλεσε τεχνητές και ανεκπλήρωτες επιθυμίες και έχασε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. Κινδυνεύει, από αυτοσκοπός να γίνει πράγμα, αριθμός, εργαλείο και άθυρμα έρμαιο σε κάθε είδους μερκαντιλισμό. Μόνον ο άνθρωπος, όμως, μπορεί να σώσει τον Άνθρωπο.
Συμπερασματικά:
Η παιδεία είναι καθήκον όλων μας. «Η παιδεία καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τα αγαθά φέρει» [Σωκράτης]. Χωρίς, όμως, ανδραγωγία δεν είναι δυνατή ούτε και η παιδαγωγία. Όλα τα αγαθά και ειδικότερα τα πνευματικά έρχονται στην ώρα τους και εμείς δυστυχώς μηδενίσαμε ψυχολογικά το χρόνο. Τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Η Παιδεία, όμως, είναι από τη φύση της η πιο σπουδαία ωριμότητα και δεν έχει «ταχείες αποδόσεις», όπως οι υψηλού κινδύνου οικονομικές επενδύσεις με τις γνωστές συνέπειες.
Προτείνουμε για τη στρατιωτική θητεία: Να διατηρηθεί ποιοτικά. Να μην ελαττωθεί περισσότερο, να μην αντικατασταθεί με «επαγγελματική» και να προβληθεί η δημοκρατική αξία της. Αντίθετα εκτιμούμε, ότι ήλθε καιρός να σκεφθούμε σοβαρά και τη στράτευση των γυναικών. Ισότητα έχουμε. Εξάλλου πολλά έχουν να ωφεληθούν και να προσφέρουν στην Πατρίδα, και στα παιδιά μας, ως μητέρες.
Προτείνουμε επίσης, παράλληλα με όλα τα πολιτικο-οικονομικά μέτρα, τα οποία λαμβάνονται από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, να αναληφθεί από όλους μας ένα συμβολικό «στρατεύεσθαι» για τα θέματα της ευρείας Παιδείας. Προς θεού μη νομισθεί ότι προτείνουμε μια κατευθυνόμενη «ηθικοδιδασκαλία»! Κάθε άλλο. Μεταξύ αυτού του τύπου ετερόνομης αγωγής και εκείνης της ουσιαστικά ασύδοτης και αναρχικής υπάρχει η γόνιμη περιοχή του άριστου μέτρου της χρυσής τομής. Μια μεθοδευμένη και προσεκτικά συντονισμένη από την Πολιτεία Παιδεία, όπως αξίζει στο είδος της σημερινής και αυριανής δημοκρατίας, με ιδανικό πρόταγμα τον υγιή πολίτη της εποχής μας και του μέλλοντος. Στη θέση των ατέρμονων καφενειακού τύπου συζητήσεων επιβολής απόψεων να ανοίξει μια διαλογική εποικοδομητική συζήτηση μάθησης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων, τα οποία είναι πέρα από τις δυνατότητες των μεμονωμένων ατόμων. Να αλληλο-μάθουμε την τέχνη της γνώσης. «Που είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση. Που είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφορία;» [Eliot]. Να εμπεδώσουμε την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη. Να πεισθούμε όλοι μας, ότι κανένας μας δεν μπορεί να κατακτήσει την απόλυτη αλήθεια. Άλλο η επιφανειακή ενημέρωση και γνώμη και άλλο η πραγματική γνώση , που απαιτείται για την επίλυση των περίπλοκων σημερινών προβλημάτων συνεργασίας πολλών εξειδικεύσεων. Να συν-ασκηθούμε στην λεπταισθησία, ευγένεια και σεβασμό, όπως και στη πρακτική του ευρύτερου καλού. Πάνω σε αυτά τα έμπεδα θεμέλια να χτίσουμε μαζί τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω μας. Αυτό είναι το αντικείμενο της Παιδείας.
Μια θλιβερή, όμως, διαπίστωση. Η μεν παιδαγωγία σταδιακά φθίνει ακόμη και στους κυριότερους χώρους καλλιέργειάς της [οικογένεια, σχολείο] και έχει αφεθεί στα ΜΜΕ, στην ηλεκτρονική ανεξέλεγκτη και επιπόλαια επικοινωνία και τα κάθε είδους «καφέ». Η δε ανδραγωγία δεν υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο, ενώ σε πολλές ανεπτυγμένες δημοκρατικά χώρες έχουν δημιουργηθεί Institutes for Andragogy, όπου θεωρούνται, ως πρώτοι ανδραγωγοί της Ανθρωπότητας οι Σωκράτης, Πλάτωνας και Αριστοτέλης!
Μήπως άραγε ακούγεται ήδη μέσα μας το «αιδώς Αργείοι»!
Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας έναντι των παιδιών μας. Η καθαρότητα του οξυγόνου της παιδείας που θα τους αφήσουμε , ως καταπίστευμα, είναι καθήκον της γενιάς μας. Η κρίση που βιώνουμε, ίσως είναι η μεγάλη ευκαιρία παιδευτικής ανάκαμψης. Μας δίδαξε το τι μας φταίει. Ας αποκτήσουμε αυτοεκτίμηση ασχολούμενοι επισταμένως και μεθοδικά με τη δημιουργική καλλιέργεια, που προσδίδει γονιμότητα σκέψης, συναισθημάτων και ηθικών πράξεων μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα εθνικής συνύπαρξης. Η αγωγή είναι για τον άνθρωπο, ό,τι το οξυγόνο για το φυτό και η φροντίδα του κηπουρού μαζί. Ό,τι ενώνει στέρεα τους ανθρώπους είναι ένα αληθινό, ωραίο και καλό χωροδικτύωμα υγιών αξιών, που δομείται συνειδητά και εθελοντικά από όλους μας με την ευεργετική επίδραση της αγωγής.
Το «στρατεύεσθαι» [πραγματικά ή συμβολικά] εν ειρήνη για την Παιδεία άξιον εστί!

***

*** Αθλητική  ενημέρωση  :

*** "Τούρκοι" διαιτητές στην Σούπερ Λίγκα :
 super
-  Σύμφωνα με την είδηση της Αζινλικτσα ως πλάγιοι διαιτητές της Σούπερ Λίγκα της Ελλάδας θα πάρουν και φέτος μέρος οι περσινοί διαιτητές, Χασάν Κουλά (από την Ξάνθη) και Αϊχάν Χούσκογλου (από την Ροδόπη). Πέρυσι στη 2. Football League της Ελλάδας σε μια πολύ επιτυχημένη εκτέλεση του Χούσκογλου ήταν επιλέξιμη για να λάβει μέρος στην Σούπερ Λίγκα Ελλάδας κατά την περίοδο του 2015- 2016.
Σε δήλωση του ο Χαλίτ Χαμπίπογλου, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Τούρκων της Δυτικής Θράκης (ABTTF) είπε: «Η επιθυμία και η ευχή μας οι πολιτικοί της χώρας μας παίρνοντας τέτοιες όμορφες εξελίξεις ως παράδειγμα και να παρακολουθούν μια πολιτική ενθαρρυντική προς την Τούρκικη Μειονότητα τα προστατευόμενα δικαιώματα από τις συνθήκες. Tα μέλη των μειονοτήτων μας που θα λάβουν μέρος σε δύο επιτυχημένους διαιτητές στην  Σούπερ Λίγκα το οποίο είναι υψηλότερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της χώρας μας μεταξύ πλειοψηφία και μειονότητα που ζουν μαζί ειρηνικά. Στο πρόσφατο παρελθόν, η μεγαλύτερη εταιρεία κατάστημα παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo μετά τη χρήση τα ελληνικά καθώς και τα τουρκικά στις ταμπέλες της στα καταστήματα, και τώρα στον αθλητισμό έχουμε αυτό το όμορφη ανάπτυξη  που λαμβάνουν μέρος οι διαιτητές μας ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι  και ως  Τουρκικής Μειονότητα της Δυτική Θράκης μας επιτρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον με ελπίδα. Η επιθυμία και η ευχή μας οι πολιτικοί της χώρας μας παίρνοντας τέτοιες όμορφες εξελίξεις ως παράδειγμα και να παρακολουθούν μια πολιτική ενθαρρυντική προς την Τούρκικη Μειονότητα τα προστατευόμενα δικαιώματα από τις συνθήκες».
 
*** 3-0 η Εθνική Γυναικών τη Γεωργία
elladabolley
-   Σημαντική νίκη πέτυχε η εθνική γυναικών στο βόλευ απέναντι στη Γεωργία με 3-0 .
Το Σάββατο οι δυο ομάδες θα έρθουν και πάλι αντιμέτωπες στις 18:00 το απόγευμα για το δεύτερο και καθοριστικό παιχνίδι αφού με δύο νίκες οι Ελληνίδες παραμένουν σε τροχιά τελικής φάσης του European League 2015.   -   Τα σετ: 25-12, 25-16, 25-11
Ή βαθμολογία,
1.Τουρκία
2.Ελλάδα
3.Ισραήλ
4.Πολωνία
5.Ουγγαρία
6.Γεωργία
 
  ***   Στη σέντρα το νέο πρωτάθλημα της περιόδου 2015-2016
Η πρεμιέρα της Σούπερ ΛιγκΣτη σέντρα το νέο πρωτάθλημα της περιόδου 2015-2016
 -  Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 22/08/2015
  Καλλονή - Ηρακλής  0-1 , ( 0-1 ) .-^
Τα  γκολ  : 7΄ Περόνε , .-
Καλλονή (Θεοδωρίδης): Χογκ, Αναστασιάδης, Αντέτζο, Τσαμπούρης, Καλτσάς, Κεϊτά, Κρολ, Κλαντρούμπσκι, Μανούσος, Γεωργίου, Μάρκοβιτς.
Ηρακλής (Παπαδόπουλος): Χουάντερσον, Μπουκουβάλας, Στάμου, Μπαρτολίνι, Ιντζόγλου, Λάζαρ, Σαραμαντάς, Κυριακίδης, Τσιλιανίδης, Ρομάνο, Περόνε.
Βίντεο από τον αγώνα :
ΚΑΛΟΝΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ 0-1  το  γκολ    αγων   22/08/2015: http://youtu.be/h7Yqe5MGEag ,

 Πανθρακικός -Αστέρας Τρίπολης 0-2 , (0-1).-^
Τα  γκολ : 25΄Μπερτόλια ,  63΄ Γιαννού .-
Πανθρακικός (Ρόκα): Αθανασιάδης, Παπαγεωργίου, Παπαχρήστος, Ποτουρίδης, Σερφά, Μελίσσης, Μεχία, Ροζέριο, Χαβίτο, Τζάνης, Ιγκόρ.
Αστέρας Τρίπολης (Βεργέτης):Κοσίσκι, Ζησόπουλος, Αλόκο, Γκοϊάν, Γιαννούλης, Χαμντανί, Ιγκλέσιας, Μπερτόλιο, Μάσα, Λανθαρότε, Γιάννου.
Βίντεο από τον αγώνα :
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ- ΤΡΙΠΟΛΗ  0-2   γκολ δηλώσεις 1η  αγων  22/08/2015: http://youtu.be/uCjkY9yD_ck ,
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρ  0- 2  2ο γκολ 1η  αγων  22/08/2015: http://youtu.be/zUHTPVfpI3o ,

  ΑΕΚ - Πλατανιάς   3-0 , (1-0) .-^
Τα  γκολ : 27΄ Βάργκας , 47΄ Γκάλο , 58΄ Αραβίδης .-
ΑΕΚ (Δέλλας): Μπαρόχα, Γκάλο, Σοϊλέδης, Τζανετόπουλος, Κολοβέτσιος, Σιμόες, Γιόχανσον, Βάργκας, Πλατέλλας, Αραβίδης, Τζιμπούρ.
Πλατανιάς (Παράσχος): Ολίμπα, Κουλιμπαλί, Μπανάνα, Σελίν, Βάντερσον, Γκνιάτιτς, Στανισλάβιεβιτς, Μαχαμάτ, Μενδρινός, Γκόμες, Ανγκούλο.
Βίντεο από τον αγώνα :
  ΑΕΚ- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α ΄ημιχρ  1-0   Βάργκας 27΄ 1η  αγων  22/08/2015 : http://youtu.be/XDvkgy6VaOQ ,
ΑΕΚ-Πλατανιάς 1-0 27΄Βάργας 1η  αγων   22/08/2015: http://youtu.be/88v7iqi433c ,
ΑΕΚ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 0 δηλώσεις γκολ 1η αγων  22/08/2015: http://youtu.be/d56b0-LN_Tw ,
ΑΕΚ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  3-0  2ο γκολ 1η αγων  22- 08-2015: http://youtu.be/33WnWh0PNlU ,
ΑΕΚ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3-0  3ο γκολ 1η  αγων   22/08/2015: http://youtu.be/mSRSG5weZV4 ,

Κυριακή 23/08/2015
19:15 Ατρόμητος - Λεβαδειακός
19:15 Βέροια - ΠΑΣ Γιάννινα
19:15 ΠΑΟΚ - Ξάνθη
21:30 Ολυμπιακός - Πανιώνιος
 Δευτέρα 24/08/2015
21:30 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

*** 

***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2015  :
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο  01  Αυγούστου 2015  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/07/arfara-news-01-2015.html .-
~  AGIO  OROS Φωτοπαρουσιάσεις 2015  από επίσκεψη -προσκύνημα 24-29  Ιουλίου 2015 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/08/agio-oros-2015-24-29-2015.html .-  
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Κυριακή  02  Αυγούστου  2015  :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-02-2015.html .-
~ARFARA   NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης   Δευτέρα  03  Αυγούστου  2015   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-03-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  04  Αυγούστου   2015   : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-04-2015.html .-
~Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  04  Αυγούστου  2015   :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/08/04-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS    Το  αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  05  Αυγούστου  2015  :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-05-2015.html .-
~ ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας   Τετάρτη  05  Αυγούστου  2015 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/08/05.html .-
~ ARFARA  NEWS  Πέμπτη  06  Αυγούστου  2015  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-06-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  07  Αυγούστου  2015 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-07-2015.html .-  
~ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  08  Αυγούστου  2015  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-08-2015.html .-
~ARFARA   NEWS  Τρίτη 11  Αυγούστου  2015  Το  αγιάζι της ενημέρωσης  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-11-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη  12  Αυγούστου  2015 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-12-2015.html .-
~ARFARA  NEWS   Πέμπτη  13  Αυγούστου  2015  : Το  Αγιάζι στην Ενημέρωση από το Αρφαρά Ν. Μεσσηνίας  : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-13-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι της  ενημέρωσης Παρασκευή  14 Αυγούστου  2015 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-14-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  15  Αυγούστου  2015 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-15-2015.html .- 
~ ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι  της ενημέρωσης  Κυριακή  16  Αυγούστου  2015  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-16-2015.html .-
~Προγράμματα  κληρώσεων αγώνων ποδοσφαίρου περιόδου  2015-2-16 στην Ελλάδα  , Κυριακή  16  Αυγούστου  2015   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/08/2015-2-16.html .-  
~ ARFARA  NEWS    Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  17  Αυγούστου  2015   : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-17-2015.html .-
~ ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  17  Αυγούστου  2015 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/08/17-2015.html .-
~ARFARA  NEWS   Το αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη  18 Αυγούστου  2015  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-18-2015.html .-
~ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  19  Αυγούστου  2015   ; http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-19-2015.html ,- 
~ ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  19  Αυγούστου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/08/19-2015.html .- 
ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  της ενημέρωσης  Πέμπτη  20  Αυγούστου  2015 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-20-2015.html .-
ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  21  Αυγούστου  2015 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-21-2015.html .-
~ ARFARA  NEWS  Το  αγιάζι  στην ενημέρωση  Παρασκευή  21  Αυγούστου  2015 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-21-2015.html .-
~
ARFARA  NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  22  Αυγούστου  2015  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-22-2015.html .-
~ ARFARA   NEWS   Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  22  Αυγούστου  2015 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/08/arfara-news-22-2015.html .-
~
***  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  ,
http://www.youtube.com/stamos01 ,   4318 video.  -    Σταματης Σκουλικας                    
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2542 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2540   video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        9400   βίντεο   .-
~
  http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4506 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 486 / -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.248  Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                         
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   499 .-       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937 ,    ~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  453. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 116 /140 .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-                                                     
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr ,  .-
~

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3