Ξένα και Δικά μας **

~*** ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ...ΑΛΛΑααα ...ΧΡΗΣΙΜΑααα ..! ΩΦΕΛΗΜΑααα !...
~*


~* Πολίτη του διαδικτύου καλώς όρισες. Βρίσκεσαι σε βήμα διαλόγου, διεκδίκησης, σαρκασμού και αμφισβήτησης της κάθε λογής εξουσίας. Επειδή τίποτα δεν χαρίζεται και όλα κατακτώνται, σε προτρέπω να διεκδικείς αυτά που σου αναλογούν και να μην απεμπολάς τα δικαιώματά σου. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ελεύθερα και με οιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διακίνηση, ακόμα και οικειοποίηση, των ενυπόγραφων ιδεών μου, απ’ αυτό το blog. Γιατί οι Ιδέες πρέπει να διακινούνται Ελεύθερα, δίχως περιορισμούς...


~* Η ΥΓΕΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ..
Αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής, πολλοί απευθύνονται σε ειδικούς γιατρούς, αποστηθίζουν βιβλία «αυτοβοήθειας», καταναλώνουν βότανα, κ.ά. Ωστόσο, παραβλέπουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που θα τους βοηθούσε στην καταπολέμηση ασθενειών και της κατάθλιψης, στην ταχύτερη ανάρρωσή τους, στην επιβράδυνση της γήρανσης και, συμπερασματικά, στην παράταση της ζωής τους. Ο σημαντικός αυτός παράγοντας είναι οι φίλοι μας.
Οι ερευνητές μόλις το τελευταίο χρονικό διάστημα άρχισαν να αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της φιλίας, αλλά και των κοινωνικών επαφών, αναφορικά με τη γενική κατάσταση της υγείας των ανθρώπων. Για παράδειγμα:- Μελέτη διάρκειας 10 ετών στην Αυστραλία, έδειξε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν έναν ευρύ κύκλο φίλων αντιμετώπιζαν κατά 22% μικρότερη πιθανότητα να αποβιώσουν κατά τη διάρκεια της μελέτης απ' ό,τι τα άτομα με λιγοστές φιλίες.- Τον περασμένο χρόνο, ερευνητές από το Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί προάγουν την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και μάλιστα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
«Σε γενικές γραμμές δεν αποτιμάται επαρκώς ο καθοριστικός ρόλος της φιλίας στη ζωή μας», είπε η Rebecca G. Adams, καθηγήτρια Kοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. «Ελάχιστη είναι η επένδυση στη φιλία, ενώ η φιλία έχει σαφώς μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ψυχολογική μας υγεία απ' ό,τι οι οικογενειακές μας σχέσεις», συμπλήρωσε η ίδια.-
απο TreloKouneli , Rules
Οχετός κατά του Ελληνα πρωθυπουργού και παραλήρημα EθνοΡατσισμού στο Σκοπιανό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΙΝΑ


http://macedoniaonline.eu/content/view/6689/45/

Γειά σου Μαυρο Μανλή, εσένα που κάποιος Τούρκος απαύτωσε την γιαγιά ή προγιαγιά σου γιά αυτό σε λένε Καρά! Βάρβαρε, γενοκτόνε, πυρπολητή των Μακεδονικών χωριών, που μας το παίζεις και Μακεδόνας!”

Πώς είπατε?
Ακριβώς έτσι, και χειρότερα, απο τον παρα-μορφωμένο Σκοπιανό δημοσιογράφο, πού μέσα στην παρα-μόρφωσή του έρχεται να μας πληροφορήσει και για τον Αθηναίο(sic) Αρχιμίντ (ναι σωστά μαντέψατε, τον Συρακούσιο Αρχιμήδη εννοεί), το τερας αυτό μορφώσεως που απαντά στο όνομα Μιλαν Αντζιέβσκι, και γράφει στο Σκοπιανό πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΝΑ.

Αντε και εις χειρότερα! Βαθύ το πηγάδι και πάτο δεν βλέπουμε, με αυτούς που μπλέξαμε…και που η Ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη διακηρύσει ότι τους θέλει να γίνουν Νέοι ή Βόρειοι Μακεδόνες, και να προχωρήσει η γρήγορη και άμεση ένταξή τους στην ΕΕ (και Νατο)! Αντε Ντόρα, βιάσου να το κλείσουμε το θέμα οπως όπως! Τέτοια Μακεντόνικα καρντάσια (για να θυμηθούμε και την μητρική Τουρκική μας γλώσσα, κατά τον κοπρολόγο ως άνω “δημοσιογράφο”), δεν είναι σωστό να τα κάνουμε να περιμένουν πολύ!
Απο τον E
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/12/ratsistika-paralirimata-kata-prothupourgou-ellados-den-exoun-oria-skopia/


~*Θέμα: "Κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα;" Μια συζήτηση. [..]..Εύ­κο­λα μπο­ρού­με να κα­τα­γρά­ψου­με την α­δρά­νεια και την α­δια­φο­ρί­α μιας κοι­νής γνώ­μης που συ­νή­θι­σε να μην έ­χει πρό­βλη­μα με τα προ­βλή­μα­τά της, έ­να εκ των ο­ποί­ων εί­ναι η ποιό­τη­τα του πο­λι­τι­σμού της. Ο πο­λι­τι­σμός ό­μως δεν εί­ναι πράγ­μα. Εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα σχέ­σε­ων. Σχέ­σε­ων ε­πι­κοι­νω­νια­κών αλ­λά και συ­γκρου­σια­κών μέ­σα στις ο­ποί­ες εκ­φρά­ζο­νται α­ντι­τι­θέ­με­νες ρο­πές, α­ντι­τι­θέ­με­νες α­ξί­ες, δια­φο­ρε­τι­κοί τρό­ποι ζω­ής, κοι­νω­νι­κές σχέ­σεις και συμ­φέ­ρο­ντα που δεν βγαί­νουν α­πό το κα­λού­πι μιας ά­νω­θεν δια­τε­ταγ­μέ­νης ο­μοιο­μορ­φί­ας. Το τε­λι­κό α­πο­τέ­λε­σμα έ­χει α­πο­κρυ­σταλ­λώ­σεις και πα­γιώ­σεις, “εί­ναι το κοι­νά πα­ρα­δε­κτό”, πα­ρό­λο που α­με­τά­κλη­τες και για πά­ντα α­πο­κρυ­σταλ­λώ­σεις δεν υ­πάρ­χουν πο­τέ. Το παι­χνί­δι με τα με­γά­λα δια­κυ­βεύ­μα­τα των α­ντι­τι­θέ­με­νων τά­σε­ων συ­νε­χί­ζε­ται. Κι α­κρι­βώς αυ­τό το α­έ­να­ο παι­χνί­δι δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­βάλ­λο­νται α­ντι­στά­σεις α­κό­μη κι α­πέ­να­ντι στις πιο ι­σχυ­ρές τά­σεις. Αν, λοι­πόν, υ­πάρ­χει αυ­τή η ι­σχυ­ρή τά­ση προς την αγ­γλο­φω­νί­α και πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο προς την “τε­χνο­αγ­γλι­κή” που θα ι­σο­πε­δώ­σει τις ε­θνι­κές γλώσ­σες, και πράγ­μα­τι υπάρ­χει, άλ­λο τό­σο υ­πάρ­χει η ε­ξί­σου ι­σχυ­ρή τά­ση των πο­λι­τι­σμών και των γλωσ­σών να μην υ­πο­τα­χθούν, να α­ντι­στα­θούν, να δια­τη­ρή­σουν τον ε­αυ­τό τους, ό­χι σαν ρο­μα­ντι­κή νο­σταλ­γί­α αλ­λά σαν α­ξί­α ε­νερ­γό για το πα­ρόν και το μέλ­λον τους."[..] Το υπόλοιπο, εξαιρετικά ενδιαφέρον, βρίσκεται εδώ: http://www.facebook.com/l/;http:/katatransavantguardia.org/ardindb/page/article.php?id=ARDIN_I_26-S_2-A_2 ,.-

** Θέμα: ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ! ! !
http://www.facebook.com/l/;http:/www.greekamericannewsagency.com/gana/index.php?option=com_content&task=view&id=5228&Itemid=83 Μετά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Barack Obama ενώπιον της Τουρκικής εθνοσυνέλευσης στις 7 Απριλίου 2009 το βαθύ στρατιωτικό κράτος με την ανοχή των ΗΠΑ φαίνεται πως στήνει μια νέα στρατιωτική επιχείριση αμφισβήτησης τμημάτων της Ελληνικής επικράτειας και δημιουργίας νέων "γκρίζων ζωνών". Αυτό προκύπτει μέσα από εκτενή αναλυτικά ρεπορτάζ με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και στον Ελληνικό Τύπο. Για τους Αμερικανούς και αυτή η νέα επιχειρίση που φαίνεται να προετοιμάζεται εδώ και καιρό με σειρά μικρό επεισοδίων στο Αιγαίο, δεν θα είναι άλλη μια υπόθεση ρουτίνας που θα καταχωνιασθεί σε μια έκθεση στο Κογκρέσο όπως η υπόθεση των Ιμίων του 1996 που σήμερα αποκαλύπτει το Greek American News Agency. Διαβάστε λοιπόν πως είδαν οι Αμερικανοί ειδικοί αναλυτές το θερμό στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην περιοχή των Ιμίων τον Ιανουάρο του 1996 στην έκθεση που αποκαλύπτουμε σήμερα προς το Κογκρέσο λίγο πριν την καταγραφή ενός ακόμα θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που δυστυχώς βλέπουμε να έρχεται τους προσεχείς μήνες... Του Ευριπίδη Μπίλλη* Όπως μπορείτε να δείτε στην εφημερίδα ο Κόσμος Του Επενδυτή της 26/04/2009, όλα δείχνουν ότι η τουρκία ετοιμάζεται για να κατάλάβει με θερμό καταδρομικό επεισόδιο, τα νησιά μας, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, τους Φούρνους και την Ψέριμο. Στο στόχαστρό της επίσης είναι τα νησιά μας Στρογγύλη και Ρω. Αυτά επισημαίνουν στο δημοσίευμα αυτό, οι γνωστοί δημοσιογράφοι, Σταύρος Λυγερός και Αριστείδης Οικονόμου. Παρόμοια είχαν επισημανθεί και τον Ιανουάριο από την εφημερίδα τα Νέα χωρίς να δοθεί σχεδόν καμμία σημασία. Το αντίθετο και τότε και τώρα καταβάλλεται προσπάθεια καθησυχασμού και απόκρυψης της κρίσιμης κατάστασης από τον Ελληνικό λαό, χωρίς σχεδόν καμμία επισήμανση της κρίσιμης αυτής κατάστασης, πχ από την τηλεόραση, που περίπου εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει σχεδόν ως μόνον και καθημερινό θέμα της υπαρκτά ή όχι σκάνδαλα και τις καθημερινές δημοσκοπήσεις πόσο προηγείται το ένα κόμμα από το άλλο. Η κατάσταση τείνει να επαληθεύσει το <<Λίγα στρέμματα γής λιγότερα για να κοιμόμαστε ήσυχοι>> του σχετικού. Η γενικότερη κατάσταση (Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη, Σκόπια), εύχομαι να σφάλω, θυμίζει την κατάσταση του Βυζαντίου πριν από την πτώση του και είναι αποτέλεσμα της χαραχθείσας έναντι της τουρκίας Ελληνικής πολιτικής, από το ΕΛΙΑΜΕΠ του εξ Αμερικής προερχόμενου (δεν έχω πρόχειρη την ακριβή του Αμερικανική υπηρεσιακή προέλευση που όμως την γνωρίζω με στοιχεία) Καθηγητή Κουλουμπή και λοιπών αστέρων. Την γελοίαν αυτήν πολιτική, που φαίνεται ότι διετάχθη η πολιτική ηγεσία της χώρας μας να τηρεί και τηρεί πειθήνια (θα υποστηρίζουμε την ευρωπαίκή προοπτική της τουρκίας χωρίς να απαιτούμε τίποτε, ούτε άρση του casus belli, ούτε των παράνομων απαιτήσεων της για το Αιγαίο και την ελληνική Θράκη, ούτε άρση της κατοχής της Κύπρου, κτλ, και σε 10 χρόνια όταν θα επίκειται η ένταξη της τουρκίας στην ΕΕ θα την υποχρεώσουμε να γίνει καλό παιδί) διακήρυξε πρόσφατα στην Κύπρο ότι συνεχίζει να τηρεί και ο Πρωθυπουργούς Καραμανλής γιατί όπως είπε <<δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε μέρα αναλόγως των περιστάσεων την χαραχθείσα πολιτική μας που εξάλλου τηρούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ>>. Στον κατωτέρω χάρτη εμφαίνονται οι (καταρχήν) επιδιώξεις της <<φίλης μας, κουμπάρας μας, και συνδιασκεδάζουσας μαζί μας με ζεϊμπέκικα>> τουρκίας. Ο χάρτης περιλαμβάνει ολόκληρη την των κυρίων Χριστόφια και Καραμανλή Κύπρο. Δεδομένου όμως ότι όλα δείχνουν ότι στην Κύπρο ο λαός είναι ενήμερος και επαγρυπνεί (αντίθετα με το τον ελλαδικό Ελληνικό λαό που τον έχουν βάλει σε βαθύ σκότος) υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας (Αιγαίο, κτλ), όλοι ελπίζουμε, Έλληνες πολιτικοί που χειρίζονται σήμερα ύψιστα εθνικά θέματα (Χριστόφιας Κυπριακό, Συμφωνίες Μαδρίτης παλαιότερα για ζωτικά συμφέροντα των τούρκων στο Αιγαίο, κτλ, να έχουν τουλάχιστον προβληματιστεί). Έτσι ελπίζουμε να μην έχουμε στο μέλλον φαινόμενα, ως την πίεση του Έλληνα ΥΠΕΞ Μολυβιάτη, ναι Μολυβιάτη, να υπερψηφίσουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το σχέδιο ΑΝΑΝ (το εψήφισαν όλοι και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ πλην μόνον του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ζαχαράκη που παρήκουσε τον Μολυβιάτη), ως τη ψηφοφορία των ελλήνων ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ των Σκοπίων, κτλΠέραν κάθε πολιτικής σκοπιμότητας παρατηρώ ότι δεν πρέπει επίσης να παρουσιαστούν φαινόμενα όπου και τα τρία τότε κόμματα της χώρας (πλην ΚΚΕ) να υποστηρίζουν σχέδια ως το σχέδιο ΑΝΑΝ,κτλ. Ούτε απόψεις ως αυτές της τέως Προέδρου της Ελληνικής Βουλής που μέσα στο οίστρο της για την παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης, προσφωνώντας τον Πρόεδρο Παπούλια κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, του είχε πεί περίπου ότι <<χάριν του γενικώτερου συμφέροντος θα πρέπει να δεχθούμε περιορισμό της εδαφικής μας ακεραιότητας>> (δεν ξέρω ακριβώς ποια περίπτωση εννοούσε).Στο πλαίσιο των υπερκομματικών αυτών παρατηρήσεων που δυσκολεύομαι να τις χαρακτηρίσω, ελπίζω επίσης η εμπειρία να όπλισε και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην επαναλάβει ότι περιγράφεται κατωτέρω. (Διαβάστε το. Αξίζει τον κόπο).Διαφορετικά ως χώρα θα είμαστε άξιοι της τύχης που μας επιφυλάσσουν. Ή μήπως είμαστε; Ο θεός της Ελλάδας και της Ελληνικής (προς το παρόν) Κύπρου να βάλει το χέρι του.-

. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Μιχαλακοπούλου 155, ΤΚ11527 Αθήνα,-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1010738604175&mid=75e2b1G56358b7cG6a07feG0 , .-

** Θέμα: Αίτημα για προσβάσιμες παραλίες στα Άτομα με Αναπηρία:

Επιστολή διαμαρτυρίας της http://www.facebook.com/l/;Ε.Σ.Α.μεΑ. στους συναρμόδιους Υπουργούς Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς (Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Εμπορικής Ναυτιλίας) απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκφράζοντας την αγανάκτηση του συνόλου των ατόμων με αναπηρία για την παρεμπόδιση της ελεύθερης απόλαυσης του δικαιώματός της στην αναψυχή, τον τουρισμό και τον ελεύθερο χρόνο, δεδομένου ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, δεν έχουν για μια ακόμα φορά ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις ελληνικές παραλίες. Η http://www.facebook.com/l/;Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι παρά την ύπαρξη νομοθεσίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της πρόσβασης (νόμος 2971/2001 (ΦΕΚ http://www.facebook.com/l/;285Α/19.12.01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/ 13.6.2000) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» και Εγκύκλιος 31 με αρ. πρωτ. 21826/ http://www.facebook.com/l/;19.04.07 της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών), η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται ή παρουσιάζει σημαντικά κενά. Για το λόγο αυτό ζητεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς να προσεγγίσουν με σοβαρότητα και σαφήνεια το θέμα της προσβασιμότητας των ακτών στο 10% των πολιτών της, αξιοποιώντας άμεσα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, συμπληρώνοντας και αποσαφηνίζοντας τις σχετικές διατάξεις όπου αυτό είναι απαραίτητο, απλοποιώντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες, συντονίζοντας και κινητοποιώντας τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο, σε συνεργασία και με την http://www.facebook.com/l/;Ε.Σ.Α.μεΑ. - Τα χρονικά περιθώρια έχουν πλέον στενέψει δραματικά. Οι ελληνικές ακτές ανήκουν σε όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως. Τα άτομα με αναπηρία δεν θα επιτρέψουν να παραμείνουν για άλλη μία φορά απλοί θεατές!-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1062937942227&mid=75d9c8G56358b7cG6a0517G0 ,.-

~*** Ο Greek Culture έστειλε μήνυμα στα μέλη τουΈΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Θέμα: http://www.facebook.com/l/;http:/www.youtube.com/watch?v=zRpOpc-wkuw "http://www.facebook.com/l/;http:/www.youtube.com/watch?v=zRpOpc-wkuw" Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1165069165851&mid=75d1a2G56358b7cG6a025dG0 , .-

~*** Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Είναι λίγοι οι άνθρωποι εκείνοι που κατορθώνουν να αφήνουν το στίγμα τους στη ζωή και με το έργο τους να επηρεάζουν ή να εμψυχώνουν τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ευγένιος Σπαθάρης, ο σημαντικότερος ίσως εκφραστής του λαϊκού μας ήρωα, του Καραγκιόζη, αλλά επίσης και κυρίως ένας απόλυτα αυθεντικός άνθρωπος που έφυγε προχτές.

Αυθεντικότητα είναι η ευλογία που σου δίνει η ζωή για να την κατακτήσεις. Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο για την ικανότητα του να είσαι ο εαυτός σου και να ζεις μια ζωή χωρίς να υποκρίνεσαι ή να μιμείσαι κάποιον άλλο.
{ http://komanjohn.spaces.live.com/ , Βαγγέλης Ιωάννου .- }.-

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Άκης Αγγελάκης LLM, SAC Dip., .-

~*** Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Τιμά την μνήμη της Γενοκτονίας εδώ και 20 χρόνια,οργανώνοντας εκδηλώσεις στις 19 Μαΐου στην πλατεία Αγίας Σοφίας.-

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, την τελευταία πενταετία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στις 19 Μαΐου να πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση σύμπαντος του οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού.-

Δυστυχώς οι προσπάθειές της δεν τελεσφόρησαν.- Η αδιαλλαξία της http://www.facebook.com/l/;Π.Ο.Ε. παρέμεινε και παραμένει άκαμπτη, ακόμα και μπροστά στην μνήμη των νεκρών μας. Η Σολομώντεια λύση του μισού παιδιού για κάθε μάνα, δεν μας εκφράζει.-

Ακολουθώντας πιστά την περσινή δημόσια δήλωση του Προέδρου μας: «Εάν για το 2009 η http://www.facebook.com/l/;Π.Ο.Ε. δεν δεχθεί να πραγματοποιηθεί μία κοινή ενωτική εκδήλωση για την 19η Μαΐου χωρίς ηγεμονισμούς και πρωτοκαθεδρίες, η http://www.facebook.com/l/;Π.Ο.Π.Σ. δεν θα πραγματοποιήσει ανοικτή εκδήλωση για να μην πληγώσουμε περισσότερο τον κόσμο μας…..», παρ΄ ότι είναι σε όλους γνωστή η τεράστια επιτυχία της περσινής εκδήλωσής μας, στην οποία χιλιάδες Πόντιοι παρακολούθησαν την εκτέλεση του ορατορίου του κ. Μίμη Πλέσσα που εκτέλεσε ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης μας, «ΑΓΙΕΣ ΜΝΗΜΕΣ – ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ» . -

Για το λόγο αυτό τιμούμε την σεπτή μνήμη των 353.000 νεκρών της Γενοκτονίας μας, με διεκδικητική αγρυπνία στο μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 19.00΄στην πλατεία Αγίας Σοφίας, υπενθυμίζοντας στους συμπατριώτες μας το αρχαίο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει». ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ• Τη Διεθνή αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού • Τη διάσωση και διατήρηση των Ελληνικών Μνημείων που απόμειναν στην επικράτεια της Τουρκίας, καθώς και την ανάδειξη της Ιστορίας και της προέλευσή τους • Τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ποντιόφωνων Μουσουλμάνων του Ιστορικού Πόντου ΟΧΙ στη διάσπαση του χώρουΝΑΙ στην ΕΝΟΤΗΤΑ , ΟΧΙ στην ανευθυνότητα και στην «εμμονή»ΝΑΙ στον ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1919 – 2009 90 ΧΡΟΝΙΑ από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ… 353.000 θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού Ζητούν δικαίωση ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2009 – ώρα: 19.00΄ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ «τελετή μνημοσύνης» «ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ» ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Προβολή ταινίας μικρού μήκους«Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»Μουσικοθεατρικό Δρώμενο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΑντιγονιδών 19, 546 30 Θεσσαλονίκη, τηλ. (2310) 548526, 543611Fax (2310) 548922, .-
e-mail: pops@mail.gr , pops_1972@yahoo.gr --------------------

Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=76474253308&mid=754aa3G56358b7cG69c853G0 .-


~* /Ο Kostoulas Vassilis έστειλε μήνυμα στα μέλη τουΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !!! (live orthodoxy). --------------------(χωρίς θέμα) http://www.facebook.com/l/;http:/www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=7672&Itemid=52 15 χρονια μετα το θανατο του γεροντα Παισιου και λεγομενα του ξεκινησαν ηδη. "Γέροντα, πως θα καταλάβω εγώ ότι θα είμαστε κοντά στον πόλεμο;" "Όταν", λέει, “θα ακούσεις την τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων (της αιγιαλίτιδας ζώνης) από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος... τού λέγω: "Και ποια κράτη θα συμμετέχουν;" "Κοίταξε, μετά την πρόκληση των Τούρκων, θα κατεβούν οι Ρώσοι στα Στενά. Όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά, χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε, οι Τούρκοι για να υπερασπισθούν τα Στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε, θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως, θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα έξι-εφτά κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πουν: "Δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι;" Όλοι, όμως, θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι, θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο". Σ' αυτό το σημείο ρωτάω: "Εμείς, τι θα κάνουμε; Ο ελληνικός στρατός θα πάρει μέρος σ' αυτόν τον πόλεμο;" "Όχι" λέει. "Θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση να μη στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δε θα πάρει μέρος. Γιατί, όποιος πάρει μέρος σ' αυτόν τον πόλεμο, χάθηκε... Τότε, επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος θα φοβηθεί, πολλοί θα στραφούν προς την Εκκλησία, προς το Θεό, και θα μετανοήσουν. Γι' αυτό, επειδή θα υπάρξει μετάνοια, δε θα πάθουμε κακό οι Έλληνες. Ο Θεός θα λυπηθεί την Ελλάδα, επειδή ο κόσμος θα στραφεί προς την Εκκλησία, προς το μοναχισμό και θα αρχίσουν να προσεύχονται. Και θα βαπτισθούν πολλοί Τούρκοι. Τότε, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θα συμβάλει ως μεσάζοντας, να δοθεί η Πόλη στην Ελλάδα. Είναι ευλαβής, είναι καλός". “Γέροντα”, τον ρωτάω μετά, "την Πόλη θα την δώσουν σ' εμάς;" "Θα την δώσουν σε μας, όχι επειδή θα το θέλουν, αλλά επειδή αυτή η λύση θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων. Τότε θα το καταλάβουν αυτό. Αυτά που σου λέω, μην τα πεις σε κανένα. Θα σε βγάλουν τρελό. Γιατί δεν είναι ώριμες οι συγκυρίες ακόμα. Τότε θα το καταλάβεις." Αυτή η συζήτηση με το Γέροντα έγινε το 1991, όταν υπηρετούσα στο στρατό.-------------------- .-

http://blogs.sync.gr/blogs/30280/index.html /,
http://kwlogria.blogspot.com/?zx=3f8a6a240b8e3b5a/ ,
http://paraxenies.blogspot.com/ / ,
http://tourloublog.blogspot.com/ / ,
http://psycosynthesis.blogspot.com/ / ,
http://synccom.blogspot.com/ / ,
http://sipsischristos.blogspot.com/ / ,
http://trelokouneli.blogspot.com/ /,

~*** Εν θερμώ Αγαπητέ φίλε Σταμάτη,η κουβέντα,θα είναι ,ή υπερβολική, Η κατακρεουργημένη,γι αυτό δεν μιλάμε καθόλου.Το μόνο που κάνω σήμερα είναι να σε καταχωρήσω στο βιβλιο της ψυχής μου. Το κάνω με όλη μου τη δύναμη γιατι στηρίζω τους νέους που έχουν όνειρα. Σταμάτη,να περιμένεις νεα μου. .- ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ .- !!!!


http://cid-2eddbb215b9049a1.profile.live.com/notes/?sa=729412909 , -ΒΑΓΓΕΛΗΣ .-

~** Να είσαι καλα φίλε Σταμάτη,
Ο μύθος του σπηλαίου- Πλάτων: http://go.sync.gr/F0mZlr ,
** http://go.sync.gr/F0mZlr Η "λεσβία" Σαπφώ Ένα απόσπασμα από το βιβλίο "ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" .-

*** Θέμα: SOS...ΠΑΦΟΣ...SOS Αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δένδρων χρειάζεται την βοήθειά σας στην πόλη και επαρχία Πάφου. Ειδικά στην πόλη της Πάφου υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξαφανίζονται καθημερινά συστάδες και μεμονωμένα δένδρα.Παρακαλώ όπως ενδιαφερθείτε για να συγκροτηθεί μια ομάδα επαγρύπνησης για να μαζεύονται πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τις εκκοπές ούτως ώστε η ΟΠΑΔΕ να μπορέσει να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις για τερματισμό αυτής της κατάστασης.Χρειάζεται άμεση δράση, παρακαλώ αν νοιάζεστε πραγματικά για τα δένδρα βοηθήστε. Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλης ΟνησιφόρουΟΠΑΔΕ (Ομάδα Προστασίας Αιωνόβιων Δένδρων)-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1077106131514&mid=790332G56358b7cG6bc90cG0 .-

~** Είναι μια πρόκληση για μένα… να γράψω κάτι για μένα! Συνήθως γράφω για τους άλλους… Σε μια εποχή που ψάχνουμε προσανατολισμό χωρίς πυξίδα… Η επικαιρότητα μπορεί να σε τρελάνει ή, αν όχι η επικαιρότητα, η διαχείρισή της οπωσδήποτε. Περιστατικά, τελείως άσχετα, πραγματικά ή φαινομενικά μεταξύ τους, υποψιάζεσαι να τα συνδέει ένας πολύς βαθύς, σοβαρός δεσμός.Κάθε μέρα και μια έκπληξη, κάθε μέρα και ένα νέο ανησυχητικό για τη χώρα και τους πολίτες της. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης στην κοινωνία οφείλεται και στο έλλειμμα σοβαρότητας στον διάλογο. Κατ’ αρχήν ισοπεδώνονται τα πάντα και τα αντίθετά τους. Δεν λύνεται τίποτε ή χειρότερα: οι λύσεις γίνονται ακραίες και επιδεινώνουν τα προβλήματα. Έτσι οδηγείται η χώρα σε παράκρουση. Φταίνε τα πάντα και τα αντίθετά τους κι αυτό καταλήγει σε απελπισία. Η δε ισοπέδωση μαζί με την απελπισία εγγράφεται περίεργα στο μυαλό των νέων...Η εμπιστοσύνη κλονίστηκε, η αξιοπιστία εξέλιπε και οι κάθε λογής ηγεσίες φαντάζουν μικρές και ανήμπορες να κατανοήσουν και να διαχειρισθούν το όλον.Ας διδαχθούμε λοιπόν από την ιστορία μας και ας αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε για να μπορέσουμε επιτέλους να συζητήσουμε σοβαρά για το παρών και το μέλλον. Ο ελληνικός πολιτικός τρόπος οργάνωσης (πόλη - κράτος) παραχώρησε τη θέση του στις μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες όλα αυτά κατά τα ελληνιστικά χρόνια όμως και τα ρωμαϊκά. Οι Έλληνες πολύ πιθανό να αφομοιώνονταν μέσα στην κοσμοπλημμύρα των βαρβάρων, αν δεν οχυρώνονταν με την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία τους και τον πολιτισμό τους. Κατάφεραν έτσι όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και σύντομα να επιβάλουν τον ελληνικό τρόπο ζωής και σκέψης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του μορφωμένου και πνευματικά ανώτερου ανθρώπου. Έτσι από πολίτες εξελίχτηκαν σε κοσμοπολίτες.Ό Πλούταρχος έχει γράψει σχετικά:«Ό άνθρωπος, όπως λέει ο Πλάτων, «δεν είναι φυτό της γης» ούτε ακίνητο «άλλα ουράνιο», οπού σαν άλλη ρίζα ή κεφαλή κρατάει το σώμα όρθιο, στραμμένο προς τον ουρανό. Επομένως εύστο χα είπε ό Ηρακλής:»"Αργείος ή Θηβαίος, αφού δεν καυχιέμαι ότι ανήκω σε μία πόλη· όλα τα οχυρά των Ελλήνων είναι για μένα πατρίδα».«Ο Σωκράτης το είπε ακόμα πιο εύστοχα, λέγοντας πως δεν είναι Αθηναίος ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου».(«Περί Φυγής», 600 F)
Πίνακας

~** History Of Macedonia Newsletter προς Εμένα,
Εμένα
προβολή λεπτομερειών 7 Μαϊ (Πριν από9 ημέρες) ΑπάντησηΟι εικόνες δεν εμφανίζονται.
Προβολή εικόνων παρακάτω - Να γίνεται πάντοτε προβολή εικόνων από τον χρήστη historyblog.macedonia@gmail.com
Γκρτσεβ: “Παρόμοια τεράστια αγάλματα με αυτό του Αλέξανδρου βρίσκονται μόνο σε Δικτατορίες, σε Φασιστοειδή καθεστώτα και τα τελευταία ήταν του Σαντάμ Χουσείν”
Posted by admin
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/06/kalos-irthate-fyrom-exeis-talento%20/ .-
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μαζικής κατακραυγής εναντίον του φασιστικού καθεστώτος Γκρούεφσκι, την σκυτάλη σήμερα πήρε ο Σκοπιανός Αρχιτέκτονας Μίροσλαβ Γκρτσέβ, ο οποίος άστραψε και βρόντηξε στα Σκόπια.
Σε δηλώσεις του που δημοσιεύονται στο [news.v2.bgnes.com] χαρακτήρισε το μνημείο ως “εντελώς ανόητο¨ και πρόσθεσε “Κανείς δεν αναρωτιέται ποιά είναι η λογική αυτού του μνημείου, ποιό είναι το νόημα της τοποθέτησης αυτού του τεράστιου μνημείου του Μέγα Αλέξανδρου και του αλόγου του? Η τοποθέτηση ενός τόσο μεγάλου μνημείου σε μια μικρή πλατεία δεν δικαιολογείται, ούτε απο αισθητικής, ούτε απο αρχιτεκτονικής άποψης, χωρίς να αναφέρουμε το πολιτιστικό κομμάτι.“
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόμοια μνημεία μπορούν να βρεθούν μόνο σε αυταρχικές κοινωνίες με δεσπότες, σε δικτατορίες και σε όλων των ειδών Φασιστικές , Κομμουνιστικές ή άλλες παρόμοιες ιδεολογίες. Τα τελευταία παρόμοια μνημεία σε όλον τον κόσμο είχαν κατασκευαστεί απο τον Σαντάμ Χουσείν. Τέτοια γιγαντιαία μνημεία μπορούν να βρεθούν στην Μογγολία και Βόρεια Κορέα. Σε ουδεμία ιστορία Βαλκανικού κράτους δεν έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά” προσθέτοντας παράλληλα ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί επίσης “έγκλημα κατά της τέχνης.”
By D-Mak
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/07/grcev-paromoia-agalmata-briskontai-diktatorika-fasistoeidi-kathestota-saddam-hussein%20/

~* Skopje brazenly violates again the Interim Accord!! In the picture found on the link anyone could see the new president of FYROM, Dorde Ivanov, hosting clerics from the local Orthodox Church in his presidential office, decorated by the old provocative flag of FYROM with the Vergina Star. This outrageous provocation should be given much publicity and dealt accordingly by the Greek state. Kudos to Vasiliye for the discovery!

*** http://hamomilaki.yupiblogs.gr/
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/06/kalos-irthate-fyrom-exeis-talento / , ΣΚΟΠΙΑ ..FYROM .-
Τα Σκόπια παραβιάζουν αναίσχυντα για ακόμα μια φορά την Ενδιάμεση Συμφωνία! Στην φωτογραφία απο το link, εικονίζεται ο Νέος Πρόεδρος των Σκοπίων, Dorde Ivanov, να δέχεται κληρικούς απο την τοπική Σχισματική Εκκλησία στο προεδρικό γραφείο, το οποίο είναι διακοσμημένο με την παλαιά προκλητική σημαία των Σκοπίων με το Αστέρι της Βεργίνας. Αυτή η επαίσχυντη πρόκληση πρέπει να προβληθεί παντού και να αντιμετωπιστεί ανάλογα απο το Ελληνικό κράτος. Συγχαρητήρια στον Vasiliye για την ανακάλυψη.-
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/12/a-provocative-gesture-by-dorde-ivanov-the-new-president-of-fyrom-brazen-violation-of-the-interim-accord / .-

*** ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ …ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ !!!!!! : ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ :
~*Paris , http://www.hyper-photo.com/grandes/paris.html ,
http://www.hyper-photo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7pA5UhNaYw0,
EndLess Love - Diana Ross e Lionel Richie ,
Diana Ross Ain't No Mountain High Enough ,

**** iraklio web radio !!!! http://irakliowebradio2.blogspot.com/ , !!!!

~*** Ακούγοντας όμορφα μουσικά κομμάτια - τραγούδια που αρέσουν :

http://www.youtube.com/watch?v=zfXQEP72Ayo ,
http://www.youtube.com/watch?v=W8Lfu51jDJ8,
* Dido - Don't Believe In Love [2008] .-
**Duffy - Rain on Your Parade HQ HD (Live on "Wetten, dass...?" - February 28, 2009) , .- http://www.youtube.com/watch?v=TTEs5fVmmeU ,
Funkerman - Speed Up (Official Video HQ) ,
http://www.youtube.com/watch?v=V_yUWLdNQMo , .-
Ta logia kommatia - Ekeinos & Ekeinos ,
Το δίχτυ - To dixty - Σταύρος Ξαρχάκος ,
σταματης κοκοτας ,πες πως μ ανταμωσες.stamatis kokotas ,
κοκοτας σταματης ,μη μου χτυπας τα μεσανυχτα την πορτα ,
Ελένη Δήμου - Δεν πιστεύω (audio) ,
Με τί Καρδιά - Δημήτρης Παπαμιχαήλ (Γκάτσος/Ξαρχάκος) ,
Θα 'θελα να 'χα - Γιάννης Πουλόπουλος ,
Πουλοπουλος Τα ψεμματα ,
Έπεφτε βαθιά σιωπή - Γιάννης Πουλόπουλος ,
Απόψε κάποιος θα χαθεί - Γιάννης Πουλόπουλος ,
Υπάρχουν κάτι γράμματα_ Γιάννης Πουλόπουλος ,
Γειτονάκι μου, Γιάννης Πουλόπουλος ,

~** ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ BLOG & WEBSITE
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το blog μας (blogosgr.blogspot.com/ blogosgr.tk) δεν υπάρχει πλέον στη γνωστή διεύθυνση. Τώρα βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.kataskeui.blogspot.com/ και έχει το όνομα "Kataskeui" γιατί το προηγούμενο blog μας είχε πολλά άρθρα γενικού περιεχομένου και θέλαμε να κάνουμε κάτι καινούριο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα στη blogoσφαιρα.Όσοι από εσάς μας στέλνατε email μπορείτε στο blogosgr@windowslive.com παρακαλούμε να σβήσετε το συγκεκριμένο email καθώς θα απενεργοποιηθεί, και να το αντικαταστήσετε με το kataskeui@windowslive.com .Άρθρα που μας στέλνετε μέσω email θα αναρτούνται με την προυπόθεση ότι έχουν ως θέμα σχετικό με: "Έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό" , τα υπόλοιπα θα διαβάζονται από εμάς αλλά δεν θα αναρτούνται.Επίσης, θα μας χαροποιούσε πολύ εάν αναρτούσατε άρθρο στο blog/website σας με το ανανεωμένο blog μας (αφού με την γρήγορη αυτή αλλαγή δεν μας βρίσκουν παλιοί αναγνώστες και δεν έχουμε κάποια δυνατότητα διαφήμισης/υποστήριξης επειδή δεν έχουμε έσοδα και λειτουργούμε εθελοντικά) και να μας προσθέτατε στη λίστα των blog σας (φυσικά όσοι μας έχετε ως blogosg
r.tk παρακαλούμε αντικαταστήστε το) (το link ττου λογότυπου του blog μας είναι το εξής: http://i412.photobucket.com/albums/pp202/blogosgr/kataskeuilogo.jpg ) .-
~** Γνωρίζω κάτι που μπορούσε να σας σώσει. Εγώ που δε σας γνώρισα ποτε.....Σκεφτειτε.....Εγώ Ενα καράβι....Να σας παρει...Να μας πάρει... ¨Ενα καράβι, που πολύ μακριά θα τ'οδηγώ, Μια μέρα χειμωνιάτικη θα φεύγαμε.... -Τα ρυμουλκά περνώντας θα σφυρίζαν , τα βρωμερά νέρα η βροχή θα ράντιζε κι οι γερανοί στους ντόκους θα γυρίζαν???? ΜΑΡΑΜΠΟΥ Ν .Κ..-
Γκρτσεβ: “Παρόμοια τεράστια αγάλματα με αυτό του Αλέξανδρου βρίσκονται μόνο σε Δικτατορίες, σε Φασιστοειδή καθεστώτα και τα τελευταία ήταν του Σαντάμ Χουσείν” .-
~** Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μαζικής κατακραυγής εναντίον του φασιστικού καθεστώτος Γκρούεφσκι, την σκυτάλη σήμερα πήρε ο Σκοπιανός Αρχιτέκτονας Μίροσλαβ Γκρτσέβ, ο οποίος άστραψε και βρόντηξε στα Σκόπια.
Σε δηλώσεις του που δημοσιεύονται στο [news.v2.bgnes.com] χαρακτήρισε το μνημείο ως “εντελώς ανόητο¨ και πρόσθεσε “Κανείς δεν αναρωτιέται ποιά είναι η λογική αυτού του μνημείου, ποιό είναι το νόημα της τοποθέτησης αυτού του τεράστιου μνημείου του Μέγα Αλέξανδρου και του αλόγου του? Η τοποθέτηση ενός τόσο μεγάλου μνημείου σε μια μικρή πλατεία δεν δικαιολογείται, ούτε απο αισθητικής, ούτε απο αρχιτεκτονικής άποψης, χωρίς να αναφέρουμε το πολιτιστικό κομμάτι.“
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόμοια μνημεία μπορούν να βρεθούν μόνο σε αυταρχικές κοινωνίες με δεσπότες, σε δικτατορίες και σε όλων των ειδών Φασιστικές , Κομμουνιστικές ή άλλες παρόμοιες ιδεολογίες. Τα τελευταία παρόμοια μνημεία σε όλον τον κόσμο είχαν κατασκευαστεί απο τον Σαντάμ Χουσείν. Τέτοια γιγαντιαία μνημεία μπορούν να βρεθούν στην Μογγολία και Βόρεια Κορέα. Σε ουδεμία ιστορία Βαλκανικού κράτους δεν έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά” προσθέτοντας παράλληλα ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί επίσης “έγκλημα κατά της τέχνης.”
By D-Mak
http://history-of-macedonia.com/wordpress/2009/05/07/grcev-paromoia-agalmata-briskontai-diktatorika-fasistoeidi-kathestota-saddam-hussein /.-
~** , καλησπερα
Απάντηση σε όλους
ΠροώθησηΑπάντηση με συζήτηση
Μηνύματα φίλτρου όπως αυτόΕκτύπωση
Προσθήκη στη λίστα ΕπαφώνΔιαγραφή αυτού του μηνύματος
Αναφορά ‘ψαρέματος’ στοιχείων (phishing)Αναφορά μη ‘ψαρέματος’ στοιχείων (phishing)
Προβολή αρχικούΕμφάνιση σε γραμματοσειρά σταθερού πλάτους
Εμφάνιση σε γραμματοσειρά μεταβλητού πλάτους
Το κείμενο του μηνύματος έχει παραποιηθεί;
Γιατί είναι αυτό ανεπιθύμητο/μη ανεπιθύμητο μήνυμα;
Despina Mylona
Σταμάτη σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια! Πραγματικά με συγκίνησες! Να...30 Απρ stamatios skoulikas
Αγαπητή μου Δέσποινα , σας ευχαριστώ . Πέρασα για να σας ευχηθώ "ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ " ...2 Μαϊ Despina Mylona προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 3 Μαϊ (Πριν από13 ημέρες)
Απάντηση
Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου φίλε μου!Εύχομαι με την σειρά μου,ο αντιπροσωπευτικός μήνας της Άνοιξης,να είναι και για σένα ολάνθιστος!Την καλησπέρα μου και την φιλία μου!ΔέσποιναDate: Sat, 2 May 2009 21:26:04 +0300Subject: Re: καλησπεραFrom: snstam@gmail.com , To: de-paki@hotmail.com CC: snstam@gmail.com ; stamoskal@windowslive.com -
Προβολή αναφερόμενου κειμένου -
Αγαπητή μου Δέσποινα , σας ευχαριστώ . Πέρασα για να σας ευχηθώ "ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ " με εκτίμηση , αγάπη , Ανθρωπιά και αλληλεγγύη . Σταμάτης Dentist - Arfara - Kalamatas ΦιλικόταταΣτις 30 Απρίλιος 2009 1:57 πμ,
ο χρήστης Despina Mylona de-paki@hotmail.com
έγραψε: Σταμάτη σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια!Πραγματικά με συγκίνησες!α είσαι πάντα καλά εύχομαι!Σου στελνω άλλη μια φορά τις ολόθερμες ευχές μου!Φιλιά.Δέσποινα .--
~* Δείξτε το στιλ σας με μια εικόνα στο Messenger. Δείτε τις όλες. Κάντε κλικ εδώ!- sns - denstist - arfara-kalamatas-Greece stamatios n. skoulikas .-
** http://www.antigoniloumakou.blogspot.com/ ,
~**
~** TIPS ΓΙΑ ΙΕ ΚΑΙ FEREFOX KAI SLOTGAMES :
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σήμερα θα δούμε κάποια πράγματα για να σερφάρουμε στο διαδύκτιο όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι γεγονός ότι ο Firefox είναι από τους αγαπημένους μας browsers και ο Internet Explorer της Microsoft κρατάει τα σκήπτρα.Για να πάρουμε back up των bookmarks στο Firefox μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Mozbackup (δωρεάν).Αν βρίσκεστε σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή (π.χ. internet cafe) μπορείτε να σβήσετε τα ίχνη σας επιλέγοντας Tools>Options>Privacy και κλικ στο Clear now. Με αυτή την κίνηση διαγράφεται το ιστορικό, τα coockies, τα downloads και άλλα προσωπικά στοιχεία. Αν θέλετε επιλέγοντας το Always clear private τερματίζονται αυτόματα όλα τα παραπάνω με το κλείσιμο του firefox.Αν κλείσατε μια καρτέλα κατά λάθος μπορείτε να την επαναφέρετε με τον παρακάτω συνδυασμό πλήκτρων: Ctrl+Shift+T.Μπορείτε να επιταχύνετε το χρόνο εμφάνισης των σελίδων με το παρακάτω κολπάκι. Στην address bar γράφετε about:config και πατάτε enter. Αν σας βγάλει το μύνημα: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ;-) εσείς πατήστε στο κουμπί: ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΩ, ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ και θα ανοίξει ένα παράθυρο. Στην κορυφή του θα δείτε ένα πλαίσιο σαν ψαχτήρι και στα αριστερά του γράφει φίλτρο. Εκεί μέσα πληκτρολογήστε network.http και θα δείτε αυτόματα κάτω να σας εμφανίζει κάποιες επιλογές. Βρείτε τα φίλτρα network.http.pipelining και network.http.proxy.pipelining. Θα δείτε ότι οι τιμές τους είναι false. Κάντε τις true με διπλό κλικ πάνω σε κάθε φίλτρο και μετά βρείτε το network.http.pipelining.maxrequests. Θα δείτε ότι η τιμή του είναι στο 4. Με διπλό κλικ ανοίγει ένα παραθυράκι και βάλτε 8 και μετά πατήστε ok. Κάντε επανεκκίνηση το firefox και μετά σερφάρετε για να δείτε αποτελέσματα.Για να κρατήσουμε back up των favorites του Internet Explorer πρέπει να πάμε File>Import and Export>Export Favorites (τα Favorites θα βρεθούνε σε μια HTML σελίδα).Ο Internet Explorer 7 έχει μια δυνατότητα που ονομάζεται Cleartype. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ευανάγνωστες οι σελίδες που σερφάρουμε. Η ενεργοποίηση της γίνεται επιλέγοντας: Tools>Internet Options και ενεργοποίηση της επιλογής: Always use ClearType for HTML.Άλλη μια δυνατότητα που δίνει ο Internet Explorer 7 είναι τα χαρακτηριστικά antiphishing. Δεν είναι και το καλύτερο αλλά μια σχετική προστασία μπορεί να την παρέχει. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας γίνεται επιλέγοντας: Tools>Phishing Filter>Turn ON Automatic Web Site Checking.Σίγουρα οι δυνατότητες και οι τροποποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ περισσότερες αλλά λόγω έλλειψης χρόνου είναι δύσκολο να αναφερθούνε τα πάντα. Κλείνοντας έχω να σας κάνω και μια πρόταση για όλους εσάς που δε θα πάτε κάπου αυτές τις μέρες και δεν έχετε κανονίσει κάτι. Το SlotGames είναι το νέο δημιούργημα ενός blogger και είναι free. Το όνομα αυτού; Acaliptos και για να δείτε τα blogs του κάντε κλικ εδώ και εδώ.Σας εύχομαι καλές γιορτές. -~** CYGLOBE TOOLBAR :
~Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα Toolbar που έχω φτιάξει και το ονόμασα hackaday-thema (αυτό εννοείται θα μου πείτε αλλά τέσπα). Όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει κάνοντας κλικ εδώ ή στο link πoυ υπάρχει στα δεξιά του blog με κίτρινα γράμματα. Στη μπάρα υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί (διαδυκτιακοί και μη), chat room, διάφορα gadgets (μετατροπέας, σημειωματάριο, θερμιδομετρητής κ.α.), παιχνιδάκια (sudoku, black jack, τάβλι κ.α.), δείκτης θερμοκρασίας της Ελλάδας, search engine κ.α. Αν κάνετε κλικ στην πάνω εικόνα θα δείτε τη μπάρα σε μεγέθυνση. Αν τη βαρεθείτε υπάχει και uninstaller.Η εικόνα στα αριστερά είναι το logo του νέου μου blog. Το όνομα αυτού CYGLOBE και η διεύθυνση είναι http://cyglobe.blogspot.com. Το blog είναι στην αγγλική γλώσσα. Είπα να βρεθώ σε διεθνή ύδατα, στα βαθιά νερά. Όχι ότι περιμένω και τίποτα απλά πάντα ήθελα να έχω και ένα αγγλόφωνο. Τις μαλακίες που λέω εδώ λέω εδώ λέω και εκεί. Στα δεξιά αυτού του blog υπάρχει η εικόνα που αποτελεί και το logo του ξενόγλωσσου blog. Με ένα κλικ πάνω σ' αυτήν διακτινίζεστε στο international blogging (λέμε και καμιά μαλακία πότε - πότε).Αυτά για σήμερα. Θα ήθελα και τη γνώμη σας αν δε σας κάνει κόπο. Άντε τσίου!!!…..κ
~ * Το παρόν blog κλείνει ένα χρόνο. Έχει γενέθλια εν ολίγοις. Για να πω ευχαριστώ σε όλους εσάς που το αγκαλιάσατε δημιούργησα ένα e-book που φέρει τον τίτλο POSTIES (ποστιές). Σ' αυτό το e-book έχω βάλει διάφορα posts που ανάρτησα κατά τη διάρκεια του ενός χρόνου που υπάρχει το ΘΕΜΑ. -
Τα posts που έχω βάλει είναι χιουμοριστικά και όχι μόνο. Για να το κάνετε download πρέπει να κάνετε κλικ εδώ.Θα μεταφερθείτε στο RapidShare όπου πρέπει να κάνετε κλικ στο free user. θα περιμένετε γύρω στα 45 δευτερόλεπτα και μετά θα εμφανιστεί ένα κουμπί που γράφει download. Το πατάτε και σε λίγα δευτερόλεπτα το e-book θα κατέβει. Το αρχείο είναι σε μορφή pdf και είναι μικρό (780ΚΒ).Μέσα θα βρείτε και μια εισαγωγή που εξηγώ τα διάφορα πως και γιατί. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε .Στα δεξιά του blog θα δείτε μια λεζάντα με την εικόνα από το εξώφυλλο (ναι έκανα προσεγμένη δουλειά τρομάρα μου). Με ένα κλικ πάνω στην εικόνα μεταφέρεστε στο RapidShare για να κάνετε download. Όποιος συναντήσει πρόβλημα ας μου στείλει e-mail το οποίο υπάρχει και αυτό στα δεξιά του blog.Περιμένω τις εντυπώσεις σας. Cheers!!!ι εκεί. Στα δεξιά αυτού του blog υπάρχει η εικόνα που αποτελεί και το logo του ξενόγλωσσου blog. Με ένα κλικ πάνω σ' αυτήν διακτινίζεστε στο international blogging (λέμε και καμιά μαλακία πότε - πότε).Αυτά για σήμερα. Θα ήθελα και τη γνώμη σας αν δε σας κάνει κόπο. Άντε τσίου!!! .-


ΑΧΡΙΣΤΑ ΤΡΙΚΣ
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μερικά κολπάκια στο internet και στα windows. Δεν προσφέρουν τίποτα, απλά μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως ένα είδος ψυχαγωγίας.Ανοίξτε το browser και μπείτε στην κεντρική σελίδα της Google. Πληκτρολογείστε στο ψαχτήρι: french military victories και πατήστε το Αισθάνομαι τυχερός (I 'm feeling lucky). Θα δείτε το παρακάτω (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση):Με τη Google υπάρχουν πολλά κολπάκια. Άλλο ένα πολύ γνωστό είναι αν γράψετε Google easter egg και πατήσετε το Αισθάνομαι τυχερός (I 'm feeling lucky) θα δείτε κάτι ωραίο και χαριτωμένο.Πάτε στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξί κλικ και πάτε δημιουργία και από τον υποκατάλογο που θα ανοίξει επιλέξτε έγγραφο κειμένου (notepad). Ανοίξτε το και γράψτε μέσα Bush hides the facts. Μετά πάτε πάνω δεξιά που λέει αρχείο, επιλέξτε αποθήκευση ως, δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας, πατήστε OK και κλείστε το. Αμέσως μετά ανοίξτε ξανά το αρχείο που μόλις αποθηκεύσατε (notepad) για να δείτε αυτό που γράψατε. Σας περιμένει μια έκπληξη. (Συνομωσία;)Το ξέρετε ότι δε μπορείτε να δώσετε σε κανένα αρχείο το όνομα CON; Δοκιμάστε το και θα δείτε.Πάμε σε ένα άλλο κολπάκι. Το ανακάλυψε ένας Βραζιλιάνος και ούτε η Microsoft ούτε ο ίδιος ο Bill Gates μπορέσανε να δώσουνε μια εξήγηση. Ανοίξτε ένα έγγραφο Word και γράψτε =rand (200,99) και πατήστε enter. Θα δείτε κάτι απίστευτο.Ανοίξτε ένα αρχείο notepad και πληκτρολογείστε Q33N. Μετά πάτε πάνω και κάντε κλικ στο μορφή και από εκεί επιλέξτε γραμματοσειρά. Δώστε μέγεθος γραμματοσειράς 72 και επιλέξτε για fonts το Wingdings. Παρατηρείστε πως άλλαξε αυτό που πληκτρολογήσατε. Με αυτό και μερικά άλλα παρόμοια είχε γίνει χαμός το 2001 μετά την κατάρευση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Το ένα από τα δύο αεροπλάνα που έπεσαν πάνω στους πύργους είχε τον ίδιο κωδικό, δηλαδή Q33N. Διαβολική σύμπτωση, ε;Αυτά για σήμερα... Σύντομα να αναρτηθούνε περισσότερα .-


~*ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΠΟΥΛΙ:

Κάτασπρο εγώ είμαι πουλί
λεύτερο έχω γεννηθεί
πετώ στο μπλε του ουρανού
και στο μαβί του δειλινού.
.
Κάνω γύρω και στις πόλεις
βουτώ στη γυάλα της φορμόλης
μοιάζουν οι άνθρωποι εκεί
γκρίζοι, θλιμμένοι ποντικοί.
.
Πετάω πάλι μες τη φύση
πράσινο έχω λαχταρήσει
πράσινο, γαλάζιο και μενεξελί
λεύτερο εγώ είμαι πουλί.

~* ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ :
Πάρε συ ένα πινέλοεγώ θα φέρω τη μπογιάκι έλα να βάλουμε στους τοίχουςτη δική μας πινελιά.
.
Ένα χαμόγελο μεγάλοκαι δυο μάτια όλο χαράέτσι θα διώξουμε το γκρίζοθα σβήσουμε την καταχνιά.
.
Ζωγράφισε λίγο γαλάζιοβάλε το πράσινο πιο κειέλα, δείξε μου τον ήλιονα σου δείξω τη βροχή.
.
Φτιάξε χώρο για το Μάηκάνε την Άνοιξη πιο φωτεινήδώσε και στο καλοκαίριλίγη αύρα δροσερή.
.
Όχι μη σβήνεις το χειμώναδικός μας είναι κι αυτόςζωγράφισε μιαν ανεμώνακαι θα γίνει ανθιστός.-

~** Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ :
ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ απειλούν οι κλιματικές αλλαγές τη θαλάσσια ζωή στο περίφημο Κοραλλιογενές Τρίγωνο της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, επισημαίνει η WWF, η καταστροφή για το πιο πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον στον κόσμο θα είναι μη αναστρέψιμη και απολύτως βέβαιη έως το 2100.
Σε αυτή τη νέα εκδοχή της ιστορίας, το ψάρι-κλόουν της ταινίας «Ψάχνοντας τον Νέμο» θα έψαχνε ένα νέο καταφύγιο για να επιβιώσει.
Το Κοραλλιογενές Τρίγωνο εξαπλώνεται σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, ανάμεσα στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία, την Παπούα- Νέα Γουινέα, τα Νησιά του Σολομώντα και το Ανατολικό Τιμόρ.
Εκεί βρίσκεται το ένα τρίτο των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως και το 35% των ψαριών που ζουν σε κοραλλιογενείς υφάλους. Εάν οι εκπομπές του θερμοκηπίου δεν μειωθούν κατά 40% έως το 2020, προειδοποιεί η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών θα μπορούσε να εξαφανίσει μεγάλο μέρος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τουλάχιστον τα μισά ψάρια που ζουν σε αυτά. Η WWF παρουσίασε τη 220 σελίδων έκθεσή της στην Παγκόσμια Σύνοδο Ωκεανών και βασίστηκε σε 300 επιστημονικές μελέτες και τη γνώμη 20 ειδικών.
«Επείγει η λήψη άμεσων μέτρων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση», αναφέρεται στην έκθεση.
Από αυτή την κρίση θα μπορούσαν να απειληθούν «εκατοντάδες χιλιάδες μοναδικών ειδών, ΟΛΌΚΛΗΡΕς κοινότητες και κοινωνίες». Όπως επισημαίνεται, η ενδεχόμενη καταστροφή του Κοραλλιογενούς Τριγώνου θα έχει τραγικές συνέπειες για περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι εργάζονται κυρίως στον τομέα της αλιείας.
Το Κοραλλιογενές Τρίγωνο είναι σε έκταση όσο η μισή Ελλάδα, αποτελεί κύριο διάδρομο μετανάστευσης και κατοικία για 14 είδη φαλαινών, όπως και για δελφίνια, θαλάσσιες αγελάδες (ντιγκόνγκ), σαλάχια και θαλάσσιες χελώνες. «Εάν γίνει σωστή διαχείριση, το πάρκο αυτό έχει τη δυνατότητα να δώσει εργασία και τροφή σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή», επισημαίνει ο αρμόδιος υπουργός της Ινδονησίας, Φρέντι Νουμπερί. -
πηγή

~* Νέφος από ….Κοκαινη …στην …
Η ΦΗΜΗ της Ισπανίας ως της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ναρκωτικών στην Ευρώπη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την οποία στην ατμόσφαιρα της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε είδη ναρκωτικών ουσιών και κυρίως κοκαΐνης. Όπως ανακοίνωσε το ισπανικό Ανώτερο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών, δεν είναι μόνο το νέφος καυσαερίων που ρυπαίνει τον αέρα των δύο ισπανικών πόλεων. Εκτός από κοκαΐνη, εντοπίστηκαν ίχνη αμφεταμίνης, οπιούχων, κάνναβης και λυσεργικού οξέος - ναρκωτικό που μοιάζει με το LSD.-
Οι ειδικοί Οι υπεύθυνοι της έρευνας επισημαίνουν πάντως πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. «Ακόμη κι αν ζούσαμε για χίλια χρόνια δεν θα καταναλώναμε την ποσότητα που αντιστοιχεί σε μια δόση κοκαΐνης αναπνέοντας αυτόν τον αέρα» δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, Μίρεν Λόπεθ ντε Άλντα. Η ισπανική υπηρεσία πραγματοποίησε τις δοκιμές σε περιοχές που είναι γνωστές για την αυξημένη χρήση ναρκωτικών. Στη Μαδρίτη, για παράδειγμα, η μέτρηση πραγματοποιήθηκε κοντά σε ένα ερειπωμένο κτίριο όπου πιστεύεται ότι συχνάζουν έμποροι ναρκωτικών. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ναρκωτικών τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που σημαίνει ότι το διήμερο πραγματοποιείται αυξημένη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 15 Μαΐου 2009
πηγή

~ 8* Η ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ :
ο Σάκης ζήτησε συγγνώμη
από τι;
από το απόλυτο τίποτα;
από τα τζάμπα φράγκα που σπαταλήσαμε;
ο τελευταίος που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, προηγούνται πολλοί
.
και ποιος σου είπε ότι κάτι προσδοκούσαμε;
γιατί Σάκη μου;
επειδή δέχτηκες την κατ’ ανάθεση εντολή;
Επειδή σε όρισαν, υψηλά πρόσωπα, πρέσβη καλής θελήσεως
είχες καλή θέληση
αλλά πέρα από αυτό
τίποτα
σου φούσκωσαν οι άμυαλες σειρήνες τα μυαλά
πρέσβης Καλής Θελήσεως
αντιπρόσωπος της Ελλάδας
σου αναθέσαμε να κάνεις επαφές
δηλώσαμε ρουβίτσες, από τηλεοράσεως
στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μας
και σε αμολήσαμε να πάς στο κόκκινο χαλί του Πούτιν
που σε δούλεψε, μας δούλεψε κανονικά και καλά έκανε
και τώρα;;;
σιωπή
μουγκαμάρα
μόνο κάτι καταλυπημένα, απαρηγόρητα που τα στείλαμε για "πολεμικούς" ανταποκριτές, κάτι ψελλίζουν, αλλά κανένας δεν τους ακούει
.
πότε χρίστηκες εθνικά υπεύθυνος για την Ελλάδα;
με ποιο τρόπο μας εξέφραζες δηλαδή;
με την ερμηνεία;
με τη σύνθεση;
με την ελληνικότητα ;
με τι;
πότε υιοθετήσαμε αυτό το πανηγύρι για να δικαιούμαστε συγγνώμης;
θα ήθελα να μου εξηγήσεις τι είναι αυτό ακριβώς
αλλά τι φταις κι εσύ καημένε;
εσύ τους καλύτερους πήδους τους έκανες
τι άλλο να έκανες
νίκησες εσύ στα μεσημεριανά
.
έχεις κορμοστασιά, σε είπαμε αρχαίο θεό και σου φέραμε και το καλάμι
στο προσφέραμε
έγινες, θελημένα ή άθελα, παίχτης στο μεγάλο τζόγο
νίκησες χωρίς να αγωνιστείς
βροχή τα ευρώ, εκατομμύρια, εκατομμύρια, παίχτηκαν στην πλάτη σου, ερήμην σου;
δεν ξέρω, εσύ ξέρεις;
μας συγχωρείς Σάκη
σου οφείλουμε μια συγγνώμη
εμείς ναι
επειδή σε χρησιμοποιήσαμε ασύστολα
όπως τους απανταχού έλληνες
έτσι για την πλάκα μας
σε χρησιμοποιήσαμε ΕΠΙΣΗΜΑ
μέσα από τα στοιχήματα του ΟΠΑΠ
300 εκ. ευρώ υπολογίζεται ότι παίχτηκαν σε στοιχήματα μέσω του Διαδικτύου
Και που πήγε αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση; Τι έγινε ρε παιδιά; Αλλά ξέχασα, περνάμε ήδη στην ανάκαμψη. Αφού οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, φτάνει η κρίση, φτάνει τόσο, άλλη φορά θα τους δώσουμε άλλη κρίση, μεγαλύτερη.
Ο ΕΟΤ διέθεσε 3,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή των 47 διαφημιστικών σποτ και την προβολή τους τη βραδιά του ημιτελικού και του τελικού.
.
Βλέπω έναν Κουβά
άδειο
και συνειρμικά
σκέφτομαι
τι μπορεί να μου δώσει ένας άδειος κουβάς;
μόνο κρότο
τον κλωτσώ κι ακούω
this is your night
.
μας συγχωρείς Σάκη μου, που σε εκθέσαμε
με πόσα λεφτά θα γίνονταν καλά τα 52 παιδάκια
πόσα ξοδέψαμε για το τίποτα;
10.000-30.000 ευρώ για το καθένα, είπαν ότι χρειάζονται για την μεταμόσχευση μυελού των οστών για 52 παιδάκια
1,5 εκατομμύριο
άκουσα ότι 1,5 πήρε ο Σάκης
πόσα ξοδέψαμε για το τίποτα;
52 παιδιά θα γίνονταν καλά
αν έμενες εδώ
από αυτά να ζητήσεις συγγνώμη
πρώτα όλοι μας όμως και τελευταίος εσύ
.
μη ζητάς συγγνώμη
αν θέλεις άκουσέ με σε κάτι
μεγαλώστε το χαμομηλάκι σας μακριά από τα αρπακτικά
προστατέψτε το από τις κάθε λογής μαγγίρες,
χωρίς δημοσιότητα
απλά
με αγάπη
δεν παίζονται αυτοί
μακριά, όσο πιο μακριά τόσο καλύτερα.
Μακριά από τους άδειους κουβάδες.
Κι εσύ κι όλοι μας
~* η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ :

~** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - η SummerDream σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Στάμο καλημέρα! Θέλησα να μπω στο blog σου για να δω την θεματολογία του και με έκπληξη βρέθηκα στην γνωστή ειδοποίηση που υπάρχει σε αρκετά blogs τελευταία:Προειδοποίηση περιεχομένουΤο ιστολόγιο που πρόκειται να δείτε μπορεί να περιέχει περιεχόμενο κατάλληλο μόνο για ενήλικες. Γενικά, η Google ούτε εξετάζει ούτε επιδοκιμάζει το περιεχόμενο αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ιστολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές περιεχομένου μας, επισκεφθείτε τους Όρους υπηρεσίας του Blogger.Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά είναι άδικο bloggers που έχουν ένα προσεγμένο περιεχόμενο να πέφτουν θύματα καλοθελητών που το περιεχόμενό των δικών τους blogs είναι για τα σκουπίδια! Το'χω δει και σε ενημερωτικά blogs κι έχω μείνει έκπληκτη!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα της ακολούθα τον σύνδεσμο: http://www.sync.gr/SummerDream/ , .-

~* Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο zoofo σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Σωστότατη τοποθέτηση Σταμάτη!Να συμπληρώσω μόνο ότι και τα 3 είδη φίλων μπορούν να προσφέρουν ευχάριστες στιγμές, ενώ όλοι χρειάζονται για μια ισσοροπημένη κοινωνική ζωή :)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο: http://www.sync.gr/zoofo/ , .-

~**

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3