Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 04 Ιουνίου 2015

Το  αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  04  Ιουνίου  2015  :

~~ ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ  ΠΟΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  2015

~~ ΑΡΦΑΡΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   2015
~
*** Μια παρέμβαση με ερωτήματα από το Δήμο Καλαμάτας στην Καλλιθέα -

Πολίτης πασχίζει επί δύο χρόνια περίπου να μάθει τα λεπτομερή στοιχεία ενός έργου, αλλά δεν μπορεί… Σοβαρά ερωτήματα για ένα έργο μικρής έκτασης που υλοποιήθηκε στην περιοχή του οικισμού Καλλιθέας τον Απρίλιο του 2013 εγείρουν μια σειρά από έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας και καταδεικνύουν τις συνεχείς προσπάθειες κατοίκου να μάθει για το κόστος του. Συγκεκριμένα, με επιστολή του στις 15 Ιουλίου 2013 ο Γ. Γεωργιόπουλος ζητά αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο που εκτέλεσε ο Δήμος στην παραπάνω περιοχή, όπου είναι και κάτοικος. Η παρέμβαση αφορούσε μικροεπισκευή οδοστρώματος και, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιόπουλος χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της διαφάνειας ζητά πληροφορίες για τη μελέτη του έργου, τον επιβλέποντα μηχανικό και τον προϋπολογισμό του. Σε απάντησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σημειώνει ότι «το έργο στην Καλλιθέα αποφασίστηκε λόγω του επείγοντος αλλά και ελλείψεως εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου και συμπεριλήφθηκε σε υπό εξέλιξη εργολαβία με τίτλο “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Λαδά – Καρβέλι”, όπου ανάδοχος ήταν ο Ιωάννης Τσούσης ΕΔΕ. Οι εργασίες που χρειάστηκε να εκτελεστούν για την αποκατάσταση του δρόμου στην περιοχή της Καλλιθέας αφορούσαν χωματουργικές εργασίες, προμήθεια και τοποθέτηση λίθων για τη συγκράτηση του πρανούς και προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος για τον εγκιβωτισμό των λίθων και τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος. Το κόστος της επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.130,31 ευρώ (χωρίς ΓΕ.Ο.Ε. και ΦΠΑ)». Η απάντηση δεν ικανοποιεί τον πολίτη και με επιστολή του στο δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι περιείχε «αοριστολογίες» και με δεδομένο ότι ήταν παρών στην εκτέλεση του έργου, η ποσότητα των υλικών δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Για άγνωστους λόγους ο δήμαρχος δε φαίνεται να έλαβε υπόψη του το παραπάνω αίτημα. Αργότερα, και πάλι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε απάντηση άλλου αιτήματος, σημειώνει ότι οι τελικές ποσότητες εργασιών είναι: ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδαφών: 18,28μ3 και σκυρόδεμα τσιμεντόστρωσης και εγκιβωτισμός λιθοδομής: 10,16μ3. Το κόστος του έργου επιβεβαιώνεται με μια χειρόγραφη επιστολή του επιβλέποντος μηχανικού στο Δήμο Καλαμάτας. Ο κ. Γεωργιόπουλος επιμένει με νέες επιστολές προς το διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, ζητώντας από αυτόν να απαντήσει αν συμφωνεί ή όχι με τις ποσότητες που αναφέρονται, χωρίς όμως να λαμβάνει κάποια απάντηση. Τέλος, με επιστολή του στις αρχές Μαρτίου του 2015 ζητά να του χορηγηθούν: «Ακριβές φωτοαντίγραφο του τελικού λογαριασμού του έργου “Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Καλλιθέας” και ακριβές φωτοαντίγραφο του εντάλματος πληρωμής του ως άνω έργου». Σύμφωνα πληροφορίες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, φαίνεται να υπάρχουν και ερωτηματικά για το κατά πόσο ήταν γνώστης του υποέργου ο ανάδοχος Ιωάννης Τσούσης. Σε όλα τα παραπάνω θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι το κόστος του έργου είναι μικρό, άρα ανάξιο θέμα για τυχόν παρερμηνείες. Όμως, επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια, ο πολίτης δικαιούται μια καθαρή και συγκεκριμένη απάντηση. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργούνται προβλήματα και... σκέψεις. Όπως η παρακάτω: Γιατί ο δήμαρχος αρνείται επίμονα να συναντηθεί με το δημότη, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του δεύτερου; Η τακτική αυτή δεν αποθαρρύνει τους δημότες να ασχολούνται με τα προβλήματα της πόλης; του Αντώνη Πετρόγιαννη - 
~
*** Πανελλαδικές: σφαγή με... μαθηματική ακρίβεια

Οι φετινοί υποψήφιοι διεκδικούν μικρότερο από πέρυσι αριθμό θέσεων Ενώ συνεχίζεται η διόρθωση των δεκάδων χιλιάδων γραπτών των φετινών υποψηφίων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καταγράφονται τα πρώτα «βαθμολογικά ίχνη» από ένα ορατό δείγμα απαντήσεων. Την ίδια στιγμή, δίπλα στην αγωνία για τις επιδόσεις και την κίνηση των βάσεων, που πριμοδοτεί η φετινή μείωση στον αριθμό εισακτέων, και τα «προβληματικά» θέματα των Μαθηματικών και της Φυσικής, βαδίζει ο προβληματισμός δεκάδων χιλιάδων οικογενειών για την αλλαγή στο θέμα των μετεγγραφών, που, όπως φαίνεται, μειώνει δραστικά τις δυνατότητες μετακίνησης. Αγωνίες και ανησυχίες που σταδιοδρομούν, βεβαίως, στην «πίστα» της οικονομικής αδυναμίας τους και στις απαράδεκτα χαμηλές κρατικές δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα, που κάνουν απαγορευτική την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής των παιδιών τους, ιδιαίτερα εκείνων που θα πετύχουν την είσοδό τους σε σχολή εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Επιδόσεις και βάσεις Οι συντεταγμένες της διαμόρφωσης των βάσεων είναι: 1. Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και ιδιαίτερα σε σχέση με την τελευταία χρονιά με την οποία γίνονται οι βασικές συγκρίσεις. 2. Ο αριθμός των υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων που κάθε χρόνο παίζει το ρόλο του «πασπαρτού» για τις βάσεις των πέντε Επιστημονικών Πεδίων. 3. Η σχέση ζήτησης - προσφοράς θέσεων, δηλαδή ο αριθμός των υποψηφίων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις «σχολές κύρους» ή στις «σχολές περιορισμένης ζήτησης» και οι προσφερόμενες θέσεις στις παραπάνω σχολές. Οι δύο πρώτοι παράγοντες προδιαγράφουν, κυρίως, το «πατρόν» των γενικών βάσεων εισαγωγής στα πέντε Επιστημονικά Πεδία, ενώ ο άλλος παράγοντας (3), κυρίως, «ξεναγεί» τους υποψηφίους στις «πίστες» των βάσεων κάθε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στα όρια των Επιστημονικών Πεδίων. Όσον αφορά στον αριθμό εισακτέων, είναι γνωστό ότι οι φετινοί υποψήφιοι διεκδικούν μικρότερο από πέρυσι αριθμό θέσεων στα ΑΕΙ της χώρας, καθώς από 70.305 μειώθηκαν στις 68.345. Η γενική εικόνα στον τομέα αυτό είναι λιγότεροι στα κεντρικά ιδρύματα, περισσότεροι στην επαρχία, λιγότεροι στις περιζήτητες σχολές, περισσότεροι στα τμήματα χαμηλής ζήτησης. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα ΑΕΙ, ενώ η αύξηση αφορά κυρίως τμήματα των ΤΕΙ και ελάχιστα τμήματα των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Το γεγονός αυτό είναι φανερό ότι αυξάνει τον ανταγωνισμό και ωθεί τις βάσεις εισαγωγής προς τα πάνω. Ωστόσο, τα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η τάση εξουδετερώνεται κυρίως στις μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές του 2ου, 3ου, 4ου και 5ου Επιστημονικού Πεδίου, καθώς τρία μαθήματα, τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τα Μαθηματικά, αλλά και η Φυσική Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης, «θέρισαν» τις επιδόσεις της πλειονότητας των υποψηφίων. Κι αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς τα μαθήματα αυτά «μεταφέρουν» συντελεστές βαρύτητας. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι τα «προγνωστικά» για την κίνηση των βάσεων, την άνοδο ή την πτώση τους, ξεκινούν μετά την επίσημη γνωστοποίηση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων, καθώς τότε μπορεί να γίνει η σύγκριση με τις επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, η «ανάγνωση» ενός δείγματος περίπου 12.000 βαθμολογιών που αφορούν στις επιδόσεις στα παραπάνω μαθήματα, φανερώνει συγκεκριμένες τάσεις στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής. Και το πρώτο και βασικό συμπέρασμα για φέτος είναι ότι αναμένεται μια μείωση των άριστων επιδόσεων σε ποσοστό περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι! Οι εκτιμήσεις Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι φανερό ότι αφενός θα έχουμε πτώση των βάσεων στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, όπως βεβαίως και στα περισσότερα τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στο 2ο, 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο που αφορούν στα Τμήματα των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, καθώς και στα Τμήματα Υγείας, ενώ την πτώση των βάσεων εισαγωγής δε φαίνεται να γλιτώνουν τα υψηλόβαθμα τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης. Για τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Νομικές, Φιλολογικά, Ιστορικά, Κοινωνιολογικά κ.λπ. Τμήματα), τα πράγματα είναι ακόμη θολά όσον αφορά στην κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής, καθώς τα βαθμολογικά στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμη εκτιμήσεις. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πτώσης των βάσεων θα είναι η μεγαλύτερη ένταση που θα καταγραφεί στα Τμήματα των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Εδώ οι βάσεις στις υψηλόβαθμες και μεσαίες σχολές αναμένεται να κάνουν βουτιά πάνω από 500 μόρια στις περιζήτητες και περισσότερο από 1.000-1.500 μόρια στις μεσαίες στη βαθμολογική κλίμακα. Κι αυτό, γιατί στα περισσότερα Τμήματα των περιφερειακών Πανεπιστημίων φέτος έχουμε αύξηση των θέσεων σε αντίθεση με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), τα οποία είτε προσφέρουν τον ίδιο είτε μικρότερο αριθμό εισακτέων σε σχέση με πέρσι. Οι βαθμολογίες Για τις αθέατες πλευρές των φετινών θεμάτων, ο γνωστός Φυσικός Δημήτρης Τσιριγώτης δηλώνει: «Αν συγκρίνουμε τη διαφορά δυσκολίας μεταξύ των ασκήσεων που προτείνουν τα σχολικά βιβλία με τις ασκήσεις που επιλέγονται ως θέματα στις εξετάσεις, θα διαπιστώσουμε τεράστια απόκλιση. Αυτό οφείλεται στο ότι ο βαθμός δυσκολίας και το γενικότερο πνεύμα των θεμάτων που επιλέγονται είναι προσανατολισμένος όχι στο επίπεδο των σχολικών βιβλίων, καθώς θα όφειλε, αλλά στο επίπεδο των εξωσχολικών βοηθημάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εδώ τίθεται και ένα θέμα ηθικής νομιμότητας. Μπορεί ένας μαθητής να επιτύχει στις εξετάσεις στηριγμένος στη μελέτη του μόνο στο σχολικό βιβλίο; Η απάντηση είναι ρητά αρνητική, αφού είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει και κάποια εξωσχολικά βοηθήματα. Από ποια δεξαμενή λοιπόν επιλέγονται τα θέματα; Αναρωτιέμαι μήπως τελικά υπάρχει μια ανεπίσημη “τράπεζα θεμάτων” από την οποία εμπνέονται τα θέματα των εξετάσεων και που δεν είναι άλλη από τα εξωσχολικά βοηθήματα». Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Εφημερίδα των Συντακτών - 
~
***   Τι θα χάσετε αν κάνετε αναβάθμιση σε Windows 10         
      
Εκτός από την πληθώρα νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών που θα φέρει το Windows 10, η αναβάθμιση θα φέρει ταυτόχρονα και το τέλος ορισμένων λειτουργιών των προηγούμενων εκδόσεων και καλό θα είναι να έχετε μια ιδέα για το τι να περιμένετε.
Η παρακάτω λίστα έρχεται επίσημα από τη Microsoft:
Κατάργηση του Windows Media Center
Κατάργηση του DVD playback. Για να παρακολουθήσετε DVD θα πρέπει να εγκαταστήσετε ξεχωριστά κάποιο λογισμικό (π.χ. VLC Media Player, BS Player).
Κατάργηση των desktop gadgets της έκδοσης Windows 7
Οι χρήστες του Windows 10 Home θα λαμβάνουν αυτόματα τα updates του λειτουργικού συστήματος, αλλά οι χρήστες Windows 10 Pro και Windows 10 Enterprise θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη λήψη των updates.
Τα προεγκατεστημένα παιχνίδια Solitaire, Minesweeper και Hearts της έκδοσης Windows 7 θα αντικατασταθούν από τα Microsoft Solitaire Collection και Microsoft Minesweeper.
Απαιτείται εγκατάσταση νέου driver από τον τομέα Windows Update για τη χρήση USB floppy drive.
Αν έχετε εγκατεστημένο το Windows Live Essentials στον υπολογιστή σας, η εφαρμογή OneDrive θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί από την inbox έκδοση της υπηρεσίας OneDrive.
Υπενθυμίζουμε ότι το Windows 10 κυκλοφορεί στις 29 Ιουλίου.
ΠΗΓΗ: www.techgear.gr .-
  ~
***   Το πηγάδι των Αγίων Αποστόλων (φωτογραφίες)

 
 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την επανακατασκευή του πηγαδιού που υπήρχε δυτικά του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, μας πληροφορεί η Δημοτική Αρχή. Το υφιστάμενο πηγάδι, η θέση του οποίου προσδιορίστηκε κατά τις εργασίες δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων, θα αναδειχθεί και θα ε ανακατασκευασθεί λιθόκτιστο, με υλικό από το κατεδαφισθέν κτήριο, που υπήρχε βόρεια του Μεγάρου Χορού. Ό,τι συντηρείται από το παρελθόν, δεν είναι άσχημο. Το αντίθετο. Προσφέρει... ποσότητες μνήμης στην πόλη. Α.Π. - 
~
*** Ο ΘΑΝΑΣΗΣ (Πετράκος) και η ΕΛΕΝΑ (Παναρίτη) 
         Άστραψε και βρόντηξε ο Θανάσης και μαζί του άλλοι 40 βουλευτές για το διορισμό της κας Παναρίτη ως μόνιμης αντιπροσώπου της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τη χαρακτηρίζει «εξέχουσα εκπρόσωπο της Μνημονιακής Πολιτικής που δεν μπορεί να εκπροσωπεί τη σημερινή κυβέρνηση». Και όλους αυτούς τους μήνες που διαπραγματευόταν στις Βρυξέλλες μαζί με τον Βαρουφάκη, τον Θεοχαράκη και τα άλλα παιδιά, ποιον εκπροσωπούσε, Θανάση; Το καταραμένο ΠΑΣΟΚ ή τον πουλημένο στους τοκογλύφους δανειστές Σαμαρά; Την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπούσε, της οποίας έχεις την τιμή να είσαι ορισμένος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από τον πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή, για να καταλάβω, σ’ ενοχλεί η Παναρίτη, την οποία χαρακτηρίζεις εκπρόσωπο της μνημονιακής πολιτικής των προηγούμενων χρόνων, και δε σ’ ενοχλούν οι υπόλοιποι ΠΑΣΟΚΟΙ του ΣΥΡΙΖΑ; Δε σ’ ενοχλεί ο Αλέξης Μητρόπουλος. Δε σ’ ενοχλεί η Τζάκρη, δε σ’ ενοχλεί η Σακοράφα, δε σ’ ενοχλεί ο Μιχελογιαννάκης, δε σ’ ενοχλεί ο Κοτσακάς, δε σ’ ενοχλεί η Λούκα Κατσέλη, από τους βασικότερους υπευθύνους που μπλέξαμε με το ΔΝΤ και τα μνημόνια, και σ’ ενοχλεί ο διορισμός της Παναρίτη; Δε γνωρίζω αν έχει τα προσόντα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΔΝΤ σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τη χώρα, είναι το μόνο θέμα που θα πρέπει να σας απασχολεί, τίποτα περισσότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκε από το 5% του 2009 στο 36% του 2015, δεν έπεσαν οι ψήφοι από τον ουρανό, οι πασόκοι σάς ψήφισαν, γιατί ο σημερινός πρωθυπουργός τούς έταξε αυτά που τους έταζαν απλόχερα ο Παπανδρέου και η Κατσέλη προ εξαετίας. Μαζί με τους ψηφοφόρους πήρατε εν γνώσει σας και τους εκπροσώπους τους, μην ταράζεσαι, λοιπόν, και μην πέφτεις από τα σύννεφα. Το γόρδιο δεσμό έκοψε, τελικά, η Έλενα Παναρίτη, μη αποδεχόμενη το διορισμό της. Του Γιώργου Κυριακόπουλου  
~
*** Ο δρόμος της παραίτησης ταυτόσημος της ηθικής 
Προσωπικά, δεν εξεπλάγην από τη σύμφωνη απόφαση του ειδικού ανακριτή διαφθοράς και εισαγγελέα να επιβληθεί στο δήμαρχο Οιχαλίας, Αριστείδη Σταθόπουλο, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι σχετική με το ποδόσφαιρο. Κι αυτό, επειδή οι κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα εκβίασης κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα, για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πολύ βαριές. Ακόμη και προφυλάκισή του δε θα με ξένιζε. Εξ ου και η ικανοποίηση των νομικών του. Ο κ. Σταθόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας εδώ και 31 χρόνια, ασχολείται παραγοντικά με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από το 1991, υπήρξε πρώην αντιπρόεδρός της και είναι ο πιο παλιός στο Δ.Σ. της. Στο εξής, ωστόσο, μετά τη χθεσινή απόφαση, θα πρέπει να απέχει από τις δραστηριότητες της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Μεσσηνίας. Όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Σταθόπουλος, εκτός από τους ποδοσφαιρικούς τίτλους, έχει και αυτόν του πρώτου πολίτη στο Δήμο Οιχαλίας της Μεσσηνίας. Κουβαλώντας, λοιπόν, και αυτή την ιδιότητα, θα έπρεπε, για ηθικούς λόγους, μέχρι να διεξαχθεί η δίκη να παραιτηθεί από τη θέση του, γιατί, κατά τη γνωστή ρήση, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να μην είναι πόρνη, αλλά πρέπει και να φαίνεται πως δεν είναι. Το τεκμήριο της αθωότητας- σύμφωνα με το οποίο κάθε άνθρωπος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου και η Πολιτεία μέσω των οργάνων της οφείλει να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου, όχι ο κατηγορούμενος την αθωότητά του-θεωρώ πως είναι αναφαίρετο δικαίωμά του να το χρησιμοποιήσει, αλλά πιο ηθικό και από την ενδεχόμενη αθωότητά του θα ήταν να παραιτηθεί μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Πιστεύω πως δε θα το πράξει. Εκείνο, ωστόσο, που έχω να του διαμηνύσω, επειδή είμαστε γνωστοί και παλιές καραβάνες στο ποδόσφαιρο, είναι πως μια τέτοια πράξη θα του έδινε πολλούς πόντους, όχι μόνο στη δική μου συνείδηση, αλλά όλων των φιλάθλων πανελλαδικά. Έτσι θα τιμήσει και την ιστορία του ονόματος που φέρει, του Αριστείδη του δίκαιου... - 
~
*** Αποκάλυψη: Τι σχεδιάζει η Μέρκελ για την Ελλάδα..
merkel ekloges
-  Στη γερμανική βουλή η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, φέρεται να σχεδιάζει ψηφοφορία για το θέμα της Ελλάδας, στα μέσα Ιουνίου.
Αυτό φέρεται να δήλωσε Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος στην ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, κάτι που το περιοδικό ερμηνεύει ότι σημαίνει ότι θα μέχρι το τέλος της εβδομάδας η επίτευξη συμφωνίας βγαίνει από το τραπέζι.
Μάλιστα, ο ίδιος αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι «η έλλειψη μιας απόφασης για την ελληνική κρίση απειλεί να ρίξει τη σκιά της πάνω από τη σύνοδο των G7».
~
*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: Χειρόγραφο ανατρέπει τα πάντα γύρω από την σταύρωση του Ιησού!
ihsous
- Ένα αιγυπτιακό χειρόγραφο 1.200 ετών έρχεται να αντρέψει όλα όσα γνωρίζαμε για το τελευταίο βράδυ του Ιησού Χριστού. Το αρχαίο κείμενο διηγείται την ιστορία με αρκετές αλλαγές, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων, ότι ο Ιησούς είχε την ικανότητα, να αλλάζει την εξωτερική του εμφάνιση, ακόμα και να γίνεται αόρατος.
Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο καθηγητής Χριστιανικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, Ρέλεφ βαν ντε Μπρεκ, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μετάφραση του αρχαίου χειρόγραφου από τα κοπτικά, ο Ιησούς πέρασε το τελευταίο βράδυ πριν από τη σύλληψή Του με τον Πόντιο Πιλάτο, τον άνθρωπο δηλαδή που διέταξε την εκτέλεσή Του.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου τους μάλιστα ο Πόντιος Πιλάτος φέρεται να Του πρότεινε να θυσιάσει τον δικό του γιο στη σταύρωση, όμως ο Ιησούς αρνήθηκε την προσφορά του, εξηγώντας του ότι θα μπορούσε να γλιτώσει και ο ίδιος από τη μοίρα Του, αν το ήθελε. "Ο Πιλάτος τότε κοίταξε τον Ιησού κι εκείνος έγινε αόρατος. Δεν μπορούσε να τον δει για πολλή ώρα" αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.
Σε άλλο σημείο του αρχαίου χειρόγραφου εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο ο Ιούδας χρειάστηκε να φιλήσει τον Μεσσία για να αποκαλύψει την ταυτότητά Του στους άντρες που είχαν πάει να τον συλλάβουν. "Πώς θα τον συλλάβουμε, αφού δεν έχει συγκεκριμένη μορφή και η εμφάνισή Του αλλάζει; Μερικές φορές είναι κοκκινωπός, κάποιες λευκός, κάποιες κόκκινος και κάποιες άλλες σταρένιος, άλλες πάλι κάτωχρος σαν ασκητής, κάποιες φορές νέος, κάποιες γέρος…" αναφέρει.
Το κείμενο φέρει την υπογραφή του Αγίου Κύριλλου της Ιερουσαλήμ, ωστόσο ο καθηγητής Βαν ντε Μπρεκ θεωρεί ότι πιθανότατα έχει γραφτεί από κάποιον άλλον.
~
*** ΈΚΤΑΚΤΟ: Νέα αμερικανική πρόκληση προς τη Ρωσία
us
-  Ανάπτυξη προς την ανατολική Ευρώπη προανήγγειλε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, με σκοπό να προστατεύσει τον εναέριο χώρο τεσσάρων χωρών της ομάδας Βίσεγκραντ τα οποία είναι η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Παράλληλα τα τσεχικά ΜΜΕ τα οποία έκαναν το ρεπορτάζ δεν παρέλειψαν να πετάξουν και μπηχτές για τη Ρωσία λέγοντας ότι τα αμερικανικά μαχητικά θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τα ρωσικά σε περίπτωση που εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.
"Εάν ένα αεροπλάνο καταληφθεί από τρομοκράτες και εμφανισθεί στον τσέχικο εναέριο χώρο ή εμφανισθούν ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη "κατά λάθος" εισβάλλοντας στη χώρα μας, τότε τα αμερικανικά μαχητικά θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τον εισβολέα", αναφέρουν συγκεκριμένα.
~
*** Καμμένος: Αισιόδοξος παραμένει για την πορεία των διαπραγματεύσεων
panos
-  Σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης μνήμης για τα 74 χρόνια της καταστροφής της Κανδάνου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, εμφανίστηκε σήμερα από τα Χανιά  λέγοντας πως είναι αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές οι οποίες όπως υποστήριξε πάνε καλά.
«Οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Θέλω να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με βάση τη λαϊκή εντολή που έχει δοθεί. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία προς όφελος του ελληνικού λαού», ανέφερε ο κ. Καμμένος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, όπως μεταδίδεται από την Κρήτη.
~
*** Το νέο "σκληρό" λουκ του Άδωνι Γεωργιάδη (ΕΙΚΟΝΕΣ)
adonis3
-  Μπορεί να είναι ένας περιποιημένος βουλευτής πάντα με το κοστούμι του και το χτενισμένο του μαλλί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάζει την εμφάνιση του. Με την άφιξη του καλοκαιριού ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε να δοκιμάσει ένα διαφορετικό λουκ για την εικόνα του, διαλέγοντας να μείνει αξύριστος και από ότι φαίνεται να αφήνει μούσι.
Σε πρωινή εμφάνιση του στο τηλεοπτικό κανάλι του MEGA εμφανίστηκε γεμάτος εκπλήξεις. Μαυρισμένος αλλά και με γένια αρκετών ημερών που δεν σχηματίζουν ακόμα το μούσι, αλλά όπως δείχνει για εκεί το πάει.
Τα σχόλια ξεκίνησαν ήδη και στο Twitter, ενώ εμείς περιμένουμε να δούμε πως θα φαίνεται με το καινούργιο του λουκ, που είναι αρκετά ανατρεπτικό και απρόσμενο για μας.
 Άρα από τον ίδιο μπορούμε να περιμένουμε πιο "άγριες" selfie στο μέλλον.
 Δείτε τις φωτογραφίες: adonis2

adonis4
~
*** ΒΟΜΒΑ από Μηλιό: Έπρεπε να μπει όριο ανάληψης 300 ευρώ
mhlios
-  Ο Γιάννης Μηλιός, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του «Κόκκινου Δικτύου» στη Θεσσαλονίκη, πρότεινε Καθυστέρηση πληρωμών της χώρας προς τους δανειστές τώρα, ως μηχανισμό εκβιασμού.
Ενώ είπε ότι έπρεπε να είχε ελεγχθεί η φυγή καταθέσεων από τις τράπεζες, λέγοντας ότι αν είχε τεθεί όριο αναλήψεων στα 300 ευρώ, αυτό το ποσό είναι αρκετό για το 95% των Ελλήνων, δηλαδή να παίρνουν 300 ευρώ την ημέρα από τις τράπεζες.
Για την κυβέρνηση τόνισε ότι βρίσκεται σε «ολισθηρό δρόμο» επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ «πάτησε σε δύο βάρκες» και επισήμανε πως το ζητούμενο δεν είναι απλώς η σημερινή κυβέρνηση να είναι καλύτερη από την προηγούμενη των Σαμαρά-Βενιζέλου.
Παρατήρησε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν στελεχώθηκε από το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και οι προεκλογικές επεξεργασίες του μπήκαν στο περιθώριο και πέρασαν μπροστά άλλες.
Άσκησε κριτική στον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη για το ποσοστό 70% αποδοχής του προγράμματος και είπε χαρακτηριστικά πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει προεκλογικά για το 70% ίσως να ήταν τρίτο κόμμα στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
~
*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Δείτε την ελληνική πρόταση προς τους δανειστές - Ολόκληρο το έγγραφο των 47 σελίδων
ektakto1
-  Το φως της δημοσιότητας είδε η ελληνική πρόταση των 47 σελίδων, η οποία δόθηκε στους δανειστές.
Σύμφωνα με το έγγραφο των 47 σελίδων που κατέθεσε η Αθήνα στους Ευρωπαίους εταίρους, το Μαξίμου προτείνει πρωτογενές πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2015, 1,5% το 2016, 2,5% το 2017 και 3,5% έως το 2022.
 -  Επιπλέον, η κυβέρνηση προτείνει 3 συντελεστές ΦΠΑ, στο 6%, 11% και στο 23% . Σημειώνουμε πως στο μικρό συντελεστή εντάσσονται φάρμακα, βιβλία και θέατρα.
Επίσης διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός της έκτακτης εισφοράς για εισοδήματα άνω των 30.000 περιλαμβένεται στο έγγραφο της ελληνικής πλευράς.
Περιλαμβάνεται και αύξηση φόρου από το 10% στο 13% για αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών, σκάφη αναψυχής και πισίνες.
Μεταξύ άλλων η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει:
• Κατάργηση των πρόωρων συντάξεων.
• Συνένωση ασφαλιστικών Ταμείων σε τρία.
• Αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ως το 2015
• Οριο ηλικίας για πρόωρες τα 62 έτη.
• Μετάθεση της αύξησης του κατώτατου μισθού σταδιακά στα επίπεδα του 2010 μέχρι το τέλος του 2016.
• Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.
• Τρεις συντελεστές ΦΠΑ: Στο 6% τα φάρμακα, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου. Στο 11% τρόφιμα, εφημερίδες, περιοδικά, ενέργεια, νερό, εστίαση και ξενοδοχεία. Στο 23% όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες.
• Εκτακτη εισφορά με τους συντελεστές να παραμένουν 0,7% για τα εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ και 1,4% για τα εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ, ενώ διαμορφώνονται στο 2% (από 1,4%) για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ, 4% (από 2,1%) για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ, 6% (από 2,8%) για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και 8% (από 2,8%) για εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω.
• Εκτακτη εισφορά στα κέρδη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων με κέρδη που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ.
• Φόρο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
• Αύξηση του φόρου πολυτελείας από το 10% στο 13% για αυτοκίνητα άνω των 2.5 κ.ε αεροπλάνα , ελικόπτερα, σκάφη άνω των 10 μέτρων και πισίνες.
Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, προβλέπεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων εντός του 2015.  -   ~ Δείτε ολόκληρο το έγγραφο εδώ    , 
Πηγή: www.imerisia.gr .- 
~
*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτές είναι οι διαφορές μας με τους δανειστές
diafores1
-  Πληροφορίες από πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και της πρότασης των δανειστών κάνουν λόγο για μέτρα 3 δισ. ευρώ φέτος.
«Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη μεταξύ των δύο πλευρών», τονίζουν οι ίδιες πηγές, ενώ περιγράφουν μία δύσκολη κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε μετά τη χθεσινή «αντιπαράθεση» των προτάσεων Ελλάδας – θεσμών.
Για μεγάλη απόκλιση κάνουν λόγο και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, το οποίο πλέον οργανώνει τα επόμενά του βήματα.
Με δεδομένο ότι τα μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2ο εξάμηνο ή το τελευταίο τρίμηνο του έτους (π.χ. ΦΠΑ ή ασφαλιστικό), «φωτογραφίζεται» η πρόθεση για ένα νέο «φθινοπωρινό» πακέτο με τον προσωρινό τους απολογισμό να αυξάνει το «λογαριασμό» σε 5 δισ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση…
Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των μέτρων, οι δανειστές ζητούν: κατάργηση του ΕΚΑΣ, ψαλίδι στις συντάξεις, 23% στο ρεύμα, κατάργηση του χαμηλού συντελεστή του 6,5%, "εξαφάνιση" των εκπτώσεων στο ΦΠΑ για τα νησιά, διατήρηση του ΕΝΦΙΑ χωρίς αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, υπαναχώρηση στις προσλήψεις.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ρεαλιστική βάση της συζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς.
Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται με στόχο και νέο ραντεβού «κορυφής». Εκκρεμεί η συνεδρίαση του EWG που ήταν να πραγματοποιηθεί χθες αλλά αναβλήθηκε καθώς και η θέση που θα έχει το ελληνικό ζήτημα στη σύνοδο των G7.
Μεγάλο αγκάθι είναι η αναφορά στη συμφωνία σε όρους για το χρέος και τη μελλοντική χρηματοδότηση της οικονομίας.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δύο πλευρές ζητούν:
 Πρωτογενή πλεονάσματα
Θεσμοί: 1% του ΑΕΠ το 2015, 2% το 2016, 3% το 2017 και 3,5% το 2018. Το μνημόνιο ανέφερε Πρωτογενές Πλεόνασμα 3% φέτος και 4,5% από το 2016 και μετά.
Ελλάδα: 0,8% του ΑΕΠ φέτος και 1,5% του ΑΕΠ το 2016
 ΦΠΑ
Θεσμοί: Ζητούν δύο συντελεστές 11% και 23% με την ΔΕΗ στον υψηλό συντελεστή αλλά κάποια τρόφιμα να παραμένουν στον χαμηλό συντελεστή καθώς και τα φάρμακα και τα ξενοδοχεία. Κατάργηση μειωμένων συντελεστών για νησιά. Εκτιμώμενα έσοδα 1,8 δις ευρώ
Ελλάδα: Προτείνει τρεις συντελεστές στο 6% (φάρμακα), στο 11%, και στο 22% – 23% (έσοδα 1 δις ευρώ). Πρόβλημα υπάρχει και στην εφαρμογή του νέου καθεστώτος αφού η κυβέρνηση ζητά εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου και όχι από 1η Ιουλίου. Προτείνει και αύξηση της εισπραξιμότητας ΦΠΑ που στερεί κάθε χρόνο 6 δις ευρώ από τα ταμεία
 Μέτρα
Οι θεσμοί θέλουν επανεξέταση της ρύθμισης των 100 δόσεων και επιπλέον μέτρα που θα φέρουν 3 δις ευρώ φέτος. Η Ελλάδα προτείνει μεταξύ άλλων πέραν του ΦΠΑ (έσοδα περί το 1 δις ευρώ) και αύξηση της έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ διατήρηση του ΕΝΦΙΑ με ίδιες αντικειμενικές αξίες.
 Συντάξεις
Θεσμοί: Μείωση στη δαπάνη για τις συντάξεις κατά 0,25-0,5% του ΑΕΠ φέτος (εως 900 εκατ ευρώ) και κατά 1% του ΑΕΠ το 2016 (κατά 1,8 δις ευρώ). Κατάργηση ΕΚΑΣ έως το τέλος του έτους, ισοδύναμα αν καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
 Ελλάδα: Κατάργηση ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, συγχωνεύσεις ταμείων, σταδιακή κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, νέες αναλογιστικές μελέτες.
 Εργασιακό
Οι θεσμοί ζητούν επανεξέταση του μοντέλου συλλογικών διαπραγματεύσεων και διατήρηση των νόμων που έχουν ήδη ψηφισθεί, ενώ η Ελλάδα προωθεί νομοσχέδιο έχοντας στο τραπέζι και τον κατώτατο μισθό.
 Δημόσιο
Οι θεσμοί θέλουν διατήρηση όρων για μείωση δημοσίων υπαλλήλων και δαπάνης στο δημόσιο, ενώ η κυβέρνηση προχωρά στις επαναπροσλήψεις.
 Μεταρρυθμίσεις
Οι θεσμοί θέλουν αποκρατικοποίηση ΑΔΜΗΕ και «μικρής ΔΕΗ», πλήρη εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Η κυβέρνηση επιμένει σε πιο περιορισμένο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων αλλά και σε μεταρρυθμίσεις στις αγορές και στα κλειστά επαγγέλματα βάση δικών της μελετών.
~
***  ΣΟΚ: Αυτό είναι το παγκόσμιο χρέος
Xreos1
-  Σύμφωνα με στοιχεία της McKinsey Global Institute, το παγκόσμιο χρέος έχει φτάσει τα 199 τρισ. δολάρια, δηλαδή στο 286% του  ΑΕΠ. Μόνο την τελευταία επταετία, έχει αυξηθεί κατά  57 τρισ.  δηλαδή  17% του  ΑΕΠ.  Η ίδια μελέτη αναφέρει πως οι μόνες χώρες που έχουν καταφέρει να συγκρατήσουν το χρέος τους, είναι, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Αργεντινή και η Ρουμανία. Η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν αυξήσει  το χρέος τους κατά 100% και 103% αντίστοιχα. Η Κίνα κατά 83%, ενώ οι χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση την επταετία είναι η Σιγκαπούρη με  129% και η Ιρλανδία με 172% του ΑΕΠ.
~
*** ΒΟΜΒΑ Φίλη στη Der Standard: Δεν αλλάζουμε τη στάση μας
filhs1
-  Η ελληνική κυβέρνηση «δεν αλλάζει τη στάση της» απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών για παραπέρα περικοπές των συντάξεων και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, είναι το μήνυμα που στέλνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, με σημερινές δηλώσεις του στην αυστριακή εφημερίδα Der Standard.
-  Ο ίδιος με σημερινές δηλώσεις του στην αυστριακή εφημερίδα "Der Standard", αναφέρει ότι θα υπάρξουν μόνον μερικές μικρές αλλαγές στις συντάξεις, ενώ μια συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που, όπως διευκρινίζει, είναι απαραίτητη, θα ξεκινήσει αργότερα, ίσως το ερχόμενο φθινόπωρο.
-  Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τονίζει ο κ. Φίλης σχετικά με το εργασιακό.
Προσθέτει δε ότι ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η οποία θα παρουσιάσει μία ανάλυση της ελληνικής αγοράς εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα απέναντι στους δανειστές για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει στις δηλώσεις του στην αυστριακή εφημερίδα ότι η εκκρεμής δόση προς την Ελλάδα των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του χρέους των επόμενων μηνών, ωστόσο δεν προσφέρει κάποια προοπτική.

 -  Τέλος, η Der Standard επισημαίνει πως ο κ. Φίλης σε άλλες, χθεσινές δηλώσεις του, είχε επισημάνει ότι μπορεί να υπάρξουν εκλογές, εάν κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, καταψηφίσουν τη συμφωνία με τους δανειστές περισσότεροι από 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
~
***  Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή για την πρόταση των θεσμών καλεί αύριο ο Α.Τσίπρας
tsipras12
-   Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για τη διαπραγμάτευση αύριο, Παρασκευή, στις 18:00 στη Βουλή.
Μια μέρα μετά την επίσημη παρουσίαση της πρότασης των θεσμών που φαίνεται αρκετά απαιτητική, καθώς σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχει γνώση των συγκεκριμένων μέτρων, οι εταίροι ζητούν μεν από την ελληνική κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλότερα από αυτά που είχε η Ελλάδα μέχρι τώρα, τα οποία οδηγούν στην ανάγκη για νέα μέτρα, ύψους 3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η πρόταση περιλαμβάνει περικοπές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και καμιά ανάκληση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί για ασφαλιστικό και εργασιακά, αφήνοντας πολύ μικρά περιθώρια για ελιγμούς. Επίσης, η έλλειψη αναφοράς στο θέμα του χρέους αφήνει πολύ μικρά περιθώρια παρουσίασης «νίκης» στον Έλληνα πρωθυπουργό.
Σήμερα, υπήρξαν οι πρώτες διαφωνίες σχετικά με τις προτάσεις για τα εργασιακά, την αύξηση του ΦΠΑ ή ακόμα αλλά και το σύνολο της πρότασης των θεσμών που παρουσιάστηκε χθες στον Έλληνα πρωθυπουργό.
 «Υπάρχει ένας ακήρυκτος, αλλά πραγματικός πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος δεν γίνεται με κανονιοφόρους, δεν γίνεται με στρατεύματα στα σύνορα, αλλά γίνεται με όλους τους σύγχρονους τρόπους που διαθέτει ο επιθετικός καπιταλισμός. Ο πόλεμος που διεξάγεται αυτές τις ώρες είναι μεγάλος», τόνισε ο υπουργός Εργασίας Π. Σκουρλέτης, και μεταξύ άλλων συμπλήρωσε: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία η οποία θα προσθέτει νέα βάρη, χωρίς να αλλάζει το μνημονιακό καθεστώς, ιδιαίτερα που διέπει τις συνθήκες εργασίας».
«Οι προτάσεις των λεγόμενων «θεσμών» ή των λεγόμενων «εταίρων» που έγιναν χθες, αποδεικνύουν ότι λειτουργούν όχι ως εταίροι, αλλά ως αμείλικτοι και αδυσώπητοι δανειστές της χώρας. Είναι προτάσεις συνέχισης των μνημονιακών πολιτικών, και που αν γίνονταν αποδεκτές από την Κυβέρνησή μας, θα την οδηγούσαν σε άτακτη υποχώρηση. Θα ήταν μία συμφωνία υποταγής», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Στρατούλης.
Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης υπογράμμισε πως «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί η Κυβέρνηση αυτά που προτείνονται από τους θεσμούς για την ενεργειακή μας πολιτική. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τέτοια μέτρα. Δεν πρόκειται να ανεβεί το Φ.Π.Α. στην ενέργεια. Όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, η συμφωνία που τυχόν κάνει η Κυβέρνηση με τους θεσμούς θα είναι μια συμφωνία συμβατή με το πρόγραμμά μας και δεν θα είναι μια συμφωνία η οποία θα επιφέρει νέα βάρη στους πολίτες και νέα λεηλασία στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η σαφής απόφαση και κατεύθυνση από την πλευρά της Κυβέρνησης».
~
***  ΑΝΕΛ: Ξεπερνούν τις αντοχές του λαού τα απεχθή μέτρα που ζητούν οι εταίροι
anel epaxthi
-    Η εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη, χαρακτήρισε ως άκρως επώδυνα και επαχθή χαρακτηρίζει τα μέτρα που προτείνουν οι εταίροι, τονίζοντας ότι αυτά ξεπερνούν τα όρια αντοχών του ελληνικού λαού.
Η κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί μέχρις εσχάτων για μια πραγματικά επωφελή συμφωνία στο όνομα και για λογαριασμό του ελληνικού λαού, κινούμενη στο πλαίσιο της εντολής που πήρε στις 25 Ιανουαρίου, επισημαίνει στη συνέχεια.
Οι πολίτες ψήφισαν παραμονή στο ευρώ με αξιοπρέπεια και βιοτικό επίπεδο ευρωπαϊκής χώρας,
«και εξέφρασαν την έντονη απαρέσκειά τους στον ραγιαδισμό των "yesmen" απέναντι σε όλες τις παράλογες και παρανοϊκές αξιώσεις των δανειστών», καταλήγει η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ.
~
*** BOMBA- Απειλή ΗΠΑ προς Ελλάδα: Mη κάνετε τον Ρωσικό αγωγό- Θα μας βρείτε απέναντι
apeilew
-   Η δήλωση-προειδοποίηση απ'τον συντονιστή του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις διεθνείς ενεργειακές υποθέσεις, Αμος Χόχσταϊν, ήρθε στο 3ο συνέδριο της πανκυπριακής οργάνωσης ΠΣΕΚΑ.
-  Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο κ. Χοχσταϊν ζήτησε τη βοήθεια της κυπριακής ομογένειας ώστε να μην προωθηθεί ο τουρκικός αγωγός που θα μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη διότι θα διακόψει τα σχέδια χρόνων και η Ελλάδα θα γίνει μέρος του προβλήματος αντί της λύσης.
-  Αναφερόμενος στην Ελλάδα ο συντονιστής του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε
"είναι ισχυρός εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ και περνά δύσκολα τελευταία. Αλλα χρειάζομαι τη βοήθειά σας, διότι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι κάτι που ελπίζω ότι η Κύπρος θα γίνει τελικά μέρος της λύσης του: μία ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη…Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παίρνουν το φυσικό τους αέριο από μόνο έναν προμηθευτή. Εχουμε μία ευκαιρία να γίνει διαφοροποίηση και η Ελλάδα είναι μείζον παίκτης», είπε αναφερόμενος στον αγωγό TAP που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας στην Ιταλία και τη Βουλγαρία"
Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει τον διακαμπτήριο αγωγό (του ΤΑΡ) προς την χώρα, και εκτίμησε ότι ΗΠΑ και Βουλγαρία συμφωνούν απολύτως.
~
*** Παρέμβαση Σόιμπλε: Ελάφρυνση χρέους μπορεί να γίνει για το Νεπάλ, όχι και για την Ελλάδα
soible
-   Στη Γενική Σύνοδο της Γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, στη Στουτγάρδη εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους , ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Όπως υποστήριξε ο κ. Σόιμπλε στην περίπτωση πιο φτωχών χωρών, όπως το Νεπάλ, θα μπορούσε να είναι πιθανή μια απομείωση του χρέους τους, ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτο δεν είναι εφικτό και υπογράμμισε πως «η Ελλάδα, χάρη στο αίσθημα αλληλεγγύης των άλλων χωρών μελών, πληρώνει πολύ χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γερμανία».
«Μαζί με την περικοπή του χρέους, κόβονται και οι απαιτήσεις των πιστωτών» σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό οικονομικών και όπως συμπλήρωσε, το ένα δεν μπορεί να πάει χωρίς το άλλο.
Γι' αυτό, τόνισε ο Γερμανός υπουργός, πως οι δεσμεύσεις που έχει δώσει η Ελλάδα για μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές.
Σύμφωνα με τη ΝΕΡΙΤ ο Σόιμπλε είπε ότι δεν είναι δυνατόν  τα προβλήματα της Ελλάδας να τα αφήσουμε στο Θεό.
  ~
***  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς- Η Πόντια από την Τραπεζούντα που συγκλόνισε (ΒΙΝΤΕΟ)
PONTOS1
-  Το συνεργείο της εκπομπής "World Party" επισκέφθηκε την Τραπεζούντα και τα γύρω χωριά, με σκοπό να εντοπίσει ο Σ. Τανιμανίδης το χωριό από το οποίο κατάγονταν οι πρόγονοί του.
Ωστόσο, με μία ευχάριστη έκπληξη ήρθαν αντιμέτωποι οι παρουσιαστές τις εκπομπής: όταν συνάντησαν δύο ηλικιωμένες κυρίες που πραγματοποιούσαν γεωργικές εργασίες στα χωράφια τους, της άκουσαν να μιλούν ποντιακά.
«Κι εμείς είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς!» ανέφερε η μία από αυτές στην ποντιακή διάλεκτο.
«Μην μας δείξετε στη δική μας τηλεόραση γιατί θα μας σκοτώσουν!» εκμυστηρεύτηκε η μία από τις δύο κυρίες τη στιγμή που η ομάδα της εκπομπής τις αποχαιρετούσε για τον επόμενο σταθμό τους, την Παναγία Σουμελά.  Δείτε το παρακάτω βίντεο από 36ο λεπτό:
World Party - Κωνσταντινούπολη - Πόντος (S03-E15 Istanbul - Pontus) , https://youtu.be/s8rijLKuyb0  ,

~
***  Λαγκάρντ: Είμαι βέβαιη ότι η Ελλάδα θα καταβάλει τη δόση στο Δ.Ν.Τ
langkart
-  Ευελιξία δείχνει η κοινή πρόταση των θεσμών δήλωσε η γενική διευθύντρια του Δ.Ν.Τ Κριστίν Λαγκάρντ και είναι αισιόδοξη ότι η Ελλάδα θα πληρώσει κανονικά την δόση της στο ταμείο.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πληρωμής της δόσης που οφείλεται στο Ταμείο αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα δείχνουν η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει την αυριανή πρώτη δόση του Ιουνίου, ύψους 308 εκατομμυρίων ευρώ, και δεν τίθεται θέμα μη καταβολής της.
~
*** Σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις μέχρι το 2016 – Πουλάνε ακόμα και δύο Airbus
protash
- Η ελληνική πρόταση για ιδιωτικοποιήσεις, δεν διαφοροποιούνται πολύ από το προηγούμενο πρόγραμμα. Στόχος εσόδων που μπαίνει για αυτή την διετία, φτάνει τα 3,2 δισ.ευρώ.  Η μεγαλύτερη όσο έχει να κάνει με τα έσοδα αποκρατικοποίηση είναι αυτή των 24 περιφερειακών αεροδρομίων. Όσο για την συμμετοχή του δημοσίου που ήθελαν κάποιοι υπουργοί να υπάρχει, φαίνεται πως δεν θα ισχύει. Επίσης η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και άλλων λιμένων, θα φτάσουν σε έσοδά μόλις τα 500 εκατ.ευρώ.
pinaksd1
~
***
~
*** Αθλητική ενημέρωση  :
~
*** Περίοδος αναζήτησης οικονομικών συμπαικτών στην Καλαμάτα

 Δάλλας: «Διανύουμε περίοδο αναζήτησης οικονομικών συμπαικτών» «ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΟ» Το βάρος στην εύρεση παραγόντων που θα συνδράμουν οικονομικά, ή ακόμη και ατόμων που θα θελήσουν να αναλάβουν τις τύχες της Μαύρης Θύελλας, έχει ρίξει η διοίκηση της Καλαμάτας το τελευταίο διάστημα, κάτι που τόνισε σε δηλώσεις του στο «Θάρρος» ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος των Ακαδημιών, Άκης Δάλλας… «Διανύουμε περίοδο αναζήτησης οικονομικών συμπαικτών, ανθρώπων που θα έχουν την οικονομική επιφάνεια και θα μπορούν να δώσουν λύσεις. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό για την πορεία της ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ξέρετε καλά ότι τα περιθώρια να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα η παρούσα διοίκηση δεν υπάρχουν και ως εκ τούτου ή θα πρέπει να βρεθούν συμπαίκτες, ή να θελήσουν κάποιοι να αναλάβουν τις τύχες της ομάδας. Είμαστε ανοιχτοί, αρκεί να είναι αυτοί σοβαροί και να εγγυώνται το καλό της Καλαμάτας», επισήμανε ο κ. Δάλλας, που θέλησε ν’ αναφερθεί και στις πρόσφατες δηλώσεις του, στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Πέμπτης, περί της αποχώρησης του Τάκη Δεδούση από τα διοικητικά της ομάδας στην αρχή της σεζόν… «Με τον Τάκη είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, έχουμε κοινές ιδέες και στα περισσότερα συμφωνούμε, όμως υπάρχουν και διαφωνίες που θα έλεγα ότι είναι λιγότερες. Παρά τις όποιες διαφωνίες μας το βέβαιο είναι ότι έχει θετικό πέρασμα από την ομάδα και την έχει βοηθήσει από διάφορα διαφορετικά μονοπάτια». Ν. Μπ. 
~
***  Αίτημα του Παναθηναϊκού για παρουσία Κοντονή στους τελικούς
Αναφορά σε διαιτησία και ντόπινγκ Αίτημα του Παναθηναϊκού για παρουσία Κοντονή στους τελικούς
-  Την παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου Κοντονή, στους τελικούς της Α1 ανδρών, αιτήθηκε επισήμως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παραθέτοντας μάλιστα και στοιχεία περί της στοχοποίησης του διαιτητή, Χρήστου Παναγιώτου, αναφέροντας παράλληλα και το ζήτημα «ντόπινγκ», τονίζοντας πως θα ήταν καλό να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ντόπινγκ σε όλους τους παίκτες που θα συμμετάσχουν στις αναμετρήσεις.
~* Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:
-  «Σε συνέχεια της από 2/6/2015 ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε την Πέμπτη (4/6/2015) επιστολές προς τους κ.κ Γιάννη Πανούση (Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη), Σταύρο Κοντονή (Υφυπουργό Αθλητισμού) και Γιώργο Χαλβατζάκη (Πρόεδρο ΔΣ ΕΣΑΚΕ).
-  Μέσα από τις επιστολές αυτές η ΚΑΕ Παναθηναικός αιτείται επισήμως την παρουσία του κ.Κοντονή σε όλους τους αγώνες της σειράς των τελικών, προκειμένου να έχει ιδίαν άποψη για την ατμόσφαιρα στη διάρκεια των αγώνων αλλά και τη διενέργεια πλήρους ελέγχου ντόπινγκ (αίμα και ούρα) σε όλους τους αθλητές.
-  Επίσης ζητά να υπάρξει ενδελεχής έρευνα και να βρεθούν οι ένοχοι του εμπρησμού του αυτοκινήτου του διαιτητή κ.Χρήστου Παναγιώτου, καθώς τέτοιες ενέργειες απ’ όπου κι αν προέρχονται είναι καταδικαστέες από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παραθέτοντας ταυτόχρονα στοιχεία μέσω των οποίων φαίνεται ότι υπήρξε στοχοποίηση του διαιτητή από συγκεκριμένη κατεύθυνση».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
~
***  ΑΡΗΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  62-79  , (39-43) .-
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-43, 51-65, 62-79.- ^
Διαιτητές: Χριστοδούλου, Μητσόπουλος, Διαμαντής
 ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης):
Πάσαλιτς 3 (1), Τσιάρας 15 (1), Δήμας 3 (1), Ριντ 10, Τόμας 8 (2), Πουλιανίτης, Χαρίσης 5, Βεζένκοφ 5 (1), Μούρτος 9 (1), Σίμτσακ 2, Φλιώνης 2.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος):
Χάντερ 5, Ντάνστον 2, Σπανούλης 14 (4), Ντάρντεν 3, Σλούκας 6, Λαφαγιέτ 7 (1), Λοτζέσκι 13 (1), Πρίντεζης 8, Αγραβάνης 8 (2), Μάντζαρης 8 (2), Καββαδάς 2, Κατσίβελης 3.
~

***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2015  :

~ Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  1930-1955-2015 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/05/1930-1955-2015.html .- 
----------------------------------------------------------------

~ARFARA  NEWS  , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  , Δευτέρα  01  Ιουνίου  2015 : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/06/arfara-news-01-2015.html .-

~ ARFARA  NEWS ,  Το αγιάζι της ενημέρωσης , Τρίτη  02  Ιουνίου  2015  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/06/arfara-news-02-2015.html  .-
~ ARFARA   NEWS ,  Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Τετάρτη  03  Μαϊου  2015  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/06/arfara-news-03-2015.html .-    
~  ARFARA  NEWS , Το αγιάζι  της  ενημέρωσης , Πέμπτη  04   Ιουνίου  2015 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/06/arfara-news-04-2015.html .-

Το  αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη  04  Ιουνίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/06/04-2015.html .-   
~
***
BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  ,
http://www.youtube.com/stamos01 ,   4199 video. - 4141.-    Σταματης Σκουλικας                    
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2515 video.  2479.  σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2510   video.-  2408.-                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        9224  βίντεο   .-
***

*** 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3